Przetworniki ciśnienia, różnicy ciśnień i poziomu

Przetworniki ciśnienia, różnicy ciśnień, niskich ciśnień, ciśnienia barometrycznego i poziomu przeznaczone są głównie do pomiaru ciśnienia oraz różnicy ciśnień.

Przetworniki ciśnienia, poziomu, różnicy ciśnień, przeznaczone są do montażu w instalacjach przemysłowych, pneumatyce, procesach technologicznych, przemyśle chemicznym i spożywczym, ciepłownictwie, klimatyzacji i wentylacji (pomieszczeniach czystych (clean room)). Hydrostatyczne sondy poziomu przeznaczone są do pomiaru głębokości w zbiornikach otwartych, stacjach uzdatniania wody, ujęciach wodnych, studniach, odwiertach, oczyszczalniach ścieków. Oferujemy przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień firmy STS Sensor Technik Sirnach AG, Halstrup Walcher, Delta Ohm, Rixen.