Przetworniki prędkości przepływu i temperatury powietrza

Przetworniki prędkości przepływu, wilgotności i temperatury do pomiaru głównie prędkości przepływu powietrza w kanałach i przewodach wentylacyjnych. Przetworniki prędkości przepływu i temperatury powietrza to urządzenia służące do pomiaru i regulacji parametrów strumienia powietrza w różnych systemach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych i chłodniczych. Przetworniki te wykorzystują zasadę działania termoanemometryczną, która polega na pomiarze zmiany temperatury czujnika pod wpływem przepływu powietrza. Przetworniki charakteryzują się wysoką dokładnością, stabilnością i niezawodnością pomiarów, a także łatwością montażu i obsługi. Przetworniki te mogą być stosowane zarówno w systemach stałoprzepływowych, jak i zmiennoprzepływowych, a także w systemach z rekuperacją ciepła. Przetworniki prędkości powietrza mogą być wyposażone w różne wyjścia, takie jak 4-20mA, 0-10V, RS485, co umożliwia integrację z systemami sterowania i nadzoru. Dział obejmuje głównie różnego rodzaju przetworniki prędkości powietrza, a także wilgotności względnej oraz temperatury (w zależności od wersji). Oferujemy zarówno przetworniki z sondą kierunkową (do kanałów wentylacyjnych), jak i przetworniki z soną bezkierunkową (wszechkierunkową, dookólną) do pomiaru ruchu powietrza w pomieszczeniach i komorach. Nasze przetworniki przeznaczone są głównie do pomiaru prędkości przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (instalacje HVAC/BEMS) w przemyśle farmaceutycznym, muzeach, czystych pomieszczeniach (clean room), kanałach wentylacyjnych, stołówkach, audytoriach, salach gimnastycznych, gospodarstwach hodowlanych, szklarniach, suszarniach oraz komorach klimatycznych.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót