Uniwersalne regulatory temperatury i procesów przemysłowych z serii BCS2, BCR2 i BCD2.

Uniwersalne regulatory temperatury (termoregulatory PID z serii BCS2, BCR2 i BCD2

Przemysłowe regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2 to elektroniczne regulatory, termoregulatory, kontrolery i sterowniki PID.

Nasze uniwersalne regulatory temperatury i procesu z algorytmem regulacji PID z serii BCS2, BCR2 i BCD2 przeznaczone są przede wszystkim do pomiaru, kontroli i regulacji temperatury (termoregulatory), wilgotności, ciśnienia, pH, przewodności (regulatory procesowe) w różnych aplikacjach przemysłowych i laboratoryjnych. Każdy nasz mikroprocesorowy regulator PID z serii BCx2 wyposażony jest w uniwersalne i wielozakresowe wejście pomiarowe, które umożliwia bezpośrednie podłączenie czujników temperatury i termopar, jak i różnego rodzaju sygnałów analogowych (prądowych i napięciowych). Dlatego nasze uniwersalne regulatory temperatury mogą być stosowane zarówno do precyzyjnej regulacji temperatury, jak i kontroli i sterowania wieloma innymi parametrami procesowych i technologicznymi.

Przemysłowe regulatory temperatury z serii BCS2, BCR2 i BCD2 charakteryzują się przede wszystkim małą głębokością zabudowy (60mm) oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem LED (5-cio cyfrowym), a także dużą funkcjonalnością i uniwersalnością zastosowania. Dzięki swoim parametrom i zaimplementowanym funkcjom, nasze uniwersalne regulatory PID mogą być zastosowane do większości typowych zadań, do pomiaru, regulacji, kontroli oraz stabilizacji różnych procesów przemysłowych. Regulatory PID z serii BCx2 standardowo zostały wyposażone w funkcję automatycznego doboru nastaw (auto-tuning PID), która pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji, nawet przez użytkowników o małym doświadczeniu i bez specjalistycznej wiedzy. Nasze uniwersalne regulatory temperatury i procesu z serii BCx2 zostały również wyposażone w nowo opracowany algorytm regulacji 2DOF PID. Jest to nowy algorytm regulacji PID o dwóch stopniach swobody (podwójne PID), który poprawia charakterystykę układu regulacji oraz tłumi zakłócenia pojawiające się po zmianie wartości zadanej.

Mikroprocesorowe regulatory temperatury z serii BCS2, BCR2 i BCD2 zostały wyposażone w uniwersalne i wielozakresowe wejście pomiarowe, przeznaczone do współpracy zarówno z czujnikami rezystancyjnymi (RTD: Pt100), termoelektrycznymi (obsługuje termopary typu: J, K, N, T, R, S, B), jak i sygnałami analogowymi (prądowymi 0/4-20mA oraz napięciowymi 0-1V, 1-5V lub 0-10V). Wybór typu wejścia pomiarowego, metody regulacji, zakresu wskazań, sposobu działania wyjść regulacyjnych, parametrów alarmów i zdarzeń odbywa się lokalnie za pomocą klawiatury znajdującej się na panelu czołowym. Konfiguracja regulatora może również odbywać się zdalnie za pomocą specjalnego kabla serwisowego USB lub też interfejsu RS485 i oprogramowania. Nasze regulatory PID posiadają dwa duże i czytelne wyświetlacze cyfrowe LED (7 segmentowe). Górny wyświetlacz w kolorze czerwonym, który służy do wyświetlania wartości mierzonej (PV) lub kodu nastawy (w trybie nastaw), oraz dolny wyświetlacz w kolorze zielonym, który służy do wyświetlania wartości zadanej (SV) lub wartości nastawy (w trybie nastaw). Ponadto regulatory temperatury wyposażone są w kontrolki LED do kontroli działania wyjść regulatora jak i sygnalizacji stanu procesu regulacji.

Nasze regulatory temperatury (termoregulatory) mają również możliwość wyboru przez użytkownika metody regulacji i kontroli procesu. Regulatory Shinko wyposażone są w algorytm regulacji: PID, PD, PI, P, ON/OFF (włącz/wyłącz) z ustawianą histerezą oraz nowy algorytm regulacji 2DOF PID. Fabrycznie regulatory temperatury z serii BCx2 są skonfigurowane na regulację PID (z funkcją automatycznego doboru nastaw).

Przemysłowe regulatory i sterowniki temperatury z serii BCS2, BCR2 i BCD2 mogą być wyposażone w różne typy wyjść regulacyjnych (sterujących). Regulatory mogą być wyposażone w poniższe typy wyjść regulacyjnych:

 • Wyjścia przekaźnikowe służące do sterowania np. stycznikami,
 • Wyjścia napięciowe (logiczne 0/12V), które służ do sterowania przekaźnikami półprzewodnikowymi (SSR),
 • Wyjście analogowe (napięciowe lub prądowe), które mogą być wykorzystywane do sterowania falownikami, zaworami regulacyjnymi, tyrystorowymi sterownikami mocy, itd.

Ponadto każdy regulator temperatury standardowo wyposażony jest w jedno wyjście alarmowe (lub zdarzeń), które może służyć do kontroli i sygnalizacji stanów alarmowych lub różnego rodzaju zdarzeń.

Nasze cyfrowe regulatory temperatury z serii BCS2, BCR2, BCD2 wyposażone są również w funkcję regulacji programowej (regulatory z rampą programową). Funkcja regulacji programowej umożliwia zastosowanie regulatorów temperatury z serii BCx2 do prostej regulacji programowej (wg. krzywej programowej, profilu temperaturowego). Regulator PID może pracować jak typowy regulator programowalny (z ustawionym profilem temperatury). Regulacja programowa służy do sterowania procesem zgodnie z ustawionym profilem temperaturowym (wg ustawionej krzywej programowej). Regulacja programowa może się składać maksymalnie z 9 kroków (odcinków czasowych). Na ustawienie programu regulatora (krzywej programowej) składają się z ustawienia temperatury dla poszczególnych kroków (wartości, do której regulator ma dojść na końcu danego kroku), czasy trwania poszczególnych kroków (czasu, w którym regulator ma dojść do wartości zadanej lub ją utrzymać) oraz funkcja oczekiwania. Włączenie funkcji oczekiwania powoduje, że regulator nie przejdzie do realizacji następnego kroku, gdy różnica pomiędzy temperaturą zadaną, a temperaturą rzeczywistą na końcu kroku nie znajduje się w ustawionym przedziale oczekiwania. Ustawiony przedział oczekiwania musi być osiągnięty na końcu kroku, aby regulator mógł przejść do realizacji następnego kroku (odcinka programu). Funkcja oczekiwania może być włączana lub wyłączana niezależnie dla każdego kroku.

Regulatory PID z serii BCx2 są również wyposażone w funkcję rampy. Funkcja rampy umożliwia ustawienie prędkości narastania lub opadania wartości regulowanej w czasie. Umożliwia to łagodny start lub łagodne dojście do nowo ustawionej temperatury. 

Regulatory temperatury PID z serii BCS2, BCR2 i BCD2 – uniwersalne wejścia pomiarowe.

Typ wejściaZakres
TermoparyK–200…1370°C
–199.9…400.0°C
J–200…1000°C
R0…1760°C
S0…1760°C
B0…1820°C
E–200…800°C
T–200.0…400.0°C
N–200…1300°C
PL-II0…1390°C
C(W/Re5-26)0…2315°C
Rezystancyjne RTDPt100–200.0…850.0°C
–200…850°C
JPt100–200.0…500.0°C
–200…500°C
Prądowe4…20mA DC-2000…10000
0…20mA DC
Napięciowe0…1V DC-2000…10000
0…5V DC
1…5V DC
0…10V DC

Mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu BCS2, BCR2 i BCD – dodatkowe funkcje:

Regulatory temperatury z serii BCS2, BCR2 i BCD2 mogą być również wyposażony w dodatkowe wyjście regulacyjne (tzw. wyjście grzanie/chłodzenie). W takim przypadku jedno wyjście regulacyjne steruje grzaniem (działanie odwrotne), natomiast drugie wyjście regulacyjne steruje chłodzeniem (działanie wprost). Jest to tak zwana regulacja trójstawna typu grzanie/chłodzenie. Dla regulacji trójstawnej typu grzanie/chłodzenie może być ustawianą strefą pokrycia i rozsunięcia działania tych wyjść. Nasze uniwersalne regulator temperatury posiadają wbudowane trzy charakterystyki chodzenia, chłodzenie powietrzem, olejem oraz wodą.

Opcjonalnie regulatory temperatury z serii BCx2 mogą być wyposażone dodatkowo w inne funkcje, zwiększające możliwości użytkowe regulatora m.in.:

 • Wejścia binarne (cyfrowe), są to beznapięciowe wejścia służące do zdalnego sterowania pracą regulatora temperatury, np.:
  • przełączanie pomiędzy ustawionymi wartościami zadanymi regulacji (SV1, SV2, SV3, SV4),
  • wyłączenie/włączenie wyjścia regulacyjnego,
  • zmiana sposobu działania regulatora (z regulacji wprost (chłodzenie) na odwrotną (grzanie) i odwrotnie),
  • załączenie nastawionej wartości sygnału regulacyjnego regulatora,
  • przełączanie regulacji pomiędzy regulacją automatyczną oraz ręczną i vice versa,
  • przełączanie metody zadawania wartości zadanej procesu (SV) pomiędzy zadawaniem zdalnym i lokalnym,
  • rozpoczęcie i zatrzymanie regulacji programowej,
  • zawieszenie regulacji programowej,
  • opuszczenie wykonywanego kroku regulacji programowej i przejście do następnego kroku,
  • wstrzymanie działania całkującego regulatora PID.
 • Dodatkowe wyjście regulacyjne do regulacji trójstawnej typu grzanie / chłodzenie lub wyjście alarmowe / zdarzeń.
 • Alarmu przepalenia grzałki do sygnalizacji uszkodzenia obwodu grzejnego.
 • Interfejs komunikacyjny RS485 (z protokołem producenta (Shinko), Modbus RTU lub Modbus ASCII).
 • Analogowe wejście zdalnego zadawania, do zdalnego ustawiania wartości zadanej regulacji (SV) za pomocą zewnętrznego sygnału prądowego 4-20mA.
 • Analogowe wyjście retransmisyjne do retransmisji wartości regulowanej, wartości zadanej lub wartości sygnału regulacyjnego za pomocą sygnału prądowego 4-20mA.
 • Wyjście zasilania 24VDC do zasilania różnych czujników i przetworników podłączonych do wejścia regulatora.

Nasze elektroniczne regulatory temperatury i procesu z serii BCS2, BCR2 i BCD2 posiadają również:

 • Możliwość wyboru elementu pomiarowego (typu czujnika temperatury lub sygnału analogowego).
 • Możliwość wyboru sposobu działania wyjścia zdarzeń / alarmowego.
 • Limitowanie prędkości zmian wyjścia.
 • Zmianę działania wyjścia z grzania na chłodzenie i odwrotnie.
 • Możliwość ustawienia miękkiego startu regulacji, rampy, regulacji programowej, itp.

 Konfiguracja – uniwersalne regulatory temperatury.

Tablicowe regulatory i kontrolery temperatury z serii BCS2, BCR2 i BCD2 mogą być konfigurowane tradycyjnie za pomocą klawiatury znajdującej na panelu czołowym lub też zdalnie za pomocą komputera PC i oprogramowania. Oprogramowanie SWM-BCx01M umożliwia zdalną konfigurację regulatora, kontrolę, rejestrację, a także monitoring procesu regulacji.

Interfejs komunikacyjny RS485 (ModBus RTU/ASCII).

Opcjonalnie regulator temperatury może zostać wyposażony w funkcję komunikacji szeregowej RS-485 (z protokołem fabrycznym Shinko lub protokołem Modbus ASCII/RTU). Funkcja komunikacji umożliwia łatwą integrację elektronicznych regulatorów ze sterowniami PLC, panelami dotykowymi HMI oraz różnymi innymi systemami pomiarowymi. Nasze regulatory tablicowe są często wykorzystywane do współpracy ze sterownikami PLC (panelami HMI). W takim przypadku kontrolery BCx2 odpowiadają za regulację lokalną temperatury (lub procesem), a sterownik PLC prowadzi nadzór nad całym procesem. Rozwiązanie takie powoduje obniżenie koszów całego systemu oraz zwiększenie niezawodności i dokładności układu regulacji, a także prędkości działania całego układu regulacji.

Nasze tablicowe regulatory temperatury z algorytmem regulacji PID przeznaczone są przede wszystkim regulacji temperatury w piecach i liniach do obróbki cieplnej. Są to głównie piece do hartowania, odpuszczania, przesycania, starzenia, wyżarzania i normalizowania), a także piece do topienia metali i szkła, maszyny odlewnicze, wanny galwaniczne (do nakładania powłok galwanicznych). A ponadto nasze elektroniczne regulatory PID przeznaczone są także do maszyn pakujących, wtryskarek i wytłaczarek do tworzyw sztucznych i gumy, autoklawów, komór wędzarniczych i prażelniczych oraz wylęgowych (inkubatory), itp. Nasze uniwersalne regulatory PID z serii BCS2, BCR2 i BCD2 stosowane są w różnych gałęziach przemysłu, ciepłownictwie, energetyce, przemyśle farmaceutycznym, przemyśle spożywczym, przemyśle motoryzacyjnym i lotniczy, wentylacji i klimatyzacji, itp.

Regulacja wielostrefowa (programowa) przy wykorzystaniu elektronicznych regulatorów BCS2, BCR2 i BCD2.

Przemysłowe regulatory temperatury z serii BCS2, BCR2 i BCD2 mogą również pracować w układzie master – slave współpracując z regulatorami programowalnymi Shinko Technos (np. PCA1 lub PCB1). Takie rozwiązanie umożliwia to regulację wielokanałową (wielostrefową procesu). W takim układzie regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2 pełnią funkcję slave (ów), natomiast regulatory programowalne z serii PCB1 lub PCA1 pełnią funkcję mastera. Programowalny regulator procesu PCB1 (lub PCA1) to regulator master, które służy do prowadzenia i kontroli całego procesu regulacji. Regulator programowalny master (PCB1 lub PCA1) wysyła wartość zadaną temperatury cyfrowo do regulatorów BCS2, BCR2 i BCD2 (slave) wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Taki rozwiązanie umożliwia obsługę i kontrolę procesu regulacji z jednego miejsca oraz taka zwaną wielostrefową (wielopętlową) regulację programową temperatury w piecach, które posiadają wiele stref grzejnych. Funkcja master-slave umożliwia sterowanie procesem regulacji temperatury za pomocą regulatora programowalnego (mastera) i max 31 regulatorów temperatury z serii BCx2.

Regulacja wielostrefowa może również być wykonywana za pomocą sygnału analogowego 4…20mA i wejścia zdalnego zadawania. Wtedy regulator programowalny (master) musi być wyposażony w tak zwane wyjście retransmisyjne 4…20mA, a regulatory odpowiedzialne za każdą strefę grzejną (slave-y) muszą być wyposażone w analogowe wejście zdalnego zadawania.

Regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu interfejsu RS485.

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa przy wykorzystaniu regulatora programowalnego PID (mastera) z funkcją cyfrowej transmisji wartości zadanej (tzw. SVTC) oraz prostych regulatorów temperatury (sleve) wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Interfejs RS485 umożliwia transmisję wartości zadanej w postaci cyfrowej z regulatora programowalnego do max 31 standardowych regulatorów wyposażonych w interfejs RS485. Funkcja ta umożliwia zdalne sterowanie wartością zadaną wielu regulatorów (stref grzejnych) z jednego miejsca. Dla każdej strefy grzejnej może być również ustawiona niezależna wartość przesunięcia punktu pracy regulacji.

Wielokanałowy regulator PID - regulatory do regulacji wielostrefowej przy użyciu RS-485
Wielokanałowe regulatory temperatury – regulacja wielostrefowa przy użyciu RS-485

Regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu sygnału analogowego 4…20mA.

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa również poprzez wykorzystanie funkcji analogowego wyjścia retransmisyjnego (4…20mA) regulatora prowadzącego (retransmisja wartości zadanej) oraz analogowego wejścia zdalnego zadawania regulatorów temperatury odpowiadających za poszczególne strefy grzejne. Rozwiązanie takie umożliwia transmisję wartości zadanej za pomocą sygnału analogowego 4…20mA do pozostałych regulatorów temperatury. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu pracy regulacji.

Przemysłowy regulator wielokanałowy PID - regulatory do regulacji wielostrefowe przy użyciu sygnału 4...20mA
Wielokanałowe regulatory temperatury – regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu sygnału 4…2mA

Poszczególne regulatory z serii BCS2, BCR2 i BCD2 różnią się od siebie głównie wielkością zabudowy (otworu montażowego), wielkością wyświetlaczy LED oraz klawiszy, i tak:

 • Regulator BCS2 to regulator temperatury o wymiarach 48x48x68mm (1/16DIN).
 • Regulator BCR2 to regulator temperatury o wymiarach 48x96x68mm (1/8DIN).
 • Regulator BCD2 to regulator temperatury o wymiarach 96x96x68mm (1/4DIN).

Regulatory temperatury z serii BCS2, BCR2 i BCD2 mogą być również wykorzystywane jako cyfrowe wskaźniki (lokalne wyświetlacze) oraz jako panelowe mierniki temperatury i procesu.

Oprócz regulatorów z serii BCS2, BCR2 i BCD2 posiadamy w ofercie również inne przemysłowe regulatory PID i elektroniczne termoregulatory, zarówno regulatory tablicowe, jak i regulatory na szynę DIN. W naszej ofercie dostępne są również regulatory programowalne (tzw. programatory temperatury), regulatory trójstawne-krokowe (tzw. servo ON/OFF). Regulatory trójstawne-krokowe to specjalne regulatory PID wyposażone w algorytm regulacji typu otwieraj/utrzymuj/zamykaj zawór. Regulatory trójstawne służą do sterowania trójpołożeniowego zaworami i przepustnicami. Oprócz mikroprocesorowych regulatorów PID do zabudowy tablicowej (tzw. regulatory panelowe) oferujemy regulatory na szynę DIN (TS35).

Zobacz również regulatory do wypału ceramiki, regulatory do wtryskarek i wytłaczarek, cyfrowe mierniki temperatury, elektroniczne kontrolery i termoregulatory oraz elektroniczne rejestratory temperatury z ekranem dotykowym produkowane przez firmę Shinko Technos.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót