Wielokanałowe (wielopętlowe) regulatory temperatury i procesu

Wielokanałowe  regulatory temperatury to przede wszystkim wielopętlowe regulatory z algorytmem regulacji PID, elektroniczne termoregulatory, cyfrowe sterowniki oraz mikroprocesorowe kontrolery temperatury i procesu. Nasze wielokanałowe (wielopętlowe) regulatory temperatury przeznaczone są głównie do montażu na szynie DIN w różnych szafach i panelach sterowniczych. Regulatory wielopętlowe temperatury wyposażone są w różne algorytmy regulacji, w tym w regulację PID, ON/OFF, 2DOF PID, Fast-PID, Slow-PID, Gap-PID. Dział obejmuje regulatory wielopętlowe przeznaczone do wielokanałowej regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, pH, przewodności, itp. w różnorodnych procesach przemysłowych, maszynach i urządzeniach. Regulatory wielokanałowe mogą posiadać od 2 do 1024 niezależnych pętli (kanałów) regulacji temperatury. Nasze regulatory temperatury obsługują zarówno czujniki rezystancyjne (RTD: Pt100) i termopary (typu: J, K, N, T, S, R, B), jak i sygnały analogowe np. 4...20mA lub 0...10V. Regulatory wielokanałowe przeznaczone są głównie do regulacji temperatury w: wielostrefowych piecach do obróbki cieplnej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania), piecach do wypału ceramiki, piecach do fusingu, piecach do wytopu metali (aluminium, mosiądzu, znalu, itp.), maszynach pakujących, suszarniach, wannach do obróbki galwanicznej, wtryskarkach, wytłaczarkach, autoklawach, itp.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oferuje szeroką gamę urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji różnych parametrów procesowych w różnych gałęziach przemysłu, ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, itp. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), jak i termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B).  Posiada również w swojej ofercie różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory (elektroniczne dataloggery) oraz różnego rodzaju przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. Oferta ACSE Sp. z o.o. obejmuje głównie przemysłowe czujniki temperatury, wskaźniki i mierniki tablicowe, przemysłowe regulatory temperatury, rejestratory bezpapierowe (bezprzewodowe dataloggery), przetworniki wilgotności, przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do clean room, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia i temperatury, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót