Regulatory temperatury i procesu

Przemysłowe regulatory temperatury i procesu to w pełni cyfrowe i uniwersalne regulatory do pomiaru i regulacji: temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, pH, przewodności, itp. w różnorodnych procesach przemysłowych, maszynach i urządzeniach. Dział obejmuje zarówno proste regulatory temperatury (tzw. termoregulatory, sterowniki temperatury, kontrolery temperatury, termostaty elektroniczne) jak i programowalne regulatory temperatury i procesu (tzw. programatory). Nasze regulatory cyfrowe współpracują zarówno czujnikami rezystancyjnymi (Pt100), termoelektrycznymi (termopary: J, K, N, T, S, R, B) jak i sygnałami analogowymi prądowymi i napięciowymi np. 4…20mA lub 0…10V.