Ograniczniki temperatury na szynę DCL-33A

DCL-33A, T6119 – ograniczniki temperatury i procesu na szynę

Cena netto: Zapytaj

 • Zabezpieczenie przed przekroczeniem granicznej temperatury
 • Działanie: ograniczenie temperatury od góry lub dołu
 • Dokładność: ±0.2%
 • Próbkowanie: 250ms
 • Wejście: Pt100, JPt100, K, J , R, S, B, E, T, N, C, PL-II, 4…20mA, 0…20mA, 0…1V, 0…10V, 1…5V, 0…5V
 • Wyjścia alarmowe EV
 • Wejście zdalnego kasowanie alarmu (opcja)
 • Opcjonalnie RS-485 (Shinko ASCII, MODBUS RTU/ASCII)
 • Stopień ochrony IP66
SKU: brak.
Kategoria: .
Producent: .

Zapytaj/Kup
Wyświetlacz
 • PV: 4  czerwone cyfry, 7.4 x 4.0mm (HxW)
 • SV: 4  zielone cyfry, 7.4 x 4.0mm (HxW)
Wejście
 • K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • Pt100, JPt100, linia 3- przewodowa
 • 0...20mA DC, 4...20mA DC
 • 0...1V, 0...5V, 1…5V, 0...10VDC
Dokładność
 • Termopary: typowo ±0.2% zakresu ±1 cyfra
 • RTD: ±0.1% zakresu ±1 cyfra
 • Prądowe i napięciowe: ±0.2% zakresu ±1 cyfra
Wpływ temp. otocz. 50ppm/°C dla każdego zakresu
Próbkowanie 250ms
Działanie Zabezpieczenie przed przekroczeniem granicznej temperatury lub przed spadkiem poniżej granicznej temperatury
Wyjście zabezpieczające OUT1 Przekaźnikowe: 3A 250VAC (obc. rezyst.), 1A 250VAC (obc. induk. cos∅=0.4)
Wyjście alarmowe EV1 Open collector 0,1A, 24VDC
Typ alarmu Typ alarmu i sposób działania wyjścia mogą być wybierane za pomocą klawiatury spośród następujących: brak działania, górna odchyłka, dolna odchyłka, obustronna odchyłka, strefa odchyłki, górny próg, dolny próg, górna odchyłka z oczekiwaniem, dolna odchyłka z oczekiwaniem, obustronna odchyłka z oczekiwaniem
Materiał obudowy Niepalna żywica w kolorze jasnoszarym
Panel Folia membranowa
Stopień ochrony  IP20
Zasilanie 100…240VAC 50/60Hz lub 24VAC/DC 50/60Hz
Pobór mocy 100...240VAC: ok. 11VA
Temp. otoczenia -10…55°C (bez kondensacji i oblodzenia)
Wilgot. otoczenia 35…85%RH (bez kondensacji)
Wymiary zewnętrzne W22.5xH75xD100mm
Waga Ok. 120g
Funkcje standardowe Korekcja wejścia, blokada nastaw, samo diagnostyka, automatyczna kompensacja zimnych końców termopar, sygnalizacja przekroczenia zakresu wyświetlania/zabezpieczenia, błąd wejścia (przekroczenie zakresu), sygnalizacja uszkodzenia czujnika, wskazania startowe
Opcjonalne funkcje:
Wejście cyfrowe DI Wejście beznapięciowe do zdalnego kasowanie alarmu przekroczenia ograniczenia
Interfejs komunikacyjny  RS-485 (protokół producenta lub Modbus RTU/ASCII)

Opis produktu

Ograniczniki temperatury i procesów DCL-33A, T6119 przeznaczone są do zabezpieczania układów regulacji w różnorodnych procesach technologicznych przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem wartości regulowanej, głównie temperatury. Pełnią rolę bezpiecznika temperaturowego, który w momencie przekroczenia ustawionej temperatury rozwiera obwód wykonawczy układu regulacji. Po przekroczeniu ustawionego ograniczenia oprócz rozłączenia obwodu wykonawczego na wyświetlaczu pojawia się komunikat o przekroczeniu oraz wyświetlany jest czas, jaki upłynął od momentu wystąpienia alarmu. Sygnalizacja alarmowa nie jest automatycznie wyłączana, mimo że proces powróci do normalnego stanu, ale wymaga od obsługi jej ręcznego skasowania. Ma to na celu, aby obsługa procesu zwróciła uwagę na ewentualną przyczynę wystąpienia alarmu (usunęła ją), oraz jego sutki (np. czy wyrób nie został uszkodzony w wyniku zaistniałej awarii).

Dla wielostrefowych układów regulacji zalecany jest montaż takiego zabezpieczenia dla każdej strefy grzewczej pieca,  suszarni, itp. Zabezpieczenia tego typu wymagane są zwłaszcza  w urządzeniach i liniach produkcyjnych muszących spełniać wysokie wymagania jakościowe, co, do jakości produktu końcowego (NADCAP, AMS2750 i inne).

Ograniczniki temperatury to rozwiązania stosowane w wielu urządzeniach przemysłowych, głównie w piecach i liniach do obróbki cieplnej, obróbki galwanicznej, wykonywania powłok i struktur z kompozytów i tworzyw sztucznych. W ogólnym ujęciu, ich zadanie polega na zabezpieczeniu przed nadmiernym narostem lub spadkiem głównie temperatury lub innych wielkości fizycznych. Przekroczenie granicznej wartości może powodować różne zagrożenia dla zdrowia, życia oraz może prowadzić do uszkodzenia poddawanego obróbce produktu lub urządzenia oraz powstania pożaru.

Dzięki zastosowaniu ograniczników temperatury możliwe jest wczesne wykrywanie i neutralizacja zagrożeń lub zabezpieczenie urządzeń produkcyjnych i materiałów przed ich uszkodzeniem.

Ograniczniki temperatury współpracują zarówno z rezystancyjnymi  jak i termoelektrycznymi czujnikami temperatury oraz standardowymi sygnałami analogowymi (prądowymi lub napięciowymi). Ograniczniki mogą służyć zarówno do zabezpieczenia układów regulacji przed przekroczeniem jak i przed spadkiem temperatury (zobacz poniżej).

 • Zabezpieczenie przed przekroczeniem granicznej temperatury.

Ograniczenie temperatury z góry

 1. Działanie zabezpieczające rozpoczyna natychmiast po włączeniu zasilania ogranicznika.
 2. Jeżeli wartość mierzona (PV) przekroczy ustawioną wartość zadaną (SV) zaświecą się kontrolki EXCEEDED i RESET. Wyjście zabezpieczające OUT1 zostanie rozłączone (OFF).
 3. Jeżeli wartość mierzona (PV) spadnie poniżej ustawionej wartości [SV-histereza OUT1], kontrolka EXCEEDED zgaśnie. Kontrolka RESET będzie się nadal świecić, a wyjście OUT1 pozostanie nadal rozłączone (OFF), aż do momentu wciśnięcia klawisza RST lub zwarcia wejścia zewnętrznego resetu.
 4. Jeżeli zostanie klawisz wciśnięty RST lub zostanie zwarte wejście zewnętrznego resetu, kontrolka RESET zgaśnie, natomiast wyjście OUT1 zostanie załączone (ON).
 5. Podczas, gdy świeci się kontrolka EXCEEDED, nawet wciśniecie klawisza RST lub zwarcie wejścia zewnętrznego resetu. Nie spowoduje to załączenia wyjścia zabezpieczającego OUT1.
 • Zabezpieczenie przed spadkiem poniżej granicznej temperatury.

Ograniczenie temperatury z dołu

 1. Działanie zabezpieczające rozpoczyna natychmiast po włączeniu zasilania ogranicznika.
 2. Jeżeli wartość mierzona (PV) spadnie poniżej ustawioną wartość zadaną (SV) zaświecą się kontrolki EXCEEDED i RESET. Wyjście zabezpieczające OUT1 zostanie rozłączone (OFF).
 3. Jeżeli wartość mierzona (PV) wzrośnie powyżej ustawioną wartość [SV+histereza OUT1], kontrolka EXCEEDED zgaśnie. Kontrolka RESET będzie się nadal świecić, a wyjście OUT1 pozostanie nadal rozłączone (OFF), aż do momentu wciśnięcia klawisza RST lub zwarcia wejścia zewnętrznego resetu.
 4. Jeżeli zostanie klawisz wciśnięty RST lub zostanie zwarte wejście zewnętrznego resetu, kontrolka RESET zgaśnie, natomiast wyjście OUT1 zostanie załączone (ON).
 5. Podczas, gdy świeci się kontrolka EXCEEDED, nawet wciśniecie klawisza RST lub zwarcie wejścia zewnętrznego resetu. Nie spowoduje to załączenia wyjścia zabezpieczającego OUT1.

Sztandarowe wykonanie ogranicznika temperatury i porcesu to DCL-33A, T6119, posiada jedno wyście zabezpieczające oraz jedno wyjście alarmowe EV1.

Instrukcje obsługi:
Wyczyść zaznaczenie
  Reset options
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł