HD32.1 – mierniki mikroklimatu

HD32.1 – mierniki mikroklimatu

0,00 

Mierniki mikroklimatu termicznego i komfortu cieplnego HD32.1. Dataloggery mikroklimatu termicznego HD32.1 to wielofunkcyjne mierniki z funkcją rejestracji, które przeznaczone są do oceny mikroklimatu w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych oraz wszędzie tam gdzie przebywają ludzie i wymagany jest ich komfort cieplny. Mierniki HD32.1 umożliwiają pomiar i rejestrację mikroklimatu wg następujących norm: PN-EN ISO 7726:2002: Ergonomia środowiska termicznego […]

Mierniki mikroklimatu termicznego i komfortu cieplnego HD32.1.

Dataloggery mikroklimatu termicznego HD32.1 to wielofunkcyjne mierniki z funkcją rejestracji, które przeznaczone są do oceny mikroklimatu w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych oraz wszędzie tam gdzie przebywają ludzie i wymagany jest ich komfort cieplny.

Mierniki HD32.1 umożliwiają pomiar i rejestrację mikroklimatu wg następujących norm:

 • PN-EN ISO 7726:2002: Ergonomia środowiska termicznego – Przyrządy do pomiaru wielkości fizycznych
 • PN-EN ISO 7730:2006: Ergonomia środowiska termicznego – Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego
 • PN-EN 27243:2005: Środowiska gorące – Wyznaczanie obciążenia termicznego działającego na człowieka podczas pracy, oparte na wskaźniku WBGT
 • PN-EN ISO 7933:2005: Ergonomia środowiska termicznego – Analityczne wyznaczanie i interpretacja stresu cieplnego z wykorzystaniem obliczeń przewidywanego obciążenia termicznego
 • PN-EN ISO 8996:2005: Ergonomia środowiska termicznego – Określanie tempa metabolizmu
 • EN ISO 11079: Ergonomia środowiska termicznego — Wyznaczanie i interpretacja stresu termicznego wynikającego z ekspozycji na środowisko zimne z uwzględnieniem wymaganej izolacyjności cieplnej odzieży (IREQ) oraz wpływu wychłodzenia miejscowego

Mierniki mikroklimatu i oprogramowanie umożliwiają pomiary następujących parametrów:

 • Temperatura termometru kulistego – pomiar temperatury poczernionej kuli
 • Temperatura termometru mokrego
 • Temperatura otoczenia
 • Ciśnienie barometryczne
 • Wilgotność względna
 • Prędkość powietrza
 • Temperatura na wysokości głowy człowieka (1,7 m dla osoby stojącej; 1,1m dla siedzącej).
 • Temperatura na wysokości brzucha (1,1 m dla osoby stojącej i 0,6m dla siedzącej).
 • Temperatura na wysokości stóp (0,1 m).
 • Temperatura na poziomie podłogi.
 • Temperatura net-radiacji
 • Promieniowanie netto, w czujniku zabudowana dwa detektory mierzące różnicę promieniowania z góry (od np. lampy) i odbitego z dołu od podłogi
 • Temperatura nierównomierności net-radiacji
 • Oświetlenie, luminancja, promieniowanie fotosyntetyczne czynne (PAR), promieniowanie UV.

Parametry możliwe do wyznaczenia za pomocą mierników mikroklimatu HD32.1:

 • tr : średnia temperatura promieniowania
 • PMV : przewidywana ocena średnia – wyraża subiektywne wrażenia cieplne osób przebywających w danym środowisku.
 • PPD : przewidywany odsetek niezadowolonych, określa procentowy udział oceniających zdecydowanie negatywnie badane środowisko termiczne.
 • DR : określa odsetek osób niezadowolonych z przeciągu.
 • to : Temperatura operatywna określa jednym parametrem warunki jednolitego środowiska, które fizycznie i matematycznie wyraża rzeczywiste warunki otoczenia.
 • teq : Temperatura zastępcza
 • WBGTIndoor: wskaźnik temperatury wewnętrznej wilgotnego termometru kulistego służący do oceny średniego wpływu oddziaływania ciepła na człowieka w okresie reprezentatywnym dla jego pracy, z pominięciem obciążeń termicznych bliskich strefom komfortu termicznego i występujących w ciągu krótkich (kilkuminutowych) okresów.
 • WBGTOutdoor : wskaźnik temperatury zewnętrznej wilgotnego termometru kulistego
 • SWp : szybkość wydzielania potu
 • Ep : przewidywany przepływ ciepła
 • PHS : Tre – Water loss – Dim tre – Dlimloss50 – Dlimloss95
 • IREQ : wskaźnik ciepłochłonności odzieży
 • DLE : Limit czasu ekspozycji
 • RT : Czas odzysku
 • WCI : wskaźnik siły chłodzącej powietrza
 • PDv :procent niezadowolonych z temperatury na wysokości głowy i szyi
 • PDf : procent niezadowolonych z temperatury na wysokości podłogi
 • PDdelta : procent niezadowolonych z niejednorodności promieniowania

Zobacz również nasze mierniki temperatury oraz mierniki wilgotności.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót