Nowe pyranometry z serii PYRAsense03, PYRAsense02 i PYRAsense10.

Nowa seria pyranometrów do pomiaru całkowitego promieniowania słonecznego PYRAsense03, PYRAsense02 i PYRAsense10 produkcji firmy Delta Ohm.

Pyranometry z serii PYRAsense03, PYRAsense02 i PYRAsense10 - http://acse.pl

Pyranometry serii PYRAsense mierzą globalne natężenie promieniowania na płaskiej powierzchni (W/m2 ), sumę bezpośredniego natężenia promieniowania słonecznego i promieniowania rozproszonego. Seria PYRAsense zalicza się do pyranometrów widmowo płaskich klasy A, B i C zgodnie z normą ISO 9060:2018, które  spełniają wymagania WMO „Guide to Instruments and Methods of Observation”. Wewnętrzne czujniki diagnostyczne temperatury, wilgotności względnej i ciśnienia pozwalają kontrolować warunki pracy piranometru przez cały czas i przewidywać z wyprzedzeniem wszelkie konserwacyjne, zapewniając tym samym zawsze wiarygodne pomiary. Zintegrowana poziomica i regulowane nóżki ułatwiają ustawienie pyranometru w poziomie podczas jego instalacji. Opcjonalnie pyranometry PYRAsense mogą być wyposażone w czujnik przechyłu (opcja T w kodzie zamówieniowym), który oprócz ułatwienia montażu pyranometru, umożliwia stałą kontrolę poprawności montażu. Poszczególne modele różnią się klasą dokładności, rodzajem dostępnego wyjścia oraz obecnością lub brakiem czujnika „przechyłu”.

Zakres natężenia promieniowania dla wyjścia analogowego jest konfigurowalny przez użytkownika (domyślnie 0…2000 W/m2). Piranometry są kalibrowane fabrycznie zgodnie z normą ISO 9847:2023 (Typ A1): „Kalibracja piranometrów przez porównanie z piranometrem wzorcowym”. Kalibrację przeprowadza się przez porównanie z próbką referencyjną wzorcowaną corocznie w WRC (World Radiation Center). Oprogramowanie DATAsense umożliwia konfigurację urządzenia, rejestrację mierzonych parametrów w czasie rzeczywistym oraz zapisuje mierzone wartości w pliku.

Co to jest pyranometr?

Pyranometr to przyrząd do pomiaru całkowitego, rozproszonego i odbitego promieniowania (irradiancji) w paśmie promieniowania słonecznego (od 300-3000nm). Pyranometr jest tak skonstruowany, że mierzy przychodzące promieniowanie proporcjonalnie do cosinusa kąta zenitalnego.

Termin globalne promieniowanie słoneczne odnosi się do całkowitej ilości energii słonecznej odbieranej przez powierzchnię ziemi, które wyrażone jest w W/m2. Obejmuje to zarówno bezpośrednie promieniowanie, które przechodzi bezpośrednio przez atmosferę i pada na powierzchnię ziemi, jak i rozproszone promieniowanie nieba, które jest rozproszone w atmosferze.

Jak działa piranometr?

Zasada działania piranometru opiera się na pomiarze różnicy temperatury dwóch powierzchni. Czujnik pyranometru oparty jest na termostosie chronionym szklaną kopułą. Pozwala to na działanie piranometru w każdych warunkach pogodowych i umieszczenie go w dowolnym miejscu na powierzchni ziemi, od pustyni po biegun południowy.

Gdzie używa się pyranometry?

W dzisiejszych czasach promieniowanie słoneczne ma ogromny wpływ na nasze życie. Pomiar promieniowania słonecznego stosuje się w meteorologii, badaniu klimatu, fotowoltanice, hydrologii, analizie środowiska, rolnictwie i ogrodnictwie, badaniu różnych materiałów, itp. Bezpośrednio lub pośrednio promieniowanie słoneczne na powierzchnię Ziemi ma wpływ na wszystkie te dziedziny zastosowań, a gromadzenie tych danych stało się fundamentalne. Ponadto jedną z najbardziej obiecujących odnawialnych źródeł energii jest energia słoneczna. Ogromny wzrost rynku fotowoltaiki w XXI wieku ożywił badania i ekspansję w branży fotowoltaicznej, w tym konserwację istniejących elektrowni. Aby uzyskać maksymalne korzyści z energii słonecznej, wymagana jest najwyższa precyzja pomiaru promieniowania słonecznego. Monitorowanie i konserwacja są kluczem do zapewnienia wydajności systemu fotowoltaicznego. Właściwy pyranometr należy dobrać w zależności od wielkości farmy fotowoltaicznej.

Pyranometry PYRAsense to nowa rodzina piranometrów, która przenosi pomiary promieniowania słonecznego na wyższy poziom!

W zależności od modelu oraz zgodnie z zaleceniami ISO 9060:2018 i WMO klasyfikuje się je jako:

Pyranometr wzorcowy klasy A z serii PYRAsense10 do pomiaru promieniowania słonecznego - http://acse.pl

Pyranometr wzorcowy klasy A z serii PYRAsense10 do pomiaru promieniowania słonecznego – http://acse.pl

Wszystkie piranometry są wyposażone w wewnętrzne czujniki diagnostyczne, które zawsze kontrolują temperaturę wewnętrzną, wilgotność względną i ciśnienie. Co więcej, obserwacja warunków pracy czujników pozwala również z wyprzedzeniem przewidzieć ewentualne prace konserwacyjne, zapewniając tym samym zawsze wiarygodne pomiary. Szczególną uwagę zwrócono również na łatwość instalacji: zintegrowana poziomnica pozostaje widoczna nawet po zastosowaniu osłony chroniącej przed promieniowaniem UV. Dodatkowo pyranometr może być opcjonalnie wyposażony w czujnik przechyłu. Pyranometry z serii PYRAsense zapewniają maksymalną elastyczność integracji z dowolną istniejącą siecią: czujniki są dostępne z galwanicznie izolowanym wyjściem RS485 Modbus-RTU + opcjonalnym wyjściem analogowym, konfigurowanym przez użytkownika. Konfiguracja czujników oraz monitorowanie pomiaru w czasie rzeczywistym odbywa się za pomocą dedykowanej aplikacji komputerowej DATAsense.

Rodzina pyranometrów PYRAsense została zaprojektowana w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb: od najbardziej ekonomicznego rozwiązania do pomiaru wydajności energii słonecznej (klasa C) po rozwiązanie do zastosowań, w których wymagana jest najlepsza możliwa wydajność (klasa A).

Dlaczego warto mierzyć efektywność  instalacji fotowoltaicznych?

Czy wiesz, że warunki pogodowe mają duży wpływ na produkcję instalacji fotowoltaicznych? Nawet zwykły pochmurny dzień może drastycznie wpłynąć na padającą energię słoneczną. Oprócz promieniowania słonecznego, na wydajność ogniw słonecznych może wpływać również temperatura, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, opady atmosferyczne oraz prędkość i kierunek wiatru. Z tego powodu monitorowanie parametrów pogodowych za pomocą stacji pogodowej jest niezbędne do dokładnej oceny współczynnika wydajności (PR) systemów fotowoltaicznych. Nasza wskazówka: im dokładniej są zebrane dane pogodowe, tym lepiej można zrozumieć, czy system wytwarza oczekiwaną ilość energii. Monitorowanie parametrów pogodowych za pomocą stacji pogodowej ma kluczowe znaczenie dla dokładnej oceny wydajności elektrowni fotowoltaicznych.

Norma IEC 61724-1  definiuje trzy klasy systemów monitorowania stosownie do różnego poziomu dokładności i różnych zastosowań:

  • Klasa A – dokładność wysokiej klasy
  • Klasa B – średniej klasy dokładność
  • Klasa C – dokładność podstawowa

System monitorowania powinien być dostosowany do wielkości instalacji fotowoltaicznej i wymagań użytkownika. Klasa A lub B jest najbardziej odpowiednia dla dużych instalacji przemysłowych i komercyjnych, klasa B jest przeznaczona dla systemów małych i średnich, natomiast klasa C do instalacjach mieszkaniowych i małych instalacji niekomercyjnych. Najprościej ujmując, większe i droższe systemy PV powinny mieć więcej punktów monitorowania i czujniki o wyższej dokładności niż mniejsze i tańsze systemy. Oprócz promieniowania słonecznego powinny być mierzone i monitorowane również inne czynniki środowiskowe: temperatura modułu fotowoltaicznego, temperatura powietrza, prędkość wiatru, kierunek wiatru i opady deszczu.

Pomiar wydajności systemów fotowoltaicznych - http://acse.pl

Pomiar wydajności systemów fotowoltaicznych – http://acse.pl

 

 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oferuje szeroką gamę urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji różnych parametrów procesowych w różnych gałęziach przemysłu, ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, itp. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), jak i termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B).  Posiada również w swojej ofercie różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory (elektroniczne dataloggery) oraz różnego rodzaju przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. Oferta ACSE Sp. z o.o. obejmuje głównie przemysłowe czujniki temperatury, wskaźniki i mierniki tablicowe, przemysłowe regulatory temperatury, rejestratory bezpapierowe (bezprzewodowe dataloggery), przetworniki wilgotności, przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do clean room, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia i temperatury, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót