Ograniczniki i bezpieczniki temperatury i procesu

Elektroniczne ograniczniki temperatury oraz bezpieczniki procesu to specjalne regulatory temperatury, które służą do zabezpieczania całego układu regulacji procesu przed przekroczeniem krytycznych wartości procesu (temperatury). Ograniczniki i bezpieczniki temperatury i procesu to urządzenia służące do zapewnienia bezpieczeństwa pracy różnych systemów i maszyn. Ich zadaniem jest wyłączenie zasilania lub sygnalizacja awarii w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości temperatury lub innych parametrów procesu, takich jak ciśnienie, przepływ czy poziom. Ograniczniki i bezpieczniki mogą być stosowane w różnych branżach, takich jak energetyka, chemiczna, spożywcza, farmaceutyczna czy metalurgiczna. Ich zastosowanie zapewnia nie tylko ochronę sprzętu i instalacji, ale także ludzi i środowiska. Przemysłowe ograniczniki temperatury umożliwiają wyłączanie układu sterowania w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury procesu lub w przypadku błędu czujnika (lub jego uszkodzenia). Przekroczenie wartości krytycznych (np. temperatury) może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, pożaru lub doprowadzić do niebezpieczeństwa dla ludzi. Dział ten obejmuje cyfrowe ograniczniki i bezpieczniki, zarówno do  montażu tablicowego (panelowego) jak i na szynę DIN.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót