Monitory różnicy ciśnień (sygnalizatory spadku)

Monitory różnicy ciśnień (sygnalizatory spadku ciśnienia) firmy Halstrup-Walcher i Delta Ohm do pomieszczeń czystych, kaskad filtrów i clean room-ów. Monitory różnicy ciśnień (sygnalizatory spadku) są urządzeniami służącymi do pomiaru i wyświetlania różnicy ciśnień między dwoma punktami w instalacji. Są stosowane w systemach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, filtracyjnych, oczyszczalniach ścieków i innych zastosowaniach, gdzie ważna jest kontrola ciśnienia. Elektroniczne monitory różnicy ciśnień wykorzystują czujniki ciśnienia i przetworniki sygnału, które wysyłają sygnał elektryczny proporcjonalny do różnicy ciśnień do wskaźnika cyfrowego lub do układu sterowania. Monitory różnicy ciśnień mogą mieć dodatkowe funkcje, takie jak alarmy dźwiękowe lub świetlne, wyjścia przekaźnikowe lub analogowe, pamięć wartości minimalnych i maksymalnych, kompensację temperatury i inne. Monitory różnicy ciśnień są niezbędnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo i efektywność pracy wielu systemów technicznych. Dział obejmuje przetworniki różnicy ciśnień, monitory różnicy ciśnień, rejestratory różnicy ciśnień oraz sygnalizatory spadku spadku ciśnienia. Przetworniki i monitory różnicy ciśnień przeznaczone są do pomiaru różnicy ciśnień i sygnalizacji spadku ciśnienia w pomieszczeniach czystych (clean room-ach), strefach czystych, kaskadach ciśnień i śluzach powietrznych. Pomieszczenia i strefy czyste stosowane są są w wielu gałęziach produkcji przemysłowej (farmacja, produkcja półprzewodników i elektroniki, produkcja paneli fotowoltaicznych, produkcja części lotniczych i kosmicznym, nanotechnologii, produkcji medycznej, laboratoriach oraz szpitalach, aptekach, itp.). Pomieszczenia i strefy czyste wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie wymagane jest zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem lub skażeniem zawartych w otaczającym powietrzu. Pomieszczenia i strefy czyste w zależności od wymaganej klasy czystości wymagają stosowania odpowiednich śluz powietrznych o stref o podwyższonym ciśnieniu aby cząstki zanieczyszczenia się nie dostawały lub wydostawały z takich obszarów przez klimatyzację i wentylację. Dlatego do monitoringu różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych (clean room) stosuje się różnego rodzaju przetworniki, rejestratory różnicy ciśnień oraz sygnalizatory spadku ciśnienia.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oferuje szeroką gamę urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji różnych parametrów procesowych w różnych gałęziach przemysłu, ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, itp. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), jak i termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B).  Posiada również w swojej ofercie różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory (elektroniczne dataloggery) oraz różnego rodzaju przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. Oferta ACSE Sp. z o.o. obejmuje głównie przemysłowe czujniki temperatury, wskaźniki i mierniki tablicowe, przemysłowe regulatory temperatury, rejestratory bezpapierowe (bezprzewodowe dataloggery), przetworniki wilgotności, przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do clean room, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia i temperatury, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót