Czujniki temperatury na podczerwień (pirometry)

Czujniki temperatury na podczerwień, pirometry i kamery termowizyjne służą do bezkontaktowego pomiaru temperatury różnych materiałów i powierzchni, a także ruchomych elementów maszyn i urządzeń (np. obracające się wałki). Przemysłowe pirometry Optris to urządzenia do pomiaru temperatury obiektów bez nawiązywania z nimi kontaktu fizycznego. Wykorzystują one zjawisko promieniowania cieplnego, czyli emitowania fal elektromagnetycznych przez każde ciało o temperaturze wyższej niż zero bezwzględne. Pirometry przetwarzają sygnał promieniowania na wartość temperatury za pomocą odpowiednich algorytmów i kalibracji. Pirometry przemysłowe są stosowane w wielu gałęziach przemysłu, wszędzie tam, gdzie konieczny jest szybki i dokładny pomiar temperatury obiektów o wysokiej temperaturze, ruchomych, niebezpiecznych lub trudno dostępnych. Przykłady zastosowań to bezkontaktowa kontrola temperatury w hutnictwie, metalurgii, szklarstwie, ceramice, przemyśle chemicznym, energetyce, motoryzacji, itp. Pirometry przemysłowe dzielą się na różne typy w zależności od zakresu pomiarowego, długości fali promieniowania, sposobu montażu, itp. Najczęściej spotykane są pirometry podczerwone, które mierzą promieniowanie w zakresie podczerwieni. Niektóre pirometry mają możliwość pomiaru temperatury w kilku punktach jednocześnie lub tworzenia obrazów termowizyjnych (kamery termowizyjne). Pirometry przemysłowe są niezawodnymi i precyzyjnymi urządzeniami do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Ich zaletami są szybkość pomiaru, brak wpływu na mierzony obiekt, możliwość pracy w trudnych warunkach środowiskowych i bezpieczeństwo użytkowania. Pirometry przemysłowe wymagają jednak odpowiedniego doboru i ustawienia parametrów pomiarowych, takich jak emisyjność, odległość, kąt widzenia, itp. Ponadto należy regularnie sprawdzać ich dokładność i stabilność za pomocą wzorców temperaturowych. Dział obejmuje głównie rożnego rodzaju przemysłowe pirometry, czujniki temperatury na podczerwień oraz kamery termowizyjne firmy Optris i Shinko Technos do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Oprócz czujników temperatury na podczerwień i pirometrów oferujemy różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory oraz przetworniki, które mogą współpracować z naszymi czujnikami rezystancyjnymi i termoelektrycznymi.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót