Bezprzewodowe rejestratory z Wi-Fi HD50

HD50 – bezprzewodowe rejestratory z Wi-Fi

Cena netto: Zapytaj

 • Rejestracja i pomiar temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego oraz oświetlenia
 • Wilgotności względna powietrza: 0…100%RH
 • Temperatury: -40…105°C
 • Ciśnienie atmosferyczne: 300…1100hPa
 • Dwutlenek węgla (CO2): 0…5000ppm
 • Oświetlenie: 0…200klux
 • Komunikacja: Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) and ETHERNET
 • Zasilanie: 7…30 Vdc
 • Wyświetlacz: LCD (opcja)
SKU: brak.
Kategoria: .
Producent: .

Zapytaj/Kup

Opis produktu

Rejestratory bezprzewodowe serii HD50 z komunikacją Wi-Fi przeznaczone są do pomiaru, wyświetlania, rejestracji i monitoringu różnych wielkości fizycznych. Bezprzewodowe rejestratory (dataloggery) HD50 dostępne są w rożnych wersjach, m.in. do monitoringu:

 • Rejestratory Wi-FiHD50 - wersja z sondami na przewodzie
  Rejestratory Wi-FiHD50 – wersja z sondami na przewodzie

  Temperatury

 • Wilgotności względnej powietrza
 • Ciśnienia atmosferycznego
 • Dwutlenku węgla (CO2)
 • Oświetlenia

Rejestratory bezprzewodowe (Wi-Fi) z serii HD50, które mierzą wilgotność względną i temperaturę, mogą również obliczać wilgotność absolutną (bezwzględną), punkt rosy, temperaturę termometru mokrego, stosunek zmieszania i cząstkowe ciśnienie pary. Dostępne są również rejestratory 4-kanałowe z przyłączem elektrycznym w postaci listwy zaciskowej. Rejestratory cyfrowe umożliwiają podłączenie różnych czujników i przetworników wyposażonych w standardowy sygnał:

 • Przetworniki z wyjściem prądowym 0 ÷ 20 lub 4 ÷ 20 mA oraz napięciowym 0 ÷ 50 mV, 0 ÷ 1 V lub 0 ÷ 10 V
 • Czujniki temperatury Pt100 / Pt1000 oraz termopary typu K, J, T, N, E
 • Czujniki z wyjściem potencjometrycznym

Pozwala to na rozszerzenie możliwości rejestratorów elektronicznych do wielu innych wielkości, oprócz wymienionych powyżej.

Rejestratory Wi-FiHD50 - wersja z czujnikami zintegrowanymi
Rejestratory Wi-FiHD50 – wersja z czujnikami zintegrowanymi

Rejestratory z wyświetlaczem LCD mogą być wyposażone w standardowy wyświetlacz LCD (opcja L, gdzie główna wartość mierzona jest wyświetlana w głównym rzędzie i temperatura, jeśli jest dostępna, wyświetlana jest w drugim rzędzie) lub graficzny LCD (opcja G, gdzie główna wartość mierzona jest wyświetlana w głównym rzędzie oraz mogą być wyświetlane inne trzy wielkości w następnych rzędach). Trzy diody LED na przednim panelu wskazują stan zasilania, połączenie lokalną siecią LAN / WLAN oraz alarm.

Zastosowanie rejestratorów bezprzewodowych HD50

 • Monitorowanie łatwo psujących się towarów: żywności, leków, szczepionek, roślin i kwiatów w szklarniach
 • Jakość powietrza w laboratoriach, biurach, szkołach, pomieszczeniach mieszklanych
 • Procesy przemysłowe
 • Muzea i archiwa dokumentów

Komunikacja Wi-Fi lub Ethernet

Bezprzewodowe rejestratory danych mogą być podłączone do sieci lokalnej poprzez interfejs Wi-Fi lub Ethernet (nie mogą być używane jednocześnie). Rejestrator danych umożliwia jednoczesne połączenie za pomocą dwóch protokołów komunikacyjnych: własnego i protokołu Modbus TCP / IP. Rejestratory danych umożliwiają jednocześnie zarządzanie za pomocą max 10 klientami “TCP / IP”.
Jeśli sieć lokalna jest podłączona do Internetu, dane z rejestratorów bezprzewodowych mogą być regularnie wysyłane na adres FTP, do serwera HTTP (chmura) lub za pomocą e-maila (jako załączniki).

Podłączenie do sieci lokalnej za pomocą Wi-Fi.

Pezprzewodowe rejestratory HD50

Podłączenie do sieci lokalnej za pomocą sieci Ethernet.

bezprzewodowe-rejestratory-hd50-ethernet

Do tej samej sieci lokalnej można podłączyć wiele rejestratorów bezprzewodowych za pośrednictwem Wi-Fi (przez router lub punkt dostępu Wi-Fi) lub przez Ethernet. Dane wszystkich rejestratorów podłączonych do sieci można gromadzić w tej samej bazie danych i można je przeglądać w chmurze lub można je również pobrać za pośrednictwem poczty e-mail lub FTP.

Bezprzewodowe rejestratory HD50

Rejestracja 

Rejestratory bezprzewodowe umożliwiają ustawienie interwału pomiaru oraz interwału rejestracji. Zapisana wartość jest wartością średnią z pomiarów uzyskanych w przedziale rejestracji. Zapisane dane są przechowywane w pamięci wewnętrznej i wysyłane przez Internet (jeśli rejestrator jest podłączony do sieci lokalnej z połączeniem internetowym). Gdy pamięć rejestratora zostanie zapełniona, może być ustawione zatrzymanie rejestracji lub kontynuowanie rejestracji z nadpisywania najstarszych danych (rejestracja cykliczna). Możliwe jest rejestrowanie wszystkich dostępnych w rejestratorze wielkości lub tylko wybranych wielkości (w celu zwiększenia pojemności rejestratora).

Alarmy

Dla każdej mierzonej wielkości użytkownik może ustawić dwa progi alarmowe. Przekroczenie progu jest sygnalizowane akustycznie, za pomocą wewnętrznego brzęczyka, wizualnie, poprzez zapalenie diody LED na przednim panelu oraz zdalnie, poprzez wysyłanie alarmowych wiadomości e-mail. Histerezę alarmu i opóźnienie w generowaniu alarmu można skonfigurować oddzielnie dla każdej wartości mierzonej.

Zintegrowany Web Serwer

Dzięki zintegrowanemu serwerowi możesz skonfigurować rejestrator danych i wyświetlać pomiary w czasie rzeczywistym z dowolnego komputera, tabletu lub smartfona podłączonego do tej samej lokalnej sieci do której podłączone są rejestratory danych. Konfiguracja odbywa się po prostu przy użyciu przeglądarki internetowej i wpisaniu adresu IP rejestratora danych, bez konieczności instalowania oprogramowania.
Przekroczenie progów alarmowych jest sygnalizowanie przez pojawienie się czerwonego tła na tle wartości mierzonej, które natychmiast ją podświetla. Pomiary mogą być wyświetlane graficznie lub w formie tabeli. Dane otrzymane za pomocą funkcji MONITOR można zapisać w pliku (nie w bazie danych) i wyeksportować do formatu CSV. Pliki z danymi przesłanymi przez rejestrator danych za pośrednictwem poczty e-mail i / lub FTP lub dane uzyskane za pomocą funkcji MONITOR serwera WWW i zapisane na komputerze, tablecie lub smartfonie mogą być importowane i wyświetlane.

Bezprzewodowe rejestratory temperatury i wilgotności HD50

Bezprzewodowe rejestratory temperatury i wilgotności HD50

Karty katalogowe: Instrukcje obsługi: Oprogramowanie: Katalogi:
Wyczyść zaznaczenie
  Reset options
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł