Przewody kompensacyjne i termoelektryczne do czujników temperatury

Przewody kompensacyjne i termoelektryczne do czujników temperatury

0,00 

Przewody kompensacyjne, przedłużające oraz termoparowe do czujników termoelektrycznych (termopar typu: J, K, N, T, S, R i B). Przewody kompensacyjne (termoparowe) przeznaczone są do łączenia czujników termoelektrycznych (termopar) z urządzeniami pomiarowymi. Podłączenie to odbywa się za pomocą odpowiednich (do używanej termopary) przewodów kompensacyjnych lub termoelektrycznych. Przewody kompensacyjne wykonane są zazwyczaj materiału zastępczego, co przeznaczony do współpracy termoelement […]

Przewody kompensacyjne, przedłużające oraz termoparowe do czujników termoelektrycznych (termopar typu: J, K, N, T, S, R i B).

Przewody kompensacyjne (termoparowe) przeznaczone są do łączenia czujników termoelektrycznych (termopar) z urządzeniami pomiarowymi. Podłączenie to odbywa się za pomocą odpowiednich (do używanej termopary) przewodów kompensacyjnych lub termoelektrycznych. Przewody kompensacyjne wykonane są zazwyczaj materiału zastępczego, co przeznaczony do współpracy termoelement i mogą być stosowane w zakresie do 200°C. Natomiast przewody termoelektryczne (termoparowe, przedłużające) wykonane są z tego samego materiału, co termopara. Przewody kompensacyjne składają się ze stopów, które mają taką samą charakterystykę, co termopary w zakresie temperatur dopuszczalnych dla przewodów kompensacyjnych (DIN 43722). Przewody kompensacyjne są stosowane do termopar typu K i N oraz do termopar z metali szlachetnych typu R, S i B, ponieważ w tych przypadkach termopary wykonywane są z bardzo drogich materiałów. Napięcia termoelektryczne dla przewodów kompensacyjnych w określonym zakresie temperatur odpowiadają napięciom termoelektrycznym dla termopar według PN-EN60584-1. Odchylenia dla przewodów pomiarowych i kompensacyjnych są opisane normą DIN43722. Dostępne są dwie klasy dokładności, wyższa klasa dokładności (1) jest dostępna tylko dla przewodów termoelektrycznych – są to przewody z materiałów identycznych jak stosowane termopary. Klasa dokładności (2) dostępna jest zarówno dla przewodów termoelektrycznych jak i kompensacyjnych. Oznaczenia barwne przewodów termoelektrycznych i kompensacyjnych opisane są normą DIN43722. Dla termopar typu B mogą być stosowane przewody miedziane w zakresie temperatur do 100°C. Dlatego w DIN43722 dla tych przewodów kompensacyjnych nie przewidziano żadnych odchyleń granicznych. Jeśli przewody kompensacyjne dla typu B będą stosowane w wyższych temperaturach, konieczne jest zastosowanie specjalnego przewodu kompensacyjnego.

Oznaczenie kolorystyczne przewodów kompensacyjnych wg różnych norm:

Oznaczenie kolorystyczne przewodów kompensacyjnych i termoparowych.

Oznaczenie kolorystyczne przewodów kompensacyjnych i termoparowych wg różnych norm.

Zobacz również nasze czujniki temperatury.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót