Piece kalibracyjne temperatury

Piece kalibracyjne do sprawdzania, testowania, kalibracji i wzorcowania czujników temperatury rezystancyjnych oraz termoelektrycznych (termopar) produkcji Additel.  Piece kalibracyjne temperatury to urządzenia służące do kalibracji, wzorcowania i sprawdzania czujników temperatury oraz termopar. Są to specjalne komory lub łaźnie, które mogą utrzymywać stałą lub zmienną temperaturę w określonym zakresie. Piece do kalibracji i sprawdzania temperatury są niezbędne do zapewnienia dokładności i niezawodności pomiarów temperatury w różnych gałęziach przemysłu, nauki i medycyny. Piece do kalibracji temperatury mogą być przenośne lub stacjonarne, z wbudowanym kalibratorem procesowym lub zewnętrznym miernikiem odniesienia. Dział obejmuje piece do kalibracji temperatury z suchą studnią pomiarową oraz wbudowanym kalibratorem procesowym do kalibracji i sprawdzania czujników temperatury i termopar firmy Additel. Piece kalibracyjne Additel to przenośnie urządzenia do sprawdzania, wzorcowania i kalibracji różnego rodzaju czujników temperatury, termopar, przetworników temperatury oraz termostatów.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót