HD50 – rejestratory danych z komunikacją WiFi (dataloggery Web)

HD50 – rejestratory danych z komunikacją WiFi (dataloggery Web)

0,00 

Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją Wi-Fi i Ethernet z serii HD50… (dataloggery Web). Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją Wi-Fi i Ethernet (dataloggery Web) serii HD50…  firmy Delta Ohm przeznaczone są do pomiaru, wyświetlania, rejestracji i monitoringu różnych wielkości fizycznych. Bezprzewodowe dataloggery danych HD50 dostępne są w rożnych wersjach, m.in. do monitoringu: Temperatury  Wilgotności względnej powietrza […]

Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją Wi-Fi i Ethernet z serii HD50… (dataloggery Web).

Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją Wi-Fi i Ethernet (dataloggery Web) serii HD50…  firmy Delta Ohm przeznaczone są do pomiaru, wyświetlania, rejestracji i monitoringu różnych wielkości fizycznych. Bezprzewodowe dataloggery danych HD50 dostępne są w rożnych wersjach, m.in. do monitoringu:

 • Temperatury

  Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją Wi-Fi i Ethernet HD50

  Rejestratory z komunikacją Wi-Fi z serii HD50 – wersja z sondami na przewodzie

 •  Wilgotności względnej powietrza
 • Ciśnienia atmosferycznego
 • Dwutlenku węgla (CO2)
 • Oświetlenia

Bezprzewodowe rejestratory danych komunikacją z WiFi z serii HD50, które mierzą wilgotność względną i temperaturę, mogą również obliczać wilgotność absolutną (bezwzględną), punkt rosy, temperaturę termometru mokrego, stosunek zmieszania i cząstkowe ciśnienie pary. Dostępne są również rejestratory 4-kanałowe z przyłączem elektrycznym w postaci listwy zaciskowej. Rejestratory cyfrowe umożliwiają podłączenie różnych czujników i przetworników wyposażonych w standardowy sygnał:

 • Przetworniki z wyjściem prądowym 0 ÷ 20 lub 4 ÷ 20 mA oraz napięciowym 0 ÷ 50 mV, 0 ÷ 1 V lub 0 ÷ 10 V
 • Czujniki temperatury Pt100 / Pt1000 oraz termopary typu K, J, T, N, E
 • Czujniki z wyjściem potencjometrycznym

Pozwala to na rozszerzenie możliwości rejestratorów elektronicznych do wielu innych wielkości, oprócz wymienionych powyżej.

Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją Wi-Fi i Ethernet z serii HD50

Rejestratory z komunikacją Wi-Fi z serii HD50 – wersja z czujnikami zintegrowanymi

Rejestratory z wyświetlaczem LCD mogą być wyposażone w standardowy wyświetlacz LCD (opcja L, gdzie główna wartość mierzona jest wyświetlana w głównym rzędzie i temperatura, jeśli jest dostępna, wyświetlana jest w drugim rzędzie) lub graficzny LCD (opcja G, gdzie główna wartość mierzona jest wyświetlana w głównym rzędzie oraz mogą być wyświetlane inne trzy wielkości w następnych rzędach). Trzy diody LED na przednim panelu wskazują stan zasilania, połączenie lokalną siecią LAN / WLAN oraz alarm.
Zastosowanie rejestratorów bezprzewodowych HD50

 • Monitorowanie łatwo psujących się towarów: żywności, leków, szczepionek, roślin i kwiatów w szklarniach
 • Jakość powietrza w laboratoriach, biurach, szkołach, pomieszczeniach mieszkalnych.
 • Procesy przemysłowe
 • Muzea i archiwa dokumentów

Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją Wi-Fi / Ethernet.

Bezprzewodowe rejestratory danych mogą być podłączone do sieci lokalnej poprzez interfejs Wi-Fi lub Ethernet (nie mogą być używane jednocześnie). Rejestrator danych umożliwia jednoczesne połączenie za pomocą dwóch protokołów komunikacyjnych: własnego i protokołu Modbus TCP / IP. Rejestratory danych umożliwiają jednocześnie zarządzanie za pomocą max 10 klientami „TCP / IP”.
Jeśli sieć lokalna jest podłączona do Internetu, dane z rejestratorów bezprzewodowych mogą być regularnie wysyłane na adres FTP, do serwera HTTP (chmura) lub za pomocą e-maila (jako załączniki).

Podłączenie bezprzewodowych rejestratorów danych do sieci lokalnej za pomocą Wi-Fi.

Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją Wi-Fi z serii HD50

Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją Wi-Fi z serii HD50

Podłączenie bezprzewodowych rejestratorów danych do sieci lokalnej za pomocą sieci Ethernet.

Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją Ethernet z serii HD50

Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją Ethernet z serii HD50

Do tej samej sieci lokalnej można podłączyć wiele rejestratorów bezprzewodowych za pośrednictwem Wi-Fi (przez router lub punkt dostępu Wi-Fi) lub przez Ethernet. Dane wszystkich rejestratorów podłączonych do sieci można gromadzić w tej samej bazie danych i można je przeglądać w chmurze lub można je również pobrać za pośrednictwem poczty e-mail lub FTP.

Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją Wi-Fi i Ethernet z serii HD50

Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją Wi-Fi i Ethernet z serii HD50

Rejestracja za pomocą bezprzewodowych rejestratorów danych z komunikacją Wi-fi i Ethernet

Rejestratory bezprzewodowe umożliwiają ustawienie interwału pomiaru oraz interwału rejestracji. Zapisana wartość jest wartością średnią z pomiarów uzyskanych w przedziale rejestracji. Zapisane dane są przechowywane w pamięci wewnętrznej i wysyłane przez Internet (jeśli rejestrator jest podłączony do sieci lokalnej z połączeniem internetowym). Gdy pamięć rejestratora zostanie zapełniona, może być ustawione zatrzymanie rejestracji lub kontynuowanie rejestracji z nadpisywania najstarszych danych (rejestracja cykliczna). Możliwe jest rejestrowanie wszystkich dostępnych w rejestratorze wielkości lub tylko wybranych wielkości (w celu zwiększenia pojemności rejestratora).

Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją Wi-Fi / Ethernet – funkcje alarmowe

Dla każdej mierzonej wielkości użytkownik może ustawić dwa progi alarmowe. Przekroczenie progu jest sygnalizowane akustycznie, za pomocą wewnętrznego brzęczyka, wizualnie, poprzez zapalenie diody LED na przednim panelu oraz zdalnie, poprzez wysyłanie alarmowych wiadomości e-mail. Histerezę alarmu i opóźnienie w generowaniu alarmu można skonfigurować oddzielnie dla każdej wartości mierzonej.

Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją Wi-Fi i Ethernet posiadają zintegrowany Web Serwer

Dzięki zintegrowanemu serwerowi możesz skonfigurować rejestrator danych i wyświetlać pomiary w czasie rzeczywistym z dowolnego komputera, tabletu lub smartfona podłączonego do tej samej lokalnej sieci do której podłączone są rejestratory danych. Konfiguracja odbywa się po prostu przy użyciu przeglądarki internetowej i wpisaniu adresu IP rejestratora danych, bez konieczności instalowania oprogramowania.
Przekroczenie progów alarmowych jest sygnalizowanie przez pojawienie się czerwonego tła na tle wartości mierzonej, które natychmiast ją podświetla. Pomiary mogą być wyświetlane graficznie lub w formie tabeli. Dane otrzymane za pomocą funkcji MONITOR można zapisać w pliku (nie w bazie danych) i wyeksportować do formatu CSV. Pliki z danymi przesłanymi przez rejestrator danych za pośrednictwem poczty e-mail i / lub FTP lub dane uzyskane za pomocą funkcji MONITOR serwera WWW i zapisane na komputerze, tablecie lub smartfonie mogą być importowane i wyświetlane.

Bezprzewodowe rejestratory temperatury i wilgotności HD50

Wbudowany web serwer w rejestratory temperatury i wilgotności

 

Bezprzewodowe rejestratory temperatury i wilgotności HD50

Bezprzewodowe rejestratory temperatury i wilgotności HD50 (Web server)

Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją Wi-Fi / Ethernet – dostępne wersje oprogramowania.

Oprogramowanie HD35AP-S (do pobrania ze strony www)

Standardowa wersja oprogramowania HD35AP-S (do pobrania ze strony www) umożliwia skonfigurowanie wszystkich urządzeń systemu, wyświetlanie stanu połączenia, poziomu sygnału radiowego i poziomu naładowania akumulatora każdego urządzenia, oraz wyświetlanie pobranych danych w postaci wykresów jak i liczb.
Dane można pobierać:

 • automatycznie, w regularnych odstępach czasu;
 • ręcznie, na żądanie użytkownika.

Dane pobrane są zapisywane w bazie danych.

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacją radiową HD35ED i HD35EDW

Oprogramowanie HDserver1 (do pobrania ze strony www)

Oprogramowanie HDServer1 (do pobrania ze strony www) umożliwia pobieranie, przeglądanie i zapis do bazy danych pomiarów automatycznie przesyłanych przez rejestratory HD35ED. W odróżnieniu od HD35AP-S, obsługuje wiele jednoczesnych połączeń TCP/IP z wieloma HD50 i HD35APW. Funkcja skanera IP pozwala łatwo zidentyfikować i dodać wszystkie urządzenia dostępne w sieci. Oprogramowanie składa się z dwóch części, które działają niezależnie:

 • Część serwerowa, która odbiera i wprowadza do bazy danych dane pochodzące z urządzeń.
Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową oprogramowanie HDServer1

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową oprogramowanie HDServer1

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową oprogramowanie HDServer1

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową oprogramowanie HDServer1

 • Część przeglądarkowa, która wyświetla dane z bazy danych na monitorze komputera.
Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową oprogramowanie HDServer1

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową oprogramowanie HDServer1

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową oprogramowanie HDServer1

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową oprogramowanie HDServer1

Oprogramowanie można zainstalować na wielu komputerach. Część Server jest zwykle aktywna tylko na jednym komputerze, podczas gdy część Viewer może być aktywna jednocześnie na kilku komputerach.

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową oprogramowanie HDServer1

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową oprogramowanie HDServer1

Oprogramowanie HD35AP-CFR21

Zaawansowana wersja oprogramowania HD35AP-S i HDServer1 (odpłatna) do zarządzania systemem rejestracji danych zgodnie z zaleceniami FDA 21 CFR część 11: śledzenie czynności (ścieżka audytu) wykonywanych za pomocą oprogramowania oraz zarządzanie dostępem użytkowników do konfiguracji systemu i przeglądanie danych w bazie danych. Działa z kluczem sprzętowym USB (w zestawie).

 • Śledzenie czynności (ścieżka audytu) wykonywanych za pomocą oprogramowania: którzy użytkownicy są połączeni i jakie zmiany są wprowadzane w konfiguracji rejestratora danych.
 • Zarządzanie dostępem użytkowników do konfiguracji rejestratora danych i podglądu danych w bazie danych. Każdemu użytkownikowi można przypisać inne hasło do korzystania z oprogramowania. Dostępne są trzy poziomy dostępu (Administrator, Superużytkownik i Użytkownik standardowy). Dla każdego poziomu można zdefiniować dozwolone operacje.
Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową - oprogramowanie HD35AP-CFR21

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową – oprogramowanie HD35AP-CFR21

Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją Wi-fi oraz Ethernetem z serii HD50… (podstawowe wersje):

 • HD50N/1TC: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją Wi-fi oraz Ethernetem do pomiaru temperatury ze złączem M12 do podłączenia zewnętrznych sond temperatury wyposażoną w sensor temperatury NTC10k. Zakres pomiarowy rejestratora -40…105°C.
 • HD50NTV: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją Wi-fi oraz Ethernetem do pomiaru temperatury z sondą temperatury do pomiaru temperatury otoczenia wyposażoną w sensor temperatury NTC10k. Zakres pomiarowy rejestratora -40…105°C.
 • HD501NTC: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją Wi-fi oraz Ethernetem do pomiaru temperatury i wilgotności względnej ze złączem M12 do podłączenia zintegrowanych sond temperatury i wilgotności wyposażoną w sensor temperatury NTC10k. Zakres pomiarowy rejestratora -40…105°C /0…100%RH.
 • HD501NTV: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją Wi-fi oraz Ethernetem do pomiaru temperatury i wilgotności względnej zintegrowany z sondą temperatury i wilgotności wyposażoną w sensor temperatury NTC10k. Zakres pomiarowy rejestratora -40…105°C /0…100%RH.
 • HD5017PTC: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją Wi-fi oraz Ethernetem do pomiaru temperatury i wilgotności względnej ze złączem M12 do podłączenia zewnętrznych sond temperatury wyposażonych w sensor temperatury Pt100/Pt1000. Zakres pomiarowy rejestratora -40…150°C /0…100%RH.
 • HD501NBTV: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją Wi-fi oraz Ethernetem do pomiaru temperatury, wilgotności względnej i ciśnienia barometrycznego zintegrowany z sondą temperatury i wilgotności wyposażoną w sensor temperatury NTC10k. Zakres pomiarowy rejestratora -40…105°C /0…100%RH/300…1100 hPa.
 • HD501N4r1ZTV: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją Wi-fi oraz Ethernetem do pomiaru  różnicy ciśnień w czystych pomieszczeniach, ślizach powietrznych (do clean roomów). Zakres pomiarowy rejestratora ±125Pa.
 • HD501NBTV: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją Wi-fi oraz Ethernetem do pomiaru temperatury, wilgotności względnej i dwutlenku węgla (CO2) zintegrowany z sondą temperatury i wilgotności wyposażoną w sensor temperatury NTC10k. Zakres pomiarowy rejestratora -40…105°C /0…100%RH/0…5000 ppm.
 • HD50GH: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją Wi-fi oraz Ethernetem z 4 uniwersalnymi wejściami pomiarowymi. Rejestrator może współpracować z przetwornikami wyposażonymi w wyjścia 4÷20mA, 0÷1V, 0÷50mV, czujnikami Pt100 /Pt1000, termoparami (K, J, T, N, E ), itp.
 • HD501NITCV: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger)  z komunikacją Wi-fi oraz Ethernetem do pomiaru temperatury, wilgotności względnej i natężenia oświetlenia zintegrowany z sondą temperatury i wilgotności wyposażoną w sensor temperatury NTC10k. Zakres pomiarowy rejestratora -40…105°C /0…100%RH/0…20,000lux (lub 0…200,00lux dla HD501NI2TCV).
 • HD50PM: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją Wi-fi oraz Ethernetem do pomiarów pyłów zawieszonych (PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10). zakres pomiarowy pyłów zawieszonych 0…1000 μg/m3.
 • HD50R-MB: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją Wi-fi oraz Ethernetem z wejściem cyfrowym RS485 (ModBus RTU). Rejestrator może współpracować z przetwornikami i czujnikami wyposażonymi w wyjście cyfrowe RS485 (ModBus RTU).
 • HD50CR: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją Wi-fi oraz Ethernetem do pomiaru  różnicy ciśnień w czystych pomieszczeniach, ślizach powietrznych (do clean roomów). Zakres pomiarowy rejestratora ±125Pa

Zobacz również nasze czujniki temperatury oraz regulatory temperatury.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót