Czujniki natężenia oświetlenia i promieniowania LPPHOT01, LP PAR01, LP RAD01, LP UVA01, LP UVB01, LP UVC01

LP PHOT01 – czujniki natężenia oświetlenia

Cena netto: Zapytaj


Kategoria: .
Producent: .

Opis produktu

Czujniki natężenia oświetleniaLP PHOT01 przeznaczone są do pomiarów natężenia oświetlenia (lux). Sondy LP PHOT01 nie wymagają podłączenia zewnętrznego zasilacza. Sygnał wyjściowy mV jest generowany na rezystorze znajdującym się na końcach fotodiody. Prąd jest wytwarzany prze przez fotodiodę, gdy pada na nią światło. Światło jest zamieniane na różnicę potencjałów, która może być mierzona. Dla uzyskania wartości mierzonej, odczytaną wartość różnicy potencjałów (DDP) należy pomnożyć przez współczynnik kalibracji. Wszystkie sondy są indywidualne kalibrowane, a wartość współczynnika kalibracji jest podawany na obudowie sondy. Dla każdej sondy współczynnik ten jest inny. Czujniki natężenia oświetlenia LP…01 wyposażone są w dyfuzor do korekcji cosinusa.

W sondach do pomiarów UV dyfuzor jest wykonany z oszlifowanego kwarcu, dla innych sond, dyfuzor jest wykonany z akrylu lub teflonu (LP PHOT 01). Sondy przeznaczone są do montażu w miejscach, które wymagają ciągłej kontroli. Sygnał wyjściowy może być wzmocniony lub przetworzony na 4 ÷ 20mA lub 0 ÷ 10 VDC za pomocą oddzielnych przetworników HD978TR3 (4÷20 mA) i HD978TR4 (0÷10VDC) do montażu na szynie lub przetworników D978TR5 (4÷20mA) i HD978TR6 (0÷10VDC) do montażu na ścianie.

Po wyborze miejsca montażu sondy, należy wykonać połączenie pomiędzy sondą a przyrządem pomiarowym, przyrząd powinien być prawidłowo wyskalowany. Dla pomiarów w stacjach pogodowych i rolniczych lub w systemach ogrodniczych, płaszczyzna odniesienia sondy powinna być zamontowana równolegle do ziemi; w tym przypadku, sondę należy umieścić w opcjonalnym uchwycie BL LP wyposażonym w poziomicę.

Czujniki natężenia oświetlenia LP PHOT 01 mierzy natężenie oświetlenia (lux) definiowane jako stosunek strumienia światła (lumen) i powierzchni (m2). Krzywa widmowa odpowiedzi sondy fotometrycznej jest podobna do krzywej ludzkiego oka, znanej jako standardowa krzywa fototopową V(λ). Różnica pomiędzy widmową odpowiedzią LP PHOT 01 i typową krzywą fototopową V(λ) jest podana jako błąd zgodności charakterystyki V(λ). Kalibracja jest wykonywana przez porównanie ze luksomierzem skalibrowanym przez Główny Instytut Metrologiczny. Procedury kalibracji są zgodne z rozporządzeniem CIE nr.69 (1987) „Metody wyznaczania charakterystyk metrologicznych dla luksomierzy i mierników luminancji”.

Sposób zamawiania:

  • LP PHOT01: Fotometryczna sonda do pomiaru natężenia oświetlenia. Zakres spektralny zgodny ze standardową krzywą fotopową V(λ). Korekcja kosinusowa. Wyjście skalowane w mV/klux, przewód 5m.
Karty katalogowe:
Icon
Czujniki natężenia oświetlenia i promieniowania LP PHOT01, LP PAR01, LP RAD01, LP UVA01, LP UVB01, LP UVC01
Katalogi:
Icon
Katalog mierniki i przetworniki oświetlenia i promieniowania

Katalog zawiera podstawowe dane techniczne przyrządów do pomiaru oświetlenia i natężenia promieniowania takich jak mierniki i przetworniki oświetlenia i promieniowania.