PTTJ-MA, PTTK-MA i PTTN-MA – płaszczowe czujniki temperatury

Płaszczowe czujniki temperatury (termopary) z głowicą przyłączeniową typu MA z serii PTTJ-MA, PTTK-MA, PTTN-MA i PTTS-MA. Termopary płaszczowe z głowicą przyłączeniową typu MA z serii PTTJ-MA, PTTK-MA, PTTN-MA, PTTT-MA i PTTS-MA to termoelektryczne czujniki temperatury wykonane ze specjalnego przewodu płaszczowego który można swobodnie kształtować. Elementem pomiarowym płaszczowych czujników temperatury mogą być termopary typu J (Fe-CuNi), […]

Zakres pomiarowy
 • Cu-CuNi (T): -40…350°C: stal nierdzewna 1.4541 (ANSI321)
 • Fe-CuNi (J),  NiCr-CuNi (E), NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N): -40…800°C: stal nierdzewna 1.4541 (ANSI321)
 • NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N): -40…1150°C: stal żaroodporna 2.4816 (Inconel600)
 • NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N): -40…1150°C: stal żaroodporna 1.4841 (ANSI314)
 • NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N): -40…1250°C: stal żaroodporna Pyrosil D,  Nicrobel lub Alloy TD
 • PtRh10-Pt (S), PtRh13-Pt (R): 0…1150°C: stal żaroodporna 2.4816 (Inconel600)
 • PtRh10-Pt (S), PtRh13-Pt (R): 0…1450°C: stal żaroodporna PtRh10
Element pomiarowy

1 lub 2 x Fe-CuNi (J), Fe-CuNi (L), Cu-CuNi (T), NiCr-CuNi (E), NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N), PtRh10-Pt (S), PtRh13-Pt (R) wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Spoina pomiarowa

Odizolowana lub uziemiona

Materiał płaszcza
 • Stal nierdzewna 1.4541 (ANSI321)
 • Stal żaroodporna 2.4816 (Inconel600)
 • Stal żaroodporna 1.4841 (ANSI314)
 • Stal żaroodporna Pyrosil D
 • Stal żaroodporna Nicrobel
 • Stal żaroodporna Alloy TD
 • Stal żaroodporna PtRh10
Średnica płaszcza

∅0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.5, 6mm lub inna

Długość montażowa

Do określenia podczas zamawiania

Min. promień gięcia płaszcza

3 x średnica nominalna płaszcza

Max temperatura zimnych końców

Typowo: -40…150°C lub inna

Przyłącze elektryczne

Głowica aluminiowa typu MA

Płaszczowe czujniki temperatury (termopary) z głowicą przyłączeniową typu MA z serii PTTJ-MA, PTTK-MA, PTTN-MA i PTTS-MA.

Termopary płaszczowe z głowicą przyłączeniową typu MA z serii PTTJ-MA, PTTK-MA, PTTN-MA, PTTT-MA i PTTS-MA to termoelektryczne czujniki temperatury wykonane ze specjalnego przewodu płaszczowego który można swobodnie kształtować. Elementem pomiarowym płaszczowych czujników temperatury mogą być termopary typu J (Fe-CuNi), K (NiCr-Ni), N (NiCrSi-NiSi) lub inne. Czujniki płaszczowe temperatury przeznaczone są do pomiaru temperatury cieczy, gazów oraz elementów maszyn i urządzeń, zwłaszcza miejscach trudno dostępnych i wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża szybkość pomiaru i odporność na drgania i wstrząsy (piece do obróbki cieplno-chemicznej). Czujniki płaszczowe temperatury z serii PTT…-MA wyposażone są w aluminiową głowicę przyłączeniową typu MA, w których znajduję się kostka ceramiczna z zaciskami do podłączenia specjalnych przewodów kompensacyjnych lub przedłużających.

Termopary płaszczowe z głowicą przyłączeniową wykonane są z przewodu płaszczowego w skład, którego wchodzą:

Termoelektryczne czujniki temperatury - termopary płaszczowe typu: J, K, N, T, S, R, B - http://acse.pl

Termoelektryczne czujniki temperatury – termopary płaszczowe typu: J, K, N, T, S, R i B

 • dwa druty termoparowe,
 • warstwa izolacji wykonana z silnie sprasowanego tlenku MgO,
 • zewnętrzny płaszcz metalowy zapewniającego osłonę mechaniczną i chemiczną spoiny pomiarowej oraz drutów termoparowych.

Płaszczowe czujniki temperatury posiadają na jednym końcu zespawane druty termoparowe tworzące spoinę pomiarową (zaspawany jest również płaszcz termopary). Drugi koniec termopary płaszczowej zakończony jest głowicą aluminiową, której znajdują się zaciski do podłączenia odpowiedniego przewodu kompensacyjnego.

Termopary płaszczowe posiadają wiele zalet np.:

 • posiadają małą średnicę zewnętrzną i dużą elastyczność,
 • posiadają dużą odporność mechaniczną,
 • druty termoparowe są zabezpieczone przed utlenianiem, korozją i zanieczyszczeniami chemicznymi,
 • posiadają krótki czas reakcji, co pozwala mierzyć szybkozmienne temperatury.

Dzięki swojej budowie i silnemu sprasowaniu izolacji, termopary płaszczowe są bardzo giętkie i mogą być dowolnie kształtowane z zachowaniem minimalnego promieniem gięcia (trzy razy średnica zewnętrzna płaszcza). Małe średnice zewnętrzne umożliwiają pomiar temperatury w miejscach trudno dostępnych oraz wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zastosowania czujników giętkich o małych średnicach, dużej odporności na drgania i wstrząsy oraz o krótkim czasie reakcji na zmianę temperatury.

Dobór termopar płaszczowych (czujników płaszczowych) z głowicą przyłączeniową

Aby dobrać odpowiednie wykonanie termopary płaszczowej należy określić następujące parametry:

 • typ termoelementu (termopary),
 • materiał osłony (płaszcza),
 • średnicę osłony (płaszcza),
 • rodzaj spoiny pomiarowej.

Średnica płaszcza termopary z głowicą przyłączeniową

Średnica płaszcza termopary decyduje o sposobie montażu termopary płaszczowej oraz o jej czasie reakcji, a także o temperaturze pracy termopary. Przy doborze średnicy należy wybrać kompromis pomiędzy:

 • czasem reakcji,
 • elastycznością,
 • małymi wymiarami,
 • odpornością mechaniczną,
 • wytrzymałością na korozję,
 • odpornością na temperaturę.

Termopary płaszczowe z głowicą przyłączeniową – rodzaj spoiny pomiarowej

Spoina pomiarowa jest to miejsce trwałego połączenia dwóch drutów termoparowych. Jest to właściwy czujnik temperatury, który może być wykonany na wiele różnych sposobów.

 • Spoina odizolowana od płaszcza
  Spoina pomiarowa termopary odizolowana jest galwanicznie od osłony czujnika (płaszcza termopary), która jest szczelnie zaspawana. Najczęściej używany rodzaj spoiny, stosowany głównie w ośrodkach przewodzących lub gdy wymagane jest odizolowanie elektryczne obwodu pomiarowego.
 • Spoina uziemiona do płaszcza
  Spoina pomiarowa termopary uziemiona jest połączona galwanicznie z osłoną czujnika (płaszczem), która jest szczelnie zaspawana. Zapewnia to krótki czas reakcji na zmianę temperatury, przy zachowaniu ochrony na zewnętrzne czynniki środowiska (ciecze, gazy). Stosowana w ośrodkach nieprzewodzących.
 • Spoina wyeksponowana od płaszcza
  Spoina pomiarowa termopary jest wyeksponowana z płaszcza, zapewnia to bardzo szybki czas reakcji na zmianę temperatury. Brak ochrony drutów termoparowych w kontakcie z cieczami i gazami.

Termopary płaszczowe z serii PTTJ-MA, PTTK-MA, PTTN-MA, PTTT-MA i PTTS-MA przeznaczone są do pomiaru temperatury głównie w piecach do obróbki cieplno-chemicznej. W piecach do hartowania, wyżarzania, odpuszczania metali lub szkła, piecach do wytopu metali i szkła, piecach kuźniczych, piecach do wypału ceramiki i fusingu szkła. Stosowane są również w kotłach do produkcji energii cieplnej i elektrycznej oraz w kotłach do spalania odpadów komunalnych.

Płaszczowe czujniki temperatury z głowicą przyłączeniową typu MA, przykładowe wersje wykonań:

 • PTTK-MA-O-I-30-2-1000: oznacza pojedynczy czujnik temperatury (płaszczowy) typu 1 x K (NiCr-Ni), zakończony głowicą podłączeniową typu MA, spoina odizolowana od osłony, materiał płaszcza Inconel600, średnica zewnętrzna płaszcza 3,0mm, klasa dokładności 2, długość płaszcza L=1000mm.
 • 2PTTN-MA-O-I-30-2-1000: oznacza podwójny czujnik temperatury (płaszczowy) typu 2 x N (NiCrSi-NiSi), zakończony głowicą podłączeniową typu NA, spoina odizolowana od osłony, materiał płaszcza Inconel600, średnica zewnętrzna płaszcza 3,0mm, klasa dokładności 2, długość płaszcza L=1000mm.

Zobacz również nasze regulatory temperatury na szynę DIN oraz wideograficzne rejestratory temperatury.

PTTJ-MA, PTTK-MA i PTTN-MA – płaszczowe czujniki temperatury

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót