HD50PM – rejestrator pyłów zawieszonych (pyłomierz)

HD50PM – rejestrator pyłów zawieszonych (pyłomierz)

0,00 

Bezprzewodowy rejestrator pyłów zawieszonych (pyłomierz) z serii HD50PM. Rejestrator pyłów zawieszonych (pyłomierz) z serii HD50PM to elektroniczny miernik z rejestracją (dataloggery) do pomiaru i rejestracji cząstek stałych i pyłów zawieszonych (PM1.0, PM2.5 i PM10) w powietrzu. Pyłomierze z serii HD50PM standardowo wyposażone są w serwer www (web), co daje możliwość łatwej integracji pyłomierza z dowolną […]

Bezprzewodowy rejestrator pyłów zawieszonych (pyłomierz) z serii HD50PM.

Rejestrator pyłów zawieszonych (pyłomierz) z serii HD50PM to elektroniczny miernik z rejestracją (dataloggery) do pomiaru i rejestracji cząstek stałych i pyłów zawieszonych (PM1.0, PM2.5 i PM10) w powietrzu. Pyłomierze z serii HD50PM standardowo wyposażone są w serwer www (web), co daje możliwość łatwej integracji pyłomierza z dowolną siecią Wi-fi lub Ethernet. Mierniki pyłu zawieszonego (PM) z rejestracją HD50PM przeznaczone są do pomiaru zapylenia w powietrzu i znajdują zastosowanie głównie w budownictwie, głównie w rożnego rodzaju budynkach użyteczności publicznej. Oznaczenie PM pochodzi od nazwy „Particulate Matter” co oznacza pył zawieszony, który nazywany jest również zanieczyszczeniem cząsteczkowym. Pył zawieszony PM to mieszanina cząstek stałych i kropelek cieczy znajdujących się w powietrzu.

Niektóre cząsteczki stałe, takie jak drobiny kurzu, brudu, sadzy i dymy są duże i można je zobaczyć gołym okiem. Inne cząsteczki są tak małe, że można je wykryć tylko pod dużym powiększeniem. Określenie PM odnosi się do niewidocznych cząsteczek, których wielkość wyrażona jest w mikrometrach. Np. skrót PM1.0 oznacza cząsteczki o średnicy 1µm lub mniejszej. Cząsteczki zawieszone o których mowa powyżej są tak małe, że człowiek który je wdycha ich nie widzi. Wdychanie tak małych cząsteczek może mieć bardzo duże konsekwencje dla zdrowia i życia człowieka. Najbardziej niebezpieczne są cząstki mniejsze od PM2,5, które mogą dostać się głęboko do płuc lub nawet do krwiobiegu człowieka.
Trudno jest oszacować procent czasu, jaki człowiek spędza w różnego rodzaju pomieszczeniach ale faktem jest, że wpływ pyłów zawieszonych (PM) na zdrowie człowieka jest często pomijany. Kiedy mówimy o cząstkach stałych (PM) w pomieszczeniach, nie mamy na myśli jedynie pyłu wytwarzanego w wyniku różnych czynności wykonywanych w tych pomieszczeniach, takie jak spalanie, dymy lub inne substancje pochodzenia biologicznego. Obecność cząsteczek stałych (PM) w pomieszczeniach jest również wynikiem migracji cząstek stałych do pomieszczeń z zewnątrz, która może zachodzić na różne sposoby: poprzez szczeliny w budynku, różnego rodzaju filtry oraz naturalną wentylację, co powoduje przedostawanie się otaczającego nas środowiska zewnętrznego do budynków gdzie przebywają ludzie. To pokazuje jak ważny jest regularny pomiar i kontrola pyłów zawieszonych (PM) w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych, aby uniknąć szkodliwego działania na zdrowie człowieka.

Dlatego firma Delta OHM wprowadziła na rynek specjalny rejestrator (miernik) cząstek stałych pH z serii HD50PM do pomiarów pyłów zawieszonych wewnątrz pomieszczeń. Rejestrator HD50PM posiada wbudowany serwer www (webserver), który jest łatwy do zintegrowania z dowolną siecią lokalną Wi-Fi lub ETHERNET. Nowy model rejestratora serii HD50PM opracowano, aby umożliwić pomiar i rejestrację pyłów zawieszonych (PM1.0, PM2.5 i PM10) wszędzie tam gdzie przebywają ludzie.

Wartości mierzone pyłu zawieszonego (PM) w powietrzu mogą być regularnie wysyłane na adres serwera FTP, serwera HTTP (do chmury) oraz pocztą elektroniczną (jako załączniki do e-mail). Konfigurując progi alarmowe pyłów zawieszonych w powietrzu, rejestrator danych może powiadamiać akustycznie, wizualnie i zdalnie poprzez wysłanie e-maila o z informacją o przekroczeniu ustawionych progów. Wbudowany zegar  miernika pyłu PM może być regularnie synchronizowany z czasem serwera referencyjnego NIST. Oprogramowanie HD35AP umożliwia konfigurację rejestratora danych, przeglądanie pomiarów w czasie rzeczywistym zarówno graficznie, jak i liczbowo, pobieranie danych do bazy danych. Opcjonalna wersja oprogramowania HD35AP-CFR21 umożliwia, oprócz funkcji wersji podstawowej oprogramowania, ochronę zapisanych danych i konfiguracji zgodnie z zaleceniami FDA 21 CFR część 11.

Pyłomierz – rejestrator pyłów zawieszonych z serii HD50PM ze zintegrowanym Web serwerem.

Dzięki wbudowanemu w miernik HD50PM serwerowi www (webserver) można skonfigurować rejestrator danych oraz przeglądać pomiary w czasie rzeczywistym z dowolnego komputera, tabletu lub smartfona podłączonego do tej samej sieci lokalnej co rejestrator danych. Po prostu za pomocą przeglądarki internetowej i wpisując adres IP rejestratora HD50PM, bez konieczności instalowania określonego oprogramowania.

Pyłomierz - rejestratory cząstek stałych (pyłów zawieszonych) HD50PM

Rejestratory cząstek stałych (pyłów zawieszonych) HD50PM

Podłączenie bezprzewodowego rejestratora pyłów zawieszonych z siecią lokalną Wi-Fi.

Pyłomierze - podłączenie bezprzewodowego rejestratora pyłów zawieszonych z siecią lokalną Wi-Fi.

Podłączenie bezprzewodowego rejestratora pyłów zawieszonych z siecią lokalną Wi-Fi.

Podłączenie bezprzewodowego rejestratora pyłów zawieszonych z siecią lokalną Ethernet.

Pyłomierz - podłączenie bezprzewodowego rejestratora pyłów zawieszonych z siecią lokalną Ethernet.

Podłączenie bezprzewodowego rejestratora pyłów zawieszonych z siecią lokalną Ethernet.

Oprogramowanie do rejestratorów cząstek stałych HD50PM:

  • HD35AP-S: Oprogramowanie na PC do konfiguracji rejestratorów, przeglądania pomiarów w czasie rzeczywistym w formie graficznej i cyfrowej oraz pobierania pomiarów do bazy danych.
  • HDServer1: Oprogramowanie na PC do pobierania i przeglądania danych z wielu rejestratorów HD50 podłączonych do tej samej sieci lokalnej.
  • HD35AP-CFR21 (opcjonalne) pozwala na ochronę zarejestrowanych danych i konfigurację zgodnie z zaleceniami FDA 21 CFR cz.11. Dostępna jest możliwość śledzenia działań (ścieżka audytu) i zarządzania dostępem użytkowników.

Sposób zamawiania mierników i rejestratorów pyłów zawieszonych z serii HD50PM:

  • Pyłomierz HD50PM: Rejestrator danych ze zintegrowanym serwerem www. Zawiera oprogramowanie HD35AP-S oraz HDServer1, które można pobrać z naszej strony internetowej. W komplecie z dataloggerem HD50PM dostarczana jest: para kołnierzy do montażu na ścianie, adapter ze złączem M8 do podłączenia zasilania rejestratora. Zasilacz sieciowy SWD10M8 lub przewód zasilający CPM8… należy zamawiać oddzielnie. Kabel Ethernet nie jest dostarczany.

Zobacz również inne nasze urządzenia m.in.: przetworniki różnicy ciśnień, itp

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie obszarem swojej działalności obejmuje głównie automatykę przemysłową, ciepłownictwo, wentylację, klimatyzację, także inne obszary, które wykorzystają wszelkiego rodzaju urządzenia kontolno-pomiarową oraz automatykę przemysłową. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozszerza i rozwija podnosząc jakość i gamę oferowanych urządzeń. Firma zatrudnia wysoko wykwalikowanych personel, którzy wiedzę i doświadczenie zdobył w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). ACSE Sp. z o.o. produkuje głównie przemysłowe czujniki temperatury,  zarówno czujniki rezystancyjne, jak i termoelektryczne (termopary). Ponadto posiadamy również w ofercie szeroką gamę innych urządzeń pomiarowych, takich jak różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory przetworniki temperatury (wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności), a także innych parametrów technologicznych i przemysłowych. Są to głownie przemysłowe czujniki temperatury, mierniki tablicowe, regulatory PID, rejestratory bezpapierowe i elektroniczne dataloggery, przetworniki wilgotności względnej, przetworniki niskich ciśnień, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), itp.

Dane kontaktowe

0
    0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót