Bezprzewodowe rejestratory wilgotności i temperatury z komunikacją radiową HD35ED i HD35EDW

Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją radiową HD35ED i HD35EDW

Rejestratory radiowe do bezprzewodowej rejestracji wilgotności, temperatury oraz innych parametrów.

Radiowe rejestratory wilgotności i temperatury z serii HD35ED i HD35EDW to elektroniczne mierniki, dataloggery i rejestratory do pomiaru i rejestracji głównie wilgotności i temperatury, a także innych wielkości fizycznych z komunikacją radiową. Nasze rejestratory bezprzewodowe w zależności od wersji wykonania wyposażone są komunikację radiową (rejestratory HD35ED) lub Wi-Fi i Ethernetem (rejestratory HD50). Rejestratory z komunikacją radiową lub Wi-Fi z serii HD35ED/HD50 mogą mierzyć, rejestrować i monitorować temperaturę, wilgotność względną oraz wiele innych wielkości fizycznych w różnorodnych procesach i aplikacjach.

Rejestratory z serii HD35ED umożliwiają pomiar, rejestrację i monitoring temperatury (przy użyciu rezystancyjnych lub termoelektrycznych czujników temperatury), wilgotności względnej, punktu rosy, ciśnienia atmosferycznego, niskich ciśnień, różnicy ciśnień, natężenia oświetlenia i promieniowania UV, tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla (CO2), przyspieszenia, prędkości i kierunku wiatru, promieniowania słonecznego, opadów atmosferycznych oraz innych wielkości fizycznych.

System bezprzewodowej rejestracji z komunikacją radiowej, Ethernet lub Wi-Fi może się składać z różnego rodzaju autonomicznych i bezprzewodowych rejestratorów, są to głównie:

 • elektroniczne rejestratory temperatury,
 • elektroniczne rejestratory wilgotności względnej powietrza,
 • elektroniczne rejestratory wilgotności gleby lub gruntu,
 • elektroniczne rejestratory różnicy ciśnień w pomieszaniach,
 • elektroniczne rejestratory ciśnienia,
 • elektroniczne rejestratory różnicy ciśnień,
 • elektroniczne rejestratory natężenia oświetlenia,
 • elektroniczne rejestratory dwutlenku węgla (CO2),
 • elektroniczne rejestratory pyłów zamieszonych, itp. 

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacją radiową z serii HD35ED i HD35EDW

Rejestratory bezprzewodowe HD35ED i HD35EDW, które mogą mierzyć wilgotność względną i temperaturę powietrza mogą również obliczać temperaturę punktu rosy, temperaturę termometru mokrego, wilgotność absolutną, stosunek zmieszania, cząstkowe ciśnienie parowania. Większość cyfrowych dataloggerów posiada wbudowane w rejestrator czujniki pomiarowe (mierzonych wielkości). Niektóre elektroniczne rejestratory (dataloggery) posiadają możliwość podłączenia zewnętrznych sond pomiarowych. Zewnętrzne sondy mogą być podłączane do rejestratora za pomocą złącz M12 lub też bezpośrednio do zacisków śrubowych rejestratora (w zależności od modelu dataloggera). Rejestratory radiowe z serii HD35ED wyposażone są w obudowy przeznaczone do montażu wewnątrz pomieszczeń oraz obudowy do pracy na zewnątrz IP67 (seria rejestratorów HD35EDW). Odczyt danych z rejestratorów odbywa się bezprzewodowo (radiowo). Zapisane w rejestratorze dane przesyłane są radiowo do oddalonej jednostki centralnej HD35AP, a następnie z jednostki centralnej do komputera. W zależności od modelu jednostki centralnej mogą być przesyłane za pomocą przewodu (USB, RS485, Ethernetu) lub bezprzewodowo za pomocą sieci Wi-Fi lub GSM.

Bezprzewodowe rejestratory wilgotności i temperatury HD35ED i HD35EDW z wejściami w postaci listwy zaciskowej umożliwiają podłączenie czujników temperatury oraz różnych innych czujników i przetworników i nie tylko:

  • Przetworniki temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia i różnicy ciśnień z sygnałami 4-20mA, 0-1V lub 0-50mV
  • Rezystancyjne czujniki temperatury (Pt100, Pt1000) i termopary (K, J, T, N, E)
  • Czujniki z wyjściami bezpotencjałowymi stykowymi (liczniki przełączające) lub wejściami potencjometrycznymi.

Typowe zastosowania elektronicznych dataloggerów z serii HD35ED i HD35EDW to monitoring temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia, różnicy ciśnień, natężenia oświetlenia, itp. w różnych aplikacjach:

  • Przemysł spożywczy (monitoring temperatury i wilgotności podczas mrożenia, przechowywania w chłodni, produkcji i przewozu żywności).
  • Zdrowie (monitoring temperatury i wilgotności podczas przechowywania leków, szczepionek, krwi oraz monitorowanie inkubatorów i sal operacyjnych).
  • Szklarnie i uprawa roślin (monitoring temperatury i wilgotności w obiektach do uprawy roślin).
  • Analiza mikroklimatu (pomiar i rejestracja jakości powietrza, pomiary meteorologiczne i hydrologiczne).
  • Muzea i archiwa (pomiar i rejestracja w salach i pomieszczeniach).
  • Transport łatwo psujących się i wrażliwych towarów.
  • Wentylacja.
  • Monitoring czystych pomieszczeń (clean room).
  • Pomiary i monitoring w laboratoriach.
  • Monitoring różnych procesów przemysłowych.

Możliwe konfiguracje systemu bezprzewodowej rejestracji wilgotności i temperatury z komunikacją radiową HD35ED i HD35EDW.

 

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacją radiową HD35ED i HD35EDW
System rejestratorów radiowych z bezpośrednim połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą USB.
Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją radiową HD35ED i HD35EDW
System rejestratorów radiowych z połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą lokalnej sieci Ethernet.
Bezprzewodowe rejestratory z komunikacją radiową HD35ED i HD35EDW
System rejestratorów radiowych z połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą lokalnej sieci Wi-Fi
Bezprzewodowe dataloggery (radiowe) HD35ED i HD35EDW
System rejestratorów radiowych z połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą RS485 MODBUS RTU
Bezprzewodowe dataloggery (radiowe) HD35ED i HD35EDW
System rejestratorów bezprzewodowych z połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą GSM

Oprogramowanie do monitoringu i rejestracji temperatury i wilgotności HD35AP-S.

 

Bezprzewodowe dataloggery (radiowe) HD35ED - oprogramowanie HD35AP-S
Oprogramowanie HD35AP-S

Zobacz bezprzewodowe rejestratory temperatury HD35ED z komunikacją radiową lub Wi-Fi.

Rejestratory temperatury to: rejestratory bezprzewodowe, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności, rejestratory ciśnienia, rejestratory radiowe, rejestratory cyfrowe, rejestratory elektroniczne, bezprzewodowe dataloggery z komunikacją radiową.

Zobacz również nasze termoregulatory i kontrolery temperatury.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót