Oferta

 • Rezystancyjne i termoelektryczne czujniki temperatury
  Rezystancyjne i termoelektryczne czujniki temperatury przeznaczone są do pomiaru temperatury cieczy, gazów, elementów maszyn i urządzeń. Dostarczamy czujniki rezystancyjne (Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, NTC) oraz czujniki termoelektryczne (termopary typu: J, K, E, N, T, S, R, B). Nasze czujniki temperatury są dostarczane w różnych wykonanych i dla różnej temperatury pracy.
 • Tablicowe wskaźniki i mierniki temperatury
  Tablicowe wskaźniki i mierniki temperatury przeznaczone są do pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia, poziomu, przepływu, przewodności, itp. w różnorodnych procesach technologicznych. Uniwersalne wejście pomiarowe umożliwia podłączenie do miernika rezystancyjnych czujników (Pt100), czujników termoelektrycznych (termopary typu: J, K, E, N, T, S, R, B) oraz sygnałów analogowych.
 • Regulatory temperatury i procesu
  Regulatory temperatury i procesu przeznaczone są do regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, poziomu, pH, przewodności i innych wielkości. Dzięki uniwersalnemu wejściu nasze kontrolery temperatury (termoregulatory) współpracują z czujnikami rezystancyjnymi (Pt100), czujnikami termoelektrycznymi (termopary: J, K, E, N, T, S, R, B) oraz sygnałami analogowymi (4...20mA, 0...10V, itp).
 • Rejestratory temperatury i procesu
  Rejestratory temperatury i procesu przeznaczone są do pomiaru i rejestracji temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, konduktancji i innych. Rejestratory współpracują z czujnikami rezystancyjnymi (Pt100), czujnikami termoelektrycznymi (termopary: J, K, E, N, T, S, R, B) i sygnałami analogowymi. Dostarczamy rejestratory z zapisem papierowym, wideograficzne i elektroniczne (dataloggery).
 • Przetworniki wilgotności i temperatury
  Przetworniki wilgotności i temperatury (higrometry) przeznaczone są do pomiaru i monitoringu wilgotności względnej powietrza. Przetworniki wilgotności wyposażone w czujnik temperatury (Pt100, NTC10k) umożliwiają pomiar temperatury, która umożliwia wyznaczanie punkt rosy, wilgotności absolutnej, stosunku zmieszania, itp. Niektóre przetworniki mogą służyć do regulacji oraz rejestracji (dataloggery).