HD3910.1 i HD3910.2 – przetworniki wilgotności gleby (gruntu)

HD3910.1 i HD3910.2 – przetworniki wilgotności gleby (gruntu)

0,00 

Sondy i przetworniki wilgotności gleby (gruntu) do pomiaru objętościowej zawartości wody w glebie HD3910.1 i HD3910.2. Czujniki i elektroniczne przetworniki wilgotności gleby (gruntu) HD3910.1 (z dwoma elektrodami) lub sondy HD3910.2 (z trzema elektrodami) przeznaczone są do pomiaru objętościowej zawartości wody w glebie (czujniki zawartości wody w glebie). Objętościowa zawartość wody w glebie (wilgotność gleby) definiowana […]

Sondy i przetworniki wilgotności gleby (gruntu) do pomiaru objętościowej zawartości wody w glebie HD3910.1 i HD3910.2.

Czujniki i elektroniczne przetworniki wilgotności gleby (gruntu) HD3910.1 (z dwoma elektrodami) lub sondy HD3910.2 (z trzema elektrodami) przeznaczone są do pomiaru objętościowej zawartości wody w glebie (czujniki zawartości wody w glebie). Objętościowa zawartość wody w glebie (wilgotność gleby) definiowana jest jako zależność objętości wody do całkowitej objętości próbki. Sondy wilgotności gleby wykorzystują zasadę pomiaru opartą o przenikalność elektryczną. Zmiana zawartości wody w glebie powoduje zmianę jej przenikalności elektrycznej. Wilgotna gleba składa się z części stałej (minerałów), części ciekłej (ogólnie wody) oraz części gazowej (powietrze, para wodna). Objętościowa zawartość wody (VWC) jest definiowana jako stosunek objętości zajętej przez wodę (Vw) w pewnej części gleby i całkowitej objętości część gleby (V):

VWC = Vw/V
Objętościowa zawartość wody (VWC) może być  wyrażona również jako procent (% VWC) objętości wody w całej objętości.
VWC = Vw/V * 100%
Objętościowa zawartość wody jest parametrem stosowanym w hydrologii do badania właściwości hydrologicznych gleby oraz w rolnictwie w celu ustalenia potrzeby nawadniania uprawy.
Czujniki wilgotności gleby HD3910.1 (wbudowane dwie elektrody) oraz HD3910.2 (trzy elektrody) przeznaczone są do pomiaru zawartości wody objętościowej w glebie (VWC). Sondy wilgotności gleby wykorzystują pojemnościową zasadę pomiaru, która to pozwala na szybkie pomiary w terenie przy minimalnej inwazyjności. Sonda trójelektrodowa HD3910.2 polecana jest szczególnie do pomiaru w małych objętościach, np. w doniczkach.
Oprócz pomiaru wilgotności objętościowej przetworniki posiadają wbudowany precyzyjny czujnik temperatury NTC, umożliwiający równolegle pomiar temperatury w zakresie; -40 …+60ºC. Czujniki wilgotności gleby (zawartości wody w glebie) wyposażono w wyjście cyfrowe RS485 z wbudowanym protokołem komunikacyjnym MODBUS RTU. Czujniki wilgotności gleby dostępne są również w wersji z wyjściem cyfrowym SDI-12 oraz w wersji z dwoma wyjściami analogowymi  0.5…3V (wilgotność gleby i  temperatura gleby). Na zamówienie mogą być wykonane czujniki wilgotności gleby z wyjściami analogowymi: 0…2.5V, 0…5V lub 0…10V.
Czujniki wilgotności gleby są fabrycznie skalibrowane i nie wymagają dodatkowej kalibracji w miejscu pracy. Sondy pokryto materiałem epoksydowym umożliwiającym pracę w ciężkich warunkach środowiskowych. Czujniki wilgotności gleby można podłączyć do rejestratora HD32MT.1 lub dowolnego innego rejestratora akceptującego sygnał RS485 w standardzie MODBUS RTU. Sondy  wilgotności gleby HD3910 mogą również współpracować z naszymi bezprzewodowymi rejestratorami danych z serii HD33… z komunikacją radiową lub 4G / 3G / GPRS.

Czujniki i przetworniki wilgotności gleby dostępne są w następujących wersjach:

Czujniki i przetworniki wilgotności gleby (gruntu) z interfejsem RS485 (protokół ModBus RTU)

 • HD3910.1.5: Dwuelektrodowy przetwornik zawartości wody w glebie (czujnik wilgotności gleby). Wyjście cyfrowe RS485 z protokołem MODBUS RTU. Przewód o długości 5m.
 • HD3910.1.10: Dwuelektrodowy przetwornik zawartości wody w glebie (czujnik wilgotności gleby). Wyjście cyfrowe RS485 z protokołem MODBUS RTU. Przewód o długości 10m.
 • HD3910.2.5: Trzyelektrodowy przetwornik zawartości wody w glebie (czujnik wilgotności gleby). Wyjście cyfrowe RS485 z protokołem MODBUS RTU. Przewód o długości 5m.
 • HD3910.2.10: Trzyelektrodowy przetwornik zawartości wody w glebie (czujnik wilgotności gleby). Wyjście cyfrowe RS485 z protokołem MODBUS RTU. Przewód o długości 10m.

Czujniki i przetworniki wilgotności gleby z interfejsem RS485 (protokół SDI-12)

 • HD3910.1.S.5: Dwuelektrodowy przetwornik zawartości wody w glebie (czujnik wilgotności gleby). Wyjście cyfrowe RS485 z protokołem SDI-12. Przewód o długości 5m.
 • HD3910.1.S.10: Dwuelektrodowy przetwornik zawartości wody w glebie (czujnik wilgotności gleby). Wyjście cyfrowe RS485 z protokołem SDI-12. Przewód o długości 10m.
 • HD3910.2.S.5: Trzyelektrodowy przetwornik zawartości wody w glebie (czujnik wilgotności gleby). Wyjście cyfrowe RS485 z protokołem SDI-12. Przewód o długości 5m.
 • HD3910.2.S.10: Trzyelektrodowy przetwornik zawartości wody w glebie (czujnik wilgotności gleby). Wyjście cyfrowe RS485 z protokołem SDI-12. Przewód o długości 10m.

Czujniki i przetworniki wilgotności gleby z wyjściem analogowym 0.5…3VDC (na zamówienie 0…2.5V, 0…5V lub 0…10V)

 • HD3910.1.A.5Dwuelektrodowy przetwornik zawartości wody w glebie (czujnik wilgotności gleby). Wyjście analogowe 0.5…3VDC. Przewód o długości 5m.
 • HD3910.1.A.10: Dwuelektrodowy przetwornik zawartości wody w glebie (czujnik wilgotności gleby). Wyjście analogowe 0.5…3VDC. Przewód o długości 10m.
 • HD3910.2.A.5:Trzyelektrodowy przetwornik zawartości wody w glebie (czujnik wilgotności gleby). Wyjście analogowe 0.5…3VDC. Przewód o długości 5m.
 • HD3910.2.a.10:Trzyelektrodowy przetwornik zawartości wody w glebie (czujnik wilgotności gleby). Wyjście analogowe 0.5…3VDC. Przewód o długości 10m.

 

Zobacz również nasze bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją 4G / 3G / GPRS.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót