HD32.3, HD32.3A – mierniki mikroklimatu

HD32.3, HD32.3A – mierniki mikroklimatu

 • Pomiar: WBGT, PMV i PPD
 • Wysoka dokładność
 • Współpraca z wymiennymi sondami
 • Pamięć do 67600 pomiarów (dla każdego wejścia)
 • Interfejs komunikacyjny RS232C lub USB2.0
 • Stopień ochrony IP66
 • Pomiar: WBGT, PMV i PPD
 • Wysoka dokładność
 • Współpraca z wymiennymi sondami
 • Pamięć do 67600 pomiarów (dla każdego wejścia)
 • Interfejs komunikacyjny RS232C lub USB2.0
 • Stopień ochrony IP66

Mierniki mikroklimatu HD32.3 i HD32.3A są już nieprodukowane, zostały zastąpione miernikami mikroklimatu HD32.3TC, HD32.3TCA.
Mierniki mikroklimatu HD32.3 i HD32.3A (do sond wyposażonych w przewód) są przyrządami przeznaczonym do:

 • Analiza gorących środowisk przy wykorzystaniu indeksu WBGT (Wet Bulb Glob Temperature): przy wykorzystaniu termometru mokrego i kulistego) w obecności lub nieobecności promieniowania słonecznego.
 • Analiza umiarkowanych ciepłych środowisk przy wykorzystaniu indeksu PMV (Predicted Mean Vote) i indeku PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied).

Przyrząd HD32.3 jest zgodny z następującymi normami:

 • PN-EN 27243:2002: Środowiska gorące. Ocena obciążeń termicznych działających na człowieka pracującego, z wykorzystaniem wskaźnika WBGT.
 • PN-EN ISO 8996:2005: Ergonomia środowiska termicznego. Określanie tempa metabolizmu
 • PN-EN ISO 7726:2002: Ergonomia środowiska termicznego. Przyrządy do pomiaru wielkości fizycznych
 • PN-EN ISO 7730:2006: Ergonomia środowiska termicznego – Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego.

Przyrząd posiada trzy wejścia pomiarowe dla sond wyposażonych w moduł SICRAM. W modułach SICRAM zawarta jest pełna informacja o kalibracji poszczególnych czujników. Każdy z czujników zewnętrznych z modułem SICRAM można umieścić w dolnym z 3 wejść miernika. Po włączeniu miernik automatycznie rozpozna rodzaj podłączonego czujnika.
Główne cechy przyrządu:

 • Pamięć: dane są zbierane i zapisywane w wewnętrznej pamięci przyrządu. Pamięć podzielona jest na 64 niezależne bloki pomiarowe z indywidualnym czasem zapisu).
 • Start i stop może być ustawiony automatycznie przy pomocy funkcji auto-start.
 • Wybierane jednostki pomiarowe temperatury: °C, °F, °K.
 • Wyświetlanie daty i czasu.
 • Wyświetlanie wartości maksymalnych, minimalnych i średnich.
 • Transmisja danych za pomocą portu RS232C.

Przyrząd HD32.3 umożliwia pomiar następujących parametrów:

 • Temperatura termometru kulistego Tg za pomocą sond TP3276.2 (lub TP3775).
 • Temperatura termometru mokrego Tn za pomocą sond HP3201.2 (lub HP3201).
 • Temperatura otoczenia Ta za pomocą sondy TP3207.2 (lub TP3207).
 • Wilgotność względna RH i temperatura otoczenia Ta za pomocą sonnady HP3217.2 (lub HP3217).
 • Prędkość powietrza Va za pomocą sondy AP3203.2.
 • Przyrząd HD32.3 za pomocą sond TP3207.2 (lub TP3207), TP3276.2 (lub TP3275) i HP3201.2 (lub HP3201) może obliczać i wyświetlać następujące wskaźniki:
 • Wskaźnik WBGT (in): wskaźnik temperatury wewnętrznej mokrego termometru i termometru kulistego bez obecności promieniowania słonecznego.
 • WBGT (out): wskaźnik temperatury zewnętrznej mokrego termometru i termometru kulistego w obecności promieniowania słonecznego.

Przyrząd HD32.3 za pomocą sond TP3217.2 (lub TP3217), TP3276.2 (lub TP3275) i AP3203.2 (lub AP3203) może obliczać i wyświetlać następujące wskaźniki:

 • Średnia temperatura promieniowania Tr.
 • Wskaźnik PMV (Predicted Mean Vote).
 • Wskaźnik PPD Predicted Percentage of Dissatisfied).

WBGT
Wskaźnik WBGT jest jednym ze wskaźników używanych do określenia obciążenia termicznego działającego na człowieka podczas pracy. Wskaźnik WBGT łączy pomiar temperatury mokrego termometru tnw z naturalną wentylacją z temperaturą termometru kulistego tg oraz w pewnych sytuacjach z temperaturą powietrza ta dzięki poniższym zależnościom:

 • Wewnątrz i na zewnątrz budynków bez promieniowania świetlnego:
  WBGTclose environments = 0,7tnw +0,3 tg
 • Na zewnątrz budynków w obecności promieniowania świetlnego:
  WBGToutside environments = 0,7tnw+0,2 tg+0,1 tg

gdzie:
tnw – temperatura termometru mokrego z naturalną wentylacją
tg – temperatura termometru kulistego
ta – temperatura powietrza

Zmierzone dane powinny być porównane z wartościami granicznymi określonymi przepisami; kiedy będą przekroczone należy:
zredukować bezpośrednie obciążenie termiczne w badanym miejscu pracy
przystąpić do szczegółowej analizy obciążenia termicznego.
Do wyznaczenia wskaźnika WBGT wymagane jest podłączenie następujących sond:

 • Sonda mokra temperatury HP3201.2 (lub HP3201).
 • Sonda kulista TP3276.2 (lub TP3275)
 • Sonda temperatury otoczenia TP3207.2 (lub TP3207) do pomiaru temperatury w obecności promieniowania słonecznego.

Do wyznaczenia wskaźników PMV, PPD wymagane jest podłączenie następujących sond:

 • Połączona sonda wilgotności względnej i temperatury HP3217.2 (lub HP3217R).
 • Bezkierunkowa sonda prędkości powietrza AP3203.2 (lub AP3203).
 • Sonda temperatury kulista TP3276.2 (lub TP3275).

PMV- PPD

 • PMV: (Predicted Mean Vote) przewidywaną ocenę komfortu cieplnego. Wskaźnik PMV oparty jest na równowadze cieplnej ciała ludzkiego. Wskazane jest aby PMV mieścił się w zakresie: -0.5 < PMV < +0.5 wtedy ilość osób niezadowolonych nie przekracza 10%
 • PPD: (Predicted Percentage of Dissatisfied) przewidywany odsetek osób niezadowolonych, określa procentowy udział osób zdecydowanie negatywnie oceniających badane środowisko termiczne.


Sposób zamawiania:

 • HD32.3: Komplet zawiera: miernik HD32.3, 4 baterie alkaliczne 1.5V typu AA, instrukcję obsługi, walizkę i oprogramowanie DeltaLog10 do analizy WBGT i PMV. Sondy i kable komunikacyjne należy zamawiać oddzielnie.
 • HD32.3A: Komplet zawiera: miernik HD32.3, 4 baterie alkaliczne 1.5V typu AA, instrukcję obsługi, walizkę i oprogramowanie DelaLog10 do analizy WBGT i PMV. Sondy i kable komunikacyjne należy zamawiać oddzielnie.

Sondy do HD32.3:

 • TP3207.2: Sonda temperatura z czujnikiem Pt100. Średnica sondy Ø14mm, długość sondy 150mm. Wyposażona w moduł SICRAM. Używana do pomiaru WBGT.
 • TP3276.2: Kulista sonda temperatura z czujnikiem Pt100, kula o średnicy Ø50mm. Średnica uchwytu Ø8mm, długość 170mm. Wyposażona w moduł SICRAM. Używana do pomiaru WBGT i PMV.
 • HP3201.2: Mokra sonda temperatury Pt100 z naturalną wentylacją. Średnica sondy Ø14mm, długość sondy 170mm. Wyposażona w moduł SICRAM. Używana do pomiaru WBGT.
 • HP3217.2: Połączona sonda wilgotności względnej i temperatury. Czujnik pojemnościowy do pomiaru RH i czujnik Pt100 do pomiaru temperatury. Średnica sondy Ø14mm, długość sondy 150mm. Wyposażona w moduł SICRAM. Używana do pomiaru PMV.
 • AP3203.2: Bezkierunkowa sonda do pomiaru prędkości powietrza. Zakres pomiarowy: prędkości powietrza 0÷5m/s, temperatury 0÷100°C. Średnica sondy Ø8 mm, długość sondy 230 mm. Wyposażona w moduł SICRAM. Używana do pomiaru PMV i PPD.

Sondy do HD32.3A: 

 • TP3207: Sonda temperatura z czujnikiem Pt100. Średnica sondy Ø14mm, długość sondy 150mm. Wyposażona w moduł SICRAM. Używana do pomiaru WBGT.
 • TP3275: Kulista sonda temperatura z czujnikiem Pt100, kula o średnicy Ø150mm. Średnica uchwytu Ø8mm, długość 170mm. Wyposażona w moduł SICRAM. Używana do pomiaru WBGT i PMV.
 • HP3201: Mokra sonda temperatury Pt100 z naturalną wentylacją. Średnica sondy Ø14mm, długość sondy 170mm. Wyposażona w moduł SICRAM. Używana do pomiaru WBGT.
 • HP3217R: Połączona sonda wilgotności względnej i temperatury. Czujnik pojemnościowy do pomiaru RH i czujnik Pt100 do pomiaru temperatury. Średnica sondy Ø14mm, długość sondy 150mm. Wyposażona w moduł SICRAM. Używana do pomiaru PMV.
 • AP3203: Bezkierunkowa sonda do pomiaru prędkości powietrza. Zakres pomiarowy: prędkości powietrza 0÷5m/s, temperatury 0÷100°C. Średnica sondy Ø8mm, długość sondy 230mm. Wyposażona w moduł SICRAM. Używana do pomiaru PMV i PPD.

Akcesoria do mierników:

 • VTRAP30: Trójnóg do montażu przyrządu
 • HD2110/RS: Kabel komunikacyjny RS-232C
 • HD2110/USB: Kabel komunikacyjny USB
 • SWD10: Zasilacz stabilizowany 230Vac/10VDC-1000mA
 • HD40.1: Przenośna 24-kolumnowa drukarka termiczna, interfejs szeregowy, szerokość papieru 58mm

Mierniki mikroklimatu HD32.3 i HD32.3A są już nieprodukowane, zostały zastąpione miernikami mikroklimatu HD32.3TC, HD32.3TCA

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót