Płaszczowe czujniki temperatury (termopary płaszczowe)

Płaszczowe czujniki temperatury to czujniki rezystancyjne (RTD: Pt100) oraz czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, N, T, E, R i S). Poniższy dział obejmuje płaszczowe czujniki temperatury typu rezystancyjnego (RTD: Pt100, Pt500, Pt1000), jak i również płaszczowe czujniki termoelektryczne (termopary płaszczowe typu: J, K, N, T, E, R, S, B). Czujniki płaszczowe (termopary płaszczowe) wykonane ze specjalnego płaszcza, który można swobodnie kształtować zachowując odpowiedni promień gięcia. Promień gięcia płaszcza jest zależny od średnicy zewnętrznej płaszcza. Płaszczowe czujniki temperatury mogą być wyposażone w termorezystory m.in.: Pt100 i Pt1000 lub termopary typu: J, K, N, T, E, R, S i B. Czujniki płaszczowe (termopary) mogą być w zależności od potrzeb zakończone głowicą aluminiową, złączem kompensacyjnym (wtykiem lub gniazdem termoparowym), przewodem kompensacyjnym lub przedłużającym. Rezystancyjne czujniki płaszczowe (RTD: Pt100 i Pt1000) przeznaczone są głównie do pomiaru temperatury cieczy, powietrza, gazów oraz elementów maszyn i urządzeń (np. cylindrów wtryskarek lub obudów łożysk tocznych i panewek) w zakresie niskiej i średniej temperatury. Natomiast termopary płaszczowe przeznaczone są przede wszystkim do pomiaru średnich i wysokich temperatur w próżniowych piecach do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowania, odpuszczania, przesycania, starzenia i wyżarzania), piecach do wypału ceramiki i kształtowania szkła (fusingu szkła), suszarniach, wtryskarkach, wytłaczarkach, maszynach pakujących, itp. Oprócz płaszczowych czujników temperatury (termopar) oferujemy różnego rodzaju urządzenia do pomiaru, kontroli, regulacji, monitoringu i rejestracji temperatury, które współpracują z naszymi czujnikami płaszczowymi. Są to przede wszystkim różnego rodzaju wskaźniki i mierniki temperatury, mikroprocesorowe regulatory temperatury (tablicowe i na szynę DIN), elektroniczne rejestratory temperatury (z zapisem na składanej taśmie papierowej i bezpapierowe (wideograficzne)) oraz przetworniki temperatury (głowicowe i na szynę DIN).

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót