Nowe pyranometry z serii PYRAsense (02, 03 i 10).

Pyranometry z serii PYRAsense03, PYRAsense02 i PYRAsense10 do pomiaru promieniowania słonecznego - http://acse.pl

Pyranometry do pomiaru całkowitego natężenia promieniowania słonecznego padającego na płaską powierzchnię z serii PYRAsense firmy Delta Ohm (Senseca)

Nasze pyranometry do pomiaru całkowitego natężenia promieniowania z serii PYRAsense mierzą globalne natężenie promieniowania padającego na płaską powierzchnię (W/m2), czyli sumę bezpośredniego natężenia promieniowania słonecznego oraz natężenia promieniowania rozproszonego. Seria PYRAsense zalicza się do pyranometrów widmowo płaskich klasy A, B i C zgodnie z normą ISO 9060:2018, które spełniają wymagania WMO „Guide to Instruments and Methods of Observation”. Wewnętrzne czujniki diagnostyczne temperatury, wilgotności względnej i ciśnienia pozwalają kontrolować warunki pracy pyranometru przez cały okres pracy, co za tym pozwala przewidzieć z wyprzedzeniem wszelkie czynności konserwacyjne, zapewniając tym samym zawsze wiarygodne pomiary. Zintegrowana poziomica i regulowane nóżki ułatwiają ustawienie pyranometru w poziomie podczas jego montażu. Opcjonalnie pyranometry do pomiaru całkowitego promieniowania z serii PYRAsense mogą być wyposażone w czujnik przechyłu (opcja T w kodzie zamówieniowym), który oprócz ułatwienia montażu pyranometru, umożliwia stałą kontrolę poprawności montażu. Poszczególne modele pyranometrów różnią się klasą dokładności, rodzajem dostępnego sygnału pomiarowego oraz obecnością lub brakiem czujnika „przechyłu”.

Zakres pomiarowy natężenia promieniowania słonecznego dla wyjścia analogowego jest konfigurowalny przez użytkownika (domyślnie ustawiony zakres to: 0…2000 W/m2). Wszystkie pyranometry do pomiaru całkowitego promieniowania są skalibrowane fabrycznie zgodnie z normą ISO 9847:2023 (Typ A1): „Kalibracja pyranometrów poprzez porównanie z pyranometrem referencyjnym”. Kalibrację pyranometru przeprowadza się przez porównanie z pyranometrem referencyjnym, który jest wzorcowany corocznie w WRC (World Radiation Center). Oprogramowanie DATAsense umożliwia konfigurację pyranometru, rejestrację promieniowania w czasie rzeczywistym oraz zapis mierzonych wartości w pliku.

Co to jest pyranometr i do czego służy?

Pyranometr to przyrząd do pomiaru całkowitego, rozproszonego i odbitego promieniowania (irradiancji) w paśmie promieniowania słonecznego (od 300-3000nm). Pyranometr jest tak skonstruowany, że mierzy padające promieniowanie słoneczne proporcjonalnie do cosinusa kąta zenitalnego.

Termin całkowite (globalne) promieniowanie słoneczne odnosi się do całkowitej ilości energii słonecznej odbieranej przez powierzchnię ziemi, która wyrażona jest w W/m2. Promieniowanie całkowite (globalne) obejmuje to zarówno promieniowanie bezpośrednie, które przechodzi bezpośrednio przez atmosferę i pada na powierzchnię ziemi, jak i rozproszone promieniowanie nieba, które jest rozpraszane w atmosferze.

Jak działa pyranometr?

Zasada działania pyranometru opiera się na pomiarze różnicy temperatury dwóch powierzchni. Czujnik pyranometru oparty jest na termostosie chronionym szklaną kopułą. Pozwala to na działanie pyranometru w każdych warunkach pogodowych i umieszczenie go w dowolnym miejscu na powierzchni ziemi, od pustyni po biegun południowy.

Gdzie używa się pyranometry?

W dzisiejszych czasach promieniowanie słoneczne ma ogromny wpływ na nasze życie. Pomiar promieniowania słonecznego stosuje się w meteorologii, badaniu klimatu, fotowoltaice, hydrologii, analizie środowiska, rolnictwie i ogrodnictwie, badaniu różnych materiałów, itp. Promieniowanie słoneczne padające bezpośrednio lub pośrednio na powierzchnię Ziemi ma wpływ na wszystkie te dziedziny, a gromadzenie tych danych stało się fundamentalne. Ponadto jedną z najbardziej obiecujących odnawialnych źródeł energii jest energia słoneczna. Ogromny wzrost rynku fotowoltaiki w XXI wieku ożywił badania i ekspansję w branży fotowoltaicznej, w tym konserwację istniejących farm fotowoltaicznych. Aby uzyskać maksymalne korzyści z energii słonecznej, wymagana jest najwyższa precyzja pomiaru promieniowania słonecznego. Monitorowanie i konserwacja ogniw fotowoltaicznych są kluczem do zapewnienia wydajności całego systemu fotowoltaicznego. Właściwy pyranometr należy dobrać w zależności od wielkości farmy fotowoltaicznej.

Pyranometry do pomiaru promieniowania słonecznego to nowa rodzina pyranometrów, która przenosi pomiary promieniowania słonecznego na wyższy poziom!

W zależności od modelu oraz zgodnie z zaleceniami ISO 9060:2018 i WMO klasyfikuje się je jako:

Pyranometr wzorcowy klasy A do pomiaru promieniowania słonecznego z serii PYRAsense10 - http://acse.pl
Pyranometr wzorcowy klasy A do pomiaru promieniowania słonecznego z serii PYRAsense

Wszystkie pyranometry są wyposażone w wewnętrzne czujniki diagnostyczne, które kontrolują temperaturę wewnętrzną, wilgotność względną i ciśnienie atmosferyczne. Co więcej, obserwacja warunków pracy pyranometrów pozwala z wyprzedzeniem przewidywać ewentualne prace konserwacyjne, zapewniając tym samym zawsze wiarygodne pomiary. Szczególną uwagę zwrócono również na łatwość instalacji: zintegrowana z pyranometrem poziomnica pozostaje widoczna nawet po zastosowaniu osłony chroniącej przed promieniowaniem UV. Opcjonalnie pyranometry mogą być wyposażone w czujnik przechyłu. Pyranometry z serii PYRAsense zapewniają maksymalną elastyczność integracji z dowolną instalacją: czujniki posiadają galwanicznie izolowane wyjście cyfrowe RS485 (Modbus-RTU) oraz opcjonalne wyjście analogowe, które jest konfigurowane przez użytkownika. Konfiguracja pyranometrów PYRAsense oraz monitoring pomiarów w czasie rzeczywistym odbywa się za pomocą dedykowanej aplikacji komputerowej DATAsense.

Rodzina pyranometrów PYRAsense została zaprojektowana w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb: od najbardziej ekonomicznego rozwiązania do pomiaru wydajności energii słonecznej (klasa C) po rozwiązanie do zastosowań, w których wymagana jest najlepsza możliwa dokładność pyranometru (klasa A).

Dlaczego warto mierzyć efektywność instalacji fotowoltaicznych?

Czy wiesz, że warunki pogodowe mają duży wpływ na produkcję energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznych? Nawet zwykły pochmurny dzień może drastycznie wpłynąć na ilość padającej energii słonecznej na panele fotowoltaiczne. Oprócz promieniowania słonecznego, na wydajność ogniw fotowoltaicznych może wpływać również temperatura, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, opady atmosferyczne oraz prędkość i kierunek wiatru. Z tego powodu monitorowanie powyższych parametrów pogodowych za pomocą stacji pogodowej jest niezbędne do dokładnej oceny współczynnika wydajności (PR) systemów fotowoltaicznych. Nasza wskazówka: im dokładniej są zebrane dane pogodowe, tym dokładniej można stwierdzić, czy instalacja fotowoltaiczna wytwarza oczekiwaną ilość energii elektrycznej. Monitorowanie parametrów pogodowych za pomocą stacji pogodowej (meteo) ma kluczowe znaczenie dla dokładnej oceny wydajności instalacji fotowoltaicznych.

Norma IEC 61724-1 definiuje trzy klasy systemów monitorowania promieniowania słonecznego stosownie w zależności od dokładności do różnych zastosowań:

  • Klasa A – pyranometry do pomiaru promieniowania słonecznego o wysokiej klasie dokładności (referencyjne, wzorcowe) do bardzo dużych instalacji fotowoltaicznych.
  • Klasa B – pyranometry do pomiaru promieniowania słonecznego o średniej klasie dokładności do średniej wielkości instalacji fotowoltaicznych.
  • Klasa C – pyranometry do pomiaru promieniowania słonecznego o podstawowej klasie dokładność do małych instalacji fotowoltaicznych.

System monitoringu promieniowania słonecznego powinien być dostosowany do wielkości instalacji fotowoltaicznej i wymagań użytkownika. Klasa A lub B jest najbardziej odpowiednia dla dużych instalacji fotowoltaicznych (przemysłowych i komercyjnych), klasa B jest przeznaczona dla systemów małych i średnich instalacji fotowoltaicznych, natomiast klasa C do małych instalacji fotowoltaicznych (domowych i małych instalacji niekomercyjnych). Najprościej ujmując, większe i droższe instalacje fotowoltaiczne PV powinny mieć więcej punktów monitorowanych oraz pyranometry o wyższej dokładności niż mniejsze i tańsze systemy fotowoltaiczne. Oprócz promieniowania słonecznego powinny być mierzone i monitorowane również inne parametry środowiskowe: temperatura panelu fotowoltaicznego, temperatura powietrza, prędkość wiatru, kierunek wiatru i opady deszczu.

Pyranometry do pomiaru wydajności systemów fotowoltaicznych - http://acse.pl
Pyranometry do pomiaru i monitoringu wydajności systemów fotowoltaicznych

Zobacz również nasze stacje meteo, czujniki wilgotności i temperatury, deszczomierze oraz rejestratory do stacji meteo.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót