VM7006A – wideograficzne rejestratory temperatury – 6 kanałowe

VM7006A – wideograficzne rejestratory temperatury – 6 kanałowe

0,00 

Wideograficzne rejestratory temperatury i procesów z serii VM7006A. Nasze rejestratory wideograficzne z serii VM7006A to uniwersalne rejestratory temperatury i procesu z ekranem dotykowym, które wyposażone są w sześć uniwersalnych wejść pomiarowych. Wielokanałowe rejestratory VM7006A (wideograficzne) przeznaczone są głównie do pomiaru, rejestracji i monitoringu temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, przewodności i innych wielkości procesowych w […]

Ilość kanałów

6 uniwersalnych kanałów pomiarowych

Ilość kanałów obliczeniowych

36 kanałów, umożliwiają operacje matematyczne pomiędzy kanałami

Interwał pomiaru

Co 100ms

Interwał zapisu
 • Tryb zapisu podstawowy: 1s do 60min
 • Tryb zapisu pomocniczego: 100ms
Typ wejść pomiarowych
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • Czujniki temperatury RTD : Pt100, JPt100, 3-przewodowo
 • Prądowe: 0-20mA DC, 4-20mA DC
 • Napięciowe: ±10mV, 0…20mV, 0…50mV, ±200mV, ±1V, ±10V, 0…5VDC
Dokładność

Od ±(0.1%+1 cyfra) zakresu wejścia

Wyświetlacz

Dotykowy 5,7” TFT (320 x 240 pikseli)

Ilość kolorów

16 (z możliwością przypisania koloru do wybranego kanału pomiarowego)

Ilość grup kanałów
 • Ilość grup: 6 podstawowych i 1 pomocnicza
 • Ilość kanałów na grupę: ustawiana (max 12 kanałów)
Sposób wyświetlania pomiarów

Wyświetlane mogą być dane historyczne oraz czasie rzeczywistym w postaci:

 • Wykresów poziomych
 • Wykresów pionowych
 • Wykresów słupkowych (bargrafów)
 • Pól cyfrowych
Klawisze funkcyjne
 • REC : start/stop rejestracji
 • MENU : przejście do konfiguracji (menu rejestratora)
 • FUNC : wykonanie przypisanej do klawisza funkcji
Pamięć wewnętrzna

100MB

Pamięć zewnętrzna
 • Karta pamięci SD (max 2GB)
 • Karta pamięci SDHC (max 32GB)
Port Ethernet

Ethernet (10Base-T):

 • Serwer HTTP
 • Serwer FTP
 • Modbus TCP
 • Serwer SNTP
Wymiary

150 x 144 x 181.8mm

Zasilanie

100…240VAC (85…264VAC), 50/60Hz

Dostępne opcje

Do określania podczas zamawiania:

 • Interfejs komunikacyjny RS-485 (Modbus RTU)
 • Wejścia / wyjścia binarne
 • Wyjścia alarmowe (przekaźnikowe)

Wideograficzne rejestratory temperatury i procesów z serii VM7006A.

Nasze rejestratory wideograficzne z serii VM7006A to uniwersalne rejestratory temperatury i procesu z ekranem dotykowym, które wyposażone są w sześć uniwersalnych wejść pomiarowych. Wielokanałowe rejestratory VM7006A (wideograficzne) przeznaczone są głównie do pomiaru, rejestracji i monitoringu temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, przewodności i innych wielkości procesowych w różnorodnych procesach technologicznych. Rejestratory wyposażone są m.in. w: ekran dotykowy LCD (TFT) o przekątnej 5,7″ (320×240 pikseli), wewnętrzną pamięć (100MB) oraz system zapisu rejestrowanych wielkości na kartach pamięci SD/SDHC (max 32GB). Do wejść pomiarowych rejestratorów z serii VM7000A mogą być podłączenie zarówno czujniki temperatury Pt100, termopary (J, K, N, S, T, S, R, C,…), jak i sygnały analogowe (napięciowe i prądowe). Wraz z rejestratorem dostarczane jest oprogramowanie Parameter Loader oraz Data Viewer. Oprogramowanie Parameter Loader jest pomocne do konfiguracji rejestratora, natomiast oprogramowanie Data Viewer służy do pobierania, wizualizacji i obróbki zapisanych danych. Oprogramowanie komunikuje się z rejestratorem za pomocą portu Ethernet.

Bezpapierowe (wideograficzne) rejestratory temperatury VM7000A (VM7003A, VM7006A, VM7009A i VM7012A)

Dane procesu mogą być przeglądane bezpośrednio w na ekranie rejestratora (w trybie rzeczywisty i historycznym) lub na ekranie komputera PC za pomocą portu Ethernet. Zapisane dane mogą być również przenoszone za pomocą karty pamięci SD lub też pobierane na komputer PC przy wykorzystaniu portu Ethernet (standard). Opcjonalnie rejestrator może być wyposażony w interfejs komunikacyjny RS485 (MODBUS RTU). Ekran dotykowy LCD rejestratora wideograficznego VM7000A pozwala na prezentację danych w różnych formach. Rejestrator ekranowy ma możliwość wyświetlania danych pomiarowych w postaci wykresów poziomych i pionowych (linii trendów), wykresów słupkowych (bargrafów) lub pól cyfrowych. Dane mogą być wyświetlane w czasie rzeczywistym lub też mogą być przeglądane dane historyczne. Konfiguracja rejestratora odbywa za pomocą ekranu dotykowego z przyjaznym interfejsem (obsługa podobna jak smartfona) lub opcjonalnie z poziomu komputera PC za portu Ethernet i oprogramowania Parameter Loader. Ekranowy rejestrator temperatury VM7000A posiada również możliwość swobodnej konfiguracji sposobu wyświetlania danych, konfiguracji wejść pomiarowych, interwału pomiaru i rejestracji danych (zapisu) oraz konfiguracji wyjść alarmowych (zdarzeń).

Bezpapierowe rejestratory graficzne VM7006A posiadają możliwość swobodnej konfiguracji: sposobu prezentacji danych pomiarowych, częstotliwości zapisu danych oraz konfiguracji wyjść alarmowych i zdarzeń, itp.

Wideograficzne rejestratory z serii VM7006A to przemysłowe rejestratory temperatury i innych parametrów procesowych wyposażone w sześć uniwersalnych wejść pomiarowych, do których można podłączyć zarówno czujniki rezystancyje (Pt100), termopary jak i sygnały analogowe (napięciowe i prądowe).

Bezpapierowe rejestratory z serii VM7000A ze względu na swoje możliwości głównie dokładność i rozdzielczość znajdują zastosowanie w urządzeniach i liniach produkcyjnych muszących spełniać szczególnie wysokie wymagania jakościowe, co, do jakości produktu końcowego (NADCAP, AMS2750E, CQI-9 i inne). Nasze rejestratory wigeograficzne VM7000A stosowane są zwłaszcza w piecach i liniach do obróbki cieplnej, obróbki galwanicznej, wykonywania powłok i struktur z kompozytów lub tworzyw sztucznych w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.

Rejestratory ekranowe VM7000A dostępne są również w wersji z obudową przenośną (obudowa laboratoryjna WMSU0490A), która umożliwia łatwe i bezpieczne przenoszenie rejestratora. Rejestratory graficzne w wersji przenośnej (w obudowie stołowej) znajdują zastosowane w różnego rodzaju laboratoriach pomiarowych, a także w działach kontroli jakości oraz utrzymania ruchu. Rejestrator ekranowy VM7000A w obudowie przenośnej jest idealnym rozwiązaniem do kontroli rozkładu temperatury w piecach do obróbki cieplnej i suszarniach przemysłowych.

Wideograficzne rejestratory temperatury i procesów z serii VM7006A – podstawowe cechy:

 • Zgodność z nowymi wymaganiami „Przemysł 4.0” oraz normą FDA 21 CFR Part 11.
 • Możliwość kontroli i opisu rejestrowanego procesu za pomocą klawiatury ekranowej (np. nazwa produktu, numer seryjny, partia, operator, itp.)
 • Łatwość obsługi przy pomocy panelu dotykowego z intuicyjnym menu.
 • Dużą pojemność pamięci wewnętrznej (100MB). Dane pomiarowe mogą być zapisywane bezpośrednio w wewnętrznej pamięci przez ok. 3 tygodnie (bez karty pamięci SD/SDHC).
 • Obsługa dużych kart pamięci SD/SDHC jako magazynu danych (max 32GB).
 • Różne sposoby prezentacji danych. W zależności od potrzeby mogą być wybierane różne sposoby prezentacji pomiarów: wykresy słupkowe (bargrafy), wykresy poziome i pionowe, dane w postaci liczbowej.
 • Funkcje matematyczne. Rejestrator jest wyposażony w funkcje obliczeniowe, które umożliwiają wykonywanie różnych operacji matematycznych na kanałach pomiarowych.
 • Kanały obliczeniowe. Rejestrator jest standardowo wyposażony w 36 kanały obliczeniowe, które są niezależne od kanałów pomiarowych.
 • Oprogramowanie dostarczane jest wraz z rejestratorem temperatury. Program „Parameter Loader” umożliwia łatwą konfigurację i zmianę ustawień, natomiast „Data Viever” umożliwia pobieranie, wizualizację i przeglądanie danych pomiarowych.
 • Małe rozmiary i waga. Wymiary 150 x 144 x 181.8mm, waga ok. 1.0kg.
 • Rejestracja do 12 kanałów pomiarowych i 36 kanałów obliczeniowych.
 • Uniwersalne wejścia pomiarowe. Rejestrator jest wyposażony w max 12 wejść pomiarowych, każde wejście pomiarowe posiada 22 zakresy pomiarowe dla termopar, 4 zakresy dla czujników rezystancyjnych i 8 zakresów dla sygnałów analogowych (napięciowych i prądowych).
 • Port Ethernet. Dostępne funkcje: FTP, Web serwer, SNTP i Modbus TCP.
 • Opcjonalny interfejs RS-485. Dostępny protokół komunikacyjny Modbus RTU (Master/Slave).
 • Wejścia/wyjścia binarne. Opcjonalnie rejestr może być wyposażony w wejścia i wyjścia cyfrowe, które mogą służyć do zdalnego sterowania pracą rejestratora oraz sygnalizacji stanów alarmowych.

Wideograficzne rejestratory temperatury VM7006A – dostępne sposoby prezentacji danych:

 • Wideograficzny rejestrator VM7006A może wyświetlać dane w postaci pól cyfrowych lub wykresu słupkowego.

 • Wideograficzny rejestrator VM7006A może wyświetlać dane w postaci wykresu pionowego lub poziomego.

Wideograficzny rejestrator temperatury (ekranowy) z serii  VM7006A – port Ethernet (Modbus TCP)

Rejestrator wideograficzny VM7000A - Ethernet

Rejestrator wideograficzny VM7000A – Ethernet

Nasze elektroniczne rejestratory z ekranem dotykowym wyposażone zostały standardowo w port Ethernet (Modbus TCP), który umożliwia m.in.:

 • Zdalny odczyt parametrów i ustawień rejestratora na komputerze.
 • Zdalną konfigurację rejestratora.
 • Monitoring mierzonych parametrów za pomocą przeglądarki www (wbudowany Web serwer).
 • Zdalne uruchamianie oraz zatrzymywanie procesu rejestracji.
 • Pobieranie i zapisanie danych na komputerze PC (FTP) za pomocą portu Ethernet.
 • Integrację rejestratorów widograficznych ze sterownikami  PLC i systemami SCADA

Rejestrator wielokanałowy temperatury VM7006A – interfejs RS-485 (Modbus RTU Master/Slave)

Elektroniczne rejestratory z ekranem dotykowym VM7000A mogą być opcjonalnie wyposażone w interfejs komunikacyjny RS485 (Modbus RTU), który umożliwia m.in.:

 • Odczyt parametrów rejestratora.
 • Konfiguracja rejestratora.
 • Zdalne uruchamianie oraz zatrzymywanie procesu rejestracji.
 • Pobieranie i zapisanie danych na komputer PC.
 • Integrację rejestratorów ze sterownikami  PLC i różnymi systemami pomiarowymi.
 • Współpracę z innymi urządzeniami wyposażonymi w RS485 z Modbus RTU (funkcja master/slave).
Rejestratory graficzne VM7000A (master-slave) - http://acse.pl

Rejestratory graficzne VM7006A -tryb master-slave

Bezpapierowe rejestratory temperatury VM7000A

Rejestrator wideograficzny VM7006A – tryb master-slave

Nasz wielokanałowy rejestrator z ekranem dotykowym wyposażony może być w funkcję mastera Modbus RTU, która umożliwia wyświetlanie i rejestrowanie danych pomiarowych na rejestratorze z innych urządzeń wyposażonych w interfejs RS-485 (Modbus RTU). Funkcja mastera Modbus RTU umożliwia podłączenie do rejestratora do 12 innych urządzeń. Mogą to być rejestratory, przetworniki, regulatory oraz mierniki tablicowe wyposażone w interfejs RS-485 i protokół Modbus RTU. W takim przypadku ekranowy rejestrator temperatury VM7000A pełni funkcję mastera, podłączone urządzenia są slevami. Takie rozwiązanie umożliwia rejestrację i monitoring za pomocą rejestratora VM7000A max 48 wielkości mierzonych razem z kanałami pomiarowymi rejestratora (dla rejestratora VM70012A).

Wideograficzne rejestratory temperatury VM7006A z ekranem dotykowym zgodne z „Przemysł 4.0”

Wielokanałowe rejestratory VM7000A posiadają funkcjonalność zgodną z nowoczesnymi koncepcjami transformacji technologicznej p.t. “Przemysł 4.0”. Nasze elektroniczne rejestratory temperatury z kolorowym ekranem dotykowym z serii VM7000A umożliwiają zapis przebiegu całego procesu produkcyjnego (razem z opisami i komentarzami). Użytkownik może wprowadzić za pomocą klawiatury ekranowej, a następnie odczytać informacje dotyczące procesu produkcyjnego. Osoba obsługująca proces produkcyjny może wprowadzić: czas rozpoczęcia i zakończenia danego procesu rejestracji, nazwę produktu, numer partii, numer seryjny, nazwisko obsługującego, itp. (max 8 różnych i konfigurowalnych pozycji). Wprowadzone informacje są dostępne bezpośrednio na ekranie rejestratora lub też po przeniesieniu danych na komputer PC.

Zaletą naszego wielokanałowego rejestratora z ekranem dotykowym z serii VM7000A jest brak konieczności opisu procesu rejestracji ręcznie (np. za pomocą pisaka na składanej taśmie papierowej). Tak ja to się odbywa przy rejestratorze z zapisem na składanej taśmie papierowej (w przypadku rejestratora papierowego).  Wielokanałowy rejestrator temperatury VM7000A zapisuje dane procesu bezpośrednio w pamięci (w postaci cyfrowej) wraz z danymi procesu.

Opis procesu może być wprowadzany za pomocą ekranu dotykowego i klawiatury ekranowej. Opis jest następnie wyświetlany na ekranie rejestratora lub komputera PC, co ułatwia przeprowadzenie kontroli jakości i archiwizację wszystkich danych na dysku sieciowym lub serwerze.

Dane, które mogą być wprowadzane bezpośrednio na za pomocą ekranu dotykowego i klawiatury ekranowej to:

 • Znak rozpoczęcia i zakończenia procesu (data i czas).
 • Dane procesu (do konfigurowanych 8 pozycji).
  1. Nazwa produktu
  2. Numer partii
  3. Numer seryjny
  4. Nazwisko wykonującego proces

Wprowadzone dane są wyświetlane na ekranie wraz wykresem w czasie rzeczywistym i historycznym. Informacje o przebiegu procesu produkcyjnego są rejestrowane w osobnym pliku wraz z dodanymi opisami i komentarzami.

Wideograficzne rejestratory temperatury VM7006A – schemat obsługi procesu produkcyjnego.

Bezpapierowe rejestratory temperatury i procesu z serii VM7000A ze względu na swoje możliwości, dokładność i rozdzielczość pomiarową znajdują zastosowanie głównie w urządzeniach i liniach produkcyjnych muszących spełniać szczególnie wysokie wymagania jakościowe, co, do jakości produktu końcowego. Przede wszystkim w instalacjach i urządzeniach, które muszą spełniać wymagania m.in. norm NADCAP, AMS2750, CQI-9. Nasze wielokanałowe rejestratory temperatury i procesów VM7000A stosowane są zwłaszcza w piecach i liniach do obróbki cieplnej (np. hartowanie), liniach do obróbki galwanicznej, liniach do wykonywania powłok i struktur z kompozytów (tworzyw sztucznych) w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.

Wideograficzne rejestratory temperatury VM7006A – zgodność z FDA CFR Part11 (opcja).

Wielokanałowe rejestratory temperatury i procesów z zapisem danych na karcie pamięci z serii VM7000 dostępne są również w wykonaniu zgodnym z FDA 21 CFR Part11 (ang. Food and Drug Administration, FDA). Norma FDA 21 CFR Part11 dotyczy bezpieczeństwa danych elektronicznych i elektronicznych podpisów. Dlatego nasze bezpapierowe rejestratory temperatury z serii VM7000A mogą być stosowane w zakładach, które produkują urządzenia lub materiały farmaceutyczne, farmaceutyki i lekarstwa, kosmetyki, produkty spożywcze, pasze, itp.

W związku z tym rejestratory wideograficzne temperatury VM7000A posiadają następujące możliwości:

 • Zarządzanie dostępem: wysokie bezpieczeństwo danych dzięki funkcji logowania (obsługa tylko przez zarejestrowanego użytkownika).
 • Audyt dostępu: rejestrator zapisuje informacje o użytkowniku oraz prowadzi dziennik zmian parametrów lub ustawień.
 • Elektroniczny podpis: dodawanie podpisu elektroniczne do zapisanych danych za pomocą oprogramowania.
 • Wydruku danych: może zostać wydrukowany wykres trendu, wartości chwilowe i dane dziennika audytu wraz z podpisem elektronicznym.
 • Zabezpieczenie przed fałszowaniem danych: rejestrator umożliwia wykrywanie fałszerstw i uszkodzeń danych.

Wideograficzne rejestratory temperatury i procesu z serii VM7006A – przykładowy kod zamówieniowy:

 • Rejestrator VM7006A000: 6-kanałowy rejestrator wideograficzny temperatury i procesu z ekranem dotykowym (rejestrator graficzny)

 

Zobacz również inne nasze urządzenia m.in. czujniki temperatury, mierniki temperatury, regulatory temperatury.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oferuje szeroką gamę urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji różnych parametrów procesowych w różnych gałęziach przemysłu, ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, itp. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), jak i termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B).  Posiada również w swojej ofercie różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory (elektroniczne dataloggery) oraz różnego rodzaju przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. Oferta ACSE Sp. z o.o. obejmuje głównie przemysłowe czujniki temperatury, wskaźniki i mierniki tablicowe, przemysłowe regulatory temperatury, rejestratory bezpapierowe (bezprzewodowe dataloggery), przetworniki wilgotności, przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do clean room, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia i temperatury, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót