LR35 – bezprzewodowe rejestratory danych LoRaWAN (IoT)

LR35 – bezprzewodowe rejestratory danych LoRaWAN (IoT)

0,00 

Bezprzewodowe rejestratory danych (dataloggery) z serii LR35 z komunikacją LoRaWAN do sieci IoT. Dataloggery (elektroniczne rejestratory) do sieci IoT z serii LR35 przeznaczone są głównie do montażu w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie umożliwiają do pomiar, wyświetlanie, rejestrację i monitoring różnych wielkości fizycznych. Bezprzewodowe dataloggery IoT z serii LR35 dostępne są w rożnych wersjach do pomiaru i […]

Bezprzewodowe rejestratory danych (dataloggery) z serii LR35 z komunikacją LoRaWAN do sieci IoT.

Dataloggery (elektroniczne rejestratory) do sieci IoT z serii LR35 przeznaczone są głównie do montażu w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie umożliwiają do pomiar, wyświetlanie, rejestrację i monitoring różnych wielkości fizycznych.
Bezprzewodowe dataloggery IoT z serii LR35 dostępne są w rożnych wersjach do pomiaru i monitoringu m. in.:

 • Temperatury
 •  Wilgotności względnej powietrza
 • Ciśnienia atmosferycznego
 • Różnica ciśnień (np. śluzy powietrzne i kaskady w czystych pomieszczenia),
 • Dwutlenku węgla (CO2)
 • Oświetlenia i promieniowania świetlnego
 • Pyłów zawieszonych, itp.
 • Czujników temperatury Pt100/Pt1000,
 • Termopar: K, J, T, N, E,
 • Sygnałów analogowych 0/4…20mA, 0…10V, itp.

Rejestratory danych serii LR35 to urządzenia bezprzewodowe do zastosowań IoT (Internet Rzczy), które wykorzystują technologię LoRaWAN® do transmisji danych na duże odległości. Rejestratory są specjalnie zaprojektowane do aplikacji w których wymagana jest transmisja na duże odległości. Rejestratory LR35 mogą być integrowane z istniejącymi sieciami LoRaWAN i są dostarczane jako gotowe do użycia, powiązane z serwerem sieciowym „The Things Network”. Dane można przeglądać w chmurze Delta OHM lub w dowolnie innej chmurze.

Podstawowe wersje rejestratora bezprzewodowego z serii LR35…:

 • LR357P/1TC: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją LoRaWAN do pomiaru temperatury ze złączami M12. Rejestrator przeznaczony jest do podłączenia zewnętrznych sond temperatury wyposażonych w sensor temperatury Pt100/Pt1000. Zakres pomiarowy rejestratora -200…650°C.
 • LR351NTC: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją LoRaWAN do pomiaru temperatury i wilgotności względnej ze złączem M12. Rejestrator przeznaczony jest do podłączenia zewnętrznych sond temperatury i wilgotności wyposażoną w sensor temperatury NTC10k. Zakres pomiarowy rejestratora -40…105°C /0…100%RH.
 • LR351NTV: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją LoRaWAN do pomiaru temperatury i wilgotności względnej. Rejestrator posiada zintegrowaną z sondę temperatury i wilgotności wyposażoną w sensor temperatury NTC10k. Zakres pomiarowy rejestratora -40…105°C /0…100%RH.
 • LR3514bNTV: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją LoRaWAN do pomiaru temperatury, wilgotności względnej i ciśnienia atmosferycznego. Rejestrator wyposażony jest w zintegrowaną z sondę temperatury i wilgotności wyposażoną w sensor temperatury NTC10k. Zakres pomiarowy rejestratora -40…105°C /0…100%RH/300…1100hPa.
 • LR354r1Z: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją LoRaWAN do pomiaru do pomiaru różnicy ciśnień (np. w czystych pomieszczeniach, ślizach powietrznych). Zakres pomiarowy rejestratora ±100Pa z rozdzielczością 0.01Pa.
 • LR351N4r1ZTV: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją LoRaWAN do pomiaru temperatury, wilgotności względnej i różnicy ciśnień (np. clean roomów). Rejestrator wyposażony jest w zintegrowaną z sondę temperatury i wilgotności wyposażoną w sensor temperatury NTC10k. Zakres pomiarowy rejestratora -40…105°C /0…100%RH/±100Pa z rozdzielczością 0.01Pa.
 • LR351NB: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją LoRaWAN do pomiaru temperatury, wilgotności względnej i dwutlenku węgla (CO2). Rejestrator wyposażony jest zintegrowaną sondę temperatury i wilgotności z sensorem temperatury NTC10k. Zakres pomiarowy rejestratora -40…105°C /0…100%RH/0…5000ppm.
 • LR35H: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją LoRaWAN z 3 lub 4 uniwersalnymi wejściami pomiarowymi. Do rejestratora mogą być podłączone przetworniki wyposażone w wyjścia 4÷20mA, 0÷1V, 0÷50mV, czujniki Pt100/Pt1000, termopary (K, J, T, N, E ), itp.
 • LR35/MB: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją LoRaWAN z wejściem cyfrowym RS485 (Modbus RTU). Do rejestratora mogą być podłączone czujniki i przetworniki.

Zobacz również inne nasze urządzenia np. czujniki temperatury, przetworniki wilgotności, regulatory temperatury, itp.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót