Regulatory temperatury i procesu

Przemysłowe regulatory temperatury i procesu do pomiaru i regulacji: temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, pH, przewodności, itp. w różnorodnych procesach przemysłowych, maszynach i urządzeniach. Dział obejmuje zarówno proste regulatory temperatury (termoregulatory, sterowniki temperatury, kontrolery temperatury) jak i programowalne regulatory temperatury i procesu. Regulatory współpracują zarówno czujnikami rezystancyjnymi (Pt100), termoelektrycznymi (termopary: J, K, N, T, S, R, B) oraz sygnałami analogowymi np. 4…20mA lub 0…10V.