Przetwornik ciśnienia i różnicy ciśnień P26
Przetwornik ciśnienia i różnicy ciśnień P26Przetwornik ciśnienia i różnicy ciśnień P26Przetwornik ciśnienia i różnicy ciśnień P26Przetwornik ciśnienia i różnicy ciśnień P26

P26 – przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień

Cena netto: Zapytaj

 • Zakresy: od 10Pa do 100kPa
 • Konfigurowany w zakresie 40…100%
 • Wysoka dokładność i stabilność
 • Brak dryftu zera (funkcja autozerowania)
 • Sygnał wyjściowy 0…10V, 0/4…20mA lub ±5V
 • Mała histereza
 • Duża odporność na przeciążenia
 • Konfigurowana stała czasowa i charakterystyka wyjścia (liniowa/pierwiastkowa)
 • Stopień ochrony IP65
 • Opcjonalnie montaż z na szynie DIN
 • Opcjonalnie kolorowy wyświetlacz LCD
 • Opcjonalnie interfejs USB
SKU: brak.
Kategorie: , , .
Producent: .

Zapytaj/Kup
Zakresy pomiarowe
 • 10/50/100/250/500 Pa
 • 1/2,5/5/10/20/50/100 kPa
 • Dowolnie ustawiany w zakresie 40..100%
Dokładność
 • ±0.5%  skalowanego zakresu (40...100% wartości końcowej), min. 0.3 Pa
 • ±0.2%  skalowanego zakresu (40...100% wartości końcowej), min. 0.3 Pa
Dryft temperaturowy 0.03%/K (+10°C...+50°C)
Dryft temp. zera ± 0% (automatycznie korygowany)
Przeciążalność
 • 600kPa dla zakresów ≥ 2,5kPa
 • 200 x dla zakresów < 2,5kPa
Medium Powietrze i nieagresywne gazy
Maksymalne ciśnienie
 • 600kPa dla zakresów ≥ 2,5kPa
 • 200 x dla zakresów < 2,5kPa
Czas odpowiedzi 25ms
Stała czasowa 25ms…60s (ustawiana)
Pobór mocy Ok. 6VA
Waga Ok. 0.75kg
Dławiki kablowe 3 x M16
Przyłącza ciśn. Krócice do elastycznych przewodów ∅6mm (inne po uzgodnieniu)
Stopień ochrony IP65

Opis produktu

Programowalne przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień P26.

Przetwornik ciśnienia P26
Przetwornik ciśnienia i różnicy ciśnień P26

Cyfrowe przetworniki niskiego ciśnienia i różnicy ciśnień P26 to programowalne przetworniki firmy Halstrup Walcher. Przetworniki niskich ciśnień P26 przeznaczone są do pomiaru ciśnienia i różnicy ciśnień. Programowalne przetworniki Halstrup Walcher wykorzystują najnowsze rozwiązania czujników różnicy ciśnień. Przetworniki P26 zapewniają wysoką dokładność pomiarów w szerokim zakresie niskich ciśnień. Dzięki zaprogramowanej charakterystyce pierwiastkowej umożliwiają generowania na wyjściu sygnału proporcjonalnego do prędkości przepływu lub strumienia objętościowego umożliwiając współpracę z rurkami spiętrzającymi Pitota lub innym czujnikami przepływu (np. kratownica pomiarowa).

Przetworniki różnicy ciśnień P26 przeznaczone są do kontaktu z czystym powietrzem lub nieagresywnymi gazami. Opcjonalny wskaźnik cyfrowy LCD o programowanym zakresie wskazań, pozwala na bezpośredni odczyt wartości w miejscu montażu przetwornika P26. Przetworniki ciśnienia P26 posiadają wysoką odporność na przeciążenie – przy zakresach poniżej 2.5kPa jest to 200x zakres, a przy wyższych wynosi 600kPa. Obudowa jest przystosowana do montażu naściennego albo szynowego. Przetwornik Halstrup Walcher może by opcjonalnie wyposażony w cyfrowy interfejs USB do konfiguracji parametrów pracy przetwornika.

Przetworniki niskich ciśnień i różnicy ciśnień P26 znajdują zastosowanie m. in. w wentylacji (np. do kontroli spadku ciśnienia na filtrach, przepływu powietrza w kanałach) oraz w przemyśle (np. do kontroli podciśnienia w piecach, ciągu kominowego, itp.).

Przetworniki różnicy ciśnień z serii P26 znajdują również zastosowanie w monitoringu czystych pomieszczeń oraz śluz powietrznych w różnego rodzaju zakładach spożywczych i farmaceutycznych, laboratoriach, szpitalach oraz w aptekach. Przetworniki te umożliwiają pomiar różnicy ciśnień pomiędzy dwoma pomieszczeniami oraz sygnalizację spadku lub przekroczenia ciśnienia za pomocą wyjść przekaźnikowych. Wyjścia przekaźnikowe w przetworniku P26 mogą pełnić rolę zarówno wyjść alarmowy jaki i wyjść sterujących zewnętrznymi urządzeniami. Programowalne przetworniki P26 to najlepsze rozwiązanie w dziedzinie pomiaru różnicy ciśnień w wentylacji, pomieszczeniach czystych (clean room), strefach czystych, kaskadach filtrów, itp.

Zalety przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień P26 firmy Halstrup-Walcher:

Zakresy pomiarowe różnicy ciśnień
Zakresy pomiarowe różnicy ciśnień
 • Idealne dla bardzo małych zakresów pomiarowych.
 • Wyjątkowa długoterminowa stabilność gwarantuje niezawodną pracę przez wiele lat.
 • Bezwzględna stabilność punktu zerowego.
 • Wysoka odporność na przeciążenia.
 • Idealne do pomiaru nadciśnienia, podciśnienia oraz różnicy ciśnień.
 • Mogą mieć zakresy pomiarowe symetryczne.
 • Rozdzielenie dwóch połączonych stron zapewnia brak mieszania medium mierzonego.

Dokładność (niepewność) pomiarowa przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień P26.

Na dokładność (niepewność) mierzonej wartości ciśnienia ma wpływ wiele elementów takich jak: szerokość zakresu pomiarowego, dokładność przetwornika, temperatura, itp. Stopień niepewności pomiaru jest wartością statystyczną, która uwzględnia „wpływ błędów” samego urządzenia pomiarowego, jak również inne czynniki wpływające na pomiar ciśnienia (np. temperatura). Niepewność obejmuje również margines błędu odniesienia podczas kalibracji w procesie produkcyjnym. O ile nie wskazano inaczej, margines błędu jest zawsze podawany w odniesieniu do standardowej niepewności pomiaru powiększonej o współczynnik k = 2 (prawdopodobieństwo pokrycia 95%).

Przykład: Przetwornik różnicy ciśnień P26 oferuje stopień niepewności pomiaru ±0,2% wartości maksymalnej (wartość maksymalna oznacza górną wartość zakresu pomiarowego). Dla ustawionego zakresu pomiarowego np. 0…80Pa, należy wziąć pod uwagę maksymalną wartość zakresu ciśnienia 80Pa oraz stopnień niepewności pomiaru w odniesieniu do błędu kalibracji +0,3Pa. W tym przykładzie stopień niepewności pomiaru jest obliczany w następujący sposób:

 1. ±0,2% maks. wartość = ± 0,2% x 80Pa = ± 0,16Pa
 2. dodatkowo +0,3Pa margines błędu kalibracji

W tym przypadku całkowity stopień niepewności pomiaru wynosi ±0,46Pa
Jeżeli przetwornik P26 mierzy wartość 60Pa, można założyć z 95% prawdopodobieństwem, że rzeczywista wartość mieści się między 59,54Pa a 60,46Pa.

Niepewność pomiarowa przetwornika
Niepewność pomiarowa

Praktyczna wskazówka: Górna wartość zakresu używanego czujnika ciśnienia powinna być o ok. 10…30% wyższa niż najwyższa wartość oczekiwanego ciśnienia. Umożliwia to pomiar i rejestrację nieoczekiwanych skoków ciśnienia.

Dodatkowo jeśli przetwornik P26 pracuje w temperaturze innej niż 20°C (typowo) to do obliczenia dokładności należy użyć również współczynnika temperaturowego Dlatego jeśli przetwornik ciśnienia pracuje w temperaturze np. 35°C (to jest o 15°C więcej) należy ten współczynnik uwzględnić w obleczeniu dokładności. Dla przetwornika P26 wartość współczynnika temperaturowego wynosi ±0,03% wartość maks./ K. Dlatego dla ciśnienia 60Pa i temperatury otoczenia wynoszącej 35°C występuje dodatkowy błąd od wpływu temperatury na  zakres pomiarowy, dodatkowy błąd od temperatury wynosi ±0,03% wartości  maks. / K x 60 Pa x 15 K = ± 0,27 Pa.

Praktyczna wskazówka: Jeśli jest to możliwe, przetwornik ciśnienia należy montować w miejscu o stałej temperaturze i zbliżonej do temperatury. Rurki łączące punkty pomiarowe z przetwornikiem ciśnienia mogą mieć kilka metrów długości, o ile nie są narażona na działanie źródeł ciepła.

Pomiar różnicy ciśnień i regulacji ciśnienia w pomieszczeniach czystych (clean room) za pomocą precyzyjnych przetworników P26.

Przetworniki różnicy ciśnień P26 mogą być stosowane również do pomiaru różnicy ciśnień i regulacji ciśnienia w pomieszczeniach czystych (clean room). W pomieszczeniach czystych istotne jest zapobieganie napływowi zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz (z korytarzy lub obszarów o niższej klasie czystości). Można to osiągnąć utrzymując ciągłe nadciśnienie w danym pomieszczeniu. Sercem takiego pomiaru może być bardzo precyzyjny przetwornik różnicy ciśnień P26 w bardzo niskim zakresie pomiarowym. Zgodnie z normą ISO14644, która wymaga ciągłego monitorowania i regulacji ciśnienia we wszystkich pomieszczeniach czystych przyrządy pomiarowe, które są montowane  w pomieszczeniach czystych muszą być regularnie kontrolowane i sprawdzane. W takich przypadkach wyeliminowanie powietrza zawierającego bakterie lub zanieczyszczeń może być sprawą życia lub śmierci, np. w szpitale, sale operacyjne, laboratoria, itp.. Czystość pomieszczenia można osiągnąć, zapewniając stałe nadciśnienie, tak aby zanieczyszczone powietrze nie mogło dostać się do pomieszczenia z otoczenia.

Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych (clean room)
Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych (clean room)

W szpitalach i laboratoriach bakteriologicznych często stosuje się również odwrotną zasadę, np. na oddziałach izolacyjnych (izolatkach). Kwarantanna jest kluczem do zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii np. COVID-19. W takim przypadku w pomieszczeniu należy utrzymywać stałe podciśnienie w stosunku do otoczenia, aby zapobiec ucieczce bakterii / wirusów z pomieszczenia.

Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych (w izolatkach) - strefach czystych
Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych (w izolatkach)

Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień P26 firmy Halstrup Walcher w przykładowych wersjach:

 • Przetwornik P26-1-24VAC-0…50Pa-S-0-2-0: przetwornik ciśnienia i różnicy ciśnień, sygnał wyjściowy: 0…10V, zakres pomiarowy: 0…50Pa, zasilanie: 24VAC, dokładność:  +/-0.5%,  wyświetlacz: brak, wyjścia przekaźnikowe: dwa wyjścia przekaźnikowe (6A, 230VAC), interfejs komunikacyjny: brak.
 • Przetwornik P26-4-24VACDC-0…500Pa-2-LC-2-U0: przetwornik ciśnienia i różnicy ciśnień, sygnał wyjściowy: 4…20mA, zakres pomiarowy: 0…500Pa, zasilanie: 24VAC/DC, dokładność:  +/-0.2%,  wyświetlacz: LCD z klawiaturą, wyjścia przekaźnikowe: dwa wyjścia przekaźnikowe (6A, 230VAC), interfejs komunikacyjny USB.

Zobacz również nasze rejestratory temperatury oraz regulatory temperatury.

Karty katalogowe:
Icon

Programowalne przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień P26

Instrukcje obsługi:
Icon

Programowalne przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień P26 (j. pol.)

Icon

Programowalne przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień P26 (j. ang.)

Oprogramowanie:
Icon

Oprogramowanie do konfiguracji przetworników P26

Rysunki CAD (STP):
Icon

Przetworniki ciśnienia P26 - rysunki STP

Katalogi:
Icon

Katalog manometrów i przetworników ciśnienia (niskich ciśnień i różnicy ciśnień)

Katalog zawiera podstawowe informacje dotyczące oferowany produktów, takich jak: przetworniki niskich ciśnień, przetworniki różnicy ciśnień, monitory czystych pomieszczeń, itp.

Wyczyść zaznaczenie
  Reset options
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł