TTKC2, TTSC2, TTRC2 i TTBC2 – czujniki temperatury z osłonami ceramicznymi

Czujniki temperatury platynowe typu K, S, R i B z osłonami ceramicznymi do pieców do obróbki cieplnej, wytopu metali i szkła oraz kotłów energetycznych z serii TTKC2, TTNC2, TTSC2, TTRC2 i TTBC2. Termoelektryczne czujniki temperatury (termopary platynowe typu K, S, R i B) z osłonami ceramicznymi serii TTKC2, TTNC2, TTSC2, TTRC2 i TTBC2 umożliwiają pomiar wysokiej i […]

Zakres pomiarowy
 • NiCr-Ni [K]: 0…1200°C (0…1300°C)
 • PtRh10-Pt [S]: 0…1300°C (0…1600°C)
 • PtRh13-Pt [R]: 0…1300°C (0…1600°C)
 • PtRh30-PtRh6 [B]: 0…1600°C (0…1800°C)
Element pomiarowy
 • 1 lub 2 x NiCr-Ni (K), wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2
 • 1 lub 2 x PtRh10-Pt [S], wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2
 • 1 lub 2 x PtRh13-Pt [R], wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2
 • 1 lub 2 x PtRh30-PtRh6 [B], wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 2
Średnica drutów termoelektrycznych
 • NiCr-Ni [K]: ∅2mm
 • PtRh10-Pt [S]: ∅0,35 lub 0,5mm
 • PtRh13-Pt [R]: ∅0,35 lub 0,5mm
 • PtRh30-PtRh6 [B] : ∅0,35 lub 0,5mm
Średnica osłony ceramicznej

15, inna

Materiał osłony ceramicznej
 • Mulit C610 (Al2O3 60%)
 • Korund C799 (Al2O3 99.7%)
Długość montażowa

500, 710,1000, 1400, 2000mm, inna

Długość części montażowej

150mm, inna

Stopień ochrony IP
 • NA, DAN, DA: IP65
 • B, A: IP54

Czujniki temperatury platynowe typu K, S, R i B z osłonami ceramicznymi do pieców do obróbki cieplnej, wytopu metali i szkła oraz kotłów energetycznych z serii TTKC2, TTNC2, TTSC2, TTRC2 i TTBC2.

Termoelektryczne czujniki temperatury (termopary platynowe typu K, S, R i B) z osłonami ceramicznymi serii TTKC2, TTNC2, TTSC2TTRC2TTBC2 umożliwiają pomiar wysokiej i bardzo wysokiej temperatury. Elementem pomiarowym czujników z osłonami ceramicznymi mogą być standardowe termopary niklowo-chromowe typu: K (NiCr-Ni) i N (NiCrSi-NiSi), jak i termopary platynowe typu: S (PtRh10-Pt), R (PtRh13-Pt) i B (PtRh30-PtRh6). Ze względu na bardzo wysoką temperaturę w jaką mierzą wyżej wymienione termopary, jako element pomiarowy wykorzystuje się najczęściej termopary platynowe wykonane ze stopów z metali szlachetny (platyny i rodu) typu: S, R lub B. Temperatura pracy czujników z wykonanych ze stopu metali szlachetnych (platyny i rodu) zależy głównie od typu termopary, a także grubości samych drutów termoparowych. W przypadku potrzeby jednoczesnej regulacji oraz rejestracji  temperatury stosuje się termopary podwójne (dwie termopary w jednej obudowie). Wtedy jedna termopara jest podłączana np. do regulatora temperatury lub sterownika, natomiast druga termopara jest podłączana do elektronicznego rejestratora temperatury.

Materiał osłon dla termopar platynowych.

Czujniki temperatury (termopary platynowe) z serii TTKC2, TTSC2TTRC2TTBC2 wyposażone są w osłony ceramiczne o średnicy 15mmm, metalową rurę montażową oraz aluminiową głowicę przyłączeniową (typu: NA, B, DA lub A), w której znajduje się kostka ceramiczna z zaciskami elektrycznymi. Osłony w/w czujników temperatury wykonywane są z dwóch gatunków ceramiki: osłony mulitowe (C610) i korundowe (C799). Osłony mulitowe (C610) stosowane są w niższych temperaturach pracy i czystszej atmosferze (głównie piece z grzałkami elektrycznymi), zaletą ich jest jednak wyższa odporność na naprężenia termiczne (szok termiczny). Natomiast osłony wysokoglinowe (korundowe C799) są to osłony gazoszczelne, które mogą być stosowane w wysokich temperaturach i zanieczyszczonej atmosferze. Cermika wysokoglinowa c799 jest jednak mało odporna na gwałtowne zmiany temperatury (szok termiczny), dlatego podczas montażu należy zachować specjalną ostrożność. Szok temperaturowy negatywnie wpływa na strukturę materiału ceramicznego, co może doprowadzić do uszkodzenia osłony ceramicznej. W związku z tym termopary z osłonami ceramicznymi powinny być powoli wprowadzane do wysokiej temperatury.

Zalecane szybkość wprowadzania termopar z osłonami ceramicznymi w zależności od temperatury pracy:

 • Temperatura pracy 1600°C: szybkość wprowadzania termopary do mierzonego ośrodka nie powinna być większa niż 10-20mm/min.
 • Temperatura pracy 1200°C: szybkość wprowadzania termopary do mierzonego ośrodka nie powinna być większa niż 100-200mm/min.

Ponadto osłona ceramiczna termopary nie może być poddawana obciążeniom mechanicznym, które mogą powstawać w wyniku montażu termopary w pozycji poziomej. Dlatego termopary platynowe w osłonach ceramicznych powinny być montowane pionowo. W przypadku montażu poziomego termopary z metali szlachetnych (platynowych) powinny być stosowane dodatkowe zabezpieczenia przed niepożądanym wyginaniem osłony (różnego rodzaju podpórki) w zależności od średnicy osłony i długości montażowej termopary .

Czujniki temperatury z osłonami ceramicznymi – montaż:

Montaż czujników temperatury z osłonami ceramicznymi odbywa się za pomocą specjalnych uchwytów montażowych typu UZ11, UZ21 (do spawania) lub UG1 (do wkręcenia). Głębokość zanurzenia termopary może być regulowana, poprzez przesuwanie rury montażowej w uchwycie montażowym. Regulację głębokości zanurzenia organiczna tylko długość rury uchwytowej na której zaciska się uchwyt montażowy. Oprócz funkcji montażowej uchwyty pełnią też funkcję uszczelnienia, uchwyt uszczelnia termopary w miejscu montażu. Standardowo rura montażowa termopary ma długość 150mm, ale może mieć również inne długości, wymaganą długość rury montażowej termopary można określić podczas zamawiania.

Termopary platynowe z osłoną ceramiczną wyposażone są w wymienny wkład pomiarowy typu W4… Oznacza to, że w przypadku uszkodzenia termopary lub okresowego jej sprawdzania nie ma konieczności demontażu całego czujnika, lecz demontowany może być tylko sam wkład pomiarowy. Długość zanurzeniowa, materiał osłony ceramicznej, typ głowicy przyłączeniowej czujnika oraz rodzaj uchwytu przesuwnego (wyposażenie dodatkowe UG1, UZ-11, UZ-22), mogą być dobierane w zależności od potrzeb i wymagań aplikacji.

Opcjonalnie platynowe czujniki temperatury mogą być wyposażone w głowicowe przetworniki temperatury, przetwarzające mierzoną temperaturę na analogowy sygnał prądowy 4…20mA (wykonanie AP-TT…C2…). W przypadku czujników temperatury z przetwornikami temperatury należy zwrócić uwagę że temperatura pracy głowicy nie powinna przekraczać 80°C, ze względu ma max temperaturę pracy elementów elektronicznych znajdujących się w przetworniku temperatury, zwłaszcza kondensatorów elektrolitycznych.

Zastosowane termopar platynowych typu K, S, R i B.

Termopary standardowe z serii TTKC2 i TTNC2 oraz termopary platynowe z serii  TTSC2, TTRC2 i TTBC2 przeznaczone są głównie do pomiaru temperatury w piecach do obróbki cieplnej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania, odprężania), piecach do wypału ceramiki oraz w piecach wytopu metali i szkła.  Czujniki w osłonach ceramicznych stosowane są również w piecach i kotłach do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, spalania biomasy, a także w kotłach do spalania odpadów komunalnych. Czujniki (termopary) platynowe temperatury z osłoną ceramiczną TTKC2, TTNC2 TTSC2, TTRC2 i TTBC2 to najlepsze rozwiązanie do przemysłowego pomiaru bardzo wysokiej temperatury.

Przykładowe czujniki temperatury typu K, S, R i B z osłonami ceramicznymi z serii TTKC2, TTNC2, TTSC2, TTRC2 i TTBC2:

 • TTKC25-610-710-2: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x NiCr-Ni (termopara typu K), głowica przyłączeniowa typu DA, materiał osłony ceramicznej: mulit (C610), długość montażowa L=710mm, średnica drutów termoelektrycznych 2mm, klasa dokładności 2.
 • TTSC25-799-500-0,35-2: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x PtRh10-Pt (termopara typu S), głowica przyłączeniowa typu DA, materiał osłony ceramicznej: korund (C799), długość montażowa L=500mm, średnica drutów termoelektrycznych 0,35mm, klasa dokładności 2.
 • 2TTRC25-799-800-0,35-2: oznacza podwójny czujnik termoelektryczny typu 2 x PtRh13-Pt (termopara typu typu R), głowica przyłączeniowa typu DA, materiał osłony ceramicznej: korund (C799), długość montażowa L=500mm, średnica drutów termoelektrycznych 0,35mm, klasa dokładności 2.
 • TTBC25-799-1000-0,5-2: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x PtRh30-PtRh6 (termopara typu B), głowica przyłączeniowa typu DA, materiał osłony ceramicznej: korund (C799), długość montażowa L=1000mm, średnica drutów termoelektrycznych 0,5mm, klasa dokładności 2.
 • AP-TTSC25-799-1400-0,5-2/0…1600°C: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x PtRh10-Pt (termopara typu S), wykonanie ze standardowym przetwornikiem 4…20mA, głowica przyłączeniowa typu DA, materiał osłony ceramicznej: korund (C799), długość montażowa L=1400mm, średnica drutów termoelektrycznych 0,5mm, klasa dokładności 2, ustawiony zakres przetwarzania przetwornika: 0…1600°C.

Istnieje możliwość wykonania termopar platynowych w wersji niestandardowej.

Zobacz również nasze przemysłowe regulatory temperatury oraz wielokanałowe rejestratory temperatury.

TTKC2, TTSC2, TTRC2 i TTBC2 – czujniki temperatury z osłonami ceramicznymi

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót