ACD-13A – regulatory procesowe

Mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu z algorytmem PID z serii ACD-13A. Wielofujncyjne regulatory temperatury i procesu ACD-13A to w pełni mikroprocesorowe i uniwersalne regulatory PID o dużych możliwościach i walorach użytkowych. Regulatory procesowe temperatury ACD-13A polecane są szczególnie do regulacji temperatury i różnych innych wielkości procesowych w wymagających aplikacjach przemysłowych i laboratoryjnych. Nasze uniwersalne regulatory […]

Wyświetlacz
 • PV : 11- segm., 5- cyfrowy, LCD, podświetlany na czerwono/zielono/pomarańczowo, 24x11mm
 • SV/MV/TIME : 11- segm., 5- cyfrowy, LCD, podświetlany na zielono, 14.0×7.0mm
 • Bargraf : 22- segm., LCD, podświetlany na zielono
 • MEMO/STEP : 11- segm. 2- cyfrowy, podświetlany na pomarańczowo, 14.0×7.0mm
Wejście pomiarowe
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • Czujniki temperatury RTD : Pt100, JPt100, 3-przewodowo
 • Prądowe: 0-20mA DC, 4-20mA DC
 • Napięciowe: 0-1VDC, 0-5VDC, 1-5VDC, 0-10VDC
Dokładność

Typowo: od ±0.1%

Próbkowanie

125ms

Typ regulacji
 • Regulacja PID (z auto-tuningem)
 • Regulacja PI (z funkcją automatycznego resetu)
 • Regulacja PD (z funkcją automatycznego resetu)
 • Regulacja P (z funkcją automatycznego resetu)
 • Regulacja ON/OFF (z histerezą)
Wyjście regulacyjne OUT1
 • Przekaźnikowe: 1a, 3A, 250VAC
 • Napięciowe logiczne (do SSR): 0/12VDC±15%
 • Prądowe: 4…20mADC
 • Napięciowe ciągłe: 0…10VDC
Wyjście alarmowe A1 i A2

Przekaźnikowe 1a; 3A, 250VAC

Zasilanie
 • 100…240VAC 50/60Hz
 • 24VAC/DC 50/60Hz
Warunki pracy

0…50°C/35…85% (bez kondensacji)

Wymiary

96 x 96x 98,5mm

Stopień ochrony

IP66

Funkcje standardowe

Korekcja czujnika, blokada nastaw, regulacja automatyczna/ręczna, rampa, zabezpieczenie przed zanikiem napięcia zasilania, auto-diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców, sygnalizacja uszkodzenia wejścia, wskazania startowe, złącze komunikacyjne.

Opcjonalne funkcje
 • Przekaźnikowe wyjście grzanie/chłodzenie (3A, 250VAC) [DR]
 • Napięciowe logiczne wyjście grzanie/chłodzenie (0/12VDC) [DS]
 • Prądowe wyjście grzanie/chłodzenie (4…20mA) [DA]
 • Napięciowe wyjście grzanie/chłodzenie (0…10V) [DV]
 • Wyjście alarmowe A3 [A3]
 • Wyjście alarmowe A4 i A5 [A5]
 • Jednofazowy alarm przepalenia grzałek 20A lub 100A [W…]
 • 3- fazowy alarm przepalenia grzałek 20A lub 100A [W3…]
 • Wejścia binarne [EI]
 • Interfejs komunikacyjny RS485 [C5]
 • Interfejs komunikacyjny RS232C [C]
 • Analogowe wejście zdalnego zadawania 4…20mA [EA1]
 • Analogowe wejście zdalnego zadawania 0…20mA [EA2]
 • Analogowe wejście zdalnego zadawania 0…1V [EV1]
 • Analogowe wejście zdalnego zadawania 1…5V [EV2]
 • Wyjście retransmisyjne 4…20mA[TA1]
 • Wyjście retransmisyjne 0…1V [TV1]
 • Wyjście zasilanie 24VDC [P24]

Mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu z algorytmem PID z serii ACD-13A.

Wielofujncyjne regulatory temperatury i procesu ACD-13A to w pełni mikroprocesorowe i uniwersalne regulatory PID o dużych możliwościach i walorach użytkowych. Regulatory procesowe temperatury ACD-13A polecane są szczególnie do regulacji temperatury i różnych innych wielkości procesowych w wymagających aplikacjach przemysłowych i laboratoryjnych. Nasze uniwersalne regulatory mikroprocesorowe z algorytmem PID stosowane są głównie do pomiaru, kontroli, stabilizacji i regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu i różnych innych wielkości procesowych w różnorodnych procesach przemysłowych. Wejście pomiarowe regulatora ACD-13A współpracuje zarówno z czujnikami rezystancyjnymi (Pt100), termoparami (np. J, K, T, R, S, B), jak i sygnałami analogowymi (0/4…20mA, 0…1V, 1…5V lub 0…10V). Dzięki swoim parametrom i rozbudowanym funkcjom, możliwe jest zastosowanie mikroprocesorowego regulatora ACD-13A do zaawansowanych zadań regulacji i stabilizacji temperatury oraz wielu innych parametrów procesów technologicznych. Funkcja automatycznego doboru nastaw pozwala na uzyskanie za pomocą regulatora ACD-13A bardzo dobrych rezultatów regulacji nawet przez użytkowników niemających dużego doświadczenia i szerokiej wiedzy na temat procesu regulacji temperatury i obsługi regulatorów. Przemysłowe regulatory temperatury z serii ACD-13A przeznaczone są do montażu panelowego w szafach lub tablicach sterowniczych.

Przemysłowe regulatory temperatury posiadają możliwość swobodnej konfiguracji sposobu działania wyjścia regulacyjnego (grzanie lub chłodzenie) oraz wyjść alarmowych, limitowania sygnału regulacyjnego, itp. (wg potrzeb użytkownika). Nasze przemysłowe regulatory temperatury posiadają duży i czytelny kolorowy wyświetlacz LCD, który może zmieniać kolor w zależności od punktu pracy regulatora oraz bargraf cyfrowy. Bargraf cyfrowy może wskazywać wartość sygnału regulacyjnego (MV) lub też wartość odchyłki od wartości zadanej (DV). Programowalne regulatory temperatury standardowo są wyposażone w dwa wyjścia alarmowe/zdarzeń (z możliwością rozbudowy do max 5 wyjść). Regulatory temperatury z serii ACD-13A posiadają wbudowaną funkcję rampy, która umożliwia limitowanie prędkości zmian wartości zadanej.

Mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu z serii ACD-13A – opcjonalne funkcje i moduły:

Opcjonalnie nasze regulatory temperatury mogą być wyposażone w szereg funkcji i modułów:

 • Analogowe wejście zdalnego zadawania wartości zadanej (opcja EA),
 • Wejścia binarne zdalnego sterowania pracą regulatora (opcja EI),
 • Analogowe wyjście retransmisyjne (opcja TA),
 • Dodatkowe wyjście regulacyjne (chłodzenia) (opcja D…)
 • Interfejs komunikacyjny RS-232 lub RS-485 z wybieranym protokołem komunikacyjnym Shinko lub MODBUS (ASCII lub RTU) (opcje C, C5).

Wielofunkcyjne regulatory temperatury i procesu ACD-13A to również regulatory programowalne tzn. że mogą wykonywać regulację programową składający się z max 15 kroków (odcinków czasowych). Do każdego kroku może być przypisana wartość zadana, czas trwania kroku, wartość oczekiwania i wartości alarmów.

Regulatory programowalne temperatury ACD-13A ze względu na swoje funkcje i możliwości przeznaczone są przede wszystkim do montażu w piecach do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, autoklawach, suszarniach, piecach do wypału ceramiki oraz w piecach i wannach do wytopu szkła i metali oraz ich obróbki cieplnej (fusingu, hartowania, odpuszczania, wyżarzania). Mogą byś stosowane również w innych instalacjach przesyłowych w wielu gałęziach przemysłu, a także w ogrodnictwie (szklarnie), hodowli zwierząt (komory do wylęgu drobiu) oraz wentylacji i klimatyzacji.

Mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu z serii ACD-13A – podstawowe cechy:

 • Funkcja zmiany grup nastaw PID.
  Funkcja automatycznej zamiany grupy nastaw umożliwia ustawienie do pięciu różnych zestawów nastaw PID. Nastawy PID mogą być przełączane automatycznie przez regulator po zmianie wartości zadanej (SV). Taka regulacja ma na celu zapewnienie optymalnej regulacji w szerokim zakresie procesu regulacji.
Mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu ACR-13A i ACD-13A - funkcja przełączania grup nastaw PID

Funkcja przełączania grup nastaw PID w regulatorach ACR-13A i ACD-13A

 • Bargraf cyfrowy ułatwiający podgląd procesu regulacji.

Regulator jest wyposażony w 22-segmentowy bargraf cyfrowy, który pozwala na podgląd MV (sygnału regulacyjnego) lub DV (odchyłki). Bargraf cyfrowy ułatwia podgląd procesu regulacji i ręczne sterowanie sygnałem regulacyjnym.

Mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu ACR-13A i ACD-13A - bragraf cyfrowy

Bragraf cyfrowy w regulatorach ACR-13A/15A i ACD-13A/15A

 • Funkcja regulacji programowej (regulator programowalny).
  Regulator mikroprocesorowy ACD-13A umożliwia również regulację programową składającą się z jednego programu. Regulator ma możliwość ustawienia do 15 kroków (odcinków temperaturowo-czasowych) składających się z wartości zadanej, czasu dojścia do tej wartości zadanej i funkcji oczekiwania.
Mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu ACR-13A i ACD-13A - regulacja programowa ACR-13A i ACD-13A

Regulacja programowa ACR-13A i ACD-13A

Mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu z serii ACD-13A – sposób zamawiania:

ACD-13 A R / M , 1 , C5 Regulator procesowy (wym. 96 x 96 x 98,50mm)
Alarm A1 i A2 A Sposób działania wybierany za pomocą klawiatury
Wyjście regulacyjne (OUT1) R Przekaźnikowe 1a1b: 3A, 250VAC
S Napięciowe logiczne (SSR): 0/12VDC ±15%
A Prądowe liniowe: 4…20mA DC
V Napięciowe liniowe: 0…10V DC
Wejście pomiarowe M Uniwersalne
Zasilanie 100…240VAC (standard)
1 24V AC/DC
Opcje EI Wejścia binarne (sterowań)
A3 Wyjście alarmowe/zdarzeń (EVT3)
A5 Wyjścia alarmowe/zdarzeń (EVT4 i EVT5)
W Alarm przepalenia grzałki 1- fazowy
W3 3- fazowy
DR Wyjście regulacyjne grzanie/chłodzenie (OUT2) Przekaźnikowe: 1a
DS Napięciowe: 0/12VDC
DA Prądowe; 4…20mA
DV Napięciowe: 0…10V DC
C Interfejs komunikacyjny RS-232C
C5 RS-485
EA1 Analogowe wejście zdalnego zadawania 4…20mA DC
EA2 0…20mA DC
EV1 0…1V DC
EV2 1…5V DC
TA1 Analogowe wyjście retransmisyjne 4…20mA
TV1 0…1V DC
P24 Wyjście zasilacza 24VDC

Podczas dodawania opcji do regulatora ACD-13A użyj przecinka do ich oddzielenia.

 • Typ alarmu  i sposób działania wyjścia  alarmowego (12 typów lub brak działania) jest wybierany za pomocą klawiatury membranowej.
 • Typ wejścia pomiarowego wybierany za pomocą klawiatury spośród: termopar, Pt100, sygnałów napięciowych i prądowych.
 • Jeżeli opcje EI i C/C5 są razem dodane, wejścia EI3 i E4 nie są dostępne.
 • Opcje A3, D… i P24 nie mogą być dodane razem.
 • Jeżeli opcje D… lub P24 są dodane, wyjście alarmowe EVT2 nie jest dostępne.
 • Prąd znamionowy (20A, 100A) dla jedno lub 3- fazowego alarmu przepalenia grzałek jest wybierany za pomocą klawiatury. Przekładniki prądowe CT są dostarczane osobno (w zależności od prądu grzałki). Opcja niedostępna dla wyjścia analogowego.

Standardowym napięciem zasilania regulatora jest napięcie 100…240VAC. Dla napięcia 24VAC/AC zaznacz „1” w kodzie zamówieniowym po kodzie wejścia.

Mikroprocesorowy regulator temperatury i procesu z serii ACD-13A – zastosowanie:

Dzięki swoim możliwością nasze wielofunkcyjne regulatory procesowe ACD-13A znajdują zastosowanie jako:

 • Regulatory programowalne do procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania, odprężania, itp.),
 • Programowalne regulatory PID do pieców odlewniczych (do odlewania: żeliwa, stali, aluminium, mosiądzu, itp.),
 • Regulatory do autoklawów (np. do wytwarzania powłok kompozytowych),
 • Wielofunkcyjne regulatory do komór suszarniczych i suszarni (drewna, ceramiki, różnych materiałów, owoców i warzyw, itp.),
 • Regulatory programowalne do pieców do wypału ceramiki,
 • Przemysłowe regulatory procesowe do pieców do wytopu szkła,
 • Regulatory programowalne do kształtowania szkła (stapiania, fusingu, itp.),
 • Regulatory programowalne do obróbki cieplnej szkła (hartowania, odprężania),
 • Uniwersalne regulatory procesowe z algorytmem PID do pieców topielnych (do topienia materiałów żelaznych i nieżelaznych),
 • Termoregulatory i regulatory PID do wtryskarek, wytłaczarek, extruderów do tworzyw, foli (termoformowane) i gumy,
 • Termoregulatory i regulatory PID do maszyn pakujących,
 • Mikroprocesorowe regulatory procesowe do pieców laboratoryjnych,
 • Regulatory do pieców piekarniczych i cukierniczych,
 • Uniwersalne regulatory procesowe do komór do wylęgu (np. drobiu) i inkubatorów,
 • Wielofunkcyjne regulatory procesowe do instalacji przemysłowych i technologicznych.
 • Regulatory procesowe do ogrodnictwa i rolnictwa,
 • Mikroprocesorowe regulatory PID do wentylacji i klimatyzacji, itp.

Mikroprocesorowy regulator temperatury i procesu z serii ACD-13A – podstawowe wersje:

 • Regulator ACD-13A-R/M – mikroprocesorowy regulator temperatury i procesu z algorytmem PID oraz wyjściem regulacyjnym przekaźnikowym: 3A, 250VAC.
 • Regulator ACD-13A-S/M – mikroprocesorowy regulator temperatury i procesu z algorytmem PID oraz wyjściem regulacyjnym napięciowym logicznym: 0/12V (do SSR).
 • Regulator ACD-13A-A/M – mikroprocesorowy regulator temperatury i procesu z algorytmem PID oraz wyjściem regulacyjnym prądowym liniowym: 4…20mA.
 • Regulator ACD-13A-V/M – mikroprocesorowy regulator temperatury i procesu z algorytmem PID oraz wyjściem regulacyjnym napięciowym liniowym: 0…10V.

 

Zobacz również inne nasze urządzenia: czujniki temperatury, przetworniki temperatury, cyfrowe mierniki temperatury oraz ekranowe rejestratory temperatury.

ACD-13A – regulatory procesowe

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót