Regulator temperatury BCD2

BCD2 – uniwersalne regulatory temperatury i procesu

Cena netto: Zapytaj

 • Przemysłowe regulatory temperatury i procesu (wilgotności, ciśnienia, itp).
 • Typ regulacji: 2DOF PID, PID, PI, PD, P, ON/OFF
 • Wejście: Pt100, K, J, R, S, B, E, T, N, C, PL-II, 4…20mA, 0…20mA, 0…1V, 0…10V, 1…5V, 0…5V
 • Dokładność: ±0.1% (0.2%)
 • Próbkowanie: 125ms
 • Wyświetlacz LED 4 1/2 cyfry
 • Wyjście: przekaźnikowe, SSR lub prądowe 4…20mA
 • Automatyczny dobór nastaw, kasowanie offsetu
 • Regulacja grzanie, chłodzenie lub grzanie/chłodzenie
 • Regulacja programowa: 1 program, 9 kroków
 • Regulacja automatyczna/ręczna
 • Wyjścia alarmowe/zdarzeń
 • RS-485 (Shinko ASCII, MODBUS RTU/ASCII)
 • Możliwość rozbudowy o funkcje specjalne
 • Wymiary: 96x96x68mm (1/4DIN)
 • Stopień ochrony IP66
SKU: brak.
Kategoria: .
Producent: .

Zapytaj/Kup
Wyświetlacz
 • PV: 5 czerwonych cyfr, 24 x 11mm
 • SV: 5 zielonych cyfr, 14 x 7mm
 • MEMO/STEP:  1 zielona cyfra, 14 x 7mm
Wejście
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • Czujniki temperatury: Pt100, JPt100, linia 3- przewodowa
 • 0...20mA DC, 4...20mA DC
 • 0...1V, 0...5V, 1…5V, 0...10VDC
Dokładność
 • Termopary: typowo ±0.2% zakresu ±1 cyfra
 • RTD: ±0.1% zakresu ±1 cyfra
 • Prądowe i napięciowe: ±0.2% zakresu ±1 cyfra
Wpływ temp. otocz. 50ppm/°C dla każdego zakresu
Próbkowanie 125ms
Dokładność czasu ±1.0% ustawionego czasu
Regulacja
 • 2DOF PID (PID o dwóch stopniach swobody)
 • PID (z funkcją automatycznego doboru nastaw)
 • PI
 • PD (z funkcja automatycznego/ręcznego kasowania offsetu)
 • P (z funkcja automatycznego/ręcznego kasowania offsetu)
 • Włącz/wyłącz (ON/OFF) z ustawianą histerezą
Wyjście regulacyjne OUT1
 • Przekaźnikowe: 3A 250VAC (obc. rezyst.), 1A 250VAC (obc. induk. cos∅=0.4)
 • Napięciowe logiczne: 0...12VDC ±15%, max. 40mA
 • Prądowe ciągłe: 4...20mADC (rozdzielczość 12000), max. 550Ω
 • Napięciowe ciągłe: 0...10VDC (rozdzielczość 12000), min. 1MΩ
Wyjście EV1 Przekaźnikowe: 3A 250VAC (obc. rezyst.), 1A 250VAC (obc. induk. cos∅=0.4)
Typ alarmu Typ alarmu i sposób działania wyjścia mogą być wybierane za pomocą klawiatury spośród następujących: brak działania, górna odchyłka, dolna odchyłka, obustronna odchyłka, niezależna obustronna odchyłka, strefa odchyłki, niezależna strefa odchyłki, górny próg, dolny próg, górna odchyłka z oczekiwaniem, dolna odchyłka z oczekiwaniem, obustronna odchyłka z oczekiwaniem, niezależna obustronna odchyłka z oczekiwaniem
Alarm przerwania pętli regulacji Czas zadziałania alarmu przerwania pętli: 0....200 minut oraz  zakres zadziałania alarmu przerwania pętli: 0.0...150.0°C lub 0...1500 (z przecinkiem)
Regulacja programowa
 • Ilość programów: 1
 • Ilość kroków: 9
 • Ilość powtórzeń :0...10000 razy
 • Zakres czasu kroku: 0...99 godzin: 59 minut lub 0...99 minut: 59 sekund
 • Wartość oczekiwania: 0...20% zakresu wejścia lub zakresu skalowania
Materiał obudowy Niepalna żywica w kolorze czarnym
Panel Folia membranowa
Stopień ochrony Panel czołowy: IP66 (tył obudowy: IP20, zaciski elektryczne: IP00)
Zasilanie 100…240VAC 50/60Hz lub 24VAC/DC 50/60Hz
Pobór mocy 100...240VAC: max 11VA
Temp. otoczenia -10…55°C (bez kondensacji i oblodzenia)
Wilgot. otoczenia 35…85%RH (bez kondensacji)
Wymiary zewnętrzne W96xH96xD68mm
Waga Ok. 220g
Funkcje standardowe Korekta nachylenia charakterystyki, korekcja wejścia, blokada nastaw, regulacja automatyczna/ręczna po powrocie zasilania, rampa SV (limitowanie prędkości narastania/opadania SV), regulacja programowa, jednostka czasu programu, temperatura startu programu, typ rozpoczęcia regulacji programowej, działanie po przywróceniu zasilania, wyjście końca programu, samo diagnostyka, automatyczna kompensacja zimnych końców termopar, zakresu wyświetlania/regulacji, błąd wejścia (przekroczenie zakresu), sygnalizacja uszkodzenia czujnika, wskazania startowe, złącze komunikacyjne z do współpracy z konwerterem USB typu CMD-001 (dostępne na zamówienie).
Opcjonalne funkcje:
Wejścia cyfrowe DI Dwa wejścia binarne przeznaczone do:
 • Zdalne przełączanie wartości zadanych SV1...SV4
 • Wyłączenie wyjścia regulacyjnego
 • Zamiana działania regulacji (wprost/odwrotna)
 • Włączenie wymuszonej wartości sygnału regulacyjnego 1
 • Włączenie wymuszonej wartości sygnału regulacyjnego 2
 • Przełączanie regulacji pomiędzy automatyczną i ręczną
 • Przełączanie zadawania SV na zdalne lub lokalne
 • Start/stop regulacji programowej
 • Wstrzymanie regulacji programowej
 • Opuszczenie wykonywanego kroku regulacji programowej
 • Wstrzymanie działania całkującego
Wyjście zdarzeń EV2 Przekaźnikowe: 1a, 3A ,250VAC (obc. rezyst.), 1A, 250VAC (obc. induk. cos∅=0.4), żywotność 100 000 cykli
Alarm przepalenia grzałki Prąd znamionowy: 20A lub 100A (dla układu 1-fazowego lub 3-fazowego)
Wyjście grzanie/chłodzenie
 • Przekaźnikowe: 3A, 250VAC (obc. rezyst.), 1A 250VAC (obc. induk. cos∅=0.4)
 • Napięciowe logiczne: 0...12VDC ±15%, max. 40mA
 • Prądowe ciągłe: 4...20mADC (rozdzielczość 12000), max. 550Ω
 Interfejs komunikacyjny  RS-485 (protokół producenta lub Modbus RTU/ASCII)
Wejście zdalnego zadawania Prądowe 4...20mA, max 50mA
Wyjście retransmisyjne Prądowe 4...20mA, rezystancja obciążenia: max. 550Ω
Wyjście zasilania 24V DC ±3V DC (dla prądu obciążenia wynosi 30mA)

Opis produktu

Przemysłowe regulatory temperatury i procesu z serii BCD2.

Przemysłowe regulatory temperatury (procesu) BCD2 to nowoczesne termoregulatory i regulatory przeznaczone głównie do pomiaru, kontroli, stabilizacji i regulacji temperatury (termoregulatory), ciśnienia, wilgotności, poziomu, przepływu i innych wielkości fizycznych w różnorodnych procesach przemysłowych. Regulatory przemysłowe z serii BCD2 charakteryzuje m.in. mała głębokość zabudowy (60mm) oraz duży i czytelny (5-cio cyfrowy) wyświetlacz LED. Dzięki swoim parametrom i rozbudowanym funkcją użytkowym, możliwe jest zastosowanie przemysłowego regulatora BCD2 do większości typowych zadań kontroli i stabilizacji temperatury i innych parametrów procesowych w wielu gałęziach przemysłu.

Regulatory tablicowe z serii BCD2 są standardowo wyposażone w różne algorytmy regulacji (PID, PD, PI, P oraz włącz/wyłącz), a także nowo opracowany algorytm 2DOF PID. Nowo opracowany algorytm regulacji 2DOF PID (algorytm PID o dwóch stopniach swobody) poprawia charakterystykę układu regulacji i tłumi zakłócenia spowodowane zmianą wartości zadanej. Typ algorytmu regulacji może być wybierany za pomocą klawiatury z poziomu menu regulatora Funkcja automatycznego doboru nastaw (auto-tuning (samo-strojenie)) pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji w większości procesów regulacji i stabilizacji temperatury oraz innych wielkości procesowych, nawet przez użytkowników niemających doświadczenia i specjalistycznej wiedzy na temat regulowanego procesu.

Elektroniczne regulatory temperatury BCD2 wyposażone są w uniwersalne wejście pomiarowe, które umożliwia współpracę regulatora z czujnikami rezystancyjnymi Pt100, termoparami (np. J, K, N, T, R, S, B) oraz sygnałami analogowymi (0/4…20mA, 0…1V, 1…5V lub 0…10V). Wybór typu wejścia pomiarowego, sposobu regulacji, zakresu wskazań, ustawień alarmów odbywa się przez użytkownika z poziomu menu za pomocą klawiatury. Regulatory posiadają dwa duże i czytelne (5- cyfrowe) wyświetlacze LED. Górny wyświetlacz wyświetla aktualnie mierzoną wartość temperatury (wartość procesu PV) lub kod nastawy (w trybie nastaw), natomiast dolny wyświetlacz wskazuje wartość zadaną temperatury (wartość zadaną procesu SV) lub wartość nastawy (w trybie nastaw). Użytkownik ma do wyboru różne metody regulacji m.in. PID, z funkcją automatycznego doboru nastaw PI, PD, P lub załącz/wyłącz (ON-OFF) z ustawianą histerezą. Regulator temperatury może być wyposażony w wyjście regulacyjne przekaźnikowe lub napięciowe logiczne (do sterowania przekaźnikiem SSR), ciągłe prądowe lub napięciowe oraz przekaźnikowe wyjścia zdarzeń (m.in. do sygnalizacji stanów alarmowych).

Mikroprocesorowe regulatory temperatury z serii BCD2 po wyłączeniu wyświetlacza wartości zadanej mogą również pracować jako tradycyjne elektroniczne wskaźniki i mierniki temperatury.

Nasze uniwersalne regulatory temperatury BCD2 umożliwiają m.in.:

 • Wybór elementu pomiarowego,
 • Wybór sposobu działania wyjścia alarmowego,
 • Limitowanie prędkości zmian wyjścia,
 • Zmianę działania wyjścia z grzania na chłodzenie (i odwrotnie),
 • Miękki start regulacji – rampa,
 • Regulację programowa, itp. wg potrzeb użytkownika.

Przemysłowe regulatory temperatury BCD2 wyposażone są w funkcję rampy, która umożliwia ustawienie prędkości narastania lub opadania wartości regulowanej w czasie (tzw. łagodny start lub łagodne dojście do nowo ustawionej wartości). Ponadto przemysłowe  regulatory tablicowe BCD2 mogą być również używane do prostej regulacji programowej. Regulacja programowa (wg ustawionej krzywej programowej) może się składać maksymalnie z 9 kroków (odcinków czasowych). Ustawienie każdego kroku składa się z wartości zadanej temperatury (wartości do której regulator ma dojść w danym kroku), czasu kroku (czasu w którym regulator ma dojść do wartości zadanej) i wartości funkcji oczekiwania (t.j. dopuszczalnej odchyłki pomiędzy temperaturą zadaną, a temperaturą na końcu kroku, która musi być osiągnięta na końcu kroku, aby regulator mógł przejść do następnego kroku). Funkcja oczekiwania może być włączana dla każdego kroku oddzielnie.

Tablicowy regulator temperatury BCD2 może być konfigurowany standardowo za pomocą klawiatury lub zdalnie za pomocą komputera PC, kabla komunikacyjnego z konwerterem USB/TTL typu CMD-001 oraz oprogramowania do konfiguracji, rejestracji i monitoringu temperatury SWM-BCx01M.

Opcjonalna funkcja komunikacji szeregowej RS-485 z protokołem Modbus ASCII, Modbus RTU lub Shinko umożliwia łatwą integrację regulatorów temperatury z serii BCD2 ze sterowniami PLC, panelami dotykowymi HMI oraz rozproszonymi systemami automatyki (SCADA).

Opcjonalne nasze elektroniczne regulatory temperatury mogą być wyposażone w:

 • Dodatkowe wyjście regulacyjne do sterowania chłodzeniem lub regulacji trójstawnej typu grzanie / chłodzenie (z ustawioną strefą pokrycia / rozsunięcia).
 • Alarm przepalenia grzałek.
 • Max. dwa wejścia binarne do sterowania pracą regulatora.
 • Analogowe wejście zdalnego zadawania (4…20mA) – do zdalnego ustawiania wartości zadanej (np. podczas regulacji kaskadowej).
 • Analogowe wyjście retransmisyjne (4…20mA) – do retransmisji wartości mierzonej do odległych urządzeń (np. rejestratorów temperatury).

Przemysłowe regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2 - tryb nastaw początkowychMikroprocesorowe regulatory temperatury BCD2 ze względu na swoje funkcje i możliwości przeznaczone są przede wszystkim do montażu we wszelkiego rodzaju maszynach i urządzeniach: wtryskarkach, wytłaczarkach, maszynach pakujących, urządzeniach laboratoryjnych, autoklawach, suszarniach, piecach do obróbki cieplnej, piecach do wypału ceramiki oraz w piecach i wannach do wytopu szkła i metali oraz ich obróbki cieplnej (fusingu, hartowania, odpuszczania, wyżarzania), piecach piekarniczych i komorach wędzarniczych. Ponadto regulatory temperatury są stosowane w różnych instalacjach przesyłowych, a także w ogrodnictwie (szklarnie), hodowli zwierząt (komory do wylęgu drobiu) oraz wentylacji i klimatyzacji.

Tablicowe regulatory temperatury z serii BCD2 ze względu na niski koszty są często stosowane jako cyfrowe wskaźniki i mierniki temperatury.

Przemysłowe regulatory temperatury (procesu) z serii BCD2 – podstawowe cechy:

 • Wygodny tryb nastaw początkowych.
  W tym trybie, zostały zebrane niezbędne nastawy, wymagane do uruchomienia procesu regulacji. Proces regulacji może się rozpocząć po wykonaniu nastaw w tym trybie.
 • Funkcja auto-tuningu na starcie regulacji.
  Regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2 - auto-tuningFunkcja ta może być używana, gdy zwykły auto-tuning (AT) nie będzie mógł być wykonany z powodu zmienności temperatury. Parametry PID mogą być obliczany dopiero, gdy temperatura narasta.

(1) Obliczanie AT (od startu, aż do ustabilizowania się wartości mierzonej na poziomie wartości zadanej)
(2) Koniec obliczania parametrów PID
(3) Regulacja z obliczonymi parametrami PID za pomocą funkcji ‘AT na starcie’

 • Prosta regulacja programowa (krzywa 9- odcinkowa)
  Regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2 - regulacja programowaRegulacja programowa 9 odcinkowa jest standardową funkcją regulatora. Regulator posiada możliwość ustawienia alarmu zakończenia programu lub wyjścia sygnału czasu. Wbudowana w regulator funkcja oczekiwania zabezpiecza proces regulacji przed przejściem do następnego kroku, jeżeli wartość regulowana nie wejdzie w zakres działania funkcji.
 • Ilość kroków: 9
 • Długość czas kroku: 00:00 do 99:59 (godziny: minuty, minuty: sekundy)
 • Wartość oczekiwania: 0 do 20% zakresu wejścia
 • Działanie po wznowieniu zasilania: stop/kontynuacja/wstrzymanie
 • Typ rozpoczęcia programu: PV start/PVR start/SV start
 • Ilość powtórzeń: 0 do 10,000
 • Różnorodność funkcji wejść/ wyjść zdarzeń.
  Opcjonalnie dostępne są wejścia zdarzeń (max 2 wejścia) i wyjścia zdarzeń (1 wyjście jest standardowe). Dla wyjścia zdarzeń mogą być wybrane następujące funkcję: wyjście grzanie/chłodzenie, wyjście alarmowe, wyjście alarmu przepalenia grzałki, alarm przerwania pętli regulacji, wyjście sygnału czasu, wyjście końca programu itp.

Przemysłowe regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2 - wymiary

 • Mała głębokość zabudowy
  Wszystkie regulatory z serii BCx2 posiadają głębokość zabudowy wynoszącą 60mm.

 

 • Łatwa konfiguracja za pomocą komputera PC.

Po podłączeniu regulatora temperatury z serii BCx2 do komputera PC za pomocą kabla komunikacyjnego CMD-001 (sprzedawany oddzielnie) mogą być wykonywana konfiguracja regulatora bez podłączania zasilania. Ustawienia regulatora mogą być drukowane lub kopiowane do pozostałych za pomocą jednego kliknięcia (tylko przy użyciu regulatorów o takiej samej specyfikacji). Dane mogą być zapisywane w pliku *.csv.

 • Uniwersalne wejście pomiarowe
Typ wejścia Zakres
Termopary K –200…1370°C
–199.9…400.0°C
J –200…1000°C
R 0…1760°C
S 0…1760°C
B 0…1820°C
E –200…800°C
T –200.0…400.0°C
N –200…1300°C
PL-II 0…1390°C
C(W/Re5-26) 0…2315°C
Rezystancyjne RTD Pt100 –200.0…850.0°C
–200…850°C
JPt100 –200.0…500.0°C
–200…500°C
Prądowe 4…20mA DC -2000…10000
0…20mA DC
Napięciowe 0…1V DC -2000…10000
0…5V DC
1…5V DC
0…10V DC

Przemysłowe regulatory temperatury (procesu) BCD2 – regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu interfejsu RS485

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa poprzez wykorzystanie regulatora programowalnego (mastera) z funkcją cyfrowej transmisji wartości zadanej (tzw. SVTC) oraz prostych regulatorów temperatury (sleve) wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Interfejs RS485 umożliwia transmisję wartości zadanej w postaci cyfrowej z regulatora programowalnego do max 31 regulatorów wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Funkcja ta umożliwia zdalne sterowanie wartością zadaną wielu regulatorów (stref regulacyjnych) z jednego miejsca. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.

Regulacja wielostrefowa - przemysłowe regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2
Regulacja wielostrefowa przy użyciu RS-485

Regulatory temperatury BCD2 – regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu sygnału analogowego 4…20mA

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa również poprzez wykorzystanie funkcji analogowego wyjścia retransmisyjnego (4…20mA) regulatora prowadzącego (retransmisja wartości zadanej) oraz analogowego wejścia zdalnego regulatorów temperatury odpowiadających za poszczególne strefy grzejne. Rozwiązanie takie umożliwia transmisję wartości zadanej za pomocą sygnału analogowego 4…20mA do pozostałych regulatorów temperatury. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.

Regulacja wielostrefowa - przemysłowe regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2

 

Dedykowane oprogramowanie SWC-BCx01M można pobrać z naszej strony internetowej lub strony producenta.

 • Oprogramowanie SWC-BCx01M do regulatorów temperatury BCD2 – ekran krzywej programowej

Oprogramowanie SWC-BCx01M do regulatorów temperatury

 • Program SWC-BCx01M do regulatorów temperatury BCD2 – ekran ustawień regulatora

Oprogramowanie SWC-BCx01M do regulatorów temperatury

 • Oprogramowanie SWC-BCx01M do regulatorów temperatury BCD2 – ekran krzywej programowej

Oprogramowanie SWC-BCx01M do regulatorów temperatury

Główne zastosowania regulatorów temperatury z serii BCD2:

 • Piece i wanny do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania, odprężania, itp.),
 • Piece odlewnicze (do odlewania: żeliwa, stali, aluminium, mosiądzu, itp.),
 • Autoklawy (np. do wytwarzania powłok kompozytowych),
 • Suszarnie drewna, ceramiki, różnych materiałów, owoców i warzyw, itp.),
 • Piece do wypału ceramiki,
 • Piece i wanny do wytopu szkła,
 • Piece do kształtowania szkła (stapiania, fusingu, itp.),
 • Piece do obróbki cieplnej szkła (hartowania, odprężania),
 • Piece do topienia materiałów żelaznych i nieżelaznych,
 • Wtryskarki i wytłaczarki do tworzyw i foli (termoformowane),
 • Maszyny pakujące,
 • Piece laboratoryjne,
 • Piece piekarnicze i cukiernicze,
 • Komory i inkubatory (do wylęgu np. drobiu),
 • Inne instalacje przemysłowe w wielu gałęziach przemysłu.

Podstawowe wersje regulatorów temperatury z serii BCD2:

 • BCD2R00-00: przemysłowy regulator temperatury PID z serii BCD2 z wyjściem przekaźnikowym 3A, 250VAC
 • BCD2S00-00: przemysłowy regulator temperatury PID z serii BCD2 z wyjściem napięciowym logicznym 0/12V (do SSR)
 • BCD2A00-00: przemysłowy regulator temperatury PID z serii BCD2 z wyjściem prądowym ciągłym 4…20mA
 • BCD2V00-00: przemysłowy regulator temperatury PID z serii BCD2 z wyjściem napięciowym ciągłym 0…10V

Zobacz również nasze czujniki temperatury oraz wideograficzne rejestratory temperatury.

Karty katalogowe:
Icon
Regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2 (j. pol)

Karta katalogowa przemysłowych regulatorów temperatury i procesu do zabudowy tablicowej (panelowej) z serii BCS2, BCR2 oraz BCD2.

Icon
Tabela porównawcza mierników oraz regulatorów temperatury i procesu

Tabela porównawcza podstawowych parametrów przemysłowych regulatorów temperatury i prosesu.

Instrukcje obsługi:
Icon
Regulatory temperatury BCS2, BCR2, BCD2 (j.pol.)

Instrukcja obsługi i programowania uniwersalnych regulatorów temperatury i procesu do zabudowy tablicowej z serii BCS2, BCR2 oraz BCD2.

Icon
Regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2 - schemat programowania (j. pol.)

Skrócony schemat programowania dla uniwersalnych regulatorów temperatury i procesu do zabudowy tablicowej z serii BCS2, BCR2 oraz BCD2.

Icon
Regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2 (j.ang.)

Instrukcja obsługi i programowania uniwersalnych regulatorów temperatury i procesu do zabudowy tablicowej (panelowej) z serii BCS2, BCR2 oraz BCD2.

Icon
Regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2 - protokół komunikacyjny (j. ang.)

Protokół komunikacyjny (Shinko, ModBus RTU/ASCII) dla uniwersalnych regulatorów temperatury i procesu do zabudowy tablicowej z serii BCS2, BCR2 oraz BCD2.

Rysunki CAD (DXF, IGES, STEP):
Icon
Regulatory temperatury BCS2 - rysunki CAD
Oprogramowanie:
Icon
Oprogramowanie do konfiguracji i monitoringu regulatorów BCS2, BCR2 i BCD2 - SWM-BCx201M
Katalogi:
Icon
Katalog wskaźniki, mierniki, regulatory i rejestratory temperatury

Katalog zawiera podstawowe informacje dotyczące oferowanych produktów, takich jak: wskaźniki, mierniki, regulatory i elektroniczne rejestratory temperatury, itp.

 
Wyczyść zaznaczenie
  Reset options
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł