HD501NBTV – rejestratory temperatury, wilgotności i CO2 z komunikacją WiFi

HD501NBTV – rejestratory temperatury, wilgotności i CO2 z komunikacją WiFi

0,00 

Bezprzewodowe rejestratory temperatury, wilgotności względnej i dwutlenku węgla (CO2) z komunikacją Wi-Fi i Ethernet do montażu na ścianie z serii HD501NBTV. Bezprzewodowe rejestratory temperatury, wilgotności względnej i dwutlenku węgla (CO2) z komunikacją Wi-Fi i Ethernet (dataloggery Web) serii HD501NBTV firmy Delta Ohm przeznaczone są do pomiaru, wyświetlania, rejestracji i monitoringu temperatury oraz wilgotności względnej w różnych […]

Typ czujnów
 • Temperatura: NTC 10kΩ @25°C
 • Wilgotność względna: czujnik pojemnościowy
 • Dwutlenek węgla (CO2): czujnik NDIR (Non-Dispersive Infrared)
Zakres pomiarowy
 • Temperatura: -40…+105°C
 • Wilgotność względna: 0…100RH
 • Dwutlenek węgla (CO2): 0…5000ppm
Rozdzielczość

0.1°C / 0.1%RH / 1ppm

Dokładność
 • Temperatura: ±0.3°C w zakresie 0…+70°C / ±0.4°C poza tym zakresem
 • Wilgotność względna: ±1.8%RH (0…85%RH) / ±2.5%RH (85…100%RH) w zakresie 15…35°C
 • Dwutlenek węgla (CO2): ±(50ppm + 3% wartości mierzonej) @25°C/1013hPa
Stabilność

0.1 °C/rok  / 1%RH/rok / 5% wartości mierzonej /5 lat

Interwał zapisu lub

1, 2, 5, 10, 15, 30s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60min

Pamięć wewnętrzna

Cykliczna (z nadpisywaniem najstarszych danych) lub do jej zapełnienia

Wielkość pamięci

356 180…906 640 próbek

Interfejs

Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) and ETHERNET (złącze RJ45)

Standardy bezpieczeństwa Wi-Fi

WEP64, WEP128, WPA, WPA2

Alarm

Akustyczny za pomocą wewnętrznego brzęczyka, diody LED na panelu przednim, wysyłanie e-maili.

Zasilanie
 • Zewnętrzne 7…30VDC (bez wewnętrznej baterii).
 • Zasilanie PoE (Power over Ethernet) poprzez opcjonalne rozgałęźnik POE-SPLT12M8.
Pobór prądu

40mA @ 24V / 80mA @ 12V / Peak < 200mA

Wyświetlacz (opcja)

Standardowy LCD lub graficzny

Warunki pracy

-20…+60°C / <95%RH (bez kondensacji) / 850…1100hPa

Bezprzewodowe rejestratory temperatury, wilgotności względnej i dwutlenku węgla (CO2) z komunikacją Wi-Fi i Ethernet do montażu na ścianie z serii HD501NBTV.

Bezprzewodowe rejestratory temperatury, wilgotności względnej i dwutlenku węgla (CO2) z komunikacją Wi-Fi i Ethernet (dataloggery Web) serii HD501NBTV firmy Delta Ohm przeznaczone są do pomiaru, wyświetlania, rejestracji i monitoringu temperatury oraz wilgotności względnej w różnych gałęziach przemysłu.

Bezprzewodowe rejestratory temperatury, wilgotności względnej oraz dwutlenku węgla (CO2) z komunikacją z WiFi z serii HD501NBTV mogą również obliczać wilgotność absolutną (bezwzględną), punkt rosy, temperaturę termometru mokrego, stosunek zmieszania i cząstkowe ciśnienie pary.

Rejestratory temperatury, wilgotności względnej oraz dwutlenku węgla (CO2) z serii HD501NBTV mogą być wyposażone w standardowy wyświetlacz LCD (opcja L) lub wyświetlacz graficzny (opcja G). Trzy diody LED na przednim panelu wskazują stan zasilania, połączenie lokalną siecią LAN / WLAN oraz alarm.

Zastosowanie rejestratorów temperatury, wilgotności względnej oraz dwutlenku węgla (CO2) z serii HD501NBTV:

 • Monitoring łatwo psujących się towarów: żywności, leków, szczepionek, roślin i kwiatów w szklarniach
 • Monitoring jakości powietrza w laboratoriach, biurach, szkołach, pomieszczeniach mieszkalnych.
 • Monitoring procesów przemysłowych, itp.

Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją Wi-Fi / Ethernet.

Bezprzewodowe rejestratory temperatury, wilgotności względnej oraz dwutlenku węgla (CO2) z serii HD501NBTV mogą być podłączone do sieci lokalnej poprzez interfejs Wi-Fi lub Ethernet (nie mogą być używane jednocześnie). Rejestrator temperatury umożliwia jednoczesne połączenie za pomocą dwóch protokołów komunikacyjnych: własnego i protokołu Modbus TCP/IP. Rejestratory temperatury, wilgotności względnej oraz dwutlenku węgla (CO2) z serii HD501NBTV umożliwiają jednocześnie zarządzanie za pomocą max 10 klientami „TCP / IP”. Jeśli sieć lokalna jest podłączona do Internetu, dane z rejestratorów bezprzewodowych mogą być regularnie wysyłane na adres FTP, do serwera HTTP (chmura) lub za pomocą e-maila (jako załączniki).

Podłączenie bezprzewodowych rejestratorów temperatury, wilgotności względnej oraz dwutlenku węgla (CO2) z serii HD501NBTV do sieci lokalnej za pomocą Wi-Fi.

Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją Wi-Fi z serii HD50

Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją Wi-Fi z serii HD50

Podłączenie bezprzewodowych rejestratorów temperatury, wilgotności względnej oraz dwutlenku węgla (CO2) z serii HD501NBTV do sieci lokalnej za pomocą sieci Ethernet.

Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją Ethernet z serii HD50

Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją Ethernet z serii HD501NBTV.

Do tej samej sieci lokalnej można podłączyć wiele rejestratorów bezprzewodowych za pośrednictwem Wi-Fi (przez router lub punkt dostępu Wi-Fi) lub przez Ethernet. Dane wszystkich rejestratorów podłączonych do sieci można gromadzić w tej samej bazie danych i można je przeglądać w chmurze lub można je również pobrać za pośrednictwem poczty e-mail lub FTP.

Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją Wi-Fi i Ethernet z serii HD50

Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją Wi-Fi i Ethernet z serii HD501NBTV.

Rejestracja za pomocą bezprzewodowych rejestratorów temperatury z komunikacją Wi-fi i Ethernet

Rejestratory bezprzewodowe temperatury i wilgotności HD501NBTV umożliwiają ustawienie interwału pomiaru oraz interwału rejestracji. Zapisana wartość jest wartością średnią z pomiarów uzyskanych w ustawionym przedziale rejestracji. Zapisane dane są przechowywane w pamięci wewnętrznej i wysyłane przez Internet (jeśli rejestrator jest podłączony do sieci lokalnej z połączeniem internetowym). Gdy pamięć rejestratora zostanie zapełniona, może być ustawione zatrzymanie rejestracji lub kontynuowanie rejestracji z nadpisywania najstarszych danych (rejestracja cykliczna). Możliwe jest rejestrowanie wszystkich dostępnych w rejestratorze wielkości lub tylko wybranych wielkości (w celu zwiększenia pojemności rejestratora).

Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją Wi-Fi / Ethernet – funkcje alarmowe

Dla każdej mierzonej wielkości użytkownik może ustawić dwa progi alarmowe. Przekroczenie progu jest sygnalizowane akustycznie, za pomocą wewnętrznego brzęczyka, wizualnie, poprzez zapalenie diody LED na przednim panelu oraz zdalnie, poprzez wysyłanie alarmowych wiadomości e-mail. Histerezę alarmu i opóźnienie w generowaniu alarmu można skonfigurować oddzielnie dla każdej wartości mierzonej.

Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją Wi-Fi i Ethernet posiadają zintegrowany Web Serwer

Dzięki zintegrowanemu serwerowi możesz skonfigurować rejestrator danych i wyświetlać pomiary w czasie rzeczywistym z dowolnego komputera, tabletu lub smartfona podłączonego do tej samej lokalnej sieci do której podłączone są rejestratory danych. Konfiguracja odbywa się po prostu przy użyciu przeglądarki internetowej i wpisaniu adresu IP rejestratora danych, bez konieczności instalowania oprogramowania.
Przekroczenie progów alarmowych jest sygnalizowanie przez pojawienie się czerwonego tła na tle wartości mierzonej, które natychmiast ją podświetla. Pomiary mogą być wyświetlane graficznie lub w formie tabeli. Dane otrzymane za pomocą funkcji MONITOR można zapisać w pliku (nie w bazie danych) i wyeksportować do formatu CSV. Pliki z danymi przesłanymi przez rejestrator danych za pośrednictwem poczty e-mail i / lub FTP lub dane uzyskane za pomocą funkcji MONITOR serwera WWW i zapisane na komputerze, tablecie lub smartfonie mogą być importowane i wyświetlane.

Bezprzewodowe rejestratory temperatury i wilgotności HD50

Wbudowany web serwer w rejestratory temperatury i wilgotności

 

Bezprzewodowe rejestratory temperatury i wilgotności HD50

Bezprzewodowe rejestratory temperatury i wilgotności HD50 (Web server)

Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją Wi-Fi / Ethernet – dostępne wersje oprogramowania.

Oprogramowanie HD35AP-S (do pobrania ze strony www)

Standardowa wersja oprogramowania HD35AP-S (do pobrania ze strony www) umożliwia skonfigurowanie wszystkich urządzeń systemu, wyświetlanie stanu połączenia, poziomu sygnału radiowego i poziomu naładowania akumulatora każdego urządzenia, oraz wyświetlanie pobranych danych w postaci wykresów jak i liczb.
Dane można pobierać:

 • automatycznie, w regularnych odstępach czasu;
 • ręcznie, na żądanie użytkownika.

Dane pobrane są zapisywane w bazie danych.

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacją radiową HD35ED i HD35EDW

Oprogramowanie HDserver1 (do pobrania ze strony www)

Oprogramowanie HDServer1 (do pobrania ze strony www) umożliwia pobieranie, przeglądanie i zapis do bazy danych pomiarów automatycznie przesyłanych przez rejestratory HD35ED. W odróżnieniu od HD35AP-S, obsługuje wiele jednoczesnych połączeń TCP/IP z wieloma HD50 i HD35APW. Funkcja skanera IP pozwala łatwo zidentyfikować i dodać wszystkie urządzenia dostępne w sieci. Oprogramowanie składa się z dwóch części, które działają niezależnie:

 • Część serwerowa, która odbiera i wprowadza do bazy danych dane pochodzące z urządzeń.
Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową oprogramowanie HDServer1

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową oprogramowanie HDServer1

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową oprogramowanie HDServer1

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową oprogramowanie HDServer1

 • Część przeglądarkowa, która wyświetla dane z bazy danych na monitorze komputera.
Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową oprogramowanie HDServer1

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową oprogramowanie HDServer1

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową oprogramowanie HDServer1

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową oprogramowanie HDServer1

Oprogramowanie można zainstalować na wielu komputerach. Część Server jest zwykle aktywna tylko na jednym komputerze, podczas gdy część Viewer może być aktywna jednocześnie na kilku komputerach.

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową oprogramowanie HDServer1

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową oprogramowanie HDServer1

Oprogramowanie HD35AP-CFR21

Zaawansowana wersja oprogramowania HD35AP-S i HDServer1 (odpłatna) do zarządzania systemem rejestracji danych zgodnie z zaleceniami FDA 21 CFR część 11: śledzenie czynności (ścieżka audytu) wykonywanych za pomocą oprogramowania oraz zarządzanie dostępem użytkowników do konfiguracji systemu i przeglądanie danych w bazie danych. Działa z kluczem sprzętowym USB (w zestawie).

 • Śledzenie czynności (ścieżka audytu) wykonywanych za pomocą oprogramowania: którzy użytkownicy są połączeni i jakie zmiany są wprowadzane w konfiguracji rejestratora danych.
 • Zarządzanie dostępem użytkowników do konfiguracji rejestratora danych i podglądu danych w bazie danych. Każdemu użytkownikowi można przypisać inne hasło do korzystania z oprogramowania. Dostępne są trzy poziomy dostępu (Administrator, Superużytkownik i Użytkownik standardowy). Dla każdego poziomu można zdefiniować dozwolone operacje.
Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową - oprogramowanie HD35AP-CFR21

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową – oprogramowanie HD35AP-CFR21

Zobacz również nasze czujniki temperatury oraz regulatory temperatury.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót