Mierniki wilgotności i dataloggery

Mierniki wilgotności względnej i temperatury powietrza firmy Delta Ohm. Nasze mierniki wilgotności i temperatury (termo-higrometry) przeznaczone są do pomiaru wilgotności względnej powietrza, temperatury powietrza i gazów, punktu rosy, itp. Mierniki i elektroniczne dataloggery wilgotności to urządzenia służące do pomiaru i rejestracji poziomu wilgotności w różnych środowiskach, takich jak powietrze, gleba, żywność, materiały budowlane czy magazyny. Mierniki wyświetlają aktualną wartość wilgotności względnej lub bezwzględnej w procentach lub jednostkach masy. Dataloggery wilgotności zapisują te wartości w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci, co umożliwia ich późniejszą analizę i wizualizację na komputerze. Mierniki i dataloggery wilgotności są niezbędnymi narzędziami dla wielu branż i zastosowań, takich jak kontrola jakości, ochrona zdrowia, badania naukowe, rolnictwo, przemysł spożywczy czy budownictwo. Oferowane cyfrowe mierniki znajdują zastosowane głównie w pomiarach kontrolnych różnego rodzaju instalacjach przemysłowych, technologicznych, klimatyzacji, wentylacji, instalacjach sprężonego powietrza, suszarniach, laboratoriach pomiarowych, budownictwie, rolnictwie (pomiar wilgotności (aktywności wody) w ziarnie) i ogrodnictwie, itp. Dział obejmuje przenośne urządzenia do pomiaru i rejestracji wilgotności, są to przede wszystkim: mierniki wilgotności (higrometry, cyfrowe termohigrometry), mierniki wilgotności z rejestracją (elektroniczne rejestratory (dataloggery)) wilgotności i temperatury, a także elektroniczne mierniki do pomiaru wilgotności i temperatury punktu rosy sprężonego powietrza, itp. produkcji Delta Ohm. Zapraszamy do zapoznania się poniższą ofertą elektronicznych mierników wilgotności i temperatury.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oferuje szeroką gamę urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji różnych parametrów procesowych w różnych gałęziach przemysłu, ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, itp. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), jak i termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B).  Posiada również w swojej ofercie różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory (elektroniczne dataloggery) oraz różnego rodzaju przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. Oferta ACSE Sp. z o.o. obejmuje głównie przemysłowe czujniki temperatury, wskaźniki i mierniki tablicowe, przemysłowe regulatory temperatury, rejestratory bezpapierowe (bezprzewodowe dataloggery), przetworniki wilgotności, przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do clean room, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia i temperatury, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót