P26 – przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień

P26 – przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień

0,00 

 • Zakresy: od 10Pa do 100kPa
 • Konfigurowany w zakresie 40…100%
 • Wysoka dokładność i stabilność
 • Brak dryftu zera (funkcja autozerowania)
 • Sygnał wyjściowy 0…10V, 0/4…20mA lub ±5V
 • Mała histereza
 • Duża odporność na przeciążenia
 • Konfigurowana stała czasowa i charakterystyka wyjścia (liniowa/pierwiastkowa)
 • Stopień ochrony IP65
 • Opcjonalnie montaż z na szynie DIN
 • Opcjonalnie kolorowy wyświetlacz LCD
 • Opcjonalnie interfejs USB
 • Zakresy: od 10Pa do 100kPa
 • Konfigurowany w zakresie 40…100%
 • Wysoka dokładność i stabilność
 • Brak dryftu zera (funkcja autozerowania)
 • Sygnał wyjściowy 0…10V, 0/4…20mA lub ±5V
 • Mała histereza
 • Duża odporność na przeciążenia
 • Konfigurowana stała czasowa i charakterystyka wyjścia (liniowa/pierwiastkowa)
 • Stopień ochrony IP65
 • Opcjonalnie montaż z na szynie DIN
 • Opcjonalnie kolorowy wyświetlacz LCD
 • Opcjonalnie interfejs USB

Programowalne przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień P26.

Przetwornik ciśnienia P26

Przetwornik ciśnienia i różnicy ciśnień P26

Przetworniki niskiego ciśnienia i różnicy ciśnień P26 to programowalne przetworniki produkcji firmy Halstrup-Walcher. Przetworniki niskich ciśnień P26 przeznaczone są do pomiaru ciśnienia i różnicy ciśnień głównie w wentylacji i klimatyzacji, a także do sygnalizacji spadu ciśnienia (różnicy ciśnień) w śluzach powietrznych i czystych pomieszczeniach (clean room-ach). Programowalne przetworniki Halstrup-Walcher wykorzystują najnowsze rozwiązania w zakresie czujników różnicy ciśnień. Przetworniki P26 zapewniają wysoką dokładność pomiarów w szerokim zakresie pomiaru. Dzięki możliwości wyboru charakterystyki pierwiastkowej, przetworniki mogą służyć również do pomiaru prędkości przepływu lub strumienia objętościowego, przy współpracy z rurkami spiętrzającymi Pitota lub innymi czujnikami przepływu (np. kratownicą pomiarową).
Przetworniki różnicy ciśnień P26 przeznaczone są do pomiaru czystego powietrza lub nieagresywnych gazów. Opcjonalny wyświetlacz LCD pozwala na bezpośredni podgląd wartości mierzonej w miejscu montażu przetwornika P26. Przetworniki ciśnienia P26 posiadają wysoką odporność na przeciążenia, dla zakresów poniżej 2.5kPa jest to 200x zakres, natomiast przy wyższych ciśnieniach przeciążalność wynosi 600kPa. Przetwornik P26 może być montowany na ścianie lub na szynie DIN. Opcjonalnie przetwornik Halstrup-Walcher może być wyposażony w interfejs USB do konfiguracji parametrów pracy przetwornika za pomocą komputera PC.
Przetworniki niskich ciśnień i różnicy ciśnień z serii P26 znajdują zastosowanie m. in. w wentylacji (np. do kontroli spadku ciśnienia na filtrach, przepływu powietrza w kanałach) oraz w przemyśle (np. do kontroli podciśnienia w piecach, ciągu kominowego, itp.). Ponadto przetworniki różnicy ciśnień z serii P26 znajdują również zastosowanie w monitoringu czystych pomieszczeń, śluz powietrznych lub kaskad ciśnień w różnego rodzaju zakładach spożywczych i farmaceutycznych, laboratoriach, szpitalach oraz w aptekach. Przetworniki te umożliwiają pomiar różnicy ciśnień pomiędzy dwoma pomieszczeniami i sygnalizację spadku lub przekroczenia ciśnienia za pomocą wyjść przekaźnikowych. Wyjścia przekaźnikowe w przetworniku P26 mogą pełnić rolę zarówno wyjść alarmowy jaki i wyjść sterujących zewnętrznymi urządzeniami. Programowalne przetworniki P26 to najlepsze rozwiązanie w dziedzinie pomiaru różnicy ciśnień w wentylacji, pomieszczeniach czystych (clean room), strefach czystych, kaskadach filtrów, itp.

Zalety przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień P26 firmy Halstrup-Walcher:

Zakresy pomiarowe różnicy ciśnień

Zakresy pomiarowe różnicy ciśnień

 • Idealne dla bardzo małych zakresów pomiarowych.
 • Wyjątkowa długoterminowa stabilność, która gwarantuje niezawodną pracę przez wiele lat.
 • Bezwzględna stabilność punktu zerowego.
 • Wysoka odporność na przeciążenia.
 • Idealne do pomiaru nadciśnienia, podciśnienia oraz różnicy ciśnień.
 • Możliwość pomiaru ciśnień symetrycznych i asymetrycznych.
 • Separacja pomiędzy dwoma celami pomiarowymi zapewnia brak mieszania mierzonego medium.

Dokładność (niepewność) pomiarowa programowalnych przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień P26.

Na dokładność (niepewność) mierzonego ciśnienia ma wpływ wiele elementów, takich jak: szerokość zakresu pomiarowego, dokładność przetwornika, temperatura medium, itp. Stopień niepewności pomiaru jest wartością statystyczną, która uwzględnia „wpływ błędów” samego urządzenia pomiarowego, jak również innych czynników wpływających na pomiar ciśnienia (np. wpływ temperatury). Niepewność obejmuje również margines błędu odniesienia, błąd kalibracji przetwornika podczas produkcji. O ile nie wskazano inaczej, margines błędu jest zawsze podawany w odniesieniu do standardowej niepewności pomiaru powiększonej o współczynnik k = 2 (prawdopodobieństwo pokrycia 95%).
Przykład: Przetwornik różnicy ciśnień P26 oferuje stopień niepewności pomiaru ±0,2% wartości maksymalnej (wartość maksymalna oznacza górną wartość zakresu pomiarowego). Dla ustawionego zakresu pomiarowego np. 0…80Pa, należy wziąć pod uwagę maksymalną wartość zakresu ciśnienia 80Pa oraz stopnień niepewności pomiaru w odniesieniu do błędu kalibracji +0,3Pa. W tym przykładzie stopień niepewności pomiaru jest obliczany w następujący sposób:

 1. ±0,2% maks. wartość = ± 0,2% x 80Pa = ± 0,16Pa
 2. dodatkowo +0,3Pa margines błędu kalibracji

W tym przypadku całkowity stopień niepewności pomiaru wynosi ±0,46Pa
Jeżeli przetwornik P26 mierzy wartość 60Pa, można założyć z 95% prawdopodobieństwem, że rzeczywista wartość mieści się między 59,54Pa a 60,46Pa.

Niepewność pomiarowa przetwornika

Niepewność pomiarowa

Praktyczna wskazówka: Górna wartość zakresu używanego czujnika ciśnienia powinna być o ok. 10…30% wyższa niż najwyższa wartość oczekiwanego ciśnienia. Umożliwia to pomiar i rejestrację nieoczekiwanych skoków ciśnienia.
Dodatkowo jeśli przetwornik P26 pracuje w temperaturze innej niż 20°C (typowo) to do obliczenia dokładności należy użyć również współczynnika temperaturowego Dlatego jeśli przetwornik ciśnienia pracuje w temperaturze np. 35°C (to jest o 15°C więcej) należy ten współczynnik uwzględnić w obleczeniu dokładności. Dla przetwornika P26 wartość współczynnika temperaturowego wynosi ±0,03% wartość maks./ K. Dlatego dla ciśnienia 60Pa i temperatury otoczenia wynoszącej 35°C występuje dodatkowy błąd od wpływu temperatury na  zakres pomiarowy, dodatkowy błąd od temperatury wynosi ±0,03% wartości  maks. / K x 60 Pa x 15 K = ± 0,27 Pa.

Praktyczna wskazówka: Jeśli jest to możliwe, przetwornik ciśnienia należy montować w miejscu o stałej temperaturze i zbliżonej do temperatury. Rurki łączące punkty pomiarowe z przetwornikiem ciśnienia mogą mieć kilka metrów długości, o ile nie są narażona na działanie źródeł ciepła.

Pomiar różnicy ciśnień i regulacji ciśnienia w pomieszczeniach czystych (clean room) za pomocą precyzyjnych przetworników P26.

Przetworniki różnicy ciśnień P26 mogą być stosowane również do pomiaru różnicy ciśnień i regulacji ciśnienia w pomieszczeniach czystych (clean room). W pomieszczeniach czystych istotne jest zapobieganie napływowi zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz (z korytarzy lub obszarów o niższej klasie czystości). Można to osiągnąć utrzymując ciągłe nadciśnienie w danym pomieszczeniu. Sercem takiego pomiaru może być bardzo precyzyjny przetwornik różnicy ciśnień P26 w bardzo niskim zakresie pomiarowym. Zgodnie z normą ISO14644, która wymaga ciągłego monitorowania i regulacji ciśnienia we wszystkich pomieszczeniach czystych przyrządy pomiarowe, które są montowane  w pomieszczeniach czystych muszą być regularnie kontrolowane i sprawdzane. W takich przypadkach wyeliminowanie powietrza zawierającego bakterie lub zanieczyszczeń może być sprawą życia lub śmierci, np. w szpitale, sale operacyjne, laboratoria, itp.. Czystość pomieszczenia można osiągnąć, zapewniając stałe nadciśnienie, tak aby zanieczyszczone powietrze nie mogło dostać się do pomieszczenia z otoczenia.

Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych (clean room)

Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych (clean room)

W szpitalach i laboratoriach bakteriologicznych często stosuje się również odwrotną zasadę, np. na oddziałach izolacyjnych (izolatkach). Kwarantanna jest kluczem do zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii np. COVID-19. W takim przypadku w pomieszczeniu należy utrzymywać stałe podciśnienie w stosunku do otoczenia, aby zapobiec ucieczce bakterii / wirusów z pomieszczenia.

Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych (w izolatkach) - strefach czystych

Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych (w izolatkach)

Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień P26 firmy Halstrup Walcher w przykładowych wersjach:

 • Przetwornik P26-1-24VAC-0…50Pa-S-0-2-0: przetwornik ciśnienia i różnicy ciśnień, sygnał wyjściowy: 0…10V, zakres pomiarowy: 0…50Pa, zasilanie: 24VAC, dokładność:  +/-0.5%,  wyświetlacz: brak, wyjścia przekaźnikowe: dwa wyjścia przekaźnikowe (6A, 230VAC), interfejs komunikacyjny: brak.
 • Przetwornik P26-4-24VACDC-0…500Pa-2-LC-2-U0: przetwornik ciśnienia i różnicy ciśnień, sygnał wyjściowy: 4…20mA, zakres pomiarowy: 0…500Pa, zasilanie: 24VAC/DC, dokładność:  +/-0.2%,  wyświetlacz: LCD z klawiaturą, wyjścia przekaźnikowe: dwa wyjścia przekaźnikowe (6A, 230VAC), interfejs komunikacyjny USB.

 

Zobacz również nasze rejestratory temperatury oraz regulatory temperatury.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie obszarem swojej działalności obejmuje głównie automatykę przemysłową, ciepłownictwo, wentylację, klimatyzację, także inne obszary, które wykorzystają wszelkiego rodzaju urządzenia kontolno-pomiarową oraz automatykę przemysłową. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozszerza i rozwija podnosząc jakość i gamę oferowanych urządzeń. Firma zatrudnia wysoko wykwalikowanych personel, którzy wiedzę i doświadczenie zdobył w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). ACSE Sp. z o.o. produkuje głównie przemysłowe czujniki temperatury,  zarówno czujniki rezystancyjne, jak i termoelektryczne (termopary). Ponadto posiadamy również w ofercie szeroką gamę innych urządzeń pomiarowych, takich jak różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory przetworniki temperatury (wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności), a także innych parametrów technologicznych i przemysłowych. Są to głownie przemysłowe czujniki temperatury, mierniki tablicowe, regulatory PID, rejestratory bezpapierowe i elektroniczne dataloggery, przetworniki wilgotności względnej, przetworniki niskich ciśnień, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), itp.

Dane kontaktowe

0
  0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót