Piece kalibracyjne temperatury

Piece kalibracyjne do sprawdzania, testowania, kalibracji i wzorcowania czujników temperatury rezystancyjnych oraz termoelektrycznych (termopar) produkcji Additel.  Piece kalibracyjne temperatury to urządzenia służące do kalibracji, wzorcowania i sprawdzania czujników temperatury oraz termopar. Są to specjalne komory lub łaźnie, które mogą utrzymywać stałą lub zmienną temperaturę w określonym zakresie. Piece do kalibracji i sprawdzania temperatury są niezbędne do zapewnienia dokładności i niezawodności pomiarów temperatury w różnych gałęziach przemysłu, nauki i medycyny. Piece do kalibracji temperatury mogą być przenośne lub stacjonarne, z wbudowanym kalibratorem procesowym lub zewnętrznym miernikiem odniesienia. Dział obejmuje piece do kalibracji temperatury z suchą studnią pomiarową oraz wbudowanym kalibratorem procesowym do kalibracji i sprawdzania czujników temperatury i termopar firmy Additel. Piece kalibracyjne Additel to przenośnie urządzenia do sprawdzania, wzorcowania i kalibracji różnego rodzaju czujników temperatury, termopar, przetworników temperatury oraz termostatów.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oferuje szeroką gamę urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji różnych parametrów procesowych w różnych gałęziach przemysłu, ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, itp. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), jak i termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B).  Posiada również w swojej ofercie różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory (elektroniczne dataloggery) oraz różnego rodzaju przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. Oferta ACSE Sp. z o.o. obejmuje głównie przemysłowe czujniki temperatury, wskaźniki i mierniki tablicowe, przemysłowe regulatory temperatury, rejestratory bezpapierowe (bezprzewodowe dataloggery), przetworniki wilgotności, przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do clean room, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia i temperatury, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót