Pyranometry LP PYRA03

LP PYRA 03 – pyranometry klasy drugiej

Cena netto: Zapytaj


Kategoria: .
Producent: .

Opis produktu

Pyranometry LP PYRA03 są przyrządami pomiarowymi przeznaczonymi do pomiaru promieniowania słonecznego. Pyranometry mogą być montowane w płaszczyźnie poziomej i wtedy mierzą promieniowanie całkowite (suma promieniowania bezpośredniego i rozproszonego). Pyranometry mogą być również zainstalowane w systemie nadążnym, wtedy oprócz promieniowania całkowitego mierzą również część promieniowania odbitego. Natomiast pyranometry LP PYRA03 wyposażone w taśmę osłaniającą umożliwiają pomiar promieniowania rozproszonego.

Pyranometry LP PYRA03 dostępne są w 4 wersjach wykonania:

  • z wyjściem mV – LP PYRA03
  • z wbudownanym przetwornikiem 4…20mA (AC) – LP PYRA03AC
  • z wbudownanym przetwornikiem 0…10V (AV) w opcji 0…1/5V – LP PYRA03AV
  • z wyjściem cyfrowym RS485 – LP PYRA03S
Karty katalogowe: