TOPM-5 – czujniki temperatury do powierzchni płaskich

TOPM-5 – czujniki temperatury do powierzchni płaskich

0,00 

Czujniki temperatury do powierzchni płaskich z serii TOPM-5, AP-TOPM-5 i AP-TOPM-6. Czujniki temperatury z serii TOPM-5, AP-TOPM-5 i AP-TOPM-6 to czujnikami rezystancyjnymi do pomiaru temperatury powierzchni płaskich (ścian, przegród, itp.). Czujniki mogą być wyposażone w sensory temperatury typu: Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, a także inne. Czujniki temperatury TOPM-5 przeznaczone są do przylgowego pomiaru temperatury […]

Zakres pracy

-30…70°C

Element pomiarowy
  • 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
  • 1 lub 2 x Ni100, Ni500, Ni1000 wg DIN 43760
Materiał obudowy

ABS

Wykonanie z przetwornikiem temperatury 4…20mA (AP-TOPM-6)

Sygnał wyjściowy

4…20mA

Standardowy zakres przetwarzania przetwornika

-30…50°C

Zasilanie

10…30VDC (2- przewodowo)

Czujniki temperatury do powierzchni płaskich z serii TOPM-5, AP-TOPM-5 i AP-TOPM-6.

Czujniki temperatury z serii TOPM-5, AP-TOPM-5 i AP-TOPM-6 to czujnikami rezystancyjnymi do pomiaru temperatury powierzchni płaskich (ścian, przegród, itp.). Czujniki mogą być wyposażone w sensory temperatury typu: Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, a także inne. Czujniki temperatury TOPM-5 przeznaczone są do przylgowego pomiaru temperatury powierzchni, do której zamocowany jest czujnik. Na dnie obudowy z tworzywa sztucznego zamocowany jest specjalny aluminiowy radiator, w którym zamocowany jest sensor pomiarowy temperatury. Radiator ma za zadanie jak najszybsze przejęcie ciepła od podłoża, do którego jest przymocowany czujnik. Czujniki temperatury powierzchni płaskiej TOPM-5 stosowane są przede wszystkim do pomiaru temperatury np. ścian i przegród budowlanych w budynkach mieszkalnych, laboratoriach, halach produkcyjnych i magazynowych.

Opcjonalnie czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetwornik temperatury, przetwarzający mierzoną temperaturę na standardowy sygnał prądowy 4…20mA (wersja AP-TOPM-6) lub napięciowy 0…10V (wersja AP-TOPM-5).

Przykładowe czujniki temperatury temperatury TOPM-5:

  • TOPM-5-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury powierzchni ,element pomiarowy 1 x Pt100, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa.
  • AP-TOPM-6-B/-30…70°C: oznacza pojedynczy czujnik temperatury powierzchni, element pomiarowy 1xPt100, z przetwornikiem, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa, zakres przetwarzania przetwornika -30…70°C, sygnał wyjściowy 4…20mA.
  • AP-TOPM-5-B/-30…70°C: oznacza pojedynczy czujnik temperatury powierzchni, element pomiarowy 1xPt100, z przetwornikiem, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa, zakres przetwarzania przetwornika -30…70°C, sygnał wyjściowy 0…10VDC.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

Zobacz również nasze regulatory temperatury oraz przetworniki wilgotności.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót