Mierniki opadów atmosferycznych (deszczomierze)

Mierniki opadów atmosferycznych oraz deszczomierze do stacji meteo firmy Delta Ohm. Deszczomierze i mierniki opadów atmosferycznych to urządzenia służące do pomiaru ilości wody, która spada z nieba w postaci deszczu, śniegu lub gradu. Są one niezbędne do monitorowania klimatu, prognozowania pogody, oceny zasobów wodnych i zapobiegania powodziom. Istnieje wiele rodzajów deszczomierzy i mierników opadów atmosferycznych, które różnią się budową, zasadą działania i dokładnością pomiaru. W tym dziale przedstawimy najważniejsze informacje na temat tych przyrządów, ich zastosowań i sposobów instalacji. Dział obejmuje mierniki opadów atmosferycznych (deszczu), deszczomierze przelewowe, detektory opadów oraz cyfrowe rejestratory (dataloggery opadów atmosferycznych) do stacji pogodowych i meteorologicznych firmy Delta Ohm. Oferujemy głównie deszczomierze przelewowe do ciągłego pomiaru i rejestracji opadów atmosferycznych w różnorodnych instalacjach mereologicznych, stacjach meteo i pogodowych, gospodarstwach ogrodniczych i rolnych, budownictwie, itp.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót