Głowicowe przetworniki temperatury

Głowicowe przetworniki temperatury z wyjściem 4...20mA (0...10V) to przetworniki przeznaczone do montażu w standardowych głowicach przyłączeniowych różnego typu czujników temperatury (np. Pt100, Pt1000, J, K, N, T, S, R, B, itp.). Nasze przetworniki temperatury do montażu w głowicy czujników temperatury mogą być wyposażone w wyjście analogowe 4...20mA/0...10V. Przetworniki temperatury do montażu w głowicy czujników mają za zadanie wzmocnić sygnał z czujnika temperatury (np. Pt100, termopary), zapewnić jego linearyzację i zamienić sygnał z czujnika na standardowy sygnał analogowy (napięciowy 0-10V lub prądowy 4-20mA). Wzmocnienie i przetworzenie sygnału umożliwia jego przesłanie na duże odległości (np. do mierników tablicowych, regulatorów, wielokanałowych rejestratorów, sterowników PLC i systemów pomiarowych). Dzięki wzmocnieniu sygnał z czujnika temperatury jest odporniejszy na zakłócenia w warunkach przemysłowych i można go bez problemu przesyłać na duże odległości. Dodatkowo przetworniki temperatury zapewniają również separację galwaniczną (izolację pomiędzy elementami układu pomiarowego), która zapobiega bezpośredniemu przepływowi prądu pomiędzy jego elementami. W przypadku przetworników do termopar pozwalają na użycie zwykłego przewodu elektrycznego zamiast drogich przewodów termoparowych i kompensacyjnych, zapewniając kompensuję temperatury zimnych końców termopary. W naszej ofercie posiadamy zarówno przetworniki temperatury do czujników rezystancyjnych, jak i głowicowe przetworniki do czujników termoelektrycznych (termoparowych). Nasze głowicowe przetworniki temperatury w zależności modelu obsługują rezystancyjne czujniki temperatury (RTD: Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000), czujniki termoelektryczne (termopary typu: J, K, N, T, S, R i B), pomiar rezystancji i potencjometrów oraz pomiar sygnału napięciowego (mV). Dział ten obejmuje różnego typu przetworniki temperatury i sygnałów do montażu w głowicy czujnika temperatury z wyjściem 4-20mA lub 0-10V.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót