HD35ED-ALM – radiowy moduł alarmowy

Radiowy moduł alarmowy z komunikacją bezprzewodową z serii HD35ED-ALM (Senseca). Radiowy moduł alarmowy z serii HD35ED-ALM przeznaczony jest do sygnalizacji stanów alarmowych za pomocą dwóch wyjść przekaźnikowych. Takie rozwiązanie umożliwia uruchamianie różnych urządzeń alarmowych (syreny, urządzeń migających, świateł) lub wykonawczych np. silników, siłowników, itp. Bezprzewodowy moduł alarmowy z komunikacją radiową z serii HD35ED-ALM – elementy składowe […]

Typ wejścia

RS485 (ModBus RTU)

Pamięć

14 000 do 52 000 próbek

Interwał pomiaru / rejestracji

1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min

Komunikacja

Radiowa (868 MHz)

Zasięg

Do 300m (500m)

Antena
 • Wewnętrzna
 • Zewnętrzna (zamontowana na obudowie)
 • Zewnętrzna (na kablu 3m)
Alarm

Akustyczny za pomocą wewnętrznego brzęczyka

Zasilanie

Zewnętrzne: 7…28VDC

Żywotność baterii

Typowo 2 lata z interwałem pomiaru 5 s i interwałem rejestracji 30 s

Wyświetlacz

LCD (opcja)

Warunki pracy

-20…+70°C / 0…100%RH

Stopień ochrony

IP67

Radiowy moduł alarmowy z komunikacją bezprzewodową z serii HD35ED-ALM (Senseca).

Radiowy moduł alarmowy z serii HD35ED-ALM przeznaczony jest do sygnalizacji stanów alarmowych za pomocą dwóch wyjść przekaźnikowych. Takie rozwiązanie umożliwia uruchamianie różnych urządzeń alarmowych (syreny, urządzeń migających, świateł) lub wykonawczych np. silników, siłowników, itp.

Bezprzewodowy moduł alarmowy z komunikacją radiową z serii HD35ED-ALM – elementy składowe systemu.

 • HD35EDW…: Rejestratory radiowe (dataloggery) z wejściem cyfrowym RS485 (ModBus RTU) mierzą i zapisują dane wewnętrznej pamięci oraz cyklicznie przesyłają je do jednostki centralnej (bazowej) HD35AP….
 • HD35AP…: Jednostka centralna (bazowa) odbiera zapisane dane w rejestratorach, zapisuje w wewnętrznej pamięci, a następnie przesyła je do bazy danych (MSQL) znajdującej się np. na komputerze PC, serwerze Web lub chmurze (Could).
 • HD35RE…: Repeater (wzmacniacz sygnału) ma za zadanie wzmacnianie sygnału radiowego pomiędzy rejestratorami i jednostką centralną.
 • HD35ED-ALM: Moduły alarmowe umożliwiają sygnalizowane stanów alarmowych o przekroczeniu ustawionych parametrów.

HD35AP…: Jednostka centralna systemu komunikacji radiowej.

Jednostka centralna jest interfejsem pomiędzy radiowymi dataloggerami umieszczonymi w miejscu pomiaru, a komputerem PC. Komunikacja z cyfrowymi rejestratorami danych odbywa się drogą radiową (bezprzewodową). Jednostka centralna HD35AP… dostępna jest w różnych wersjach i z różnymi interfejsami komunikacyjnymi:
Jednostka centralna HD35AP do radiowego systemu rejestracji

 • HD35AP: Podstawowa jednostka centralna wyposażona tylko w interfejs USB.
 • HD35APD: Jednostka centralna do montażu bezpośrednio w gnieździe USB komputera PC (w postaci pendrive).
 • HD35APS: Jednostka centralna z interfejsem USB oraz RS485 (z MODBUS-RTU).
 • HD35APR: Jednostka centralna z interfejsem USB, RS485 (z protokołem MODBUS-RTU) oraz z Ethernetem do łączenia z lokalną siecią i protokołem MODBUS TCP/IP. Jednostka jest przeznaczona do montażu na szynie DIN.
 • HD35APW: Jednostka centralna z interfejsem USB, Wi-Fi do połączenia z lokalną siecią bezprzewodową oraz interfejsem Ethernet do przewodowego łączenia z lokalną siecią przy użyciu protokołu MODBUS TCP/IP (z wbudowanym serwerem Web).
 • HD35APG: Jednostka centralna z interfejsem USB i zintegrowanym modułem komunikacji GSM do wysyłania SMS-ów na telefony komórkowe oraz danych za pomocą e-mail lub adresu FTP. Umożliwia komunikację z komputerem za pomocą protokołu GPRS TCP/IP.
 • HD35AP3G: Jednostka centralna z interfejsem USB i zintegrowanym modułem komunikacji GSM (3G) do wysyłania SMS-ów na telefony komórkowe oraz danych za pomocą e-mail lub adresu FTP. Umożliwia komunikację z komputerem za pomocą protokołu GPRS TCP/IP.
 • HD35AP4G: Jednostka centralna z interfejsem USB i zintegrowanym modułem GSM(4G) do wysyłania SMS-ów na telefony komórkowe oraz danych za pomocą e-mail lub adresu FTP. Umożliwia komunikację z komputerem za pomocą protokołu GPRS TCP/IP.
 • HD35APGMT: Jednostka centralna z interfejsem USB i zintegrowanym modułem GSM do wysyłania SMS-ów na telefony komórkowe oraz danych za pomocą e-mail lub adresu FTP. Umożliwia komunikację z komputerem za pomocą protokołu GPRS TCP/IP. Obudowa w wersji wodoodpornej do pracy na zewnątrz.
 • HD35AP3GMT: Jednostka centralna z interfejsem USB i zintegrowanym modułem GSM(3G) do wysyłania SMS-ów na telefony komórkowe oraz danych za pomocą e-mail lub adresu FTP. Umożliwia komunikację z komputerem za pomocą protokołu GPRS TCP/IP. Obudowa w wersji wodoodpornej do pracy na zewnątrz.
 • HD35AP4GMT: Jednostka centralna z interfejsem USB i zintegrowanym modułem GSM(4G) do wysyłania SMS-ów na telefony komórkowe oraz danych za pomocą e-mail lub adresu FTP. Umożliwia komunikację z komputerem za pomocą protokołu GPRS TCP/IP. Obudowa w wersji wodoodpornej do pracy na zewnątrz.

Po podłączeniu do komputera PC za pomocą USB, jednostka jest zasilana bezpośrednio z portu USB komputera PC. W przypadku braku podłączenia za pomocą USB, jednostka centralna HD35AP może być zasilana z wbudowanego akumulatora lub za pomocą zewnętrznego zasilacza (opcja). Oprócz jednostek w obudowie wodoodpornej HD35AP…GMT, które wymagają zewnętrznego zasilania.

Radiowe rejestratory z wejściem cyfrowym RS485 (ModBus RTU) – zasięg transmisji radiowej.

Bezprzewodowe rejestratory wilgotności i temperatury z serii HD35EDW

Nasze rejestratory radiowe z wejściem cyfrowym RS485 (ModBus RTU) z serii HD35EDW-MB umożliwiają przesyłanie danych bezprzewodowo na odległość do 300m bez użycia dodatkowych urządzeń (wzmacniaczy i repeaterów). W przypadku rejestratorów z zewnętrzną anteną zasięg transmisji radiowej może wynieść do 500m. W przypadku większych odległości można stosować nasze bezprzewodowe wzmacniacze i repeatery sygnału radiowego z serii HD35RE…

HD35RE… i HD35REW…: Bezprzewodowe repeatery sygnału radiowego.

Repeater radowy jest urządzeniem pełniącym rolę łącznika i wzmacniacza sygnału radiowego pomiędzy jednostką centralną HD35AP… i cyfrowymi dataloggerami HD35EDW…. Takie rozwiązanie pozwala na zwiększenie odległości pomiędzy rejestratorami radiowymi, a jednostką centralną HD35AP….

Radiowe rejestratory z wejściem cyfrowym RS485 (ModBus RTU) – dostępne wersje oprogramowania.

Oprogramowanie HD35AP-S do radiowych rejestratorów danych (do pobrania ze strony www).

Standardowa wersja oprogramowania HD35AP-S (do pobrania ze strony www) umożliwia skonfigurowanie wszystkich elementów systemu pomiarowego, wyświetlanie stanu połączenia, poziomu sygnału radiowego i poziomu naładowania akumulatora każdego urządzenia, oraz wyświetlanie danych w postaci wykresów jak i wartości liczbowych.
Dane można pobierać automatycznie, w regularnych odstępach czasu lub ręcznie, na żądanie użytkownika.

Pobierane dane są zapisywane w lokalnej bazie danych. Przenoszenie danych z rejestratorów do bazy danych następuje w następujących etapach:

 • Rejestratory HD35EDW… przesyłają dane automatycznie w regularnych odstępach czasu do jednostki bazowej HD35AP… (która przechowuje pomiary w pamięci wewnętrznej);
 • Dane w pamięci jednostki bazowej HD35AP… są pobierane do komputera, automatycznie lub na żądanie użytkownika, za pośrednictwem oprogramowania HD35AP-S, a następnie dane są zapisywane w lokalnej bazie danych.

  Oprogramowanie HD35AP-S do rejestratorów radiowych HD35EDW - http://acse.pl

  Oprogramowanie HD35AP-S do rejestratorów radiowych z serii HD35EDW.

Oprogramowanie HDServer1 do radiowych rejestratorów danych (do pobrania ze strony www).

Oprogramowanie HDServer1 (do pobrania ze strony www) umożliwia pobieranie, przeglądanie i zapis do bazy danych pomiarów automatycznie przesyłanych przez rejestratory HD35ED. W odróżnieniu od HD35AP-S, obsługuje wiele jednoczesnych połączeń TCP/IP z wieloma HD50 i HD35APW. Funkcja skanera IP pozwala łatwo zidentyfikować i dodać wszystkie urządzenia dostępne w sieci. HDServer1 składa się z dwóch części, które działają niezależnie:

 • Część serwerowa, która odpowiada za odbiór i zapis danych pochodzących z rejestratorów w bazie danych.

Oprogramowanie HDServer1 do rejestratorów radiowych HD35EDW - http://acse.pl

Oprogramowanie HDServer1 do rejestratorów radiowych HD35EDW - http://acse.pl

 • Część przeglądarkowa, która odpowiada za wyświetlanie danych na monitorze komputera.

Oprogramowanie HDServer1 do rejestratorów radiowych HD35EDW - http://acse.pl

Oprogramowanie HDServer1 do rejestratorów radiowych HD35EDW - http://acse.pl

Oprogramowanie można zainstalować na wielu komputerach. Część Server jest aktywna tylko na jednym komputerze (serwerze), podczas gdy część Viewer może być uruchomiona jednocześnie na kilku komputerach.

Rejestratory radiowe HD35ED i HD35EDW -oprogramowanie HDServer1 - http://acse.pl

Rejestratory radiowe HD35ED i HD35EDW -oprogramowanie HDServer1 – http://acse.pl

Oprogramowanie HD35AP-CFR21 do radiowych rejestratorów danych.

Zaawansowana wersja oprogramowania HD35AP-CFR21 do zarządzania systemem rejestracji danych zgodnie z zaleceniami FDA 21 CFR część 11: śledzenie czynności (ścieżka audytu) wykonywanych za pomocą oprogramowania oraz zarządzanie dostępem użytkowników do konfiguracji systemu i przeglądania danych w bazie danych. Działa z kluczem sprzętowym USB (w zestawie).

 • Śledzenie czynności (ścieżka audytu) wykonywanych za pomocą oprogramowania: śledzenie użytkowników w systemie oraz wprowadzanych zmian.
 • Zarządzanie dostępem użytkowników do konfiguracji rejestratora danych i przeglądania danych w bazie danych. Każdemu użytkownikowi można przypisać niezależne hasło do korzystania z oprogramowania. Dostępne są trzy poziomy dostępu (administrator, super użytkownik i użytkownik standardowy). Dla każdego poziomu można zdefiniować dozwolone operacje.

Oprogramowanie HD35AP-CFR21 do rejestratorów radiowych HD35ED i HD35EDW

Przykłady bezprzewodowego systemu rejestracji – komputer PC połączony z dataloggerami HD35ED za pomocą Wi-Fi.

 • Połączenie za pomocą portu USB.

Radiowe rejestratory danych HD35ED i HD35EDW i jednostka centralna HD35AP - http://acse.pl

 • Połączenie za pomocą portu sieci GSM.

Radiowe rejestratory danych HD35ED i HD35EDW i jednostka centralna HD35APG - http://acse.pl

 • Połączenie za pomocą portu sieci Ethernet.

Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją radiową HD35ED i HD35EDW i jednostka centralna HD35APR i HD35APW - http://acse.pl

 • Połączenie za pomocą portu sieci WiFi.

Rejestratory danych z komunikacją radiową HD35ED i HD35EDW i jednostka centralna HD35APW

 • Połączenie za pomocą portu sieci RS485.

Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją radiową HD35ED i HD35EDW i jednostka centralna HD35APR - http://acse.pl

 

Zobacz również nasze czujniki Pt100 oraz regulatory wilgotności.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót