Przetworniki ciśnienia, różnicy ciśnień i poziomu

Przetworniki ciśnienia i poziomu firmy STS Sensor Technik Sirnach AG, Halstrup Walcher, Delta Ohm przeznaczone są do pomiaru ciśnienia w instalacjach przemysłowych, pneumatyce, procesach technologicznych, przemyśle chemicznym i spożywczym, klimatyzacji i wentylacji oraz poziomu i głębokości zbiornikach otwartych, stacjach uzdatniania wody, ciepłownictwie, ujęciach wodnych, studniach, odwiertach, oczyszczalniach ścieków.