Oferta

 • Rezystancyjne i termoelektryczne czujniki temperatury
  Rezystancyjne i termoelektryczne czujniki temperatury przeznaczone są do kontaktowego pomiaru temperatury cieczy, gazów, elementów maszyn i urządzeń w różnorodnych procesach przemysłowych, budownictwie, laboratoriach itp.
 • Tablicowe mierniki temperatury
  Tablicowe mierniki i wskaźniki temperatury i procesu przeznaczone są głównie do pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia, poziomu, przepływu, w różnorodnych procesach technologicznych.
 • Regulatory temperatury i procesu
  Regulatory temperatury i procesu przeznaczone są głównie do regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia w różnorodnych procesach m.in. w maszynach pakujących, piecach do obróbki cieplnej, suszarniach, liniach do obróbki galwanicznej, wtryskarkach, wytłaczarkach, w maszynach do przerobu gumy, autoklawach, piecach do wypału ceramiki, do wytopu metali i szkła, itp.
 • Rejestratory temperatury i procesu
  Rejestratory temperatury i procesu do pomiaru i rejestracji temperatury, wilgotności, ciśnienia i innych wielkości w różnorodnych procesach. Rejestratory temperatury używane są w różnorodnych gałęziach przemysłu m.in. piecach i liniach do obróbki cieplnej, suszarniach, liniach do obróbki galwanicznej, autoklawach, piecach do wypału ceramiki, do wytopu metali i szkła, itp.
 • Przetworniki wilgotności i temperatury
  Przetworniki wilgotności i temperatury przeznaczone są do pomiaru i monitoringu wilgotności względnej, temperatury, punktu rosy głównie w instalacjach klimatyzacji i wentylacji, suszarniach przemysłowych, a także w gospodarstwach ogrodniczych i hodowlanych.