TTKC2, TTSC2, TTRC2 i TTBC2 – czujniki temperatury z osłonami ceramicznymi

Czujniki temperatury z osłonami ceramicznymi z serii TTKC2, TTSC2, TTRC2 i TTBC2. Termoelektryczne czujniki temperatury z osłonami ceramicznymi serii TTKC2, TTSC2, TTRC2 i TTBC2 umożliwiają pomiar wysokiej i bardzo wysokiej temperatury. Elementem pomiarowym czujników z osłonami ceramicznymi mogą być termopary standardowe (niklowe) typu: K (NiCr-Ni) i N (NiCrSi-NiSi), jak i termopary platynowe typu: S (PtRh10-Pt), R (PtRh13-Pt) […]

Zakres pomiarowy
 • NiCr-Ni [K]: 0…1200°C (0…1300°C)
 • PtRh10-Pt [S]: 0…1300°C (0…1600°C)
 • PtRh13-Pt [R]: 0…1300°C (0…1600°C)
 • PtRh30-PtRh6 [B]: 0…1600°C (0…1800°C)
Element pomiarowy
 • 1 lub 2 x NiCr-Ni (K), wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2
 • 1 lub 2 x PtRh10-Pt [S], wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2
 • 1 lub 2 x PtRh13-Pt [R], wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2
 • 1 lub 2 x PtRh30-PtRh6 [B], wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 2
Średnica drutów termoelektrycznych
 • NiCr-Ni [K]: ∅2mm
 • PtRh10-Pt [S]: ∅0,35 lub 0,5mm
 • PtRh13-Pt [R]: ∅0,35 lub 0,5mm
 • PtRh30-PtRh6 [B] : ∅0,35 lub 0,5mm
Średnica osłony ceramicznej

15, inna

Materiał osłony ceramicznej
 • Mulit C610 (Al2O3 60%)
 • Korund C799 (Al2O3 99.7%)
Długość montażowa

500, 710,1000, 1400, 2000mm, inna

Długość części montażowej

150mm, inna

Stopień ochrony IP
 • NA, DAN, DA: IP65
 • B, A: IP54

Czujniki temperatury z osłonami ceramicznymi z serii TTKC2, TTSC2, TTRC2 i TTBC2.

Termoelektryczne czujniki temperatury z osłonami ceramicznymi serii TTKC2, TTSC2TTRC2TTBC2 umożliwiają pomiar wysokiej i bardzo wysokiej temperatury. Elementem pomiarowym czujników z osłonami ceramicznymi mogą być termopary standardowe (niklowe) typu: K (NiCr-Ni) i N (NiCrSi-NiSi), jak i termopary platynowe typu: S (PtRh10-Pt), R (PtRh13-Pt) i B (PtRh30-PtRh6). Ze względu na bardzo wysoką temperaturę w jaką mierzą te termopary, jako element pomiarowy wykorzystuje się najczęściej termopary platynowe typu: S, R lub B, które wykonane są z stopów platyny i rodu.

Materiał osłon termoparowych.

Czujniki temperatury (termopary platynowe) z serii TTKC2, TTSC2, TTRC2 i TTBC2 wyposażone są w osłony ceramiczne o średnicy 15mmm, metalową rurę montażową oraz aluminiową głowicę przyłączeniową (typu: NA, B, DA lub A), w której znajduje się kostka ceramiczna z zaciskami elektrycznymi. Osłony czujników temperatury wykonywane są z dwóch gatunków ceramiki: osłony mulitowe (C610) i korundowe (C799). Osłony mulitowe (C610) stosowane są w niższych temperaturach pracy i czystszej atmosferze, zaletą ich jest jednak wyższa odporność na naprężenia termiczne. Natomiast osłony wysokoglinowe (korundowe C799) są to osłony gazoszczelne, które mogą być stosowane w wysokich temperaturach i zanieczyszczonej atmosferze. Cermika wysokoglinowa c799 jest jednak mało odporna na gwałtowne zmiany temperatury, dlatego podczas montażu należy zachować specjalną ostrożność. Szok temperaturowy negatywnie wpływa na strukturę materiału ceramicznego, co może doprowadzić do uszkodzenia osłony ceramicznej. W związku z tym termopary z osłonami ceramicznymi powinny być powoli wprowadzane do wysokiej temperatury.

Zalecane prędkości wprowadzania termopar z osłonami ceramicznymi w zależności od temperatury pracy:

 • Temperatura pracy 1600°C: zalecana prędkość wprowadzania nie powinna być większa niż 10-20mm/min
 • Temperatura pracy 1200°C: zalecana prędkość wprowadzania nie powinna być większa niż 100-200mm/min

Ponadto osłona ceramiczna termopary nie może być poddawana obciążeniom mechanicznym, które mogą powstawać w wyniku montażu termopary w pozycji poziomej. W zależności od średnicy osłony i długości montażowej podczas montażu poziomego powinny być stosowane dodatkowe zabezpieczenia przed niepożądanym wyginaniem osłony (różnego rodzaju podpórki).

Czujniki temperatury z osłonami ceramicznymi montaż:

Montaż czujników temperatury z osłonami ceramicznymi odbywa się za pomocą specjalnych uchwytów montażowych typu UZ11, UZ21 (do spawania) lub UG1 (do wkręcenia). Głębokość zanurzenia termopary może być regulowana, poprzez przesuwanie rury montażowej w uchwycie montażowym. Regulację głębokości zanurzenia organiczna tylko długość rury uchwytowej na której zaciska się uchwyt montażowy. Uchwyt oprócz funkcji montażowej pełni też funkcję uszczelnienia, uszczelnia termoparę w miejscu montażu. Standardowo rura montażowa termopary ma długość 150mm, ale może mieć również inne długości (należy określić podczas zamawiania).

Termopary platynowe z osłoną ceramiczną wyposażone są w wymienny wkład pomiarowy typu W4… Oznacza to, że w przypadku uszkodzenia termopary lub okresowego sprawdzania nie ma konieczności demontażu całego czujnika, lecz demontowany może być tylko sam wkład pomiarowy. Długość zanurzeniowa, materiał osłony ceramicznej, głowica czujnika oraz rodzaj uchwytu przesuwnego (wyposażenie dodatkowe UG1, UZ-11, UZ-22), mogą być dobierane w zależności od potrzeb i wymagań aplikacji

Opcjonalnie czujniki platynowe temperatury mogą być wyposażone w przetworniki temperatury, przetwarzające mierzoną temperaturę na analogowy sygnał prądowy 4…20mA (wykonanie AP-TT…C2…). W przypadku czujników temperatury z przetwornikami temperatury należy zwrócić uwagę że temperatura pracy głowicy nie powinna przekraczać 80°C, ze względu ma max temperaturę pracy elementów elektronicznych znajdujących się w przetworniku temperatury, zwłaszcza kondensatorów elektrolitycznych.

Zastosowane termopar platynowych.

Termopary platynowe z serii TTKC2, TTSC2, TTRC2 i TTBC2 przeznaczone są głównie do pomiaru temperatury w piecach do obróbki cieplnej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania, odprężania), piecach do wypału ceramiki oraz w piecach wytopu metali i szkła.  Czujniki w osłonach ceramicznych stosowane są również w kotłach do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, spalania biomasy oraz w kotłach do spalania odpadów komunalnych. Czujniki (termopary) platynowe temperatury z osłoną ceramiczną TTKC2, TTSC2, TTRC2 i TTBC2 to najlepsze rozwiązanie do przemysłowego pomiaru bardzo wysokiej temperatury.

Przykładowe czujniki temperatury z osłonami ceramicznymi z serii TTKC2, TTSC2, TTRC2 i TTBC2:

 • TTSC25-799-500-0,35-2: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x PtRh10-Pt (termopara S), głowica DA, materiał osłony ceramicznej 799, długość montażowa L=500mm, średnica drutów termoelektrycznych 0,35mm, klasa dokładności 2.
 • TTSC25-799-500-0,35-2: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x PtRh13-Pt (termopara R), głowica DA, materiał osłony ceramicznej 799, długość montażowa L=500mm, średnica drutów termoelektrycznych 0,35mm, klasa dokładności 2.
 • TTBC25-799-1000-0,5-2: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x PtRh30-PtRh6 (termopara B), głowica DA, materiał osłony ceramicznej 799, długość montażowa L=1000mm, średnica drutów termoelektrycznych 0,5mm, klasa dokładności 2.
 • AP-TTSC25-799-500-0,5-2/0…1300°C: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x PtRh10-Pt (termopara S), wykonanie ze standardowym przetwornikiem 4…20mA, głowica DA, materiał osłony ceramicznej 799, długość montażowa L=500mm, średnica drutów termoelektrycznych 0,5mm, klasa dokładności 2, zakres przetwarzania przetwornika 0…1300°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

Zobacz również nasze przemysłowe regulatory temperatury oraz wielokanałowe rejestratory temperatury.

TTKC2, TTSC2, TTRC2 i TTBC2 – czujniki temperatury z osłonami ceramicznymi

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oferuje szeroką gamę urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji różnych parametrów procesowych w różnych gałęziach przemysłu, ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, itp. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), jak i termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B).  Posiada również w swojej ofercie różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory (elektroniczne dataloggery) oraz różnego rodzaju przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. Oferta ACSE Sp. z o.o. obejmuje głównie przemysłowe czujniki temperatury, wskaźniki i mierniki tablicowe, przemysłowe regulatory temperatury, rejestratory bezpapierowe (bezprzewodowe dataloggery), przetworniki wilgotności, przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do clean room, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia i temperatury, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót