Przetworniki, mierniki i regulatory pH FEB-102-PH (Shinko Technos) – https://acse.pl

FEB-102-PH – przetworniki, mierniki i regulatory pH/ORP

Cena netto: Zapytaj

 • Pomiar pH, redox (ORP) i temperatury
 • Zakres pomiarowy: 0…14pH / -2000…2000mV / 0…100°C
 • Dokładność: ±5mV
 • Sygnały analogowe: 4…20mA
 • Max 4 wyjścia przekaźnikowe
 • Regulacja proporcjonalna lub włącz/wyłącz
 • Kalibracja automatyczna lub ręczna (2-punktowa)
 • Interfejs RS485 (ModBus RTU/ASCII)
 • Zasilanie: 230VAC
 • Funkcja wyjścia czyszczącego
 • Stopień ochrony: IP66


Producent: .
Zakres pomiarowy 0.00...14.00 pH/ -2000...2000mV
Rozdzielczość 0.01pH / 1mV
Dokładność ±0.05pH/1mV
Liniowość ±0.05pH/1mV
Element pom. temp. Pt100 (Pt1000) linia 2 lub 3 przewodowy
Dokładność temp. ±1°C
Kompensacja temp. Automatyczna zgodna z równaniem Nersta lub ręczna
Wyjście prądowe 4...20mA, rozdzielczość 1:12000
Rezyst. obciążenia RLmax=550Ω @24Vdc
Wyjścia przekaź. Przekaźnikowe 3A, 250VAC (regulacja proporcjonalna lub włącz/wyłącz)
Zasilanie 230VAC (85...264VAC), 50/60Hz
Temperatura pracy 0...50°C
Wymiary 239.5 x 190 x 75 mm
Stopień ochrony IP65

Opis produktu

Elektroniczne przetworniki / mierniki oraz regulatory pH/ORP FEB-102-PH do montażu bezpośrednio na instalacji.

Nasze przetworniki, mierniki, regulatory oraz kontrolery pH/ORP  FEB-102-PH przeznaczone są do pomiaru, sterownia i monitoringu poziomu pH i redox w instalacjach przemysłowych, rolnictwie, ogrodnictwie, gospodarce wodnej, itp.. Cyfrowe mierniki pH oraz  redox (ORP) są wypełni konfigurowalne i przeznaczone są głównie do instalacji oczyszczania i przygotowywania wody (oczyszczalnie ścieków, stacje przygotowania wody, linie do obróbki galwanicznej, itp.). Przetworniki i sterowniki FEB-102-PH mierzą wartość pH za pomocą elektrody kombinowanej pH, a następnie przekształcają go na liniowy sygnał prądowy 4…20mA. Elektroda pH może być automatycznie kompensowana temperaturowo. Sterowniki FEB-102-PH wyposażone są w wyjścia przekaźnikowe do sterowania i regulacji poziomu pH i redox, wyjścia analogowe 4-20mA oraz interfejs komunikacyjny RS485 (Modbus RTU). Interfejs komunikacyjny RS485 z protokołem Modbus RTU umożliwia łączenie naszych przetworników i regulatorów pH z sterownikami PLC, panelami dotykowymi HMI oraz różnymi systemami wizualizacji i pomiarów SCADA. Wejście pomiarowe przetwornika pH jest izolowane galwanicznie od wyjść przekaźnikowych i analogowych.

Funkcja czyszczenia elektrody pH
Funkcja czyszczenia elektrody pH

Mierniki pH wyposażone są w wyświetlacz LCD oraz klawiaturę, co pozwala na bieżący podgląd i konfigurację parametrów przetwornika. Budowa miernika i regulatora pH oraz użyte składniki czynią przyrząd dokładnymi i niezawodnymi, zapewniając długą żywotność. Przetworniki FEB-102-PH umożliwiają zarówno regulację typu włącz/wyłącz jak i regulację proporcjonalną z ze zmiennym cyklem proporcjonalności. Mogą być również wyposażone w wyjście umożliwiające automatycznie i cykliczne czyszczenia elektrody pH. Ponadto przetworniki umożliwiają ręczną lub automatyczną kalibrację elektrody pH (w dwóch punktach).

Podstawą prawidłowego działania układu pomiaru i regulacji pH jest dobór odpowiedniej elektrody pH. Elektroda pH powinna być dobrana do rodzaj medium, jego temperatury oraz ciśnienia. Ważnym etapem doboru elektrody pH jest wybór odpowiedniego rodzaju diafragmy. Im bardziej przepuszczalna jest diafragma, tym bardziej stabilny jest potencjał elektrody odniesienia. Diafragma jest połączeniem elektrody odniesienia z elektrodą pomiarową, która zapewnia połączenie między tymi elementami (nie może ulec zatkaniu). Jeśli mamy do czynienia z czystym medium, takim jak np. woda pitna wtedy właściwym wyborem będzie pojedyncza diafragma ceramiczna. Dla cięższych mediów pomiarowych, ale ciągle klarownych i niezanieczyszczonych można zastosować potrójną diafragmę ceramiczną.

Regulacja proporcjonalna pH
Regulacja proporcjonalna pH

Zastosowanie tego typu diafragmy w zanieczyszczonym medium będzie kończyło się jej szybkim zatkaniem. Dlatego dla mediów zanieczyszczonych, które mogą zawierać cząstki stałe stosuje się diafragmy w postaci pierścienia teflonowego lub też diafragmy otworowe (np. elektrody KPI10 i KPI11). W takim przypadku częściowe zabrudzenie membrany nie będzie prowadziło do przerwania połączenia pomiędzy elektrodą pomiarową, a elektrodą odniesienia. Również nie należy stosować diafragmy teflonowej do mediów czystych, ponieważ powierzchnia dyfundowania elektrolitu do medium jest znacznie większa, co będzie skutkowało szybszym jego wyczerpaniem, skracając jednocześnie żywotność elektrody pH.

Ważymy elementem przy pomiarze pH jest kompensacja temperatury mierzonego medium. Wartość mierzonego pH bardzo zależy od temperatury, dlatego w procesach, gdzie temperatura jest zmienna należy stosować kompensację temperatury. Temperatura mierzonego medium może być kompensowana za pomocą zintegrowanego z elektrodą czujnika temperatury lub zewnętrznego czujnika temperatury (Pt100). W sytuacji, gdy temperatura medium jest stała i nie zmienia się podczas procesu, to można ustawić w przetworniku stałą temperaturę kompensacji (np. na +23°C). Dla cieczy o 7pH temperatura nie ma wpływu na jego pomiar. Podczas doboru elektrody pH trzeba również brać pod uwagę ciśnienie i temperaturę procesu oraz sposób montażu.

Aby zapewnić dużą żywotność elektrody musi być ona odpowiednio zamontowana i eksploatowana:

 • Elektroda pH powinna być zamontowana w odpowiedniej pozycji, max odchylenie od pionu to 0…35°.
 • Elektroda pH powinna być wyposażona w odpowiednie uchwytach i osłony, umożliwiające uszczelnienie i czyszczenie elektrody.
 • Elektroda pH powinna być okresowo kalibrowana. Nasze przetworniki umożliwiają kalibrację elektrody w dwu punktach. Kalibrację elektrody pH przeprowadza dla całego układu pomiarowego (razem z przewodem i przetwornikiem (regulatorem) pH). Kalibrację pH przeprowadza się przy pomocy odpowiednich roztworów buforowych pH.
 • Elektrodę pH należy zabezpieczyć przed wyschnięciem, nie można dopuścić do wyschnięcia elektrody pH. Dlatego elektrody pH powinny być przechowywane w zbiorniczkach z ciekłym KCl. W ten sposób elektrody są pakowane fabrycznie. Wyschnięcie elektrody może prowadzić nawet do pęknięcia szkła. W przypadku krótkotrwałego wyschnięcia możliwe jest przywrócenie właściwości elektrodzie pH poprzez zanurzenie jej w roztworze KCl na okres ok. 24 godzin.
 • Elektrody pH muszą być okresowo czyszczone. Nie wolno doprowadzić do zatkania diafragmy, a czyszczenie powinno odbywać się przy pomocy środka czyszczącego i miękkiej szmatki. Części pomiarowej elektrody nie należy dotykać ręką. Ciężkie zanieczyszczenia można usuwać związkami zawierającymi pepsyny lub rozcieńczonym 3 molowym kwasem solnym. Nie wolno usuwać zanieczyszczeń za pomocą ostrych narzędzi. Po wyczyszczeniu elektrodę należy opłukać wodą destylowaną i ponownie skalibrować razem z całym układem pomiarowym.

Elektrody pH podlegają procesom naturalnego zużycia i muszą być okresowo wymieniane. Na żywotność elektrody ma wpływ bardzo wiele czynników, dlatego nie jest możliwe dokładne określenie czasu żywotności elektrody pH w danym procesie technologicznym. Żywotność elektrody można przedłużyć stosując się do powyższych zasad.

 

Zobacz również inne regulatory PID.

Karty katalogowe: Instrukcje obsługi: Rysunki CAD (DXF, IGES, STEP): Katalogi: