Czujniki temperatury

Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD: Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000) oraz termoelektryczne czujniki temperatury (termopary: J, K, N, E, T, S, R, B) do pomiaru temperatury cieczy, powietrza, gazów oraz elementów maszyn i urządzeń.