Mierniki opadów atmosferycznych (deszczomierze)

Mierniki opadów atmosferycznych oraz deszczomierze do stacji meteo firmy Delta Ohm. Deszczomierze i mierniki opadów atmosferycznych to urządzenia służące do pomiaru ilości wody, która spada z nieba w postaci deszczu, śniegu lub gradu. Są one niezbędne do monitorowania klimatu, prognozowania pogody, oceny zasobów wodnych i zapobiegania powodziom. Istnieje wiele rodzajów deszczomierzy i mierników opadów atmosferycznych, które różnią się budową, zasadą działania i dokładnością pomiaru. W tym dziale przedstawimy najważniejsze informacje na temat tych przyrządów, ich zastosowań i sposobów instalacji. Dział obejmuje mierniki opadów atmosferycznych (deszczu), deszczomierze przelewowe, detektory opadów oraz cyfrowe rejestratory (dataloggery opadów atmosferycznych) do stacji pogodowych i meteorologicznych firmy Delta Ohm. Oferujemy głównie deszczomierze przelewowe do ciągłego pomiaru i rejestracji opadów atmosferycznych w różnorodnych instalacjach mereologicznych, stacjach meteo i pogodowych, gospodarstwach ogrodniczych i rolnych, budownictwie, itp.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oferuje szeroką gamę urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji różnych parametrów procesowych w różnych gałęziach przemysłu, ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, itp. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), jak i termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B).  Posiada również w swojej ofercie różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory (elektroniczne dataloggery) oraz różnego rodzaju przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. Oferta ACSE Sp. z o.o. obejmuje głównie przemysłowe czujniki temperatury, wskaźniki i mierniki tablicowe, przemysłowe regulatory temperatury, rejestratory bezpapierowe (bezprzewodowe dataloggery), przetworniki wilgotności, przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do clean room, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia i temperatury, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót