AER-102-PH – przetworniki, mierniki i regulatory pH

AER-102-PH – przetworniki, mierniki i regulatory pH

0,00 

Przemysłowe przetworniki pH do montażu tablicowego w szafach sterowniczych z serii AER-102-PH. Przetworniki, mierniki i regulatory pH z serii AER-102-PH to elektroniczne mierniki, przetworniki i kontrolery do pomiaru, sterownia i monitoringu poziomu pH w instalacjach przemysłowych, rolnictwie, ogrodnictwie, gospodarce wodnej, itp. Nasze przetworniki pH z serii AER-102-PH są wypełni konfigurowalne i przeznaczone do pomiaru pH […]

Przemysłowe przetworniki pH do montażu tablicowego w szafach sterowniczych z serii AER-102-PH.

Przetworniki, mierniki i regulatory pH z serii AER-102-PH to elektroniczne mierniki, przetworniki i kontrolery do pomiaru, sterownia i monitoringu poziomu pH w instalacjach przemysłowych, rolnictwie, ogrodnictwie, gospodarce wodnej, itp. Nasze przetworniki pH z serii AER-102-PH są wypełni konfigurowalne i przeznaczone do pomiaru pH głównie w instalacjach do oczyszczania i przygotowywania wody (oczyszczalnie ścieków, stacje przygotowania wody, linie do obróbki galwanicznej, itp.). Przetworniki AER-102-PH mierzą pH pomocą elektrody kombinowanej pH, a następnie przekształcają go na liniowy sygnał prądowy 4…20mA. Elektroda pH może być automatycznie kompensowana temperaturowo. Nasze regulatory i kontrolery poziomu pH z serii AER-102-PH wyposażone są w wyjścia przekaźnikowe (max 4) do sterowania i regulacji, Przetworniki mogą być wyposażone w wyjścia analogowe 4-20mA (max 2). Interfejs komunikacyjny RS485 z protokołem Modbus RTU umożliwia łączenie naszych przetworników i regulatorów pH z sterownikami PLC, panelami dotykowymi HMI oraz różnymi systemami wizualizacji i pomiarów SCADA.

Przetworniki pH - funkcja czyszczenia elektrody pH

Funkcja czyszczenia elektrody pH

Wejście pomiarowe przetwornika pH jest izolowane galwanicznie od wyjść przekaźnikowych oraz wyjść analogowych 4…20mA. Przetwornik wyposażony jest standardowo w kolorowy wyświetlacz LCD oraz klawiaturę, które pozwalają na bieżący podgląd i konfigurację parametrów przetwornika. Budowa przetwornika pH i użyte składniki czynią przyrządy dokładnymi i niezawodnymi, zapewniając ich długą żywotność. Przetworniki AER-102-PH umożliwiają zarówno regulację typu włącz/wyłącz jak i regulację proporcjonalną z ze zmiennym cyklem proporcjonalności. Mogą być również wyposażone w wyjście umożliwiające automatycznie i cykliczne czyszczenia elektrody pH. Ponadto przetworniki umożliwiają ręczną lub automatyczną kalibrację elektrody pH (w dwóch punktach).

Dobór elektrody pH.

Podstawą prawidłowego działania układu pomiaru i regulacji pH jest dobór odpowiedniej elektrody pH. Elektroda pH powinna być dobrana do rodzaj medium, jego temperatury oraz ciśnienia. Ważnym etapem doboru elektrody pH jest wybór odpowiedniego rodzaju diafragmy. Im bardziej przepuszczalna jest diafragma, tym bardziej stabilny jest potencjał elektrody odniesienia. Diafragma jest połączeniem elektrody odniesienia z elektrodą pomiarową, która zapewnia połączenie między tymi elementami (nie może ulec zatkaniu). Jeśli mamy do czynienia z czystym medium, takim jak np. woda pitna wtedy właściwym wyborem będzie pojedyncza diafragma ceramiczna. Dla cięższych mediów pomiarowych, ale ciągle klarownych i niezanieczyszczonych można zastosować potrójną diafragmę ceramiczną.

Kontrolery pH - regulacja proporcjonalna pH - sterownie pH

Regulacja proporcjonalna pH (sterownie pH)

Zastosowanie tego typu diafragmy w zanieczyszczonym medium będzie kończyło się jej szybkim zatkaniem. Dlatego dla mediów zanieczyszczonych, które mogą zawierać cząstki stałe stosuje się diafragmy w postaci pierścienia teflonowego lub też diafragmy otworowe (np. elektrody KPI10 i KPI11). W takim przypadku częściowe zabrudzenie membrany nie będzie prowadziło do przerwania połączenia pomiędzy elektrodą pomiarową, a elektrodą odniesienia. Również nie należy stosować diafragmy teflonowej do mediów czystych, ponieważ powierzchnia dyfundowania elektrolitu do medium jest znacznie większa, co będzie skutkowało szybszym jego wyczerpaniem, skracając jednocześnie żywotność elektrody pH.

Kompensacja temperatury elektrody pH.

Ważymy elementem przy pomiarze pH jest kompensacja temperatury mierzonego medium. Wartość mierzonego pH bardzo zależy od temperatury, dlatego w procesach, gdzie temperatura jest zmienna należy stosować kompensację temperatury. Temperatura mierzonego medium może być kompensowana za pomocą zintegrowanego z elektrodą czujnika temperatury lub zewnętrznego czujnika temperatury (Pt100). W sytuacji, gdy temperatura medium jest stała i nie zmienia się podczas procesu, to można ustawić w przetworniku stałą temperaturę kompensacji (np. na +23°C). Dla cieczy o 7pH temperatura nie ma wpływu na jego pomiar. Podczas doboru elektrody pH trzeba również brać pod uwagę ciśnienie i temperaturę procesu oraz sposób montażu.

Montaż elektrody pH.

Aby zapewnić dużą żywotność elektrody musi być ona odpowiednio zamontowana i eksploatowana:

  • Elektroda pH powinna być zamontowana w odpowiedniej pozycji, max odchylenie od pionu to 0…35°.
  • Elektroda pH powinna być wyposażona w odpowiednie uchwytach i osłony, umożliwiające uszczelnienie i czyszczenie elektrody.
  • Elektroda pH powinna być okresowo kalibrowana. Nasze przetworniki umożliwiają kalibrację elektrody w dwu punktach. Kalibrację elektrody pH przeprowadza dla całego układu pomiarowego (razem z przewodem i przetwornikiem (regulatorem) pH). Kalibrację pH przeprowadza się przy pomocy odpowiednich roztworów buforowych pH.
  • Elektrodę pH należy zabezpieczyć przed wyschnięciem, nie można dopuścić do wyschnięcia elektrody pH. Dlatego elektrody pH powinny być przechowywane w zbiorniczkach z ciekłym KCl. W ten sposób elektrody są pakowane fabrycznie. Wyschnięcie elektrody może prowadzić nawet do pęknięcia szkła. W przypadku krótkotrwałego wyschnięcia możliwe jest przywrócenie właściwości elektrodzie pH poprzez zanurzenie jej w roztworze KCl na okres ok. 24 godzin.
  • Elektrody pH muszą być okresowo czyszczone. Nie wolno doprowadzić do zatkania diafragmy, a czyszczenie powinno odbywać się przy pomocy środka czyszczącego i miękkiej szmatki. Części pomiarowej elektrody nie należy dotykać ręką. Ciężkie zanieczyszczenia można usuwać związkami zawierającymi pepsyny lub rozcieńczonym 3 molowym kwasem solnym. Nie wolno usuwać zanieczyszczeń za pomocą ostrych narzędzi. Po wyczyszczeniu elektrodę należy opłukać wodą destylowaną i ponownie skalibrować razem z całym układem pomiarowym.

Elektrody pH podlegają procesom naturalnego zużycia i muszą być okresowo wymieniane. Na żywotność elektrody ma wpływ bardzo wiele czynników, dlatego nie jest możliwe dokładne określenie czasu żywotności elektrody pH w danym procesie technologicznym. Żywotność elektrody można przedłużyć stosując się do powyższych zasad.

 

Zobacz również nasze regulatory przemysłowe, rejestratory z ekranem dotykowym oraz mierniki temperatury.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót