Przetworniki wilgotności, temperatury i ciśnienia barometrycznego do stacji meteo

Przetworniki wilgotności i temperatury powietrza oraz gleby i gruntu, przetworniki ciśnienia atmosferycznego i przetworniki pyłów zawieszonych do stacji meteo firmy Delta Ohm. Stacja meteo to urządzenie, które pozwala na pomiar i monitorowanie warunków atmosferycznych w danym miejscu. Aby stacja meteo mogła działać poprawnie, potrzebuje odpowiednich czujników i przetworników, które mierzą i przekazują dane o wilgotności, temperaturze, ciśnieniu atmosferycznym i pyłach zawieszonych w powietrzu (PM). Przetworniki te muszą być dokładne, niezawodne i odporne na zmiany pogody. Przetworniki wilgotności to czujniki, które mierzą ilość pary wodnej w powietrzu. Przetworniki te mogą być oparte na różnych zasadach działania, np. na zmianie pojemności elektrycznej lub rezystancji elektrycznej materiału w zależności od wilgotności. Przetwornik wilgotności powinien być umieszczony w miejscu zacienionym i zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi (w osłonach antyradiacyjnych). Przetworniki temperatury to czujniki, które mierzą stopień ciepła lub zimna powietrza. Przetworniki te mogą być oparte na różnych zasadach działania, np. na zmianie oporu elektrycznego materiału w zależności od temperatury. Przetwornik temperatury powinien być umieszczony w miejscu zacienionym i zabezpieczonym przed promieniowaniem słonecznym. Przetworniki ciśnienia atmosferycznego to czujniki, które mierzą siłę, z jaką powietrze naciska na powierzchnię ziemi. Przetworniki te mogą być oparte na różnych zasadach działania, np. na zmianie objętości lub częstotliwości drgań materiału w zależności od ciśnienia. Przetwornik ciśnienia atmosferycznego powinien być umieszczony w miejscu suchym i stabilnym. Przetworniki pyłów zawieszonych to czujniki, które mierzą ilość i rodzaj cząsteczek stałych unoszących się w powietrzu. Przetwornik ten może być oparty na różnych zasadach działania, np. na pomiarze natężenia światła odbitego lub przerwanego przez pyły. Przetwornik pyłów zawieszonych powinien być umieszczony w miejscu dobrze wentylowanym i odsuniętym od źródeł emisji zanieczyszczeń. Dział obejmuje przetworniki wilgotności względnej i temperatury powietrza, sondy wilgotności gruntu i gleby, przetworniki zawartości wody w glebie, przetworniki temperatury gruntu, przetworniki temperatury przy gruncie i nad gruntem, przetworniki ciśnienia atmosferycznego (barometry), mierniki i przetworniki pyłów zawieszonych PM (pyłomierze), itp. Przetworniki przeznaczone są do pomiaru parametrów meteorologicznych w stacjach meteo i pogodowych i gospodarstwach ogrodniczych i rolnych, budownictwie, itp.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót