PTTJ-BTWm, PTTK-BTWm i PTTN-BTWm – płaszczowe czujniki temperatury

Płaszczowe czujniki temperatury (termopary płaszczowe) z miniaturowym wtykiem termoparowym PTTJ-BTWm, PTTK-BTWm, PTTN-BTWm, PTTT-BTWm, PTTS-BTWm. Termopary płaszczowe PTTJ-BTWm, PTTK-BTWm, PTTN-BTWm, PTTT-BTWm, PTTS-BTWm to termoelektryczne czujniki temperatury wykonane ze specjalnego przewodu płaszczowego który można swobodnie kształtować z miniaturowym wtykiem termoparowym. Elementem pomiarowym płaszczowych czujników temperatury mogą być termopary typu J(Fe-CuNi), K(NiCr-Ni) lub N(NiCrSi-NiSi). Czujniki płaszczowe (termopary) przeznaczone […]

Zakres pomiarowy
 • Cu-CuNi (T): -40…350°C: stal nierdzewna 1.4541 (ANSI321)
 • Fe-CuNi (J),  NiCr-CuNi (E), NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N): -40…800°C: stal nierdzewna 1.4541 (ANSI321)
 • NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N): -40…1150°C: stal żaroodporna 2.4816 (Inconel600)
 • NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N): -40…1150°C: stal żaroodporna 1.4841 (ANSI314)
 • NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N): -40…1250°C: stal żaroodporna Pyrosil D,  Nicrobel lub Alloy TD
 • PtRh10-Pt (S), PtRh13-Pt (R): 0…1150°C: stal żaroodporna 2.4816 (Inconel600)
 • PtRh10-Pt (S), PtRh13-Pt (R): 0…1450°C: stal żaroodporna PtRh10
Element pomiarowy

1 lub 2 x Fe-CuNi (J), Fe-CuNi (L), Cu-CuNi (T), NiCr-CuNi (E), NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N), PtRh10-Pt (S), PtRh13-Pt (R) wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Spoina pomiarowa

Odizolowana lub uziemiona

Materiał płaszcza
 • Stal nierdzewna 1.4541 (ANSI321)
 • Stal żaroodporna 2.4816 (Inconel600)
 • Stal żaroodporna 1.4841 (ANSI314)
 • Stal żaroodporna Pyrosil D
 • Stal żaroodporna Nicrobel
 • Stal żaroodporna Alloy TD
 • Stal żaroodporna PtRh10
Średnica płaszcza

∅0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.5, 6mm lub inna

Długość montażowa

Do określenia podczas zamawiania

Min. promień gięcia płaszcza

3 x średnica nominalna płaszcza

Max temperatura zimnych końców

Typowo: -40…150°C lub inna

Przyłącze elektryczne

Miniaturowe wtyk termoparowy (CSP)

Płaszczowe czujniki temperatury (termopary płaszczowe) z miniaturowym wtykiem termoparowym PTTJ-BTWm, PTTK-BTWm, PTTN-BTWm, PTTT-BTWm, PTTS-BTWm.

Termopary płaszczowe PTTJ-BTWm, PTTK-BTWm, PTTN-BTWm, PTTT-BTWm, PTTS-BTWm to termoelektryczne czujniki temperatury wykonane ze specjalnego przewodu płaszczowego który można swobodnie kształtować z miniaturowym wtykiem termoparowym. Elementem pomiarowym płaszczowych czujników temperatury mogą być termopary typu J(Fe-CuNi), K(NiCr-Ni) lub N(NiCrSi-NiSi). Czujniki płaszczowe (termopary) przeznaczone są do pomiaru temperatury cieczy, gazów i elementów maszyn i urządzeń, zwłaszcza miejscach trudno dostępnych i tam, gdzie wymagana jest duża szybkość pomiaru i odporność na drgania i wstrząsy. Czujniki płaszczowe z serii PTT…-BTWm wyposażone są w miniaturowe złącza termoparowe (wtyki lub gniazda).

Płaszczowe czujniki temperatury z miniaturowym wtykiem termoparowym wykonane są z przewodu płaszczowego w skład, którego wchodzą:

 • druty termoparowe
 • warstwa izolacji wykonana z silnie sprasowanego tlenku MgO
 • zewnętrzny płaszcz metalowy zapewniającego osłonę mechaniczną i chemiczną spoiny pomiarowej i drutów

Czujniki temperatury płaszczowe posiadają na jednym końcu zespawane druty termoparowe tworząc spoinę pomiarową (zaspawany może być również płaszcz termopary). Drugi koniec termopary płaszczowej może być zakończony miniaturowym wtykiem lub gniazdem termoparowym.

Termopary płaszczowe posiadają wiele zalet np.:

 • małą średnicę zewnętrzną i dużą elastyczność,
 • dużą odporność mechaniczną
 • zabezpieczenie drutów termoparowych przed utlenianiem, korozją i zanieczyszczeniami chemicznymi
 • krótki czas reakcji, co pozwala mierzyć szybkozmienne temperatury.

Dzięki odpowiedniej budowie i silnemu sprasowaniu izolacji, termopary płaszczowe są bardzo giętkie i mogą być dowolnie wyginane z minimalnym promieniem gięcia trzy razy większym od średnicy zewnętrznej płaszcza. Małe średnice zewnętrzne umożliwiają pomiar temperatury w miejscach trudno dostępnych oraz wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zastosowania czujników giętkich o małych średnicach, dużej odporności na drgania i wstrząsy oraz o krótkim czasie reakcji na zmianę temperatury.

Dobór termopar płaszczowych (czujników płaszczowych) z miniaturowym wtykiem termoparowym

Aby dobrać odpowiednie wykonanie termopary płaszczowej należy określić następujące parametry:

 • typ termoelementu (termopary)
 • materiał osłony (płaszcza)
 • średnicę osłony (płaszcza)
 • rodzaj spoiny pomiarowej
 • rodzaj przyłącza (głowica, przewód, wtyk itp.)

Średnica płaszcza termopary

Średnica płaszcza decyduje o sposobie montażu termopary płaszczowej oraz o jej czasie reakcji. Przy doborze średnicy należy osiągnąć kompromis pomiędzy:

 • czasem reakcji
 • elastycznością
 • małymi wymiarami
 • odpornością mechaniczną
 • wytrzymałością na korozję

Ze względu na czas reakcji, elastyczność i wytrzymałość zaleca się stosowanie średnicy płaszcza min. ∅1.5mm.

Termopary płaszczowe – rodzaj spoiny pomiarowej

Spoina pomiarowa jest to miejsce połączenia drutów termoparowych. Jest to właściwy czujnik temperatury, który może być wykonany na wiele różnych sposobów.

 • Spoina odizolowana od płaszcza
  Spoina pomiarowa termopary odizolowana galwanicznie od osłony czujnika (płaszcza), która jest szczelnie zaspawana. Standardowy rodzaj spoiny, stosowany w ośrodkach przewodzących lub gdy wymagane jest odizolowanie elektryczne obwodu pomiarowego.
 • Spoina uziemiona do płaszcza
  Spoina pomiarowa termopary połączona galwanicznie z osłoną czujnika (płaszczem), która jest szczelnie zaspawana. Zapewnia to krótki czas reakcji na zmianę temperatury, przy zachowaniu ochrony na zewnętrzne czynniki środowiska (ciecze, gazy). Stosowana w ośrodkach nieprzewodzących.
 • Spoina wyeksponowana od płaszcza
  Spoina pomiarowa termopary jest wyeksponowana z płaszcza, zapewnia to bardzo szybki czas reakcji na zmianę temperatury. Brak ochrony drutów termoparowych w kontakcie z cieczami i gazami.

Termopary płaszczowe z miniaturowym wtykiem termoparowym z serii PTTJ-BTWm, PTTK-BTWm, PTTN-BTWm, PTTT-BTWm, PTTS-BTWm przeznaczone są do pomiaru temperatury w piecach do obróbki cieplno-chemicznej. W piecach do hartowania, wyżarzania, odpuszczania metali lub szkła, piecach do wytopu metali i szkła, piecach kuźniczych. Stosowane są również w kotłach do produkcji energii cieplnej i elektrycznej oraz w kotłach do spalania odpadów komunalnych. Ponadto czujniki płaszczowe (termopary) stosowane są również do pomiaru temperatury cylindrów, wtryskarek, wytłaczarek oraz form wtryskowych w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych. Czujniki płaszczowe temperatury do wtryskarek, wytłaczarek i form wtryskowych charakteryzują się małą średnicą części pomiarowej (płaszcza termopary), a co za tym idzie szybkością odpowiedzi na zmianę temperatury. Dlatego termopary płaszczowe umożliwiają szybką i dokładną regulację temperatury grzanych kanałów form wtryskowych (wytłaczarek i wtryskarek).

Płaszczowe czujniki temperatury (termopary) z miniaturowym wtykiem termoparowym, przykładowe wersje wykonań:

 • PTTK-BTWm-O-I-15-2-1000: oznacza pojedynczy czujnik temperatury (płaszczowy) typu 1 x K (NiCr-Ni), zakończony miniaturowym wtykiem termoparowym, spoina odizolowana od osłony, materiał płaszcza Inconel600, średnica zewnętrzna płaszcza 1,5mm, klasa dokładności 2, długość płaszcza L=1000mm.
 • PTTJ-BTWm-O-N-10-2-500: oznacza pojedynczy czujnik temperatury (płaszczowy) typu 1 x J (Fe-Cuni), zakończony miniaturowym wtykiem termoparowym, spoina odizolowana od osłony, materiał płaszcza stal nierdzewna, średnica zewnętrzna płaszcza 1,0mm, klasa dokładności 2, długość płaszcza L=500mm.
 • PTTN-BTWm-O-I-20-2-1000: oznacza pojedynczy czujnik temperatury (płaszczowy) typu 1 x N (NiCrSi-NiSi), zakończony miniaturowym wtykiem termoparowym, spoina odizolowana od osłony, materiał płaszcza Inconel600, średnica zewnętrzna płaszcza 3,0mm, klasa dokładności 2, długość płaszcza L=1000mm.

Zobacz również nasze regulatory temperatury oraz rejestratory temperatury.

PTTJ-BTWm, PTTK-BTWm i PTTN-BTWm – płaszczowe czujniki temperatury

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót