HD31 – wielofunkcyjne mierniki – dataloggery

Wielofunkcyjne mierniki z rejestracją (dataloggery zapisem danych na karcie pamięci) HD31. Przyrządy z serii HD31 to przenośne, wielofunkcyjne i elektroniczne mierniki z rejestracji różnych wielkości fizycznych (dataloggery danych). Nasze cyfrowe dataloggery (rejestratory) przeznaczone są głównie do pomiaru i rejestracji: temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego, różnicy ciśnień, prędkości powietrza, natężenia oświetlenia i promieniowania oraz dwutlenku węgla (CO2). […]

Ilość wejść pomiaeowych

3 wejścia pomiarowe (złącze 8-pinowe typu DIN45326).

Mierzone wielkości
 • Temperatura
 • Wilgotność względna
 • Ciśnienie atmosferyczne i różnica ciśnień
 • Prędkość powietrza
 • Natężenie oświetlenia (lx) oraz natężenie promieniowania
 • Dwutlenek węgla (CO2) – jakość powietrza
 • Napięcie (moduł VP473) i prąd (moduł IP472)
Dokładność @20°C

±0.02% wartości mierzonej (tylko przyrząd, bez dokładności podłączonych sond)

Dryft temperaturowy @20°C

20ppm/°C (tylko przyrząd, bez dokładności podłączonych sond)

Stabilność długoterminowa

0.05%/rok ((tylko przyrząd, bez dokładności podłączonych sond)

Dokładność zegara

1 min/miesiąc

Interwał zapisu

1, 5, 10, 15, 30s / 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 minut / 1 godzina

Pojemność pamięci

Karta pamięci SD o pojemności do 4 GB. Czas rejestracji zależy od liczby rejestrowanych wielkości i od pojemności karty SD. Na przykład: przy użyciu karty SD o pojemności 4GB czas trwania rejestracji wynosi klika miesięcy, nawet w przypadku rejestracji wielu wielkości i przy interwale zapisu równym 1s.

Wyświetlacz

Graficzny kolorowy LCD (43 x 58mm).

Porty komunikacyjne
 • Port USB ze złączem mini USB
 • Port RS232C ze złączem RJ12 (6P6C) do podłączenia drukarki szeregowej.
Zasilanie
 • Akumulator litowo-jonowy 3.7V, pojemność 2250mA/h, 3-pinowe złącze JST.
 • Zewnętrzny zasilacz 5VDC/1A (SWD05) do podłączenia za pomocą złącza
  mini USB.
 • Zasilanie z portu USB komputera (min. 500mA) po podłączeniu do komputera.
Czas pracy na akumulatorze

18 godzin ciągłej pracy (przy pełnym naładowaniu akumulatora i z podłączonymi sondami Pt100). Czas pracy zależy od liczby i typu podłączonych sond.

Warunki pracy

-10 … 60°C, 0 … 85% RH (bez kondensacji).

Stopień ochrony

IP64

Wielofunkcyjne mierniki z rejestracją (dataloggery zapisem danych na karcie pamięci) HD31.

Wielofunkcyjne mierniki i dataloggery HD31Przyrządy z serii HD31 to przenośne, wielofunkcyjne i elektroniczne mierniki z rejestracji różnych wielkości fizycznych (dataloggery danych). Nasze cyfrowe dataloggery (rejestratory) przeznaczone są głównie do pomiaru i rejestracji: temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego, różnicy ciśnień, prędkości powietrza, natężenia oświetlenia i promieniowania oraz dwutlenku węgla (CO2). Trzykanałowe mierniki (dataloggery) wyposażone są w dużym (43 x 58mm), kolorowy i czytelny wyświetlacz graficzny LCD oraz trzy niezależne wejścia pomiarowe. Do każdego wejścia pomiarowego mogą być podłączone wymienne sondy pomiarowe, które wyposażone są w moduł pamięci SICRAM. Moduł SICRAM umożliwia automatycznie rozpoznawane podłączonej sondy przez datalogger. W module SICRAM zapisane są informacje o sondzie oraz jej dane kalibracyjne.

Wielofunkcyjne mierniki z rejestracją HD31Wymienne sondy mogą służyć do pomiaru wielu różnych wielkości fizycznych, takich jak:

 • Temperatura
 • Wilgotność względna
 • Ciśnienie atmosferyczne i różnica ciśnień
 • Prędkość powietrza
 • Natężenie oświetlenia (lx) oraz natężenie promieniowania
 • Dwutlenek węgla (CO2) – jakość powietrza
 • Napięcie (moduł VP473) i prąd (moduł IP472)

Podstawowe cechy wielofunkcyjnych dataloggerów HD31:Trzykanałowe mierniki z rejestracją i dataloggery HD31

 • Trzy niezależnie wejścia pomiarowe.
 • Automatycznie rozpoznanie sondy pomiarowe.
 • Kolorowy wyświetlacz graficzny.
 • Możliwość wyświetlania pomiarów w postaci wykresów.
 • Konfigurowane jednostki pomiarowe.
 • Rejestracja z funkcją automatycznego startu i zatrzymania rejestracji.
 • Zapis danych na karcie pamięci.
 • Automatyczne tworzenie raportów w pdf.
 • Funkcje: HOLD, REL (pomiar względny) i DIFF (pomiar różnicy).
 • Wykrywanie wartości minimalnej, średniej oraz maksymalnej.
 • Hasło zabezpieczające konfigurację.
 • Złącze USB do połączenia z komputerem PC.
 • Interfejs szeregowy do podłączenia drukarki.
 • Ładowane baterie.
 • Automatyczne wyłączenie zasilania(konfigurowane i wyłączane).

Wielofunkcyjne mierniki i dataloggery HD31Wielofunkcyjne mierniki i  dataloggery HD31 po podłączeniu sondy temperatury i wilgotności względnej mogą obliczać następujące parametry: temperaturę punktu rosy, temperaturę termometru wilgotnego, wilgotność bezwzględną, stosunek zmieszania, cząstkowe ciśnienie parowania, ciśnienie pary nasyconej oraz entalpię. Ponadto mierniki mogą obliczać indeks dyskomfortu (DI) oraz index temperatury efektywnej netto (NET). Istnieje również możliwość podłączenia do dataloggera sond bez modułu SICRAM, można je podłączać dzięki specjalnemu modułowi interfejsu.
Datalogger HD31 umożliwia wyświetlanie jednoczesne do trzech zmiennych w postaci liczbowej oraz ich wizualizację w czasie rzeczywistym w postaci wykresu wartości mierzonych. Jednostki pomiarowe mogą być wybierane przez użytkownika w zależności od mierzonej wielkości fizycznej.

Wielofunkcyjne mierniki i dataloggery HD31
Wielofunkcyjne mierniki i dataloggery HD31 wyposażone są w funkcję rejestracji danych z zapisem danych w formacie CSV bezpośrednio na karcie pamięci SD (max 4GB), zapewnia to długi czas rejestracji. Na przykład dla karty pamięci SD o pojemności 4GB czas zapisu może wynieś nawet kilka miesięcy (nawet podczas rejestracji wielu wielkości i przy interwale zapisu, co 1s). Częstotliwość zapisu danych jest konfigurowana przez użytkownika od 1s do 1 godziny. Mierniki posiadają możliwość automatycznego lub ręcznego startu i zatrzymania rejestracji. Podczas rejestracji zapisywana jest data i czas każdej zapisywanej próbki. Miernik umożliwia również automatyczne tworzenie raportów pomiarowych w formacie PDF na karcie pamięci SD.
Przyrząd HD31 posiada tryb ręczny rejestracji (zapisuje aktualny pomiar po wciśnięciu klawisza) lub automatycznej rejestracji (zapisuje pomiary zgodnie z ustawionym interwałem). Funkcja rejestracji umożliwia obliczanie wartości minimalnej, średniej i maksymalnej.

Pozostałe funkcje zawarte w wielofunkcyjnych dataloggerach HD31:

Dataloggery posiadają również funkcję HOLD, REL, DIFF. Funkcja HOLD zatrzymuje aktualnie wyświetlaną wartość na wyświetlaczu, funkcja REL wyświetla różnicę pomiędzy wartością mierzoną a wartością wcześniej zapisaną, funkcja DIFF wyświetla różnicę pomiędzy dwoma wielkościami, na przykład między dwoma sondami temperatury. Hasło zabezpiecza ustawienia i funkcje przyrządu przez zmianami. A funkcja „szybkiej pomocy” na ekranie, pomaga w obsłudze funkcji miernika. Port USB ze złączem mini USB do połączenia z komputerem PC umożliwia konfigurację oraz pobieranie zapisanych danych. Przyrząd jest standardowo wyposażony w oprogramowanie DeltaLog9.
Wielofunkcyjne mierniki i dataloggery HD31Port USB może pracować w trybie “HID” (Human Interface Device) lub w trybie “Virtual COM”. Tryb “HID” ma tę zaletę, że nie wymaga instalacji sterowników USB: gdy przyrząd jest podłączony do komputera PC, system operacyjny Windows® automatycznie rozpoznaje urządzenie i wykorzystuje sterowniki, które znajdują się standardowo w systemie operacyjnym. Tryb “Virtual COM” pozwala na komunikację z urządzeniem za pomocą oryginalnego oprogramowania do komunikacji szeregowej. MSD (Mass Storage Device) umożliwia używanie przyrządu jako czytnika kart pamięci SD, pozwala to na bezpośredni dostęp do karty pamięci, aby sprawdzić, skopiować lub usunąć zapisane pliki.
Port szeregowy RS232C przeznaczony jest do drukowania pomiarów na drukarce wyposażone w interfejs RS232C. Prędkość komunikacji jest ustawiana w przedziale od 1200 do 115200. Przyrząd wyposażony jest w akumulator litowo-jonowy. Automatyczne wyłączanie zasilania (z możliwością wyłączenia) po czasie bezczynności jest konfigurowane przez użytkownika (2, 5, 10, 15, 20 lub 30 minut), zabezpiecza akumulator przed rozładowaniem. Możliwe jest podłączenie zewnętrznego zasilania 5VDC przez port USB (ze złączem mini-USB) lub zasilanie przez port USB  komputera (min 500mA). Po podłączeniu zewnętrznego zasilacza, akumulator jest ładowany, a funkcja automatycznego wyłączania zasilania wyłącza się. Sondy są fabrycznie skalibrowane oraz wymienne. Na życzenie klienta dostępne są raporty kalibracji lub certyfikaty kalibracji. Opcjonalnie dostępna wzmocniona obudowa ochronna z gumy.

Zobacz również nasze mierniki temperatury, regulatory wilgotności i rejestratory wilgotności.

HD31 – wielofunkcyjne mierniki – dataloggery

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót