Wielofunkcyjny datalogger HD31
Wielofunkcyjne dataloggery HD31Wielofunkcyjne dataloggery HD31Wielofunkcyjne dataloggery HD31

HD31 – wielofunkcyjne mierniki – dataloggery

Cena netto: Zapytaj


Kategorie: , , , , , , .
Producent: .

Opis produktu

Wielofunkcyjne mierniki z rejestracją (dataloggery) HD31.

Wielofunkcyjne dataloggery temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego, różnicy ciśnień, prędkości powietrza, natężenia oświetlenia i promieniowania oraz dwutlenku węgla HD31.

Wielofunkcyjne mierniki i dataloggery HD31
Wielofunkcyjne mierniki i dataloggery HD31

Wielofunkcyjne mierniki – dataloggery HD31 są ręcznymi, przenośnymi miernikami z możliwością rejestracji i pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego, różnicy ciśnień, prędkości powietrza, natężenia oświetlenia i promieniowania oraz dwutlenku węgla. Dataloggery wyposażone są w dużym (43 x 58mm), kolorowy i czytelny wyświetlacz graficzny LCD. Posiadają trzy niezależne wejścia pomiarowe. Do każdego wejścia pomiarowego mogą być podłączone wymienne sondy wyposażone w moduł SICRAM. Sondy te są automatycznie rozpoznawane przez datalogger dzięki wbudowanemu modułowi SICRAM. W module SICRAM zapisane jest informacja o sondzie oraz jej dane kalibracyjne.

Sondy mogą służyć do pomiaru wielu różnych wielkości fizycznych, takich jak:

 • Temperatura
 • Wilgotność względna
 • Ciśnienie atmosferyczne i różnica ciśnień
 • Prędkość powietrza
 • Natężenie oświetlenia (lx) oraz natężenie promieniowania
 • Dwutlenek węgla (CO2) – jakość powietrza
 • Napięcie (moduł VP473) i prąd (moduł IP472)

Podstawowe cechy wielofunkcyjnych dataloggerów HD31:

 • Trzy niezależnie wejścia pomiarowe.Wielofunkcyjne mierniki z rejestracją HD31
 • Automatycznie rozpoznanie sondy pomiarowe.
 • Kolorowy wyświetlacz graficzny.
 • Możliwość wyświetlania pomiarów w postaci wykresów.
 • Konfigurowane jednostki pomiarowe.
 • Rejestracja z funkcją automatycznego startu i zatrzymania rejestracji.
 • Zapis danych na karcie pamięci.
 • Automatyczne tworzenie raportów w pdf.
 • Funkcje: HOLD, REL (pomiar względny) i DIFF (pomiar różnicy).
 • Wykrywanie wartości minimalnej, średniej oraz maksymalnej.
 • Hasło zabezpieczające konfigurację.
 • Złącze USB do połączenia z komputerem PC.
 • Interfejs szeregowy do podłączenia drukarki.
 • Ładowane baterie.
 • Automatyczne wyłączenie zasilania(konfigurowane i wyłączane).

Trzykanałowe mierniki z rejestracją i dataloggery HD31Wielofunkcyjne mierniki i  dataloggery HD31 po podłączeniu sondy temperatury i wilgotności względnej mogą obliczać następujące parametry: temperaturę punktu rosy, temperaturę termometru wilgotnego, wilgotność bezwzględną, stosunek zmieszania, cząstkowe ciśnienie parowania, ciśnienie pary nasyconej oraz entalpię. Ponadto mierniki mogą obliczać indeks dyskomfortu (DI) oraz index temperatury efektywnej netto (NET).

Istnieje również możliwość podłączenia do dataloggera sond bez modułu SICRAM, można je podłączać dzięki specjalnemu modułowi interfejsu.

Datalogger HD31 umożliwia wyświetlanie jednoczesne do trzech zmiennych w postaci liczbowej oraz ich wizualizację w czasie rzeczywistym w postaci wykresu wartości mierzonych. Jednostki pomiarowe mogą być wybierane przez użytkownika w zależności od mierzonej wielkości fizycznej.

 

Wielofunkcyjne mierniki i dataloggery HD31

Wielofunkcyjne mierniki i dataloggery HD31

Wielofunkcyjne mierniki i dataloggery HD31 wyposażone są w funkcję rejestracji danych z zapisem danych w formacie CSV bezpośrednio na karcie pamięci SD (max 4GB), zapewnia to długi czas rejestracji. Na przykład dla karty pamięci SD o pojemności 4GB czas zapisu może wynieś nawet kilka miesięcy (nawet podczas rejestracji wielu wielkości i przy interwale zapisu, co 1s). Częstotliwość zapisu danych jest konfigurowana przez użytkownika od 1s do 1 godziny. Mierniki posiadają możliwość automatycznego lub ręcznego startu i zatrzymania rejestracji. Podczas rejestracji zapisywana jest data i czas każdej zapisywanej próbki. Miernik umożliwia również automatyczne tworzenie raportów pomiarowych w formacie PDF na karcie pamięci SD.

Przyrząd HD31 posiada tryb ręczny rejestracji (zapisuje aktualny pomiar po wciśnięciu klawisza) lub automatycznej rejestracji (zapisuje pomiary zgodnie z ustawionym interwałem). Funkcja rejestracji umożliwia obliczanie wartości minimalnej, średniej i maksymalnej.

Pozostałe funkcje zawarte w wielofunkcyjnych dataloggerach HD31:

Dataloggery posiadają również funkcję HOLD, REL, DIFF. Funkcja HOLD zatrzymuje aktualnie wyświetlaną wartość na wyświetlaczu, funkcja REL wyświetla różnicę pomiędzy wartością mierzoną a wartością wcześniej zapisaną, funkcja DIFF wyświetla różnicę pomiędzy dwoma wielkościami, na przykład między dwoma sondami temperatury. Hasło zabezpiecza ustawienia i funkcje przyrządu przez zmianami. A funkcja “szybkiej pomocy” na ekranie, pomaga w obsłudze funkcji miernika. Port USB ze złączem mini USB do połączenia z komputerem PC umożliwia konfigurację oraz pobieranie zapisanych danych. Przyrząd jest standardowo wyposażony w oprogramowanie DeltaLog9.

Wielofunkcyjne mierniki i dataloggery HD31Port USB może pracować w trybie “HID” (Human Interface Device) lub w trybie “Virtual COM”. Tryb “HID” ma tę zaletę, że nie wymaga instalacji sterowników USB: gdy przyrząd jest podłączony do komputera PC, system operacyjny Windows® automatycznie rozpoznaje urządzenie i wykorzystuje sterowniki, które znajdują się standardowo w systemie operacyjnym. Tryb “Virtual COM” pozwala na komunikację z urządzeniem za pomocą oryginalnego oprogramowania do komunikacji szeregowej. MSD (Mass Storage Device) umożliwia używanie przyrządu jako czytnika kart pamięci SD, pozwala to na bezpośredni dostęp do karty pamięci, aby sprawdzić, skopiować lub usunąć zapisane pliki.

Port szeregowy RS232C przeznaczony jest do drukowania pomiarów na drukarce wyposażone w interfejs RS232C. Prędkość komunikacji jest ustawiana w przedziale od 1200 do 115200. Przyrząd wyposażony jest w akumulator litowo-jonowy. Automatyczne wyłączanie zasilania (z możliwością wyłączenia) po czasie bezczynności jest konfigurowane przez użytkownika (2, 5, 10, 15, 20 lub 30 minut), zabezpiecza akumulator przed rozładowaniem. Możliwe jest podłączenie zewnętrznego zasilania 5VDC przez port USB (ze złączem mini-USB) lub zasilanie przez port USB  komputera (min 500mA). Po podłączeniu zewnętrznego zasilacza, akumulator jest ładowany, a funkcja automatycznego wyłączania zasilania wyłącza się. Sondy są fabrycznie skalibrowane oraz wymienne. Na życzenie klienta dostępne są raporty kalibracji lub certyfikaty kalibracji. Opcjonalnie dostępna wzmocniona obudowa ochronna z gumy.

 

Zobacz również nasze mierniki temperatury, regulatory wilgotności i rejestratory wilgotności.

Karta katalogowa:
Icon
Wielofunkcyjne rejestratory (dataloggery) HD31 (j. pol.)
Icon
Wielofunkcyjne rejestratory (dataloggery) HD31 (j. ang.)
Instrukcja obsługi:
Icon
Wielofunkcyjne rejestratory (dataloggery) HD31 (j. ang.)