Przetworniki pH, redox i przewodności

Mierniki i przetworniki pH, redox (ORP) i przewodności (konduktancji) przeznaczone są głównie do pomiarów w instalacjach oczyszczania i uzdatniania wody i ścieków. Przyrządy do pomiaru pH, redox(ORP) i przewodności (konduktancji) to urządzenia służące do pomiaru i regulacji właściwości fizykochemicznych roztworów wodnych. Mierniki te znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny, chemiczny, energetyczny, ochrona środowiska czy biotechnologia. Mierniki oraz przetworniki pH, redox(ORP) i przewodności (konduktancji) składają się z czujnika (elektrody), który reaguje na zmiany parametru mierzonego w roztworze, i wyświetlacza lub przetwornika, który przekazuje sygnał pomiarowy do urządzenia nadrzędnego lub systemu sterowania. Czujniki i elektrody mogą być montowane bezpośrednio na rurociągach, zbiornikach lub aparaturze procesowej, lub instalowane w specjalnych komorach pomiarowych. Przetworniki i mierniki te charakteryzują się wysoką dokładnością, stabilnością i niezawodnością pomiarów, a także łatwością obsługi i konserwacji. Dział obejmuje różnego rodzaju mierniki, regulatory, kontrolery, sterowniki i rejestratory do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji  parametrów fizykochemicznych takich jak: pH, redox (ORP), przewodności (konduktancji), przetworniki mętności, przetworniki tlenu rozpuszczonego. Oferujemy mierniki i przetworniki do zabudowy naściennej, tablicowej oraz na szynę DIN. Nasze przetworniki znajdują zastosowanie głównie w przemysłowych instalacjach oczyszczalnia ścieków i przygotowywania (uzdatniania) wody.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oferuje szeroką gamę urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji różnych parametrów procesowych w różnych gałęziach przemysłu, ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, itp. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), jak i termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B).  Posiada również w swojej ofercie różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory (elektroniczne dataloggery) oraz różnego rodzaju przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. Oferta ACSE Sp. z o.o. obejmuje głównie przemysłowe czujniki temperatury, wskaźniki i mierniki tablicowe, przemysłowe regulatory temperatury, rejestratory bezpapierowe (bezprzewodowe dataloggery), przetworniki wilgotności, przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do clean room, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia i temperatury, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót