Bezprzewodowe rejestratory wilgotności i temperatury HD35ED i HD35EDW

Dataloggery wilgotności i temperatury HD35ED i HD35EDW

Bezprzewodowe rejestratory (dataloggery) wilgotności i temperatury z serii HD35ED i HD35EDW są cyfrowymi rejestratorami z komunikacją radiową do rejestracji wilgotności i temperatury, a także innych wielkości fizycznych z komunikacją bezprzewodową (radiową). Rejestratory radiowe z serii HD35 przeznaczone są do pomiaru, rejestracji i monitoringu temperatury i wilgotności względnej oraz wielu innych wielkości fizycznych w różnorodnych aplikacjach. System bezprzewodowej (radiowej) rejestracji składa się z różnego rodzaju autonomicznych rejestratorów temperatury, rejestratorów wilgotności, rejestratorów ciśnienia, itp. Umożliwia on pomiar, rejestrację i monitoring temperatury (przy współpracy z rezystancyjnymi lub termoelektrycznymi czujnikami temperatury), wilgotności względnej, punktu rosy, ciśnienia atmosferycznego, niskich ciśnień, różnicy ciśnień, natężenia oświetlenia i promieniowania UV, tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla (CO2), przyspieszenia oraz innych wielkości fizycznych.

Bezprzewodowe rejestratory wilgotności i temperatury HD35ED i HD35EDW mierzące wilgotność względną i temperaturę powietrza mogą również obliczać: punkt rosy, temperaturę termometru mokrego, wilgotność absolutną, stosunek zmieszania, cząstkowe ciśnienie parowania. Większość dataloggerów posiada wbudowane w rejestrator czujniki pomiarowe (mierzonych wielkości). Niektóre dataloggery posiadają możliwość podłączenia zewnętrznych sond pomiarowych. Zewnętrzne sondy pomiarowe mogą być podłączane do rejestratora za pomocą złącz M12 lub też bezpośrednio do zacisków śrubowych rejestratora (w zależności od modelu dataloggera). Radiowe rejestratory wilgotności i temperatury z serii HD35ED wyposażone są w obudowy przeznaczone do montażu wewnątrz pomieszczeń obudowy do pracy na zewnątrz (IP67) seria rejestratorów HD35EDW. Odczyt danych z rejestratora odbywa się bezprzewodowo (radiowo). Zapisane dane przesyłane są radiowo z rejestratorów HD35ED i HD35EDW do oddalonej jednostki centralnej HD35AP, a następnie z jednostki centralnej w zależności od modelu mogą być przesyłane za pomocą przewodu (USB, RS485, Ethernetu) lub bezprzewodowo za pomocą sieci Wi-Fi lub GSM.

Bezprzewodowe rejestratory wilgotności i temperatury HD35ED i HD35EDW z wejściami w postaci listwy zaciskowej umożliwiają bezpośrednie podłączenie czujników temperatury oraz różnych innych przetworników firmy Delta Ohm i nie tylko:

 • Przetworniki temperatury, wilgotności, ciśninia z sygnałami 4-20mA, 0-1V lub 0-50mV
 • Rezystancyjne czujniki temperatury (Pt100, Pt1000) i termopary (K, J, T, N, E)
 • Czujniki z wyjściami bezpotencjałowymi stykowymi (liczniki przełączające) lub wejściami potencjometrycznymi.

Typowe zastosowania dataloggerów z serii HD35ED i HD35EDW to monitoring temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia, różnicy ciśnień, natężenia oświetlenia, itp. w różnych aplikacjach:

 • Przemysł spożywczy (monitoring temperatury i wilgotności podczas mrożenia, przechowywania w chłodni, produkcji i przewozu żywności).
 • Zdrowie (monitoring temperatury i wilgotności podczas przechowywania leków, szczepionek, krwi oraz monitorowanie inkubatorów i sal operacyjnych).
 • Szklarnie i uprawa roślin (monitoring temperatury i wilgotności w obiektach do uprawy roślin).
 • Analiza mikroklimatu (pomiar i rejestracja jakości powietrza, pomiary meteorologiczne i hydrologiczne).
 • Muzea i archiwa (pomiar i rejestracja w salach i pomieszczeniach).
 • Transport łatwo psujących się i wrażliwych towarów.
 • Wentylacja.
 • Monitoring czystych pomieszczeń (clean roomów).
 • Monitoring w laboratoriach.
 • Monitoring różnych procesów przemysłowych.

 

Radiowe (bezprzewodowe) rejestratory HD35ED i HD35EDW:

Możliwe konfiguracje systemu bezprzewodowej rejestracji wilgotności i temperatury HD35ED i HD35EDW.

System z bezpośrednim połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą USB.
System z bezpośrednim połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą USB.
System z połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą lokalnej sieci Ethernet.
System z połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą lokalnej sieci Ethernet.
System z połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą lokalnej sieci Wi-Fi
System z połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą lokalnej sieci Wi-Fi
System z połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą RS485 MODBUS RTU
System z połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą RS485 MODBUS RTU
System z połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą GSM
System z połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą GSM
Oprogramowanie do monitoringu i rejestracji temperatury i wilgotności HD35AP-S.
Oprogramowanie HD35AP-S
Oprogramowanie do wizualizacji i monitoringu HD35AP-S

Zobacz bezprzewodowe rejestratory temperatury HD35ED.

 

Zamienne nazwy: rejestratory bezprzewodowe, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności, rejestratory ciśnienia, rejestratory radiowe, rejestratory cyfrowe, rejestratory elektroniczne, dataloggery.