Elektroniczne mierniki i regulatory temperatury BCS2

BCS2 – miernik i wskaźnik temperatury

Cena netto: Zapytaj

 • Pomiar, wyświetlanie i regulacja temperatury, wilgotności, ciśnienia, itp.
 • Wejście: Pt100, JPt100, K, J, R, S, B, E, T, N, C, PL-II, 4…20mA, 0…20mA, 0…1V, 0…10V, 1…5V, 0…5V
 • Dokładność: ±0.1% (0.2%)
 • Próbkowanie: 125ms
 • Wyświetlacz LED 4 1/2 cyfry
 • Wyjścia alarmowe/zdarzeń
 • RS-485 (Shinko ASCII, MODBUS RTU/ASCII)
 • Możliwość rozbudowy o funkcje specjalne
 • Wymiary: 48x48x68mm (1/16DIN)
 • Stopień ochrony IP66
SKU: brak.
Kategoria: .
Producent: .

Zapytaj/Kup
Wyświetlacz
 • PV: 5 czerwonych cyfr, 12.4 x 5.8mm (HxW)
 • SV: 5 zielonych cyfr, 8.8 x 3.9mm (HxW)
Wejście
 • K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • Pt100, JPt100, linia 3- przewodowa
 • 0...20mA DC, 4...20mA DC
 • 0...1V, 0...5V, 1…5V, 0...10VDC
Dokładność
 • Termopary: typowo ±0.2% zakresu ±1 cyfra
 • RTD: ±0.1% zakresu ±1 cyfra
 • Prądowe i napięciowe: ±0.2% zakresu ±1 cyfra
Wpływ temp. otocz. 50ppm/°C dla każdego zakresu
Próbkowanie 125ms
Dokładność czasu ±1.0% ustawionego czasu.
Regulacja
 • 2DOF PID (PID o dwóch stopniach swobody)
 • PID (z funkcją automatycznego doboru nastaw)
 • PI
 • PD (z funkcja automatycznego/ręcznego kasowania offsetu)
 • P (z funkcja automatycznego/ręcznego kasowania offsetu)
 • Włącz/wyłącz (ON/OFF) z ustawianą histerezą
Wyjście regulacyjne OUT1
 • Przekaźnikowe: 3A 250VAC (obc. rezyst.), 1A 250VAC (obc. induk. cos∅=0.4)
 • Napięciowe logiczne: 0...12VDC ±15%, max. 40mA
 • Prądowe ciągłe: 4...20mADC (rozdzielczość 12000), max. 550Ω
 • Napięciowe ciągłe: 0...10VDC (rozdzielczość 12000), min. 1MΩ
Wyjście EV1 Przekaźnikowe: 3A 250VAC (obc. rezyst.), 1A 250VAC (obc. induk. cos∅=0.4)
Typ alarmu Typ alarmu i sposób działania wyjścia mogą być wybierane za pomocą klawiatury spośród następujących: brak działania, górna odchyłka, dolna odchyłka, obustronna odchyłka, niezależna obustronna odchyłka, strefa odchyłki, niezależna strefa odchyłki, górny próg, dolny próg, górna odchyłka z oczekiwaniem, dolna odchyłka z oczekiwaniem, obustronna odchyłka z oczekiwaniem, niezależna obustronna odchyłka z oczekiwaniem
Alarm przerwania pętli regulacji Czas zadziałania alarmu przerwania pętli: 0....200 minut oraz  zakres zadziałania alarmu przerwania pętli: 0.0...150.0°C lub 0...1500 (z przecinkiem)
Regulacja programowa
 • Ilość programów: 1
 • Ilość kroków: 9
 • Ilość powtórzeń :0...10000 razy
 • Zakres czasu kroku: 0...99 godzin: 59 minut lub 0...99 minut: 59 sekund
 • Wartość oczekiwania: 0...20% zakresu wejścia lub zakresu skalowania
Materiał obudowy Niepalna żywica w kolorze czarnym
Panel Folia membranowa
Stopień ochrony Panel czołowy: IP66 (tył obudowy: IP20, zaciski elektryczne: IP00)
Zasilanie 100…240VAC 50/60Hz lub 24VAC/DC 50/60Hz
Pobór mocy 100...240VAC: ok. 11VA
Temp. otoczenia -10…55°C (bez kondensacji i oblodzenia)
Wilgot. otoczenia 35…85%RH (bez kondensacji)
Wymiary zewnętrzne W48xH48xD68mm
Waga Ok. 110g
Funkcje standardowe Korekta nachylenia charakterystyki, korekcja wejścia, blokada nastaw, regulacja automatyczna/ręczna po powrocie zasilania, rampa SV (limitowanie prędkości narastania/opadania SV), regulacja programowa, jednostka czasu programu, temperatura startu programu, typ rozpoczęcia regulacji programowej, działanie po przywróceniu zasilania, wyjście końca programu, samo diagnostyka, automatyczna kompensacja zimnych końców termopar, zakresu wyświetlania/regulacji, błąd wejścia (przekroczenie zakresu), sygnalizacja uszkodzenia czujnika, wskazania startowe, złącze komunikacyjne z do współpracy z konwerterem USB typu CMD-001 (dostępne na zamówienie).
Opcjonalne funkcje:
Wejścia cyfrowe DI Dwa wejścia binarne przeznaczone do:
 • Zdalne przełączanie wartości zadanych SV1...SV4
 • Wyłączenie wyjścia regulacyjnego
 • Zamiana działania regulacji (wprost/odwrotna)
 • Włączenie wymuszonej wartości sygnału regulacyjnego 1
 • Włączenie wymuszonej wartości sygnału regulacyjnego 2
 • Przełączanie regulacji pomiędzy automatyczną i ręczną
 • Przełączanie zadawania SV na zdalne lub lokalne
 • Start/stop regulacji programowej
 • Wstrzymanie regulacji programowej
 • Opuszczenie wykonywanego kroku regulacji programowej
 • Wstrzymanie działania całkującego
Wyjście zdarzeń EV2 Przekaźnikowe: 1a, 3A ,250VAC (obc. rezyst.), 1A, 250VAC (obc. induk. cos∅=0.4), żywotność 100 000 cykli
Alarm przepalenia grzałki Prąd znamionowy: 20A lub 100A (dla układu 1-fazowego lub 3-fazowego)
Wyjście grzanie/chłodzenie
 • Przekaźnikowe: 3A, 250VAC (obc. rezyst.), 1A 250VAC (obc. induk. cos∅=0.4)
 • Napięciowe logiczne: 0...12VDC ±15%, max. 40mA
 • Prądowe ciągłe: 4...20mADC (rozdzielczość 12000), max. 550Ω
 Interfejs komunikacyjny  RS-485 (protokół producenta lub Modbus RTU/ASCII)
Wejście zdalnego zadawania Prądowe 4...20mA, max 50mA
Wyjście retransmisyjne Prądowe 4...20mA, rezystancja obciążenia: max. 550Ω
Wyjście zasilania 24V DC ±3V DC (dla prądu obciążenia wynosi 30mA)

Opis produktu

Cyfrowe mierniki, wskaźniki i regulatory temperatury i procesu z serii BCS2.

Cyfrowe mierniki temperatury BCS2 to nowoczesne, w pełni cyfrowe i elektroniczne mierniki, wskaźniki oraz regulatory temperatury i procesów. Mierniki cyfrowe temperatury z serii BCS2 to również proste regulatory temperatury. Mierniki tablicowe przeznaczone są do pomiaru i kontroli temperatury, ciśnienia, wilgotności, poziomu, przepływu i innych wielkości fizycznych w różnorodnych procesach przemysłowych. Mierniki elektroniczne serii BCS2 charakteryzuje m.in. mała głębokość zabudowy (60mm) oraz duży, czytelny oraz 5-cio cyfrowy wyświetlacz LED. Dzięki swoim parametrom i rozbudowanym funkcją użytkowym, możliwe jest zastosowanie naszych mierników temperatury z serii BCS2 do większości typowych zadań pomiaru, wyświetlania i kontroli temperatury i innych parametrów procesowych w wielu gałęziach przemysłu.

Elektroniczne wskaźniki i mierniki temperatury BCS2 wyposażone są w uniwersalne wejście pomiarowe przeznaczone są do współpracy zarówno z czujnikami rezystancyjnymi Pt100, termoparami ( np. J, K, N, T, R, S, B) jak i sygnałami analogowymi (0/4…20mA, 0…1V, 1…5V lub 0…10V). Wybór typu wejścia pomiarowego, zakresu wskazań, ustawień alarmów odbywa się przez użytkownika za pomocą klawiatury.  Nasze mierniki tablicowe posiadają duży, 5- cyfrowy wyświetlacz LED. Mierniki temperatury oprócz wyświetlania mierzonej temperatury posiadają możliwość regulacji, są również pełnymi regulatorami temperatury PID. Użytkownik ma do wyboru różne metody regulacji m.in. PID, z funkcją automatycznego doboru nastaw PI, PD, P lub załącz/wyłącz (ON-OFF) z ustawianą histerezą. Regulator temperatury może być wyposażony w wyjście regulacyjne przekaźnikowe lub napięciowe logiczne (do sterowania przekaźnikiem SSR), ciągłe prądowe lub napięciowe oraz przekaźnikowe wyjścia zdarzeń (m.in. do sygnalizacji stanów alarmowych).

Tablicowe mierniki temperatury z serii BCS2 mogą być konfigurowany za pomocą klawiatury lub zdalnie za pomocą komputera PC (kabla komunikacyjnego z konwerterem USB/TTL typu CMD-001 oraz oprogramowania do konfiguracji, rejestracji i monitoringu temperatury SWM-BCx01M).

Opcjonalna funkcja komunikacji szeregowej RS-485 z protokołem komunikacyjnym Modbus ASCII, Modbus RTU  lub Shinko umożliwia łatwą integrację naszych mierników temperatury z serii BCS2 ze sterowniami PLC, panelami dotykowymi HMI oraz rozproszonymi systemami automatyki (SCADA).

Elektroniczne regulatory i mierniki temperatury BCS2 ze względu na swoje funkcje i możliwości przeznaczone są przede wszystkim do montażu we wszelkiego rodzaju maszynach i urządzeniach oraz w różnych instalacjach przesyłowych, a także w ogrodnictwie (szklarnie), hodowli zwierząt (komory do wylęgu drobiu) oraz wentylacji i klimatyzacji.

 • Uniwersalne wejście pomiarowe
Typ wejścia Zakres
Termopary K –200…1370°C
–199.9…400.0°C
J –200…1000°C
R 0…1760°C
S 0…1760°C
B 0…1820°C
E –200…800°C
T –200.0…400.0°C
N –200…1300°C
PL-II 0…1390°C
C(W/Re5-26) 0…2315°C
Rezystancyjne RTD Pt100 –200.0…850.0°C
–200…850°C
JPt100 –200.0…500.0°C
–200…500°C
Prądowe 4…20mA DC -2000…10000
0…20mA DC
Napięciowe 0…1V DC -2000…10000
0…5V DC
1…5V DC
0…10V DC
Sposób zamawiania cyfrowych mierników i regulatorów temperatury BCS2
 BCS2 R 0 0 0 0 Uniwersalny miernik i regulator temperatury i procesu 48x48x68mm (W x H x D) (głębokość zabudowy w panelu: 60mm)
 Wyjście OUT1 R  Przekaźnikowe 1a: 3A, 250VAC
S  Napięciowe logiczne (do SSR): 0/12V DC 15%
A  Prądowe ciągłe: 4…20mA DC
V  Napięciowe ciągłe: 0…10V DC
 Zasilanie    0          100…240V AC (standard)
1          24V AC/DC
 Wejście   0        Uniwersalne – wielozakresowe (*1)
 Opcja 1 (*2) 0    Brak opcji 1
1    Wyjście zdarzeń lub grzanie/chłodzenie EV2 [EV2]: przekaźnikowe: 3A, 250VAC (*3)
2    Wyjście grzanie/chłodzenie OUT2 [DS]: napięciowe logiczne (do SSR) 0/12 V DC
3    Wyjście grzanie/chłodzenie OUT2 [DA]: prądowe ciągłe 4…20mA
4    Wyjście zasilania przetworników 24VDC [P24]
 Opcja 2 (*2)                                                           Wejścia binarne (zdarzeń) [EI] Interfejs komunikacyjny [C5] Alarm przepalenia grzałki [W] Wejście zdalnego zadawania [EIT] Wyjście retransmisyjne [EIT]
0
1 RS-485 20A (*5)
2 RS-485 100A (*5)
3 2 20A (*5)
4 2 100A (*5)
5 1 4…20mA 4…20mA
6 RS-485
7 20A (*5)
8 100A (*5)
 9 2  –
 • (*1) Typ wejścia pomiarowego może zostać wybrany za pomocą klawiatury spośród: 10 termopar, 2 RTD(Pt100) oraz 6 sygnałów prądowych i napięciowych.
 • (*2) Tylko jedna opcja może być wybrana z powyższych dla pola „Opcja 1” i ”Opcja 2”.
 • (*3) Wyjście alarmowe/zdarzeń EV1 jest standardowym wyposażeniem regulatorów. Za pomocą klawiatury może zostać wybrane następujące działanie: wyjście alarmowe (12 typów alarmów oraz brak alarmu), wyjście alarmu przepalenia grzałki, wyjście alarmu przerwania pętli regulacji, wyjście sygnału czasu, wyjście podczas AT, wyjście końca programu, wyjście uruchamiane poleceniem komunikacyjnym, wyjście grzanie/chłodzenie OUT2 (tylko dla opcji EV2).Wyjście alarmu przepalenia grzałki i wyjście uruchamiane poleceniem komunikacyjnym są dostępne tylko po dodaniu opcji C5W, EIW, C5 lub W.
 • (*6) Dla wyjścia regulacyjnego analogowego (prądowego lub napięciowego), alarm przepalenia grzałki nie jest dostępny.

Dedykowane oprogramowanie SWC-BCx01M można pobrać z naszej strony internetowej lub strony producenta.

Oprogramowanie SWC-BCx01M

Oprogramowanie SWC-BCx01M

Podstawowe wersje wykonań tablicowego miernika i regulatora temperatury z serii BCS2:
 • BCS2R00-00: cyfrowe mierniki temperatury BCS2 (regulatory) z wyjściem przekaźnikowym 3A, 250VAC
 • BCS2S00-00: cyfrowe mierniki temperatury BCS2 (regulatory) z wyjściem napięciowym logicznym 0/12V (do SSR)
 • BCS2A00-00: cyfrowe mierniki temperatury BCS2 (regulatory) z wyjściem prądowym ciągłym 4…20mA
 • BCS2V00-00: cyfrowe mierniki temperatury BCS2 (regulatory) z wyjściem napięciowym ciągłym 0…10V

Zobacz również nasze czujniki temperatury oraz rejestratory temperatury.

Karty katalogowe: Instrukcje obsługi: Oprogramowanie: Katalogi:  
Wyczyść zaznaczenie
  Reset options
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł