ACD-13A – regulatory procesowe

 • Regulacja temperatury, wilgotności, ciśnienia, itp
 • Typ regulacji: PID, PD, PI, P, ON/OFF
 • Wielozakresowe wejście
 • Próbkowanie 125ms
 • Kolorowy wyświetlacz LCD, 5-cyfrowy
 • Automatyczny dobór nastaw
 • Automatyczna zmiana grup nastaw PID (max 5 grup)
 • Rampa narastająca i opadająca
 • Regulacja programowa (krzywa 15 kroków)
 • Regulacja grzanie, chłodzenie lub grzanie/chłodzenie
 • Regulacja automatyczna/ręczna
 • Bargraf  cyfrowy MV lub DV
 • Max. 5 wyjść zdarzeń (alarmy, timer, sygnał czasu i zakończenie programu )
 • RS-232C lub RS-485 (Shinko ASCII, ModBus ASCII/RTU)
 • Wejścia binarne
 • Analogowe wejście zdalnego zadawania
 • Analogowe wyjście retransmisyjne
 • Możliwość konfiguracji za pomocą USB

Mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu z serii ACD-13A.

Mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu ACD-13A japońskiej firmy Shinko Technos to nowoczesne i w pełni cyfrowe oraz uniwersalne regulatory PID o dużych możliwościach i walorach użytkowych. Przemysłowe regulatory ACD-13A polecane są szczególnie do regulacji temperatury i różnych innych wielkości procesowych w wymagających aplikacjach przemysłowych i laboratoryjnych. Regulatory są stosowane głównie do pomiaru, kontroli, stabilizacji i regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu i różnych innych wielkości procesowych w różnorodnych procesach przemysłowych. Wejście pomiarowe regulatora współpracuje zarówno z czujnikami rezystancyjnymi (Pt100), termoparami (np. J, K, T, R, S, B) jak i sygnałami analogowymi (0/4…20mA, 0…1V, 1…5V lub 0…10V). Dzięki swoim parametrom i rozbudowanym funkcjom, możliwe jest zastosowanie mikroprocesorowego regulatora ACD-13A do zaawansowanych zadań regulacji i stabilizacji temperatury oraz wielu innych parametrów technologicznych. Funkcja automatycznego doboru nastaw pozwala na uzyskanie za pomocą regulatora ACD-13A bardzo dobrych rezultatów regulacji nawet przez użytkowników niemających doświadczenia i wiedzy na temat regulacji temperatury i obsługi regulatorów. Przemysłowe regulatory temperatury z serii ACD-13A przeznaczone są do montażu panelowego w szafach lub tablicach sterowniczych.

Przemysłowe regulatory temperatury posiadają możliwość swobodnej konfiguracji sposobu działania wyjścia regulacyjnego (grzanie lub chłodzenie) oraz wyjść alarmowych, limitowania sygnału regulacyjnego, itp. (wg potrzeb użytkownika). Nasze przemysłowe regulatory temperatury posiadają duży i czytelny kolorowy wyświetlacz LCD, który może zmieniać kolor w zależności od punktu pracy regulatora oraz bargraf cyfrowy. Bargraf cyfrowy może wskazywać wartość sygnału regulacyjnego (MV) lub też wartość odchyłki od wartości zadanej (DV). Programowalne regulatory temperatury standardowo są wyposażone w dwa wyjścia alarmowe/zdarzeń (z możliwością rozbudowy do max 5 wyjść). Regulatory temperatury z serii ACD-13A posiadają wbudowaną funkcję rampy, która umożliwia limitowanie prędkości zmian wartości zadanej.

Opcjonalnie nasze regulatory temperatury mogą być wyposażone w:

 • Analogowe wejście zdalnego zadawania wartości zadanej (opcja EA),
 • Wejścia binarne zdalnego sterowania pracą regulatora (opcja EI),
 • Analogowe wyjście retransmisyjne (opcja TA),
 • Dodatkowe wyjście regulacyjne (chłodzenia) (opcja D…)
 • Interfejs komunikacyjny RS-232 lub RS-485 z wybieranym protokołem komunikacyjnym Shinko lub MODBUS (ASCII lub RTU) (opcje C, C5).

Regulatory temperatury ACD-13A są regulatorami programowalnymi tzn. mogą wykonywać program (regulację programową) składający się z max 15 kroków (odcinków czasowych). Do każdego kroku przypisana jest wartość zadana, czas trwania kroku, wartość oczekiwania i wartości alarmów.

Regulatory programowalne temperatury ACD-13A ze względu na swoje funkcje i możliwości przeznaczone są przede wszystkim do montażu w piecach do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, autoklawach, suszarniach, piecach do wypału ceramiki oraz w piecach i wannach do wytopu szkła i metali oraz ich obróbki cieplnej (fusingu, hartowania, odpuszczania, wyżarzania). Mogą byś stosowane również w innych instalacjach przesyłowych w wielu gałęziach przemysłu, a także w ogrodnictwie (szklarnie), hodowli zwierząt (komory do wylęgu drobiu) oraz wentylacji i klimatyzacji.

Mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu z serii ACD-13A – podstawowe cechy:

 • Funkcja zmiany grup nastaw PID.
  Funkcja automatycznej zamiany grupy nastaw umożliwia ustawienie do 5-u różnych zestawów nastaw PID. Nastawy PID mogą być przełączane automatycznie przez regulator po zmianie wartości zadanej (SV). Taka regulacja ma na celu zapewnienie optymalnych parametrów regulacji dla różnych procesów regulacji temperatury.
Procesowe regulatory temperatury - przełączanie grup nastaw PID

Programowalne regulatory temperatury – przełączanie grup nastaw PID

 • Bargraf cyfrowy ułatwiający podgląd procesu regulacji.

Regulator jest wyposażony w 22-segmentowy bargraf cyfrowy, który pozwala na podgląd MV (sygnału regulacyjnego) lub DV (odchyłki). Bargraf cyfrowy ułatwia podgląd procesu regulacji i ręczne sterowanie sygnałem regulacyjnym.

Programowalne regulatory temperatury i procesu ACD-13A - bargraf cyfrowy

Procesowe regulatory temperatury ACD-13A – bargraf cyfrowy

 • Funkcja regulacji programowej.
  Regulator mikroprocesorowy ACD-13A umożliwia również regulację programową składającą się z jednego programu. Regulator ma możliwość ustawienia do 15 kroków (odcinków temperaturowo-czasowych) składających się z wartości zadanej, czasu dojścia do tej wartości zadanej i funkcji oczekiwania.
Programowalne regulatory temperatury ACD-13A - regulacja programowa

Programowalne regulatory temperatury ACD-13A – regulacja programowa

 • Standardowe złącze komunikacyjne
  Regulator temperatury ACD-13A wyposażony jest w specjalne złącze komunikacyjne, które za pomocą kabla komunikacyjnego z konwerterem CMB-001 (dostarczany oddzielnie) umożliwia konfigurację regulatora ACD-13A bez konieczności podłączania zasilania do regulatora (regulator jest zasilany z portu USB). Zasilanie regulatora z portu USB pozwala zredukować do minimum konieczność wykonywania połączeń oraz umożliwia konfigurację regulatora bez jego instalacji. Złącze serwisowe regulatora umożliwia również rejestrację i monitoring regulowanych wielkości przy pomocy oprogramowania SWM-AC001M (dostarczany oddzielnie).
Regulatory temperatury ACD-13A - oprogramowanie SWM-AC001M

Programowalne regulatory temperatury ACD-13A – oprogramowanie SWM-AC001M

Regulatory temperatury i procesu ACD-13A - oprogramowanie SWM-AC001M

Programowalne regulatory temperatury ACD-13A – oprogramowanie SWM-AC001M

Regulatory programowalne ACD-13A - oprogramowanie SWM-AC001M

Programowalne regulatory temperatury ACD-13A – oprogramowanie SWM-AC001M

Mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu z serii ACD-13A  – sposób zamawiania:

ACD-13 A R / M , 1 , C5 Regulator procesowy 96x96x98,50mm
Alarm A1 i A2 A Sposób działania wybierany za pomocą klawiatury
Wyjście regulacyjne (OUT1) R Przekaźnikowe 1a1b: 3A, 250VAC
S Napięciowe logiczne (SSR): 0/12VDC ±15%
A Prądowe liniowe: 4…20mA DC
V Napięciowe liniowe: 0…10V DC
Wejście pomiarowe M Uniwersalne
Zasilanie 100…240VAC (standard)
1 24V AC/DC
Opcje EI Wejścia binarne (sterowań)
A3 Wyjście alarmowe/zdarzeń (EVT3)
A5 Wyjścia alarmowe/zdarzeń (EVT4 i EVT5)
W Alarm przepalenia grzałki 1- fazowy
W3 3- fazowy
DR Wyjście regulacyjne grzanie/chłodzenie (OUT2) Przekaźnikowe: 1a
DS Napięciowe: 0/12VDC
DA Prądowe; 4…20mA
DV Napięciowe: 0…10V DC
C Interfejs komunikacyjny RS-232C
C5 RS-485
EA1 Analogowe wejście zdalnego zadawania 4…20mA DC
EA2 0…20mA DC
EV1 0…1V DC
EV2 1…5V DC
TA1 Analogowe wyjście retransmisyjne 4…20mA
TV1 0…1V DC
P24 Wyjście zasilacza 24VDC

Podczas dodawania opcji do regulatora ACD-13A użyj przecinka do ich oddzielenia.

 • Typ alarmu (12 typów lub brak działania) i działanie wyjścia wybierany klawiaturą.
 • Typ wejścia (termoparowe, RTD, napięciowe i prądowe) wybierany klawiaturą.
 • Opcja A3 dostępna tylko dla wersji ACD-13A i ACR13A
 • Jeżeli opcje EI i C/C5 są razem dodane, wejścia EI3 i E4 nie są dostępne.
 • Opcje A3, D… i P24 nie mogą być dodane razem.
 • Jeżeli opcje D… lub P24 są dodane, wyjście alarmowe EVT2 nie jest dostępne.
 • Prąd znamionowy (20A, 100A) dla jedno lub 3- fazowego alarmu przepalenia grzałek jest wybierany za pomocą klawiatury. Przekładniki prądowe CT są dostarczane osobno (w zależności od prądu grzałki). Opcja niedostępna dla wyjścia analogowego.

Standardowym napięciem zasilania jest: 100…240VAC. Dla napięcia 24VAC/AC zaznacz „1” w kodzie zamówieniowym po kodzie wejścia.

Główne zastosowania regulatorów procesowych z serii ACD-13A:

 • Piece i wanny do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania, odprężania, itp.),
 • Piece odlewnicze (do odlewania: żeliwa, stali, aluminium, mosiądzu, itp.),
 • Autoklawy (np. do wytwarzania powłok kompozytowych),
 • Suszarnie drewna, ceramiki, różnych materiałów, owoców i warzyw, itp.),
 • Piece do wypału ceramiki,
 • Piece i wanny do wytopu szkła,
 • Piece do kształtowania szkła (stapiania, fusingu, itp.),
 • Piece do obróbki cieplnej szkła (hartowania, odprężania),
 • Piece do topienia materiałów żelaznych i nieżelaznych,
 • Wtryskarki i wytłaczarki do tworzyw i foli (termoformowane),
 • Maszyny pakujące,
 • Piece laboratoryjne,
 • Piece piekarnicze i cukiernicze,
 • Komory i inkubatory (do wylęgu np. drobiu),
 • Inne instalacje przemysłowe w wielu gałęziach przemysłu.

Podstawowe wersje mikroprocesorowych regulatorów temperatury z serii ACD-13A:

 • ACD-13A-R/M – mikroprocesorowy regulator temperatury PID z wyjściem przekaźnikowym 3A, 250VAC
 • ACD-13A-S/M – mikroprocesorowy regulator temperatury PID z wyjściem napięciowym logicznym 0/12V (do SSR)
 • ACD-13A-A/M – mikroprocesorowy regulator temperatury PID z wyjściem prądowym liniowym 4…20mA
 • ACD-13A-V/M – mikroprocesorowy regulator temperatury PID z wyjściem napięciowym liniowym 0…10V

Zobacz również inne nasze urządzenia: czujniki temperatury, przetworniki temperatury, cyfrowe mierniki temperatury oraz ekranowe rejestratory temperatury.

ACD-13A – regulatory procesowe

100,00 

 • Regulacja temperatury, wilgotności, ciśnienia, itp
 • Typ regulacji: PID, PD, PI, P, ON/OFF
 • Wielozakresowe wejście
 • Próbkowanie 125ms
 • Kolorowy wyświetlacz LCD, 5-cyfrowy
 • Automatyczny dobór nastaw
 • Automatyczna zmiana grup nastaw PID (max 5 grup)
 • Rampa narastająca i opadająca
 • Regulacja programowa (krzywa 15 kroków)
 • Regulacja grzanie, chłodzenie lub grzanie/chłodzenie
 • Regulacja automatyczna/ręczna
 • Bargraf  cyfrowy MV lub DV
 • Max. 5 wyjść zdarzeń (alarmy, timer, sygnał czasu i zakończenie programu )
 • RS-232C lub RS-485 (Shinko ASCII, ModBus ASCII/RTU)
 • Wejścia binarne
 • Analogowe wejście zdalnego zadawania
 • Analogowe wyjście retransmisyjne
 • Możliwość konfiguracji za pomocą USB

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. to nowoczesna i szybko rozwijającą się firma o uznanej renomie na rynku polskim oraz zagranicznym. Obszar działalności firmy obejmuje głównie automatykę przemysłową, ciepłownictwo, wentylację, klimatyzację oraz inne obszary gospodarcze. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozszerza i rozwija podnosząc jakość oferowanego asortymentu. Firma zatrudnia przede wszystkim wysoko wykwalikowanych pracowników, którzy wiedzę i doświadczenie zdobył m.in. w dawnej Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). Siedziba firmy mieści się w Krakowie, ale obszar działalności obejmuje cały kraj i nie tylko. ACSE Sp. z o.o. produkuje  głównie przemysłowe czujniki temperatury i termopary, a także posiada w swojej sprzedaży różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory oraz przetworniki sygnału i procesów przemysłowych. Z naszych urządzeń korzystają przede wszystkim działy automatyki, utrzymania ruchu oraz energetyki w wielu różnych zakładach przemysłowych i nie tylko.

Dane kontaktowe

0
  0
  Zapytania
  Brak zapytańPowrót