VM7003A – wideograficzne rejestratory temperatury – 3 kanałowe

VM7003A – wideograficzne rejestratory temperatury – 3 kanałowe

0,00 

Bezpapierowe rejestratory temperatury i procesów z ekranem dotykowym z serii VM7003A. Nasze graficzne rejestratory bezpapierowe z serii VM7003A to w pełni elektroniczne i wielokanałowe rejestratory temperatury i procesu wyposażone w kolorowy ekran dotykowy (wyświetlacz LCD (TFT)). Bezpapierowe rejestratory temperatury VM7003A wyposażone są w trzy uniwersalne wejścia pomiarowe, które umożliwiają pomiar, rejestrację i monitoring temperatury, wilgotności, […]

Ilość kanałów pomiarowych

3 kanały pomiarowe

Ilość kanałów obliczeniowych

36 kanałów, umożliwiają operacje matematyczne pomiędzy kanałami

Interwał pomiaru

Co 100ms

Interwał zapisu
 • Tryb zapisu podstawowy: 1s do 60min
 • Tryb zapisu pomocniczego: 100ms
Typ wejść pomiarowych
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • Czujniki temperatury RTD : Pt100, JPt100, 3-przewodowo
 • Prądowe: 0-20mA DC, 4-20mA DC
 • Napięciowe: ±10mV, 0…20mV, 0…50mV, ±200mV, ±1V, ±10V, 0…5VDC
Dokładność

Od ±(0.1%+1 cyfra) zakresu wejścia

Wyświetlacz

Dotykowy 5,7” TFT (320 x 240 pikseli)

Ilość kolorów

16 (z możliwością przypisania koloru do wybranego kanału pomiarowego)

Ilość grup kanałów
 • Ilość grup: 6 podstawowych i 1 pomocnicza
 • Ilość kanałów na grupę: ustawiana (max 12 kanałów)
Sposób wyświetlania pomiarów

Wyświetlane mogą być dane historyczne oraz czasie rzeczywistym w postaci:

 • Wykresów poziomych
 • Wykresów pionowych
 • Wykresów słupkowych (bargrafów)
 • Pól cyfrowych
Klawisze funkcyjne
 • REC : start/stop rejestracji
 • MENU : przejście do konfiguracji (menu rejestratora)
 • FUNC : wykonanie przypisanej do klawisza funkcji
Pamięć wewnętrzna

100MB

Pamięć zewnętrzna
 • Karta pamięci SD (max 2GB)
 • Karta pamięci SDHC (max 32GB)
Port Ethernet

Ethernet (10Base-T):

 • Serwer HTTP
 • Serwer FTP
 • Modbus TCP
 • Serwer SNTP
Wymiary

150 x 144 x 181.8mm

Zasilanie

100…240VAC (85…264VAC), 50/60Hz

Dostępne opcje

Do określania podczas zamawiania:

 • Interfejs komunikacyjny RS-485 (Modbus RTU)
 • Wejścia / wyjścia binarne
 • Wyjścia alarmowe (przekaźnikowe)

Bezpapierowe rejestratory temperatury i procesów z ekranem dotykowym z serii VM7003A.

Nasze graficzne rejestratory bezpapierowe z serii VM7003A to w pełni elektroniczne i wielokanałowe rejestratory temperatury i procesu wyposażone w kolorowy ekran dotykowy (wyświetlacz LCD (TFT)). Bezpapierowe rejestratory temperatury VM7003A wyposażone są w trzy uniwersalne wejścia pomiarowe, które umożliwiają pomiar, rejestrację i monitoring temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, przewodności oraz innych wielkości procesowych w różnorodnych procesach technologicznych. 3-kanłowe rejestratory ekranowe VM7003A wyposażone są m.in. w: duży i kolorowy ekran dotykowy LCD (TFT) o przekątnej 5,7″ (320×240 pikseli), wewnętrzną pamięć (100MB) oraz system zapisu danych na karcie pamięci SD/SDHC (max 32GB). Do wejść pomiarowych rejestratora z serii VM7003A mogą być podłączenie zarówno rezystancyjne czujniki temperatury typu Pt100, termopary (J, K, N, S, T, S, R, B,…), jak i standardowe sygnały analogowe (napięciowe i prądowe 0/4-20mA). Wraz z rejestratorem temperatury dostarczane jest również oprogramowanie Parameter Loader oraz Data Viewer. Oprogramowanie Parameter Loader jest pomocne w konfiguracji rejestratora, umożliwia zdalną konfigurację rejestratora z poziomy komputera PC. Natomiast oprogramowanie Data Viewer przeznaczone jest do pobierania, wizualizacji danych pomiarowych w postaci tabel i wykresów, a także do obróbki zapisanych danych na komputerze. Oprogramowanie komunikuje się z rejestratorem za pomocą portu Ethernet.

Graficzne rejestratory temperatury VM7000A (VM7003A, VM7006A, VM7009A i VM7012A)

Bezpapierowe rejestratory temperatury (rejestratory graficzne) w obudowie stołowej

Dane procesu mogą być przeglądane bezpośrednio na kolorowym ekranie rejestratora (w trybie rzeczywisty i historycznym) lub na ekranie komputera PC za pomocą portu Ethernet. Zapisane dane mogą być przenoszone z rejestratora za pomocą karty pamięci SD lub też pobierane na komputer PC przy wykorzystaniu portu Ethernet (standard). Opcjonalnie rejestrator może być wyposażony w interfejs komunikacyjny RS485 (MODBUS RTU). Kolorowy ekran dotykowy LCD rejestratora wideograficznego VM7003A pozwala na prezentację danych w różnych formach. Rejestrator ekranowy wyświetla dane pomiarowe w postaci wykresów (linii trendów poziomych i pionowych), wykresów słupkowych (bargrafów) lub pól cyfrowych. Na ekranie rejestratora mogą być wyświetlane dane zarówno w czasie rzeczywistym, jak i też dane historyczne. Konfiguracja rejestratora odbywa za pomocą dużego ekranu dotykowego z przyjaznym i intuicyjnym interfejsem obsługi (obsługa podobna jak smartfona) lub opcjonalnie z poziomu komputera PC za portu Ethernet i oprogramowania Parameter Loader. Nasz ekranowy (graficzny) rejestrator temperatury z serii VM7000A umożliwia również swobodną konfigurację sposobu wyświetlania danych, konfigurację wejść pomiarowych, interwału pomiaru i rejestracji danych (zapisu) oraz konfigurację wyjść alarmowych (zdarzeń).

Wideograficzne rejestratory temperatury z serii VM7003A to wielokanałowe rejestratory temperatury i procesu, które są wyposażone w trzy uniwersalne wejścia pomiarowe, do których można podłączyć zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), termopary jak i sygnały analogowe (napięciowe i prądowe).

Nasze przemysłowe rejestratory bezpapierowe z serii VM7000A ze względu na swoją niezawodność, dokładność i rozdzielczość wyświetlania pomiarów znajdują zastosowanie w urządzeniach i liniach produkcyjnych, które muszą spełniać szczególnie wysokie wymagania jakościowe, co, do jakości produktu końcowego (NADCAP, AMS2750, CQI-9 i inne). Dlatego nasze wielokanałowe rejestratory graficzne z serii VM7000A stosowane są zwłaszcza w piecach i liniach do obróbki cieplnej, obróbki galwanicznej, wykonywania powłok i struktur z kompozytów lub tworzyw sztucznych w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.

Rejestratory ekranowe VM7000A dostępne są również w wersji przenośnej z obudową stołową (WMSU0490A), która umożliwia łatwe i bezpieczne przenoszenie rejestratora z miejsca na miejsce. Przemysłowe rejestratory graficzne w wersji przenośnej (w obudowie stołowej) są stosowane w różnego rodzaju zakładowych laboratoriach pomiarowych, a także w działach kontroli jakości oraz utrzymania ruchu. Nasz wielokanałowy rejestrator ekranowy VM7000A w obudowie przenośnej jest idealnym rozwiązaniem do pomiaru i kontroli rozkładu temperatury w piecach do obróbki cieplnej i suszarniach przemysłowych.

Bezpapierowe rejestratory temperatury i procesów z serii VM7003A – podstawowe cechy:

 • Zgodność z wymaganiami „Przemysł 4.0” oraz normą FDA 21 CFR Part 11.
 • Możliwość kontroli i opisu procesu rejestracji za pomocą klawiatury ekranowej (np. nazwa produktu, numer seryjny, partia, operator, itp.)
 • Łatwość obsługi przy pomocy kolorowego panelu dotykowego z intuicyjnym menu ekranowym.
 • Dużą pojemność pamięci wewnętrznej (100MB). Dane pomiarowe mogą być zapisywane bezpośrednio w wewnętrznej pamięci przez ok. 3 tygodnie (bez użycia karty pamięci SD/SDHC).
 • Obsługa dużych i szybkich kart pamięci SD/SDHC jako magazynu danych (max 32GB).
 • Różne sposoby prezentacji danych pomiarowych. W zależności od potrzeby dane pomiarowe mogą być wyświetlane w postaci wykresu słupkowego (bargrafu), wykresu poziomego i pionowego lub w postaci cyfrowej.
 • Funkcje matematyczne. Rejestrator jest wyposażony w szereg funkcji matematycznych, które umożliwiają wykonywanie różnych operacji matematycznych na wartościach mierzonych
 • Kanały obliczeniowe. Rejestrator jest standardowo wyposażony w 36 kanały obliczeniowe, które są niezależne od kanałów pomiarowych.
 • Oprogramowanie dostarczane jest wraz z rejestratorem temperatury. Program „Parameter Loader” umożliwia łatwą konfigurację i zmianę ustawień rejestratora, natomiast „Data Viever” umożliwia pobieranie, wizualizację i przeglądanie zapisanych danych.
 • Małe rozmiary i waga. Wymiary 150 x 144 x 181.8mm, waga ok. 1.0kg.
 • Rejestracja max 3 kanałów pomiarowych i 36 kanałów obliczeniowych.
 • Uniwersalne wejścia pomiarowe. Rejestrator jest wyposażony w 3 uniwersalne wejścia pomiarowe, każde wejście pomiarowe posiada 22 zakresy i podzakresy pomiarowe dla termopar, 4 zakresy dla czujników rezystancyjnych i 8 zakresów dla sygnałów analogowych (napięciowych i prądowych).
 • Port Ethernet. Dostępne funkcje: FTP, Web serwer, SNTP i Modbus TCP.
 • Opcjonalny interfejs RS-485. Dostępny protokół komunikacyjny Modbus RTU (Master/Slave).
 • Wejścia/wyjścia binarne. Opcjonalnie rejestrator może być wyposażony w wejścia i wyjścia cyfrowe, które mogą służyć do zdalnego sterowania pracą rejestratora oraz sygnalizacji stanów alarmowych.

Bezpapierowe rejestratory temperatury VM7003A – dostępne sposoby prezentacji danych:

 • Uniwersalny rejestrator bezpapierowy z serii VM7003A może wyświetlać dane w postaci pól cyfrowych lub wykresu słupkowego.

 • Wielofunkcyjny rejestrator bezpapierowy z serii VM7003A może wyświetlać dane w postaci wykresu pionowego lub poziomego (linie trendu).

Przemysłowe rejestratory graficzne z serii VM7003A – port Ethernet (Modbus TCP)

Elektroniczne rejestratory temperatury z ekranem dotykowym z serii VM7003A - Ethernet

Rejestrator wideograficzny VM7000A – Ethernet

Nasze elektroniczne rejestratory z kolorowym ekranem dotykowym wyposażone zostały standardowo w port komunikacyjny Ethernet z protokołem Modbus TCP, który umożliwia m.in.:

 • Zdalny odczyt parametrów i ustawień rejestratora na komputerze.
 • Zdalną konfigurację rejestratora bezpapierowego.
 • Monitoring mierzonych parametrów rejestracji za pomocą przeglądarki www (wbudowany Web serwer).
 • Zdalne uruchamianie oraz zatrzymywanie procesu rejestracji.
 • Pobieranie i zapisanie danych pomiarowych na komputerze PC (FTP) za pomocą portu Ethernet.
 • Integrację naszych bezpapierowych rejestratorów widograficznych ze sterownikami  PLC i systemami SCADA.

Rejestrator wielokanałowy temperatury VM7003A – interfejs RS-485 (Modbus RTU Master/Slave)

Nasze elektroniczne rejestratory temperatury z ekranem dotykowym z serii VM7003A mogą być opcjonalnie wyposażone w interfejs komunikacyjny RS485 (Modbus RTU), który umożliwia m.in.:

 • Odczyt parametrów rejestratora.
 • Zdalną konfigurację rejestratora.
 • Zdalne uruchamianie oraz zatrzymywanie procesu rejestracji (zapisu danych).
 • Pobieranie i zapisanie zarejestrowanych danych pomiarowych na komputer PC.
 • Integrację rejestratorów ze sterownikami  PLC i różnymi systemami pomiarowymi.
 • Współpracę naszych rejestratorów temperatury z innymi urządzeniami wyposażonymi w RS485 z Modbus RTU (funkcja master/slave).

Wielokanałowe rejestratory temperatury VM7003A – tryb master/slave.

 • Połączenie kilku wielokanałowych rejestratorów temperatury w jeden uniwersalny rejestrator temperatury (max 48 kanałów pomiarowych).
Wielokanałowe rejestratory temperatury i procesów z ekranem dotykowym z serii VM7003A - http://acse.pl

 Wielokanałowy rejestrator ekranowy VM7003A w połączniu z innymi rejestratorami temperatury (max 48 kanałów)

 • Połączenie kilku różnych urządzeń wyposażonych w Modbus RTU w jeden uniwersalny rejestrator temperatury (master).
Rejestratory temperatury i procesów z ekranem dotykowym z serii VM7003A.

Wielokanałowy rejestrator VM7003A oraz inne urządzenia z ModBus RTU (np. mierniki temperatury i regulatory PID).

Nasz wielokanałowy rejestrator z ekranem dotykowym może pracować w trybie master Modbus RTU, umożliwia to wyświetlanie i rejestrowanie danych pomiarowych na rejestratorze z innych urządzeń wyposażonych w interfejs RS-485 (Modbus RTU). Tryb master Modbus RTU umożliwia podłączenie z rejestratorem do 12 innych urządzeń. Mogą to być inne rejestratory temperatury, przetworniki, regulatory PID oraz mierniki tablicowe, które są wyposażone w interfejs RS485 i protokół Modbus RTU. W takim przypadku ekranowy rejestrator temperatury VM7003A pełni funkcję mastera, a pozostałe urządzenia (mierniki, regulatory) są slevami. Takie rozwiązanie umożliwia rejestrację i monitoring za pomocą rejestratorów z serii VM7000A max 48 wielkości mierzonych razem z kanałami pomiarowymi rejestratora (w przypadku rejestratora VM70012A).

Bezpapierowe (graficzne) rejestratory temperatury VM7003A z ekranem dotykowym zgodne z „Przemysł 4.0”

Rejestratory graficzne z ekranem dotykowym z serii VM7003A.

Wielokanałowe rejestratory VM7003A posiadają funkcje zgodne z nowoczesnymi koncepcjami transformacji technologicznej (czwartej rewolucji przemysłowej) p.t. “Przemysł 4.0”. Nasze elektroniczne rejestratory temperatury z kolorowym ekranem dotykowym z serii VM7000A umożliwiają zapis w wewnętrznej pamięci całego procesu produkcyjnego (razem z danymi procesu, opisami i komentarzami). Użytkownik może wprowadzić dane dotyczące procesu bezpośrednio na ekranie dotykowym rejestratora, za pomocą klawiatury ekranowej. Zapisane informacje mogą być następnie odczytane i przeglądane bezpośrednio na ekranie rejestratora lub za pomocą komputera. Osoba obsługująca proces produkcyjny może wprowadzić: nazwę produktu, numer partii, numer seryjny, nazwisko osoby odpowiedzialnej za obsługę procesu, itp. (max 8 różnych konfigurowalnych pozycji).

Zaletą naszego wielokanałowego rejestratora temperatury z ekranem dotykowym z serii VM7000A jest brak obsługi procesu. Nie ma konieczności opisu procesu rejestracji ręcznie (np. za pomocą pisaka na składanej taśmie papierowej), tak ja to się odbywa w przypadku rejestratora papierowego z zapisem na składanej taśmie papierowej.  Nasz wielokanałowy rejestrator temperatury VM7000A zapisuje dane procesu bezpośrednio w pamięci (w postaci cyfrowej) wraz z zapisanymi danymi procesu.

Opis procesu może być wprowadzany bezpośrednio na ekranie rejestratora za pomocą ekranu dotykowego i klawiatury ekranowej. Opis jest następnie wyświetlany na ekranie rejestratora lub komputera PC, co ułatwia przeprowadzenie kontroli jakości i archiwizację wszystkich danych na dysku sieciowym lub serwerze.

Dane, które mogą być wprowadzane bezpośrednio na za pomocą ekranu dotykowego i klawiatury ekranowej to:

 • Znak rozpoczęcia i zakończenia procesu (data i czas rozpoczęcia i zakończenia rejestracji).

Rejestratory temperatury z serii VM7003A.

 • Dane i opis procesu (max 8 konfigurowalnych pozycji).
  1. Nazwa produktu
  2. Numer partii
  3. Numer seryjny
  4. Nazwisko osoby obsługującej proces

Wprowadzone dane są wyświetlane na ekranie rejestratora wraz wykresem w czasie rzeczywistym i historycznym. Informacje o przebiegu procesu produkcyjnego są rejestrowane w osobnym pliku wraz z dodanymi opisami i komentarzami.

Bezpapierowe (graficzne) rejestratory temperatury VM7003A – schemat przebiegu obsługi procesu produkcyjnego.

Wideograficzne rejestratory temperatury z ekranem dotykowym z serii VM7003A.

Bezpapierowe rejestratory temperatury VM7003A – zgodność z FDA CFR Part11 (opcja).

Nasze wielokanałowe rejestratory temperatury i procesów z zapisem danych na karcie pamięci z serii VM7000A dostępne są również w wykonaniu zgodnym z FDA 21 CFR Part11 (ang. Food and Drug Administration, FDA). Norma FDA 21 CFR Part11 dotyczy bezpieczeństwa danych elektronicznych i elektronicznych podpisów. Dlatego nasze bezpapierowe rejestratory temperatury z serii VM7000A mogą być stosowane w zakładach, które produkują urządzenia lub materiały farmaceutyczne, farmaceutyki i lekarstwa, kosmetyki, produkty spożywcze, pasze, itp.

W związku z tym graficzne rejestratory temperatury (rejestratory bezpapierowe) z serii VM7000A posiadają następujące możliwości:

 • Zarządzanie dostępem: wysokie bezpieczeństwo danych dzięki funkcji logowania (obsługa tylko przez zarejestrowanego użytkownika).
 • Audyt dostępu: rejestrator zapisuje informacje o użytkowniku oraz prowadzi dziennik zmian parametrów lub ustawień.
 • Elektroniczny podpis: dodawanie podpisu elektronicznego do zapisanych danych za pomocą oprogramowania.
 • Wydruku danych: może zostać wydrukowany wykres trendu, wartości chwilowe i dane dziennika audytu wraz z podpisem elektronicznym.
 • Zabezpieczenie przed fałszowaniem danych: rejestrator umożliwia wykrywanie fałszerstw i uszkodzeń danych.

Bezpapierowe (graficzne) rejestratory temperatury i procesu z ekranem dotykowym z serii VM7003A – zamawianie:

 • Rejestrator VM7003A000: 3-kanałowy rejestrator bezpapierowy z ekranem dotykowym

 

Zobacz również inne nasze urządzenia m.in. czujniki temperatury, mierniki temperatury, regulatory temperatury.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót