HD32.1 – mierniki mikroklimatu

HD32.1 – mierniki mikroklimatu

0,00 

Mierniki mikroklimatu termicznego i komfortu cieplnego HD32.1. Dataloggery mikroklimatu termicznego HD32.1 to wielofunkcyjne mierniki z funkcją rejestracji, które przeznaczone są do oceny mikroklimatu w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych oraz wszędzie tam gdzie przebywają ludzie i wymagany jest ich komfort cieplny. Mierniki HD32.1 umożliwiają pomiar i rejestrację mikroklimatu wg następujących norm: PN-EN ISO 7726:2002: Ergonomia środowiska termicznego […]

SKU: HD32.1

Kategoria:

Producent:

Tagi:

Mierniki mikroklimatu termicznego i komfortu cieplnego HD32.1.

Dataloggery mikroklimatu termicznego HD32.1 to wielofunkcyjne mierniki z funkcją rejestracji, które przeznaczone są do oceny mikroklimatu w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych oraz wszędzie tam gdzie przebywają ludzie i wymagany jest ich komfort cieplny.

Mierniki HD32.1 umożliwiają pomiar i rejestrację mikroklimatu wg następujących norm:

 • PN-EN ISO 7726:2002: Ergonomia środowiska termicznego – Przyrządy do pomiaru wielkości fizycznych
 • PN-EN ISO 7730:2006: Ergonomia środowiska termicznego – Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego
 • PN-EN 27243:2005: Środowiska gorące – Wyznaczanie obciążenia termicznego działającego na człowieka podczas pracy, oparte na wskaźniku WBGT
 • PN-EN ISO 7933:2005: Ergonomia środowiska termicznego – Analityczne wyznaczanie i interpretacja stresu cieplnego z wykorzystaniem obliczeń przewidywanego obciążenia termicznego
 • PN-EN ISO 8996:2005: Ergonomia środowiska termicznego – Określanie tempa metabolizmu
 • EN ISO 11079: Ergonomia środowiska termicznego — Wyznaczanie i interpretacja stresu termicznego wynikającego z ekspozycji na środowisko zimne z uwzględnieniem wymaganej izolacyjności cieplnej odzieży (IREQ) oraz wpływu wychłodzenia miejscowego

Mierniki mikroklimatu i oprogramowanie umożliwiają pomiary następujących parametrów:

 • Temperatura termometru kulistego – pomiar temperatury poczernionej kuli
 • Temperatura termometru mokrego
 • Temperatura otoczenia
 • Ciśnienie barometryczne
 • Wilgotność względna
 • Prędkość powietrza
 • Temperatura na wysokości głowy człowieka (1,7 m dla osoby stojącej; 1,1m dla siedzącej).
 • Temperatura na wysokości brzucha (1,1 m dla osoby stojącej i 0,6m dla siedzącej).
 • Temperatura na wysokości stóp (0,1 m).
 • Temperatura na poziomie podłogi.
 • Temperatura net-radiacji
 • Promieniowanie netto, w czujniku zabudowana dwa detektory mierzące różnicę promieniowania z góry (od np. lampy) i odbitego z dołu od podłogi
 • Temperatura nierównomierności net-radiacji
 • Oświetlenie, luminancja, promieniowanie fotosyntetyczne czynne (PAR), promieniowanie UV.

Parametry możliwe do wyznaczenia za pomocą mierników mikroklimatu HD32.1:

 • tr : średnia temperatura promieniowania
 • PMV : przewidywana ocena średnia – wyraża subiektywne wrażenia cieplne osób przebywających w danym środowisku.
 • PPD : przewidywany odsetek niezadowolonych, określa procentowy udział oceniających zdecydowanie negatywnie badane środowisko termiczne.
 • DR : określa odsetek osób niezadowolonych z przeciągu.
 • to : Temperatura operatywna określa jednym parametrem warunki jednolitego środowiska, które fizycznie i matematycznie wyraża rzeczywiste warunki otoczenia.
 • teq : Temperatura zastępcza
 • WBGTIndoor: wskaźnik temperatury wewnętrznej wilgotnego termometru kulistego służący do oceny średniego wpływu oddziaływania ciepła na człowieka w okresie reprezentatywnym dla jego pracy, z pominięciem obciążeń termicznych bliskich strefom komfortu termicznego i występujących w ciągu krótkich (kilkuminutowych) okresów.
 • WBGTOutdoor : wskaźnik temperatury zewnętrznej wilgotnego termometru kulistego
 • SWp : szybkość wydzielania potu
 • Ep : przewidywany przepływ ciepła
 • PHS : Tre – Water loss – Dim tre – Dlimloss50 – Dlimloss95
 • IREQ : wskaźnik ciepłochłonności odzieży
 • DLE : Limit czasu ekspozycji
 • RT : Czas odzysku
 • WCI : wskaźnik siły chłodzącej powietrza
 • PDv :procent niezadowolonych z temperatury na wysokości głowy i szyi
 • PDf : procent niezadowolonych z temperatury na wysokości podłogi
 • PDdelta : procent niezadowolonych z niejednorodności promieniowania

Zobacz również nasze mierniki temperatury oraz mierniki wilgotności.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie obszarem swojej działalności obejmuje głównie automatykę przemysłową, ciepłownictwo, wentylację, klimatyzację, także inne obszary, które wykorzystają wszelkiego rodzaju urządzenia kontolno-pomiarową oraz automatykę przemysłową. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozszerza i rozwija podnosząc jakość i gamę oferowanych urządzeń. Firma zatrudnia wysoko wykwalikowanych personel, którzy wiedzę i doświadczenie zdobył w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). ACSE Sp. z o.o. produkuje głównie przemysłowe czujniki temperatury,  zarówno czujniki rezystancyjne, jak i termoelektryczne (termopary). Ponadto posiadamy również w ofercie szeroką gamę innych urządzeń pomiarowych, takich jak różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory przetworniki temperatury (wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności), a także innych parametrów technologicznych i przemysłowych. Są to głownie przemysłowe czujniki temperatury, mierniki tablicowe, regulatory PID, rejestratory bezpapierowe i elektroniczne dataloggery, przetworniki wilgotności względnej, przetworniki niskich ciśnień, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), itp.

Dane kontaktowe

0
  0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót