Ograniczniki temperatury na szynę DCL-33A

DCL-33A, T7887 – ograniczniki temperatury i procesu na szynę

Cena netto: Zapytaj

 • Zabezpieczenie przed przekroczeniem granicznej temperatury
 • Działanie: ograniczenie temperatury lub procesu od góry lub dołu
 • Dokładność: ±0.2%
 • Próbkowanie: 250ms
 • Wejście: Pt100, JPt100, K, J , R, S, B, E, T, N, C, PL-II, 4…20mA, 0…20mA, 0…1V, 0…10V, 1…5V, 0…5V
 • Wyjścia alarmowe EV
 • Wejście zdalnego kasowanie alarmu (opcja)
 • Opcjonalnie RS-485 (Shinko ASCII, MODBUS RTU/ASCII)
 • Stopień ochrony IP20
SKU: brak.
Kategoria: .
Producent: .

Zapytaj/Kup
Wyświetlacz
 • PV: 4  czerwone cyfry, 7.4 x 4.0mm (HxW)
 • SV: 4  zielone cyfry, 7.4 x 4.0mm (HxW)
Wejście
 • K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • Pt100, JPt100, linia 3- przewodowa
 • 0...20mA DC, 4...20mA DC
 • 0...1V, 0...5V, 1…5V, 0...10VDC
Dokładność
 • Termopary: typowo ±0.2% zakresu ±1 cyfra
 • RTD: ±0.1% zakresu ±1 cyfra
 • Prądowe i napięciowe: ±0.2% zakresu ±1 cyfra
Wpływ temp. otocz. 50ppm/°C dla każdego zakresu
Próbkowanie 250ms
Działanie Zabezpieczenie przed przekroczeniem granicznej temperatury lub wartości procesu od góry lub dołu
Wyjście limitu O1 Przekaźnikowe: 3A 250VAC (obc. rezyst.), 1A 250VAC (obc. induk. cos∅=0.4)
Wyjście alarmowe EV1 Open collector 0,1A, 24VDC
Typ alarmu Typ alarmu i sposób działania wyjścia mogą być wybierane za pomocą klawiatury spośród następujących: brak działania, górna odchyłka, dolna odchyłka, obustronna odchyłka, strefa odchyłki, górny próg, dolny próg, górna odchyłka z oczekiwaniem, dolna odchyłka z oczekiwaniem, obustronna odchyłka z oczekiwaniem
Materiał obudowy Niepalna żywica w kolorze jasnoszarym
Panel Folia membranowa
Stopień ochrony  IP20
Zasilanie 100…240VAC 50/60Hz lub 24VAC/DC 50/60Hz
Pobór mocy 100...240VAC: ok. 11VA
Temp. otoczenia -10…55°C (bez kondensacji i oblodzenia)
Wilgot. otoczenia 35…85%RH (bez kondensacji)
Wymiary zewnętrzne W22.5xH75xD100mm
Waga Ok. 120g
Funkcje standardowe Korekcja wejścia, blokada nastaw, samo diagnostyka, automatyczna kompensacja zimnych końców termopar, sygnalizacja przekroczenia zakresu wyświetlania/zabezpieczenia, błąd wejścia (przekroczenie zakresu), sygnalizacja uszkodzenia czujnika, wskazania startowe
Opcjonalne funkcje:
Wejście cyfrowe DI Wejście beznapięciowe do zdalnego kasowanie alarmu przekroczenia ograniczenia
Interfejs komunikacyjny  RS-485 (protokół producenta lub Modbus RTU/ASCII)

Opis produktu

Ograniczniki i bezpieczniki temperatury (kontrolery limitu) DCL-33A, T7887.

Ograniczniki i bezpieczniki temperatury (kontrolery limitu) DCL-33A, T7887 przeznaczone są głównie do zabezpieczania układów regulacji różnorodnych procesów technologicznych przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem wartości regulowanej, głównie temperatury. Ograniczniki temperatury i procesu DCL-33A, T7887 pełnią rolę bezpiecznika temperaturowego lub innej wartości procesowej, który w momencie przekroczenia lub spadku poniżej ustawionej wartości temperatury lub innej wartości regulowanej rozwiera obwód wykonawczy układu regulacji. Po przekroczeniu ustawionego ograniczenia oprócz rozłączenia obwodu wykonawczego na wyświetlaczu pojawia się komunikat o przekroczeniu oraz wyświetlany jest czas, jaki upłynął od momentu wystąpienia przekroczenia. Działanie zabezpieczania nie jest wyłączane automatycznie, mimo że proces powróci do normalnego stanu, ale wymaga od obsługi ręcznego wyłączenia (skasowania) działania zabezpieczenia. Umożliwia to zwrócenie przez obsługę procesu uwagi na ewentualną przyczynę wystąpienia alarmu (usunięcie jej), oraz jej sutki (np. czy wyrób nie został uszkodzony w wyniku zaistniałej awarii).

Ograniczniki i bezpieczniki temperatury (kontrolery limitu) DCL-33A, T7887 -zabezpieczenie obwodu grzewczego za pomocą ogranicznika temperatury DCL-33A-R/M, T7887
Zabezpieczenie obwodu grzewczego za pomocą ogranicznika temperatury z serii DCL-33A-R/M, T7887

Dla wielostrefowych układów regulacji zalecany jest montaż ograniczników temperatury dla każdej strefy grzewczej pieca, suszarni, itp. Zabezpieczenie tego typu wymagane są zwłaszcza w urządzeniach i liniach produkcyjnych muszących spełniać wysokie wymagania jakościowe, co, do jakości produktu końcowego (NADCAP, AMS2750 i inne).

Kontrolery limitu (ograniczniki) to rozwiązania stosowane w wielu urządzeniach przemysłowych, głównie w piecach i liniach do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowanie, wyżarzanie, odprężanie, itp), obróbki galwanicznej, wykonywania powłok i struktur z kompozytów i tworzyw sztucznych. W ogólnym ujęciu, ich zadanie polega na zabezpieczeniu przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem wartości regulowanej. Przekroczenie granicznej wartości może powodować różne zagrożenia dla zdrowia, życia oraz może prowadzić do uszkodzenia poddawanego obróbce produktu lub urządzenia oraz powstania pożaru.

Dzięki zastosowaniu ograniczników (bezpieczników) temperatury i procesu możliwe jest wczesne wykrywanie i neutralizacja zagrożeń lub zabezpieczenie urządzeń produkcyjnych i materiałów przed ich uszkodzeniem.

Nasze bezpieczniki temperatury i procesu współpracują zarówno z rezystancyjnymi jak i termoelektrycznymi czujnikami temperatury oraz standardowymi sygnałami analogowymi (prądowymi lub napięciowymi). Kontrolery limitu (ograniczniki) mogą służyć zarówno do zabezpieczenia układów regulacji przed przekroczeniem jak i przed spadkiem temperatury lub innej wartości procesowej ważnej dla danego procesu (zobacz poniżej).

 • Zabezpieczenie przed przekroczeniem górnej temperatury lub wartości procesu za pomocą ogranicznika DCL-33A-R/M, T7887.

Ograniczniki temperatury (bezpieczniki) - ograniczenie od góry

 1. Działanie zabezpieczające rozpoczyna natychmiast po włączeniu zasilania ogranicznika lub opcjonalnie po ręcznym uruchomieniu.
 2. Jeżeli wartość mierzona (PV) przekroczy ustawioną wartość zadaną (SV) zaświecą się kontrolki EXCEEDED i RESET. Wyjście limitu OUT1 zostanie rozłączone (OFF).
 3. Jeżeli wartość mierzona (PV) spadnie poniżej ustawionej wartości [SV-histereza OUT1], kontrolka EXCEEDED zgaśnie, natomiast kontrolka RESET będzie się nadal świecić, a wyjście ograniczenia OUT1 pozostanie nadal rozłączone (OFF), aż do momentu wciśnięcia klawisza RST lub zwarcia wejścia zewnętrznego resetu.
 4. Jeżeli zostanie klawisz wciśnięty RST lub zostanie zwarte wejście zewnętrznego resetu, kontrolka RESET zgaśnie, natomiast wyjście ograniczenia OUT1 zostanie z powrotem załączone (ON).
 5. Podczas, gdy świeci się kontrolka EXCEEDED, nawet wciśniecie klawisza RST lub zwarcie wejścia zewnętrznego resetu nie spowoduje to załączenia wyjścia zabezpieczenia OUT1.
 • Zabezpieczenie przed spadkiem poniżej dolnej temperatury lub wartości procesu DCL-33A-R/M, T7887.

Ograniczniki temperatury (bezpieczniki) - ograniczenie od dołu

 1. Działanie zabezpieczające rozpoczyna natychmiast po włączeniu zasilania ogranicznika lub opcjonalnie po ręcznym uruchomieniu.
 2. Jeżeli wartość mierzona (PV) spadnie poniżej ustawionej wartości zadanej (SV) zaświecą się kontrolki EXCEEDED i RESET, natomiast kontrolka RESET będzie się nadal świecić, a wyjście ograniczenia OUT1 pozostanie nadal rozłączone (OFF), aż do momentu wciśnięcia klawisza RST lub zwarcia wejścia zewnętrznego resetu.
 3. Jeżeli zostanie klawisz wciśnięty RST lub zostanie zwarte wejście zewnętrznego resetu, kontrolka RESET zgaśnie, natomiast wyjście bezpiecznika OUT1 zostanie załączone (ON).
 4. Podczas, gdy świeci się kontrolka EXCEEDED, nawet wciśniecie klawisza RST lub zwarcie wejścia zewnętrznego resetu. Nie spowoduje to załączenia wyjścia zabezpieczającego OUT1.

Standardowo ograniczniki temperatury i procesu z serii DCL-33A-R/M, T7887 wyposażone są wyście zabezpieczające oraz jedno wyjście alarmowe EV1. Ponadto bezpieczniki temperatury i procesu mogą być wyposażone w wejście binarne (DI) do zdalnego resetu kontroli limitu oraz interfejs komunikacyjny RS485 (Modbus RTU) do komunikacji z systemami wizualizacji i monitoringu.

Przykładowe wersje ograniczników temperatury na szynę DIN firmy Shinko Technos:

 • DCL-33A-R/M, T7887 – ogranicznik temperatury i procesu na szynę DIN w wersji podstawowej.
 • DCL-33A-R/M, T7887, DI – ogranicznik temperatury i procesu na szynę DIN w wersji z wejściem binarny do zdalnego resetu działania.
 • DCL-33A-R/M, T7887, C5 – ogranicznik temperatury i procesu na szynę DIN w wersji z interfejsem komunikacyjnym RS485 oraz protokołem Modbus RTU.

Zobacz również nasze czujniki temperatury, mierniki temperatury oraz rejestratory temperatury.

Instrukcje obsługi:
Icon
Ograniczniki temperatury i procesu DCL-33A-R/M, T7887
Kabalogi:
Icon
Katalog wskaźniki, mierniki, regulatory i rejestratory temperatury

Katalog zawiera podstawowe informacje dotyczące oferowanych produktów, takich jak: wskaźniki, mierniki, regulatory i elektroniczne rejestratory temperatury, itp.

Wyczyść zaznaczenie
  Reset options
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł