Przyrządy do wentylacji i klimatyzacji

Przetworniki prędkości powietrza, anemometry, mikromanometry, przetworniki niskich ciśnień lub różnicy ciśnień firm Delta Ohm i Halstrup-Walcher.

Dział obejmuje głównie różnego rodzaju mierniki i przetworniki do pomiaru przepływu powietrza (anemometry, termoanemometry, mikromanometry, prędkości powietrza), przetworniki różnicy ciśnień i niskich ciśnień, przetworniki i czujniki temperatury i wilgotności w wentylacji i klimatyzacji.