Przewody kompensacyjne i termoelektryczne do czujników temperatury

Przewody kompensacyjne i termoelektryczne do czujników temperatury

0,00 

Przewody kompensacyjne, przedłużające oraz termoparowe do czujników termoelektrycznych (termopar typu: J, K, N, T, S, R i B). Przewody kompensacyjne (termoparowe) przeznaczone są do łączenia czujników termoelektrycznych (termopar) z urządzeniami pomiarowymi. Podłączenie to odbywa się za pomocą odpowiednich (do używanej termopary) przewodów kompensacyjnych lub termoelektrycznych. Przewody kompensacyjne wykonane są zazwyczaj materiału zastępczego, co przeznaczony do współpracy termoelement […]

Przewody kompensacyjne, przedłużające oraz termoparowe do czujników termoelektrycznych (termopar typu: J, K, N, T, S, R i B).

Przewody kompensacyjne (termoparowe) przeznaczone są do łączenia czujników termoelektrycznych (termopar) z urządzeniami pomiarowymi. Podłączenie to odbywa się za pomocą odpowiednich (do używanej termopary) przewodów kompensacyjnych lub termoelektrycznych. Przewody kompensacyjne wykonane są zazwyczaj materiału zastępczego, co przeznaczony do współpracy termoelement i mogą być stosowane w zakresie do 200°C. Natomiast przewody termoelektryczne (termoparowe, przedłużające) wykonane są z tego samego materiału, co termopara. Przewody kompensacyjne składają się ze stopów, które mają taką samą charakterystykę, co termopary w zakresie temperatur dopuszczalnych dla przewodów kompensacyjnych (DIN 43722). Przewody kompensacyjne są stosowane do termopar typu K i N oraz do termopar z metali szlachetnych typu R, S i B, ponieważ w tych przypadkach termopary wykonywane są z bardzo drogich materiałów. Napięcia termoelektryczne dla przewodów kompensacyjnych w określonym zakresie temperatur odpowiadają napięciom termoelektrycznym dla termopar według PN-EN60584-1. Odchylenia dla przewodów pomiarowych i kompensacyjnych są opisane normą DIN43722. Dostępne są dwie klasy dokładności, wyższa klasa dokładności (1) jest dostępna tylko dla przewodów termoelektrycznych – są to przewody z materiałów identycznych jak stosowane termopary. Klasa dokładności (2) dostępna jest zarówno dla przewodów termoelektrycznych jak i kompensacyjnych. Oznaczenia barwne przewodów termoelektrycznych i kompensacyjnych opisane są normą DIN43722. Dla termopar typu B mogą być stosowane przewody miedziane w zakresie temperatur do 100°C. Dlatego w DIN43722 dla tych przewodów kompensacyjnych nie przewidziano żadnych odchyleń granicznych. Jeśli przewody kompensacyjne dla typu B będą stosowane w wyższych temperaturach, konieczne jest zastosowanie specjalnego przewodu kompensacyjnego.

Oznaczenie kolorystyczne przewodów kompensacyjnych wg różnych norm:

Oznaczenie kolorystyczne przewodów kompensacyjnych i termoparowych.

Oznaczenie kolorystyczne przewodów kompensacyjnych i termoparowych wg różnych norm.

Zobacz również nasze czujniki temperatury.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie obszarem swojej działalności obejmuje głównie automatykę przemysłową, ciepłownictwo, wentylację, klimatyzację, także inne obszary, które wykorzystają wszelkiego rodzaju urządzenia kontolno-pomiarową oraz automatykę przemysłową. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozszerza i rozwija podnosząc jakość i gamę oferowanych urządzeń. Firma zatrudnia wysoko wykwalikowanych personel, którzy wiedzę i doświadczenie zdobył w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). ACSE Sp. z o.o. produkuje głównie przemysłowe czujniki temperatury,  zarówno czujniki rezystancyjne, jak i termoelektryczne (termopary). Ponadto posiadamy również w ofercie szeroką gamę innych urządzeń pomiarowych, takich jak różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory przetworniki temperatury (wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności), a także innych parametrów technologicznych i przemysłowych. Są to głownie przemysłowe czujniki temperatury, mierniki tablicowe, regulatory PID, rejestratory bezpapierowe i elektroniczne dataloggery, przetworniki wilgotności względnej, przetworniki niskich ciśnień, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), itp.

Dane kontaktowe

0
    0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót