Rejestratory temperatury papierowe

Wielokanałowe rejestratory temperatury i procesu z zapisem na składanej taśmie papierowej to uniwersalne rejestratory z dużym wyświetlaczem cyfrowym oraz z zapisem danych na papierze (składanej taśmie papierowej), tak zwane rejestratory papierowe. Nasze rejestratory papierowe (z zapisem na papierze) przeznaczone są gównie do pomiaru, monitoringu, kontroli i rejestracji (na składanym papierze) temperatury (w tym rozkładu temperatur), wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, pH, przewodności, przepływu, a także wielu innych parametrów procesowych w różnorodnych procesach przemysłowych i liniach technologicznych. Oferowane przez nas przemysłowe rejestratory temperatury z zapisem na papierze obsługują zarówno czujniki rezystancyjne Pt100, czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, N, T, S, R, B), jak i sygnały analogowe (prądowe i napięciowe). Dział obejmuje wielokanałowe rejestratory temperatury z uniwersalnymi wejściami pomiarowymi, które rejestrują mierzone parametry procesu na papierze (składanej taśmie papierowej). Oferujemy papierowe rejestratory temperatury do pieców do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowania, odpuszczania, przesycania, starzenia, wyżarzania i nagrzewania), rejestratory do pieców do wypału ceramiki, rejestratory do wytopu i kształtowania szkła (fusingu szkła). Dostarczamy również przemysłowe rejestratory temperatury do maszyn odlewniczych, suszarni materiałów, autoklawów, linii do obróbki galwanicznej oraz do wielu innych procesów technologicznych i przemysłowych. Ze względu na funkcjonalność i deklarowaną dokładność nasze wielokanałowe rejestratory temperatury mogą być również używane do pomiaru i rejestracji rozkładu temperatury w piecach i komorach suszarniczych.  Nasze wielokanałowe rejestratory temperatury z zapisem na składanej taśmie papierowej (papierowe) to najlepsze rozwiązanie w dziedzinie pomiaru i rejestracji temperatury, rozkładu temperatur i wielu innych parametrów procesowych różnych aplikacjach przemysłowych.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót