BCD2 – uniwersalne regulatory temperatury i procesu

Przemysłowe regulatory temperatury i procesu z serii BCD2 z uniwersalnym wejściem pomiarowym. Nasze przemysłowe regulatory temperatury (procesu) BCD2 to nowoczesne regulatory PID do pomiaru, kontroli, stabilizacji i regulacji temperatury (elektroniczne termoregulatory), ciśnienia, wilgotności, poziomu, przepływu, a także wielu innych wielkości procesowych w różnorodnych procesach przemysłowych. Regulatory przemysłowe PID z serii BCD2 charakteryzuje m.in. uniwersalne wejście […]

Wyświetlacz
 • PV: 5 czerwonych cyfr LED, 24 x 11mm
 • SV: 5 zielonych cyfr LED, 14 x 7mm
 • MEMO/STEP: 1 zielona cyfra LED, 14 x 7mm
Wejście
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • Czujniki temperatury RTD : Pt100, JPt100, 3-przewodowo
 • Prądowe: 0-20mA DC, 4-20mA DC
 • Napięciowe: 0-1VDC, 0-5VDC, 1-5VDC, 0-10VDC
Dokładność

Typowo: od ±0.1%

Próbkowanie

125ms

Typ regulacji
 • PID (z auto-tuningem)
 • PI (z funkcją automatycznego resetu)
 • PD (z funkcją automatycznego resetu)
 • P (z funkcją automatycznego resetu)
 • ON/OFF (z histerezą)
Wyjście regulacyjne O1
 • Przekaźnikowe: 1a, 3A, 250VAC
 • Napięciowe logiczne (do SSR): 0/12VDC±15%
 • Prądowe: 4…20mADC
 • Napięciowe ciągłe: 0…10VDC
Wyjście zdarzeń EV1

Przekaźnikowe 1a; 3A, 250VAC

Zasilanie
 • 100…240VAC 50/60Hz
 • 24VAC/DC 50/60Hz
Warunki pracy

0…50°C/35…85% (bez kondensacji)

Wymiary

96 x 96x 68mm

Stopień ochrony

IP66

Funkcje standardowe

Korekcja czujnika, blokada nastaw, regulacja automatyczna/ręczna, rampa, zabezpieczenie przed zanikiem napięcia zasilania, auto-diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców, sygnalizacja uszkodzenia wejścia, wskazania startowe, złącze komunikacyjne.

Funkcje opcjonalne
 • Wyjście zdarzeń lub grzanie/chłodzenie (przekaźnikowe: 3A 230VAC) [EV2/O2]
 • Wyjście grzanie/chłodzenie (napięciowe 0/12V (do SSR)) [DS]
 • Wyjście grzanie/chłodzenie (prądowe 4…20A) [DA]
 • Wyjście zasilania 24VDC [P24]
 • Wyjście zdarzeń EV2 + wyjście grzanie/chłodzenie O2 (przekaźnikowe 3A, 230VAC) [EV2+DR]
 • Wyjście zdarzeń EV2 + wyjście grzanie/chłodzenie O2 (napięciowe logiczne 0/12V (do SSR)) [EV2+DS]
 • Wyjście zdarzeń EV2 + wyjście grzanie/chłodzenie O2 (prądowe 4…20mA) [EV2+DA]
 • Wejścia zdarzeń + interfejs RS-485 + alarm przepalenia grzałki (20A) [C5W(20A)]
 • Wejścia zdarzeń + interfejs RS-485 + alarm przepalenia grzałki (100A) [C5W(100A)]
 • Wejścia zdarzeń + alarm przepalenia grzałki (20A) [EIW(20A)
 • Wejścia zdarzeń + alarm przepalenia grzałki (100A) [EIW(100A)]
 • Wejścia zdarzeń + wejście zdalnego zadawania + wyjście retransmisyjne (4…20mA) [EIT]
 • Interfejs komunikacyjny RS-485 (Modbus RTU/ASCII) [C5]
 • Alarm przepalenia grzałki (20A) [W(20A)]
 • Alarm przepalenia grzałki (100A) [W(100A)]

Przemysłowe regulatory temperatury i procesu z serii BCD2 z uniwersalnym wejściem pomiarowym.

Nasze przemysłowe regulatory temperatury (procesu) BCD2 to nowoczesne regulatory PID do pomiaru, kontroli, stabilizacji i regulacji temperatury (elektroniczne termoregulatory), ciśnienia, wilgotności, poziomu, przepływu, a także wielu innych wielkości procesowych w różnorodnych procesach przemysłowych. Regulatory przemysłowe PID z serii BCD2 charakteryzuje m.in. uniwersalne wejście pomiarowe, mała głębokość zabudowy (60mm) oraz duży i czytelny (5-cio cyfrowy) wyświetlacz LED. Dzięki swoim parametrom i rozbudowanym funkcją użytkowym, możliwe jest zastosowanie przemysłowego regulatora BCD2 do większości typowych zadań kontroli i stabilizacji temperatury i innych parametrów procesowych w wielu gałęziach przemysłu.

Regulatory tablicowe z serii BCD2 są standardowo wyposażone w różne algorytmy regulacji (PID, PD, PI, P oraz włącz/wyłącz), a także nowo opracowany algorytm 2DOF PID. Nowo opracowany algorytm regulacji 2DOF PID (algorytm PID o dwóch stopniach swobody) poprawia charakterystykę układu regulacji i tłumi zakłócenia spowodowane zmianą wartości zadanej. Typ algorytmu regulacji może być wybierany za pomocą klawiatury z poziomu menu regulatora Funkcja automatycznego doboru nastaw (auto-tuning (samo-strojenie)) pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji w większości procesów regulacji i stabilizacji temperatury oraz innych wielkości procesowych, nawet przez użytkowników niemających doświadczenia i specjalistycznej wiedzy na temat regulowanego procesu.

Elektroniczne regulatory temperatury BCD2 wyposażone są w uniwersalne wejście pomiarowe, które umożliwia współpracę regulatora z czujnikami rezystancyjnymi Pt100, termoparami (np. J, K, N, T, R, S, B) oraz sygnałami analogowymi (0/4…20mA, 0…1V, 1…5V lub 0…10V). Wybór typu wejścia pomiarowego, sposobu regulacji, zakresu wskazań, ustawień alarmów odbywa się przez użytkownika z poziomu menu za pomocą klawiatury. Regulatory posiadają dwa duże i czytelne (5- cyfrowe) wyświetlacze LED. Górny wyświetlacz wyświetla aktualnie mierzoną wartość temperatury (wartość procesu PV) lub kod nastawy (w trybie nastaw), natomiast dolny wyświetlacz wskazuje wartość zadaną temperatury (wartość zadaną procesu SV) lub wartość nastawy (w trybie nastaw). Użytkownik ma do wyboru różne metody regulacji m.in. PID, z funkcją automatycznego doboru nastaw PI, PD, P lub załącz/wyłącz (ON-OFF) z ustawianą histerezą. Regulator temperatury może być wyposażony w wyjście regulacyjne przekaźnikowe lub napięciowe logiczne (do sterowania przekaźnikiem SSR), ciągłe prądowe lub napięciowe oraz przekaźnikowe wyjścia zdarzeń (m.in. do sygnalizacji stanów alarmowych). Dlatego nasze przemysłowe regulatory temperatury i procesu z serii BCD2 przeznaczone są głównie do pieców od obróbki cieplnej, pieców do wypału ceramiki, wytłaczarek, wtryskarek, różnego rodzaju ekstruderów do tworzyw i maszyn pakujących.

Mikroprocesorowe regulatory temperatury z serii BCD2 po wyłączeniu wyświetlacza wartości zadanej mogą również pracować jako tradycyjne elektroniczne wskaźniki i mierniki temperatury.

Nasze uniwersalne regulatory temperatury BCD2 umożliwiają m.in.:

 • Wybór elementu pomiarowego,
 • Wybór sposobu działania wyjścia alarmowego,
 • Limitowanie prędkości zmian wyjścia,
 • Zmianę działania wyjścia z grzania na chłodzenie (i odwrotnie),
 • Miękki start regulacji – rampa,
 • Regulację programowa, itp. wg potrzeb użytkownika.

Przemysłowe regulatory temperatury BCD2 wyposażone są w funkcję rampy, która umożliwia ustawienie prędkości narastania lub opadania wartości regulowanej w czasie (tzw. łagodny start lub łagodne dojście do nowo ustawionej wartości). Ponadto przemysłowe  regulatory tablicowe BCD2 mogą być również używane do prostej regulacji programowej. Regulacja programowa (wg ustawionej krzywej programowej) może się składać maksymalnie z 9 kroków (odcinków czasowych). Ustawienie każdego kroku składa się z wartości zadanej temperatury (wartości do której regulator ma dojść w danym kroku), czasu kroku (czasu w którym regulator ma dojść do wartości zadanej) i wartości funkcji oczekiwania (t.j. dopuszczalnej odchyłki pomiędzy temperaturą zadaną, a temperaturą na końcu kroku, która musi być osiągnięta na końcu kroku, aby regulator mógł przejść do następnego kroku). Funkcja oczekiwania może być włączana dla każdego kroku oddzielnie.
Tablicowy regulator temperatury BCD2 może być konfigurowany standardowo za pomocą klawiatury lub zdalnie za pomocą komputera PC, kabla komunikacyjnego z konwerterem USB/TTL typu CMD-001 oraz oprogramowania do konfiguracji, rejestracji i monitoringu temperatury SWM-BCx01M.
Opcjonalna funkcja komunikacji szeregowej RS-485 z protokołem Modbus ASCII, Modbus RTU lub Shinko umożliwia łatwą integrację regulatorów temperatury z serii BCD2 ze sterowniami PLC, panelami dotykowymi HMI oraz rozproszonymi systemami automatyki (SCADA).
Opcjonalne nasze elektroniczne regulatory temperatury mogą być wyposażone w:

 • Dodatkowe wyjście regulacyjne do sterowania chłodzeniem lub regulacji trójstawnej typu grzanie / chłodzenie (z ustawioną strefą pokrycia / rozsunięcia).
 • Alarm przepalenia grzałek.
 • Max. dwa wejścia binarne do sterowania pracą regulatora.
 • Analogowe wejście zdalnego zadawania (4…20mA) – do zdalnego ustawiania wartości zadanej (np. podczas regulacji kaskadowej).
 • Analogowe wyjście retransmisyjne (4…20mA) – do retransmisji wartości mierzonej do odległych urządzeń (np. rejestratorów temperatury).

Mikroprocesorowe regulatory temperatury BCD2 ze względu na swoje funkcje i możliwości przeznaczone są przede wszystkim do montażu we wszelkiego rodzaju maszynach i urządzeniach: wtryskarkach, wytłaczarkach, maszynach pakujących, urządzeniach laboratoryjnych, autoklawach, suszarniach, piecach do obróbki cieplnej, piecach do wypału ceramiki oraz w piecach i wannach do wytopu szkła i metali oraz ich obróbki cieplnej (fusingu, hartowania, odpuszczania, wyżarzania), piecach piekarniczych i komorach wędzarniczych. Ponadto regulatory temperatury są stosowane w różnych instalacjach przesyłowych, a także w ogrodnictwie (szklarnie), hodowli zwierząt (komory do wylęgu drobiu) oraz wentylacji i klimatyzacji. Tablicowe regulatory temperatury z serii BCD2 ze względu na niski koszty są często stosowane jako cyfrowe wskaźniki i mierniki temperatury.

Przemysłowe regulatory temperatury (procesu) z serii BCD2 – podstawowe cechy:

 • Wygodny tryb nastaw początkowych.
  W tym trybie, zostały zebrane niezbędne nastawy, wymagane do uruchomienia procesu regulacji. Proces regulacji może się rozpocząć po wykonaniu nastaw w tym trybie.
 • Uniwersalne wejście pomiarowe
Typ wejścia Zakres
Termopary K –200…1370°C
–199.9…400.0°C
J –200…1000°C
R 0…1760°C
S 0…1760°C
B 0…1820°C
E –200…800°C
T –200.0…400.0°C
N –200…1300°C
PL-II 0…1390°C
C(W/Re5-26) 0…2315°C
Rezystancyjne RTD Pt100 –200.0…850.0°C
–200…850°C
JPt100 –200.0…500.0°C
–200…500°C
Prądowe 4…20mA DC -2000…10000
0…20mA DC
Napięciowe 0…1V DC -2000…10000
0…5V DC
1…5V DC
0…10V DC
 • Funkcja auto-tuningu na starcie regulacji.
  Regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2 - auto-tuningFunkcja ta może być używana, gdy zwykły auto-tuning (AT) nie będzie mógł być wykonany z powodu zmienności temperatury. Parametry PID mogą być obliczany dopiero, gdy temperatura narasta.

(1) Obliczanie AT (od startu, aż do ustabilizowania się wartości mierzonej na poziomie wartości zadanej)
(2) Koniec obliczania parametrów PID
(3) Regulacja z obliczonymi parametrami PID za pomocą funkcji 'AT na starcie’

 • Prosta regulacja programowa (krzywa 9- odcinkowa)
  Regulacja programowa 9 odcinkowa jest standardową funkcją regulatora. Regulator posiada możliwość ustawienia alarmu zakończenia programu lub wyjścia sygnału czasu. Wbudowana w regulator funkcja oczekiwania zabezpiecza proces regulacji przed przejściem do następnego kroku, jeżeli wartość regulowana nie wejdzie w zakres działania funkcji.

Regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2 - regulacja programowa

   • Ilość kroków: 9
   • Długość czas kroku: 00:00 do 99:59 (godziny: minuty, minuty: sekundy)
   • Wartość oczekiwania: 0 do 20% zakresu wejścia
   • Działanie po wznowieniu zasilania: stop/kontynuacja/wstrzymanie
   • Typ rozpoczęcia programu: PV start/PVR start/SV start
   • Ilość powtórzeń: 0 do 10,000
 • Różnorodność funkcji wejść/ wyjść zdarzeń.
  Opcjonalnie dostępne są wejścia zdarzeń (max 2 wejścia) i wyjścia zdarzeń (1 wyjście jest standardowe). Dla wyjścia zdarzeń mogą być wybrane następujące funkcję: wyjście grzanie/chłodzenie, wyjście alarmowe, wyjście alarmu przepalenia grzałki, alarm przerwania pętli regulacji, wyjście sygnału czasu, wyjście końca programu itp.
 • Mała głębokość zabudowy
  Wszystkie regulatory z serii BCx2 posiadają głębokość zabudowy wynoszącą 60mm.
 • Łatwa konfiguracja za pomocą komputera PC.

Po podłączeniu regulatora temperatury z serii BCx2 do komputera PC za pomocą kabla komunikacyjnego CMD-001 (sprzedawany oddzielnie) mogą być wykonywana konfiguracja regulatora bez podłączania zasilania. Ustawienia regulatora mogą być drukowane lub kopiowane do pozostałych za pomocą jednego kliknięcia (tylko przy użyciu regulatorów o takiej samej specyfikacji). Dane mogą być zapisywane w pliku *.csv.

Przemysłowe regulatory temperatury (procesu) BCD2 – regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu interfejsu RS485

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa poprzez wykorzystanie regulatora programowalnego (mastera) z funkcją cyfrowej transmisji wartości zadanej (tzw. SVTC) oraz prostych regulatorów temperatury (sleve) wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Interfejs RS485 umożliwia transmisję wartości zadanej w postaci cyfrowej z regulatora programowalnego do max 31 regulatorów wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Funkcja ta umożliwia zdalne sterowanie wartością zadaną wielu regulatorów (stref regulacyjnych) z jednego miejsca. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.

Regulacja wielostrefowa - przemysłowe regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2

Regulacja wielostrefowa przy użyciu RS-485

Regulatory temperatury BCD2 – regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu sygnału analogowego 4…20mA

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa również poprzez wykorzystanie funkcji analogowego wyjścia retransmisyjnego (4…20mA) regulatora prowadzącego (retransmisja wartości zadanej) oraz analogowego wejścia zdalnego regulatorów temperatury odpowiadających za poszczególne strefy grzejne. Rozwiązanie takie umożliwia transmisję wartości zadanej za pomocą sygnału analogowego 4…20mA do pozostałych regulatorów temperatury. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.
Regulacja wielostrefowa - przemysłowe regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2

Główne zastosowania przemysłowych regulatorów temperatury i procesu z serii BCD2:

   • Piece i wanny do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania, odprężania, itp.),
   • Piece odlewnicze (do odlewania: żeliwa, stali, aluminium, mosiądzu, itp.),
   • Autoklawy (np. do wytwarzania powłok kompozytowych),
   • Suszarnie drewna, ceramiki, różnych materiałów, owoców i warzyw, itp.),
   • Piece do wypału ceramiki,
   • Piece i wanny do wytopu szkła,
   • Piece do kształtowania szkła (stapiania, fusingu, itp.),
   • Piece do obróbki cieplnej szkła (hartowania, odprężania),
   • Piece do topienia materiałów żelaznych i nieżelaznych,
   • Wtryskarki i wytłaczarki do tworzyw i foli (termoformowane),
   • Maszyny pakujące,
   • Piece laboratoryjne,
   • Piece piekarnicze i cukiernicze,
   • Komory i inkubatory (do wylęgu np. drobiu),
   • Inne instalacje przemysłowe w wielu gałęziach przemysłu.

Przemysłowe regulatorów temperatury i procesu z serii BCD2 – przykładowe kody zamówieniowe:

   • BCD2R00-00: przemysłowy regulator temperatury PID z serii BCD2 z wyjściem przekaźnikowym 3A, 250VAC
   • BCD2S00-00: przemysłowy regulator temperatury PID z serii BCD2 z wyjściem napięciowym logicznym 0/12V (do SSR)
   • BCD2A00-00: przemysłowy regulator temperatury PID z serii BCD2 z wyjściem prądowym ciągłym 4…20mA
   • BCD2V00-00: przemysłowy regulator temperatury PID z serii BCD2 z wyjściem napięciowym ciągłym 0…10V

 

Zobacz również nasze czujniki temperatury oraz wideograficzne rejestratory temperatury.

BCD2 – uniwersalne regulatory temperatury i procesu

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie obszarem swojej działalności obejmuje głównie automatykę przemysłową, ciepłownictwo, wentylację, klimatyzację, także inne obszary, które wykorzystają wszelkiego rodzaju urządzenia kontolno-pomiarową oraz automatykę przemysłową. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozszerza i rozwija podnosząc jakość i gamę oferowanych urządzeń. Firma zatrudnia wysoko wykwalikowanych personel, którzy wiedzę i doświadczenie zdobył w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). ACSE Sp. z o.o. produkuje głównie przemysłowe czujniki temperatury,  zarówno czujniki rezystancyjne, jak i termoelektryczne (termopary). Ponadto posiadamy również w ofercie szeroką gamę innych urządzeń pomiarowych, takich jak różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory przetworniki temperatury (wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności), a także innych parametrów technologicznych i przemysłowych. Są to głownie przemysłowe czujniki temperatury, mierniki tablicowe, regulatory PID, rejestratory bezpapierowe i elektroniczne dataloggery, przetworniki wilgotności względnej, przetworniki niskich ciśnień, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), itp.

Dane kontaktowe

0
  0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót